Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Hörmann

Brány a dvere

Diaľničná cesta 5186/2B
Senec

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Slovenský plynárenský priemysel

férový dodávateľ ene

Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26

Inteligentné inštalačné systémy

ABB i-bus® EIB / KNX je inteligentný...

ABB (výrobca)
ABB (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

Hore
Vložené
26. Máj 2016
0
393
Kostolík Klátova Nová Ves - Sádok

Kostolík Klátova Nová Ves - Sádok

Autoriautor neznámy
Realizácia1100 - 0
AdresaGPS: 48.557452043, 18.266149163 ,
Klátová Nová Ves - Sádok,
Slovensko
V piatej časti seriálu venovaného stredovekým kostolíkom na našom území predstavíme románsko-gotický kostolík v Klátovej Novej Vsi - Sádku

Tento seriál pripravujeme vďaka spolupráci s nadšencami z Apsida.sk, ktorí v posledných rokoch vykonali veľký kus záslužnej práce pri mapovaní zachovaných stredovekých objektov. Podklady nám poskytol Štefan Podolinský, iniciátor tohto projektu, ktorý spolu s manželkou Alexandrou osobne objekty zdokumentoval.

Sádok tvorí dnes časť obce Klátová Nová Ves a leží cca 11 km východne od Topoľčian. Kostolík predstavuje zďaleka viditeľnú dominantu krajiny a svojím zložitým stavebným vývojom jednu z najzaujímavejších stredovekých stavieb u nás. Stojí na mieste zrejme ranostredovekého hradiska známeho pod názvom Čížik.

foto: Štefan Podolinský

História

Počiatky kostolíka siahajú na začiatok 12. storočia a možno aj hlbšie do minulosti. Vznikol ako farský chrám slúžiaci pre viacero okolitých dedín a osád. Postavili ho ako neveľký jednoloďový objekt s kvadratickou apsidou, ktorý mohol padnúť za obeť Tatárom počas ich vpádu v rokoch 1241 – 1242.
Polozrúcaný objekt, z ktorého sa zachovali dnes už len severné múry lode a svätyne, obnovili okolo polovice 13. storočia. Loď bola predĺžená západným smerom a doplnená emporou, na ktorú nadväzovala veža. O niekoľko desaťročí, ešte v románskom duchu, rozšírili kapacitu objektu prístavbou južnej lode zakončenej na východnej strane polkruhovou apsidou.

Už koncom 13. storočia však dvojlodie zrušili a priestory lodí zjednotili. Kvôli lepšiemu osvetleniu prerazili na južnej strane nové okná už gotického tvaru. Južným smerom rozšírili aj románsku svätyňu, apsida bývalej bočnej lode však zostala ešte zachovaná. Ešte v období gotiky pristavali severnú sakristiu.
V takejto podobe pretrval kostolík nasledujúce storočia, až kým sa nepristúpilo v 17. storočí k renesančnej prestavbe. Tú podnietil najmä zlý stav statiky objektu. Preto zbúrali polkruhovú apsidu a k nárožiam lode z južnej strany doplnili oporné piliere. Románsku vežičku nad emporou nahradili mohutnou predstavanou vežou s murovanou helmicou. V lodi kostolíka vybudovali krypty pre viacero významných miestnych rodín.

Koncom 18. storočia i v nasledujúcich desaťročiach kostolík chátral, obnovy sa dočkal až v druhej polovici 19. storočia a neskôr i viacerých v priebehu 20. storočia. Na prelome storočí bol však už opäť v havarijnom stave, čo podnietilo v roku 2002 vznik občianskeho združenia Slovacia Incognita, ktoré začalo záchranu kostolíka. Obnovu exteriéru dokončili v roku 2009. V nasledujúcom roku sa realizovalo reštaurovanie fresiek v presbytériu.

foto: Štefan Podolinský

V exteriéri sa zachovalo viacero okien z rôznych období, časť z nich, objavená pri poslednej obnove fasád, však nebola prezentovaná (napr. na južnej stene lode). Na veži je kruhové okno osadené kamennou rozetou. Tá sa pôvodne zrejme nachádzala na západnom priečelí kostola nad portálom. Do kostolíka sa vstupuje zo západu cez renesančnú vežu. Pri jej výstavbe však vytvorili portál z častí pôvodného románskeho. Rovnaký nájdeme aj v podveží, osadený v bývalom západnom priečelí lode. Pôvodne šlo o jeden ústupkový portál s dvoma stĺpikmi vložených v dvoch ústupkoch. Hlavice stĺpikov zdobí bobuľový dekór. Okolo kostola sa našli hrubo tesané náhrobné kamene, typické pre ranostredoveké cintoríny.

foto: Štefan Podolinský

Ranogotické presbytérium je zaklenuté ešte valenou klenbou, naopak dnes už zamurovaný víťazný oblúk do zbúranej apsidy bočnej lode je goticky lomený. V presbytériu sa zachovala nika s trojuholníkovým ukončením, jeho vnútorná plocha je zdobená maľbami. Portál do sakristie má netradičný tvar päťlístka vytvoreného zdvojenou mníškou. Pred oltárnou menzou vo svätyni je v dlažbe osadený náhrobný kameň s reliéfom kríža. V západnej stene lode bola objavená a zreštaurovaná časť ostenia románskeho portálu pôvodne vedúceho na emporu.

foto: Štefan Podolinský
foto: Štefan Podolinský

Prieskum v roku 2007 odkryl freskovú výzdobu v interiéri, najstaršiu etapu ktorá sa datuje v prípade presbytéria už do prvej polovice 13. storočia (objav fragmentov románskej omietky s freskovou výzdobou - časť tváre, detail krídla) a v prípade lode do obdobia prelomu 15. a 16. storočia. Prítomnosť fresiek bola zistená sondami už v roku 1966.

Dominantou výmaľby presbytéria v ranogotickej etape bol obraz Ježiša Krista v mandorle na valenej klenbe, ktorý dopĺňajú postavy anjelov a symboly štyroch evanjelistov. Pod nimi na južnej stene lode sú zobrazení apoštoli v iluzívnych arkádach Nebeského Jeruzalema (podobne ako v Žiline-Rudinách). Na východnej stene lode bola zreštaurovaná maľba Klaňania sa troch kráľov, ktorí sú zobrazení ako jazdci na koňoch. Na južnej stene lode (pri víťaznom oblúku zbúranej apsidy) sa našla monumentálna maľba sv. Krištofa, ktorá sa častejšie vyskytuje na vonkajšej fasáde kostolíkov. Vrchná časť fresky s troma sväticami a postava ďalšieho svätca bola odkrytá na južnej stene lode. V dlažbe lode je osadený náhrobný kameň s erbom rodu Bacskady z roku 1734.

foto: Štefan Podolinský
foto: Štefan Podolinský
foto: Štefan Podolinský
foto: Štefan Podolinský
Fotografia kostolíku pred rekonštrukciou
Fotografia kostolíku pred rekonštrukcioufoto: Štefan Podolinský

Odkrytie fresiek bolo ocenené výročnou cenou revue Pamiatky a múzeá za rok 2011 v kategórii objav - nález. Cenu získal kolektív reštaurátorov a ďalších odborníkov v zložení Peter Koreň, Martin Mikuláš, Martin Bóna, Barbora Matáková v spolupráci s KPÚ Trenčín.

V zrekonštruovanom kostolíku sa konajú kultúrne podujatia, vrátane koncertov.

Poloha diela

autor neznámy

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím