Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. február 2019
0
370

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Hlavný architekt mesta Nitra

Hlavný architekt môže výraznou mierou ovplyvniť budúcu podobu mesta.
Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Hlavný architekt mesta Nitra

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Hlavný architekt mesta

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Hlavný architekt mesta

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie:  minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje  2195,00 € a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Informácie o pracovnom mieste: 

Vedúca pozícia hlavného architekta mesta požaduje odborné obsadenie v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry, ktorého náplňou práce bude riadenie koncepčného pracoviska hlavného architekta, spolupráca s odbornými oddeleniami mesta, konzultácia a usmerňovanie investičných zámerov, zabezpečenie, príprava a spracovanie koncepčných a strategických materiálov a podkladov, publikácií, analýz, zadaní a štúdií v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry. Hlavný architekt bude ďalej poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť primátorovi mesta, mestskému zastupiteľstvu a ďalším orgánom mesta. Zodpovedá za spracovanie podkladov pre odborné stanoviská mesta k investičnej činnosti, prípravu podmienok pre verejné obstarávania architektonických, urbanistických a inžinierskych služieb, prípravu materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií. Iniciatívne prináša návrhy v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry a zabezpečuje stretávanie sa s občanmi a komunikáciu problematiky v danej oblasti verejnosti.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti architektúry a urbanizmu

Iné kritériá a požiadavky:

 • prax v oblasti územnoplánovacej činnosti a architektúry najmenej 5 rokov po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania
 • znalosti a orientácia pri práci s územnými plánmi
 • znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii)
 • občianska bezúhonnosť
 • seriózne vystupovanie, komunikatívnosť, bezkonfliktnosť, flexibilita, kreativita, spoľahlivosť, schopnosť samostatne rozhodovať
 • manažérske a organizačné schopnosti
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, riešiť konflikty, odborne argumentovať a vysvetlovať riešenú problematiku
 • jazykové znalosti – anglický jazyk
 • autorizácia AA SKA výhodou
 • práca s PC, MS Office, CAD a 3D software
 • vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • prehľad o doterajšej práci – portfólio riešených projektov
 • motivačný list objasňujúci záujem o danú pozíciu, predstavu rozvoja – vízie mesta v súvislosti s príchodom nových investícií a predstava budúceho rozvoja a personálneho obsadenia tímu hlavného architekta v rozsahu max 4xA4
 • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry
 • písomný súhlas uchádzača so zverejnením profesijného životopisu uchádzača
 • získané certifikáty alebo osvedčenia, vítaný je najmä platný preukaz odbornej spôsobilosti uchádzača na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov (nie je podmienkou)

Očakávaný termín nástupu:

 • dohodou

Dátum a miesto podania žiadostí:

 

Kandidáti na funkciu „Hlavný architekt mesta“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  - Hlavný architekt mesta“ najneskôr  dňa 22.3.2019  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi odbornej výberovej komisie. V rámci osobného pohovoru bude od účastníkov požadované prezentovať výsledky svojej odbornej činnosti (s použitím portfólia alebo spracovanej prezentácie), zodpovedať otázky komisie a riešenie prípadovej štúdie alebo modelovej situácie. Termín výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania oznámený písomne prostredníctvom pozvánky.

Kontaktné osoby:

Katarína Koprdová, referent pre ľudské zdroje, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

Súbory na stiahnutie:

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím