Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. november 2019
1
664

Problémy s EVO. Súťaz na Trnavskú športovú halu z pohľadu súťažného kolektívu

Jeden z návrhov nebol hodnotený porotou kvôli komplikáciám pri registrácii cez portál EVO.
Problémy s EVO. Súťaz na Trnavskú športovú halu z pohľadu súťažného kolektívu

Na systém elektronického verejného obstarávania cez EVO môžeme z pohľadu verejných súťaží pozerať z dvoch rôznych uhlov. Na jednej strane je ambíciou univerzálneho elektronického portálu priniesť pre štát jednotnú formu, transparentnosť a sústredenie všetkých údajov na jednom mieste. Zatiaľ rozumná ambícia.

Z pohľadu architektonických súťaží je transparentnosť ich priebehu podmienená najmä faktormi “mimo” tohto nástroja. Je to najmä kvalita, čestnosť a nezávislosť poroty. Dobre pripravené a korektné súťažné podmienky. Rovnosť k prístupu k informáciám a rovnaké (dopredu deklarované) pravidlá pre všetkých súťažiacich. Transparentnosť postupu pri pokračovaní v ďalších etapách prác pre víťazov po vyhodnotení súťaže...

Pre úspech  a dobré výsledky architektonickej súťaže by v ideálnom prípade mali byť vstupné podmienky (pre všetkých záujemcov a následne i pre súťažiacich) čo najjednoduchšie a najľahšie dostupné. Aby si ich ešte pred rozhodnutím sa "či do súťaže idem" vedel pozrieť každý záujemca. Bez zbytočnej byrokracie a registrácie. Dostupné “na pár klikov”. Aby sa súťaží zúčastňoval čo najväčší počet schopných záujemcov. Aby sme neprišli o dobré riešenia sťažením prístupu k informáciám a podkladom.

Z tohto uhla pohľadu môže byť prístup k súťaži a procedúra registrovania sa prostredníctvom EVO prvkom, ktorý architektonické súťaženie do určitej miery komplikuje. Aspoň do tej doby, pokým prostredie a proces komunikácie nebude naozaj jednoduchý a používateľsky priateľský. S rýchlou spätnou väzbou. 

Dnes prinášame jeden konkrétny príklad architektonickej súťaže, kde proces registrácie viedol k vylúčeniu jedného súťažného návrhu z procesu posudzovania porotou:

 

Pohľad súťažiacich na súťaženie v súťaži Športová hala Slávia v Trnave. Výsledky sme publikovali 4. novembra:

Z desiatich súťažných návrhov porota dva vôbec neposudzovala. Minimálne jeden ale nesplnil súťažné podmienky na základe zavádzajúcej odpovede zástupcov usporiadateľa. Na otázku, či je nutné sa po registrovaní do súťaže cez portál ÚVO ešte nejako špeciálne registrovať, keďže sme na tomto portáli prvýkrát, sme dostali odpoveď, na základe ktorej sme nezaregistrovali náš hospodársky subjekt, čo sa ukázalo ako kľúčové pre odoslanie digitálnej časti súťažného návrhu. Validačný kód z ÚVO na registráciu hospodárskeho subjektu sme neobdržali ani dva týždne po odoslaní žiadosti a uzávierke súťaže.

Viac, ako písať o vylúčení zo súťaže, sme ale chceli verejnosti predstaviť náš návrh, ktorý sa inak oficiálne nikde nebude publikovať. Pracovalo na ňom niekoľko týždňov celkovo 5 architektov: B. Lackovič (txt architekti), J. Dusemund, E. Zatlukaj, M. Hrašková a A. Nováková.

Návrh bol finančne optimalizovaný s cieľom ušetriť mestu Trnava, čo možno najviac finančných prostriedkov pri súdobom architektonickom dizajne.

Návrh rátal so sanáciou a dostavbou nového uličného bloku, a s postupnou adaptáciou šatňovo-administratívnej časti a zadných telocviční, čo by umožnilo efektívnu recykláciu existujúceho objektu, a zároveň v čiastočne obmedzenej miere umožnilo jeho plynulé užívanie bez minimálne ročnej výluky tohto zariadenia. Zachovanie šatňovej časti a malej haly pre gymnastiku a bojové športy sa aj z pohľadu predsedu Klubu gymnastických športov Slávia Jána Nováka (zároveň prezidenta Slovenskej gymnastickej federácie) javí pri budovaní športovej haly na súčasnom mieste ako nutnosť, lebo ak sa má gymnastická hala počas výstavby zrušiť bez adekvátnej náhrady znamenalo by to koniec 300 členného gymnastického klubu s 66 ročnou históriou.

Samotná nová hlavná športová hala cituje koncept s vyvýšeným platom okolo haly, ako ho poznáme aj zo súčasného riešenia. Novým usporiadaním funkcií však v styku s ulicou vytvára na rozdiel od súčasného riešenia parter s krytým podlubím, z ktorého sa vstupuje do všetkých prevádzok haly. Tréningovú halu umiestňujeme nad vybavenosť v parteri (obchody, bar, posilňovňa), priestor hlavnej haly padá cez tribúny na úroveň prízemia. Bočné tribúny sú zasúvacie, čelná tribúna je fixné univerzálne hľadisko, ktorého podhľad ako socha mierne trčí do uličnej arkády. Vo vyvýšenom krčku medzi hlavnou a tréningovou halou je foyer s osadenou VIP zónou a mediabox. Vyvýšené strechy hál umožňujú osadenie solárnych panelov, ktoré sú tak bez tienenia, a zároveň vizuálne odclonené od ulice.

Vyvýšené plató s tréningovou halou, krytým bežeckým okruhom, a s chill-out zónou pre tribúny si užíva pásový uličný priehľad intenzívnejšie, ako v pôvodnej hale, pretože je bližšie k ulici, a zároveň je zvonka clonený pásom fixných lamiel, takže ho už netreba dodatočne zastierať závesmi, a priehľad funguje celoročne. Večer sa pri akcii mení na vysvietený uličný výklad, ktorý umožňuje okoloidúcim pozorovať dianie v interiéri.

Autori: B. Lackovič, J. Dusemund, E. Zatlukaj, M. Hrašková a A. Nováková
Autori: B. Lackovič, J. Dusemund, E. Zatlukaj, M. Hrašková a A. Nováková
Autori: B. Lackovič, J. Dusemund, E. Zatlukaj, M. Hrašková a A. Nováková
Autori: B. Lackovič, J. Dusemund, E. Zatlukaj, M. Hrašková a A. Nováková

Záverom nám nedá nepoukázať na nutnosť korektného priebehu súťaží, s podmienkou správneho a úplného odpovedania na otázky účastníkov, pretože aj takto môže dôjsť k znemožneniu predloženia ďalších efektných a zároveň efektívnych riešení, na čom nakoniec stráca sám zadávateľ.

 

Stanovisko vypisovateľa k problému nezaregistrovania záujemcu do súťaže:

Na otázku, či je nutné sa po registrovaní do súťaže cez portál ÚVO ešte nejako špeciálne registrovať, keďže sťažovateľ je na tomto portáli prvýkrát, sme správne odpovedali, že okrem registrácie na portáli EVO (prevádzkovaný ÚVO) nie je nutná žiadna iná špeciálna registrácia DO SÚŤAŽE.

V súťažných podmienkach je odkaz na manuál používania portálu EVO a jednoznačné odporučenie postupovať podľa manuálu. Neznalosť záujemcu pri práci s portálom EVO a nedodržanie iných registračných povinností, ako bola správne vykonaná registrácia do súťaže, či neobdržanie registračných kódov od prevádzkovateľa portálu EVO je mimo kompetencií verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ nevie ovplyvniť registráciu záujemcu v systéme EVO, resp. úrovne oprávnení, ktoré záujemca v závislosti od vykonaných krokov pri registrácii do EVO úspešne absolvuje. Subjekt, ktorý je sťažovateľom, z pohľadu verejného obstarávateľa vykonal kroky potrebné k evidencii záujemcu a verejný obstarávateľ nedisponoval takým prístupom do systému EVO, ktorý by mu umožnil presnejšie posúdiť stav registrácie, z pohľadu verejného obstarávateľa bol sťažovateľ registrovaným záujemcom súťaže v súlade s odporučením pre registráciu, uvedeným v súťažných podmienkach.

Problémy, opisované sťažovateľom v súvislosti s registráciou nesúvisia s registráciou do zákazky, ale s registráciou subjektu v systémo EVO ako takom.

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím