Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. august 2022
1
1150

Expozícia Dejiny Trnavy - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh kolektívu ABA DESIGN.
Expozícia Dejiny Trnavy - výsledky súťaže

Západoslovenské múzeum v Trnave vyhlásilo v apríli jednokolovú anonymnú architektonickú súťaž na návrh expozície Dejiny Trnavy pre Západoslovenské múzeum, ktorý bude podkladom pre žiadosť o grant Fondu na podporu umenia (FPU).

Ciele súťaže:

 • modernými  technológiami a vizualizáciou sprístupniť históriu mesta odbornej, širokej laickej verejnosti a turistom
 • prachotesnými vitrínami, zatemnením a bezpečným úsporným osvetlením zabezpečiť ochranu zbierkových predmetov v najvyššej možnej miere
 • bezbariérovým prístupom v rámci celého priestoru sceliť prechod novej expozície Dejiny Trnavy do už existujúcej expozície Krása zašlých čias
 • zakomponovaním QR kódov s prepojením na jazykové varianty a hlasový záznam sprístupniť obsah expozície hendikepovaným návštevníkom a inojazyčným návštevníkom
 • umiestnením haptických predmetov k vybraným celkom sprístupniť predmety návštevníkom na dotyk

Do súťaže sa zapojili 4 autorské kolektívy.

 

Porota v zložení: Lucia Duchoňová, Peter Kadlic, Dalibor Mikulík, Martin Hrubala a Peter Purdeš rozhodla na zasadnutí 29. júla o výsledkoch nasledovne:

1. cena (3000 €) - Návrh č. 1: ABA DESIGN, s.r.o. / Koválov

Pozitíva

 • Návrh je moderný, vzdušný a ľahký, obsahuje technológie, nie je príliš konzervatívny ani príliš experimentálny
 • Návrh evokuje trhové stánky, čo súvisí s trhovou tradíciou Trnavy
 • Návrh umožňuje dobrú inštaláciu v priestore a dostatok miesta pre zbierkové predmety
 • Vstup cez románsky portál korešponduje s obdobím počiatkov mesta
 • Dobre navrhnutá maketa Trnavy s interaktivitou
 • Zaujímavá časová os s posuvným tabletom umožňuje sprostredkovať návštevníkovi široké spektrum informácií
 • Výber zaujímavých tém pre obsah technológií
 • Návrh ponúka najviac interaktívnych technológií zo všetkých štyroch návrhov
 • Využíva centrálnu plochu miestnosti, bočné steny i architektúru miestnosti (strop, klenby)
 • Pridanou hodnotou je modularita a prispôsobivosť vitrín, aplikovateľných v rámci ďalších priestorov múzea

Negatíva

 • Návrh nerieši bezbariérovosť v rámci daného priestoru
 • Neobsahuje prevratné technologické inovácie, bolo by vhodné dopracovať obsah niektorých prvkov smerom k vyššej originalite
 • Dlhodobá udržateľnosť funkčnosti technológií v súčasnej múzejnej prevádzke je otázna
 • Pohyb návštevníka nie je jasne vyriešený, naprogramovaný, zostáva otvorený, čo môže byť výhodou i nevýhodou
 • Realizáciu jednotlivých prvkov (napr. premietanie na klenbu) bude treba citlivo prispôsobiť

Záver

Návrh rešpektuje miestnosť, celý priestor využíva ako prezentačnú plochu, architektúra evokuje stredoveké drevené konštrukcie a ponúka dostatok prezentačného miesta. Vstup je riešený samostatným novým vchodom. Návrh ponúka moderné technológie a interaktívne prvky, je obohatený o zážitok z premietaného obrazu doplneného zvukom. Obsahuje haptické i hravé prvky. Návrh splnil očakávania a predstavy vyhlasovateľa súťaže a väčšiny odbornej poroty. Je potrebné dopracovanie návrhu v zmysle obsahu a uplatnenia technológií s kurátorským tímom.

Súťažné panely:

Vizualizácie:

 

2. cena (2000 €) - Návrh č. 4: Absurd Studio, s.r.o. / Bratislava

Pozitíva

 • Experimentálny moderný návrh, netradičný prístup k múzejnej prezentácii
 • Atraktívna forma, výtvarná schéma aj kompozícia - Ponúka potenciál pre kvalitnú ochranu zbierkových predmetov
 • Rešpektuje chronológiu už existujúcich expozícií, nadväzuje na archeologickú expozíciu modelom mesta
 • Najväčšia výstavná plocha vďaka tvaru blobu, ktorý násobí prezentačnú plochu - Blob uschováva všetky siete a zázemie
 • Interaktívne prvky: dotykové displeje, herné prvky, haptické prvky, hologram, časová os

Negatíva

 • Inštalácia blobu delí priestor do menších sekcií menej vhodných pre sprievodcu s väčšou skupinou návštevníkov
 • Umiestnenie technického zázemia v blobe môže komplikovať udržateľnosť technológií vzhľadom na uzavretý prístup
 • Návrh nerieši bezbariérový prístup
 • Návrh je ťažšie zosúladiteľný s existujúcimi expozíciami múzea

Záver

Mimoriadne invenčný a nekonvenčný návrh modernej expozície s využitím technológií, hravých a haptických prvkov. Objem expozície riešený formou kľukatých blobov ponúka najväčšiu expozičnú plochu. Napriek tomu ide o presne vymedzený a nemenný priestor na umiestnenie predmetov a technológií, ale i čiastočne obmedzený priestor pre návštevníka. V historickom klenbovom priestore bývalého kláštora je zo všetkých štyroch návrhov najväčším kontrastom ako materiálovým, tak priestorovým.

 

3. cena (1000 €) - Návrh č. 2: Jakub Tóth / Kysucké Nové Mesto

Pozitíva

 • Návrh s kovovou konštrukciou je priestorovo prekvapivo vzdušný a prehľadný, ponúka dostatočné množstvo technológií
 • Návrh obsahuje haptické prvky a prístup pre hendikepovaných, dobre riešený bezbariérový prístup - Interaktívne prvky: mapa, obraz, zvuk, tablet - Silný inkluzívny prístup
 • Pohybové senzory sú dobré riešenie pri individuálnej návštevnosti, pri skupinách to však nie je optimálne

Negatíva

 • Ukotvenie konštrukcie do stavby a riešenie podlahy sú neprijateľné z hľadiska pamiatkovej ochrany objektu
 • Návrh kladie dôraz viac na technickú stránku prevedenia ako na kreativitu, obsahuje veľa stavebných úprav
 • Voľba materiálov v zmysle farby i kombinácie prírodných a umelých materiálov nie je vždy vhodná
 • Málo výstavného priestoru na prezentáciu predmetov - Osvetlenie vitrín zo všetkých strán nie je praktické
 • Ide o schematické riešenie z hľadiska princípu výstavby architektúry (vertikálne vedené oceľové nosníky a horizontálna doska)
 • Slabší architektonický výraz, chýba estetický názor, ide skôr o utilitárny prístup
 • Portál nedostatočne rieši oddelenie od ostatnej expozície

Záver

Návrh je prehľadný, vzdušný s dostatočným množstvom technológií, interaktívnych, hravých a haptických prvkov. Návrh ponúka v kontexte štyroch súťažných návrhov riešenie s kovovou konštrukciou, ktoré zasahuje do architektúry miestnosti a vyžaduje najviac stavebných úprav, z ktorých nie všetky sú možné vzhľadom na pamiatkovo chránený objekt. Je síce ľahký a vzdušný, ale zároveň má málo prezentačného priestoru na konkrétne zbierkové predmety.

 

4. miesto - Návrh č. 3: Ing. Arch. The Anh Dang / Bratislava
Autori: The Anh Dang, Natália Marková, Ing.arch. Tomáš Danko

Pozitíva

 • Návrh je najvzdušnejší zo súťažných návrhov, prezentačná plocha je riešená centrálnym pultovým systémom, nič neprekáža priehľadu celou miestnosťou
 • Rešpektuje pôvodné klenby a podlahy, využíva prírodné materiály
 • Minimálne zasahuje do priestoru
 • Využíva modulový pult - Najnižší rozpočet, hospodárne riešenie

Negatíva

 • Návrh je z hľadiska architektúry málo invenčný, neprekvapí graficky, ponúka najmenej zaujímavé riešenia
 • Málo využitý potenciál stien
 • Nepraktické riešenie komunikácie medzi textom a predmetmi (otáčať sa medzi stolom a stenou)
 • Atypický vstup je architektonicky rušivým prvkom, je skôr bariérou a nevhodným riešením
 • Jednoduchá samoúčelná časová os
 • Nízka miera zapojenia interaktívnych prvkov: QR kódy, displeje, časová os

Záver

Návrh ponúka najvzdušnejšie riešenie expozície, ktorá rešpektuje priehľad celou miestnosťou. Návrh reprezentuje štandardnú múzejnú prezentáciu bez modernejšej invencie, ide o konzervatívne riešenie, dnes už prekonávané. Ponúka klasickú komunikáciu predmetov a textov. Málo využíva moderné technológie aj potenciál priestoru. Atypický vstup je skôr bariérou napriek tomu, že návrh rieši bezbariérovosť v súvislosti s napojením na existujúce expozície.

 

Zápisnica z hodnotenia súťažných návrhov:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím