Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. júl 2015
0
285

V Dubaji vyrastie prvá 3D tlačená kancelárska budova

V Du­baji sa pripravujú za pomoci 3D tlače pos­ta­viť pr­vú kan­ce­lár­sku bu­do­vu na sve­te. Vy­tvo­rí ju 3D tla­čia­reň pod­ľa di­gi­tál­ne­ho návr­hu. Tá­to tech­no­ló­gia by ma­la po­môcť zní­žiť nák­la­dy na stav­bu, ale aj ušet­riť čas.
V Dubaji vyrastie prvá 3D tlačená kancelárska budova

Do pro­jek­tu sa pus­til Du­baj v spo­lup­rá­ci s čín­skou fir­mou Win­Sun, kto­rej sa už po­da­ri­lo pos­ta­viť dom za pou­ži­tia pa­ten­to­va­nej 3D tla­čiar­ne. Jed­no­pod­laž­ný pro­to­typ kan­ce­lár­skej bu­do­vy s roz­lo­hou prib­liž­ne 185 m2 bu­de tla­čiť vrstvu po vrstve 3D tla­čia­reň s vý­škou 20 stôp (6,1 m). Vy­tla­če­né čas­ti by ma­li byť zmon­to­va­né až na mies­te po­čas nie­koľ­kých týž­dňov. Po­dob­ným spô­so­bom by ma­li byť vy­tvo­re­né aj konštruk­čné pr­vky a ná­by­tok. Ako ma­te­riál by sa ma­li pou­žiť že­le­zo­be­tón, plast a sad­ra vy­stu­že­ná skle­ný­mi vlák­na­mi. Ta­kou­to tech­ni­kou by sa mal čas vý­stav­by skrá­tiť o 50 – 70 % a nák­la­dy na prá­cu zní­žiť až o 50 – 80 %. Zdroj gizmag.com a itnews.sk.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím