Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

Inteligentné inštalačné systémy

ABB i-bus® EIB / KNX je inteligentný...

ABB (výrobca)
ABB (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. január 2019
0
351

KVARTÁLNA ANALÝZA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA Q4/2018

Kvartálna analýza prináša faktografické údaje a detailné informácie o stave v celom stavebnom segmente.
KVARTÁLNA ANALÝZA SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA Q4/2018

Analýzu vypracovala spoločnosť CEEC Research. Nasledujúce informácie sú prierezom z podkladov, ktoré sme dostali do redakcie:

Stavebná produkcia sa za prvých 10 mesiacov zvýšila o 8,6 percenta na 4 636,9 mil. EUR. V 3. štvrťroku 2018 sa začalo stavať 5 963 bytov, ich počet sa zvýšil o 11,4 percenta vplyvom rastu v súkromnom sektore o 12,3 percenta. Najviac bytov bolo dokončených v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Stavebná produkcia vzrástla o 8,6 %

V priemere za desať mesiacov roka 2018, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017, sa stavebná produkcia zvýšila o 8,6 percenta na 4 636,9 mil. EUR. Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 8,2 percenta na 4 410,8 mil. EUR. objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa zvýšil o  10,8  percenta na 3 213,1 mil. EUR. Zvýšili sa aj stavebné práce na opravách a údržbe o 0,3 percenta a dosiahli objem 1 114,4 mil. EUR. V  štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií zvýšil o 1,7 p. b. na 72,8 percenta, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 25,3 percenta. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 15,8 percenta.

Zvýšenie počtu rozostavaných bytov

V 3. štvrťroku 2018 sa začalo stavať 5 963 bytov. V porovnaní s 3. štvrťrokom 2017 sa ich počet zvýšil o 11,4 percenta vplyvom rastu v súkromnom sektore o 12,3 percenta. Zvýšila sa aj výstavba v rodinných domoch o 5,2 percenta na 4 075.

O 4,1 % viac dokončených bytov

celkový počet dokončených bytov vzrástol o 4,1 percenta na 4 354 v dôsledku rastu v súkromnom sektore o 3,2 percenta. Najviac bytov bolo dokončených v Bratislavskom (31,4 percenta) a trnavskom kraji (16,3 percenta), najmenej v trenčianskom kraji (6 percent). Počet dokončených bytov sa medziročne zvýšil vo väčšine krajov, relatívne najviac v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Klesol v Košickom, trenčianskom a Prešovskom kraji.

V  januári až októbri 2018 bolo oznámených 1 470 verejných stavebných zákaziek, a  to v  celkovej hodnote 1,74 miliardy EUR. Počet zákaziek aj ich hodnota zaznamenala pokles o 19,0, respektíve 13,1  percenta. Za desať mesiacov roka 2018 bolo zadaných 921 zákaziek, čo oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka predstavuje pokles o 21,9 percenta.

Pokles počtu oznámených verejných zákaziek o 19,0 %

V  januári až októbri 2018 bolo vydaných 1 470 oznámení o  stavebnej zákazke, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavovalo pokles o 19,0 percenta. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast počtu oznámení o zákazke o 4,1 percenta.

Pokles hodnoty oznámených verejných zákaziek o 13,1 %

celková predpokladaná hodnota oznámení o stavebnej zákazke v januári až októbri 2018 činila 1 744 mil. eUr a bol zaznamenaný jej medziročný pokles o 13,1 percenta. Pre nadlimitné zákazky klesla hodnota o 22,6 percenta.

Z oznámených zákaziek ešte zostáva 1 177 mil. EUR

V  januári až októbri 2018 boli oznámené stavebné zákazky v  celkovej hodnote 1 744 mil. eUr, z toho bolo neskôr zadaných 336 mil. eUr (teda 19 percent z oznámených). Ich skutočná zadaná hodnota bola iba 306 mil. eUr, pretože zadaná hodnota bola zatiaľ o cca 9 percent nižšia než pri oznámení. Z celkového objemu oznámených zákaziek boli neskôr zrušené zákazky za 231 mil. eUr (teda cca 13 percent z oznámených). Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 1 177 mil. eUr (teda 67 percent), ktoré neboli zatiaľ zadané alebo zrušené (prípadne informácia, že sa tak stalo, nebola dodaná).

Pokles počtu zadaných verejných zákaziek o 21,9 %

V januári až októbri 2018 bolo zatiaľ zadaných 921 stavebných zákaziek, čo je o 21,9 percenta menej než v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Pokiaľ by sme porovnali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles o 7,7 percenta. Niektoré zadávacie konania stále bežia a tiež nie všetky oznámenia o zadaní zákazky boli dodané, preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch budú dáta ešte aktualizované.

Pokles hodnoty zadaných verejných zákaziek o 21,7 %

hodnota zákaziek zadaných v januári až októbri 2018 činila 903 mil. eUr a medziročne klesla o 21,7 percenta. Pokiaľ by sme posudzovali hodnotu zadaných zákaziek iba pre nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný pokles o 43,8 percenta. Dáta budú ďalej aktualizované.

Slovenské stavebníctvo vzrastie v roku 2019 v priemere o 2,4 percenta, inžinierske stavebníctvo vykáže rast o 2,6 percenta. Výhľad do roku 2020 prináša stagnáciu v podobe mierneho rastu o 0,6 percenta. Tržby stavebných spoločností porastú o 4,5 percenta.

V roku 2019 porastie stavebníctvo o 2,4 %

riaditelia stavebných spoločností hodnotili výhľad slovenského stavebníctva pre rok 2019 a 2020. V budúcom roku môžeme očakávať mierny nárast stavebnej produkcie o 2,4 percenta. Veľký rozdiel nájdeme medzi pohľadom malých a  veľkých spoločností. riaditelia malých spoločností očakávajú nárast o 2,6 percenta, zatiaľ čo veľké spoločnosti očakávajú iba rast na úrovni 0,5 percenta.

Stagnácia stavebníctva v roku 2020

Výhľad do roka 2020 prináša stagnáciu v  podobe mierneho rastu o 0,6 percenta. aj v tomto roku sú optimistickejšie malé stavebné spoločnosti s rastom o 0,7 percenta oproti veľkým spoločnostiam s čistou stagnáciou 0,0 percenta. V oboch rokoch očakávajú väčší nárast spoločnosti zamerané na inžinierske stavebníctvo oproti pozemnému.

Tržby porastú viac než sektor

tržby stavebných spoločností porastú nad očakávanie sektora. riaditelia stavebných spoločností očakávajú tržby za rok 2019 vyššie o 4,5 percenta oproti tomuto roku. opäť aj v tržbách očakávajú vyšší rast inžinierske a malé spoločnosti (6,0 percenta, respektíve 4,8 percenta).

Stavebné spoločnosti sú v  poslednom štvrťroku tohto roka vyťažené na 92  percent. Riaditelia stavebných spoločností majú zazmluvnené zákazky v  priemere na 7,6 mesiacov dopredu. Nedostatočné množstvo stavebných pracovníkov spôsobuje oneskorenie realizácií u 16 percent zákaziek.

Spoločnosti vyťažené na 92 %

Stavebné spoločnosti sú aktuálne vyťažené na 92  percent. obdobné vyťaženie je bez rozdielu veľkosti alebo zamerania spoločností.

Zákazky na viac ako pol roka dopredu

riaditelia stavebných spoločností vidia na 7,6 mesiacov dopredu, ktoré majú zmluvne zaštítené. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa jedná o rovnaký počet mesiacov pre 55 percent spoločností. Necelá tretina (28 percent) spoločností avizuje zlepšenie, 17 percent si od minulého roka pohoršilo.

Kvôli nedostatku pracovníkov o 34 % stavieb menej

Kvôli nedostatku pracovníkov sa stavebným spoločnostiam nedarí splniť včas 16  percent zákaziek. V  prípade, že by stavebné spoločnosti mali dostatok pracovných síl, mohli by realizovať o 34 percent stavieb viac, veľké spoločnosti hovoria o 25 percentách.

Za posledný rok sa stavebným spoločnostiam zvýšili náklady na prácu o  15  percent, náklady na materiál vzrástli o  13  percent. S  rastúcimi nákladmi porastú tiež ceny realizácií stavebných spoločností. Takmer pätina spoločností zamestnáva pracovníkov zo zahraničia. Pri výbere sú najdôležitejšie pracovné návyky a morálka zamestnancov.

Nárast nákladov na prácu aj materiál

Stavebným spoločnostiam vzrástli náklady na prácu aj materiál, o raste hovorí 9, respektíve 7 z 10 riaditeľov. V priemere náklady na prácu vzrástli za posledný rok o  15  percent, materiálové náklady vzrástli v  priemere o 13 percent. Na rovnakej úrovni zostali náklady na prácu 13 percentám spoločností a na materiál 25 percentám stavebných spoločností.

Rast cien stavebných prác

V  nadväznosti na rast nákladov na prácu aj materiál sa budú zvyšovať ceny realizácií aj stavebným spoločnostiam. V roku 2019 hovorí o zdražení 90 percent riaditeľov, v priemere ceny vzrastú o 5,0 percenta. Zdraženie bude pokračovať aj v roku 2020 o 3,1 percenta.

U zamestnania cudzincov hrajú najväčšiu úlohu pracovné návyky a morálka

Jedna pätina (19 percent) stavebných spoločností zamestnáva zahraničných pracovníkov. V tomto prípade neboli Česi počítaní ako zahraniční pracovníci. Pre riaditeľov stavebných spoločností sú pri zamestnávaní cudzincov najdôležitejšie ich pracovné návyky a morálka (9,3 bodov z maximálnych 10). Ďalším dôležitým kritériom je odborná kvalifikácia pracovníkov a tiež dĺžka doby, na ktorú je možno daného cudzinca v Slovenskej republike zamestnať (9,1 bodov, respektíve 8,2 bodov). Najmenšiu dôležitosť kladú na možnosť zamestnať rodiny/páry z danej krajiny (4,0 bodov z 10).

Zamestnávanie zahraničných pracovníkov

Žiadosť o  zahraničných pracovníkov s  vízom podala desatina riaditeľov stavebných spoločností. Z týchto spoločností sa zahraničného pracovníka podarilo získať 73 percentám. V priemere na zahraničného pracovníka čakali 4 mesiace. o viac zahraničných pracovníkov s vízom má záujem 43 percent riaditeľov stavebných spoločností.

Stav slovenských ciest je hodnotený ako podpriemerný, v  najhoršom stave sú cesty II. a  nižších tried. Takmer tretina spoločností sa stretáva s  oneskorením dodávky materiálov vplyvom zlej kvality ciest. Nadpolovičná väčšina riaditeľov by preferovala presun medzištátnej dopravy z ciest na železnicu.

Hodnotenie stavu ciest v Slovenskej republike

riaditelia stavebných spoločností hodnotili kvalitu ciest v  Slovenskej republike na škále 0 až 10, kedy hraničné hodnoty vyjadrujú kritický stav až stav výborný. Najvyššie hodnotenie dosiahli cesty ohodnotením 5,2 bodov. cestám I. triedy priradili 4,1 bodov a cestám II. a nižších tried 2,7 bodov.

Zdržanie materiálov kvôli stavu ciest

Zdržanie dodávky materiálov vplyvom aktuálneho stavu ciest pociťuje 30 percent stavebných spoločností. Čiastočné zdržanie spôsobuje stav ciest ďalším 29 percentám spoločností.

Prosba o presun medzištátnej dopravy z ciest na železnicu

Presun medzištátnej dopravy z ciest na železnicu by ocenilo 51 percent riaditeľov stavebných spoločností a čiastočne ďalších 29 percent riaditeľov.

Počet aj objem vyhlásených verejných stavebných zákaziek v roku 2018 riaditelia hodnotili ako dostatočný alebo ako čiastočne dostatočný. Stavebné spoločnosti získajú v priemere každú štvrtú verejnú zákazku, o  ktorú usilujú. Viac ako tretina spoločností sa o verejné zákazky neuchádza.

Hodnotenie počtu verejných stavebných zákaziek

Počet zadaných verejných stavebných zákaziek za rok 2018 dve pätiny riaditeľov hodnotia ako dostatočný. Pre necelú tretinu (32 percent) je počet čiastočne dostatočný a pre 28 percent nedostatočný.

Hodnotenie objemu verejných stavebných zákaziek

Pri pohľade na hodnotu vyhlásených verejných stavebných zákaziek za rok 2018 boli riaditelia viac skeptickejší. Za dostatočný považuje objem zákaziek 35 percent riaditeľov, čiastočne dostatočný 39 percent a za nedostatočný 26 percent riaditeľov.

Percento úspešnosti získania verejnej zákazky

Priemerná úspešnosť získania verejnej stavebnej zákazky pri podaní ponuky sa pohybuje na úrovni 26 percent. Úspešnejšie sú v získavaní verejných zákaziek spoločnosti zamerané na pozemné staviteľstvo (31 percent). Viac ako tretina (36 percent) opýtaných stavebných spoločností sa verejných stavebných zákaziek vôbec neúčastní.

Získanie informácií o vyhlásených verejných stavebných zákazkách

Spoločnosti, ktoré sa uchádzajú o  verejné zákazky, najviac informácií o  vyhlásených verejných zákazkách získavajú cez Vestník verejného obstarávania (43 percent). Necelá štvrtina spoločností získava informácie cez pracovníka, ktorý aktívne vyhľadáva zákazky na viacerých serveroch (23 percent). Necelá desatina (9 percent) riaditeľov stavebných spoločností si platí spoločnosť, ktorá kontroluje vyhlásené zákazky za nich. Štvrtina spoločností je oslovovaná priamo, alebo napríklad sprostredkovane.

Najmenší záujem o verejné zákazky súťažené iba na cenu

Najväčší záujem majú riaditelia stavebných spoločností o verejné stavebné zákazky, kde majú dobrú predchádzajúcu skúsenosť so zadávateľom. tento faktor ohodnotili 8,2 bodmi na hodnotiacej škále 0, kedy nemajú záujem o zákazku, až po 10, ktoré predstavujú najväčší záujem o zákazku. Veľkú úlohu hrá realizácia zákazky v okolí pôsobnosti a voľné kapacity pre realizáciu (7,6 bodov, respektíve 7,2 bodov). Najmenší záujem je o zákazky, ktorých jediné kritérium je najnižšia cena (4,7 bodov z 10).

Kompletnú analýzu nájdete v prílohách nižšie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím