Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Hörmann

Brány a dvere

Diaľničná cesta 5186/2B
Senec

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Slovenský plynárenský priemysel

férový dodávateľ ene

Mlynské nivy 44/a
Bratislava 26

Inteligentné inštalačné systémy

ABB i-bus® EIB / KNX je inteligentný...

ABB (výrobca)
ABB (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

Hore
Vložené
28. Aug 2017
0
137

Súťaž Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2016

Vyhlásenie4.8.2017
12:00
Odovzdanie návrhov15.9.2017
23:59
VyhlasovateľMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
AdresaNámestie SNP 33,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. Eva Majchráková
02 / 20 482 412
eva.majchrakova@culture.gov.sk
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a.s. a Združenie historických miest a obcí SR vyhlasujú XII. ročník celoštátnej súťaže Fénix -Kultúrna pamiatka roka 2016. Súťaže sa môžu zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrnych pamiatok“) alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú, a ktorých obnova alebo reštaurovanie bolo ukončené v hodnotenom období.

Prihlášku v printovej podobe je potrebné zaslať do 15.09.2017

na adresu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
sekcia kultúrneho dedičstva,
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Obálku označte heslom: „Kultúrna pamiatka roka 2016“.

Kategórie súťaže:
A. obnova alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri hnuteľných kultúrnych pamiatok alebo v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
B. obnova pamiatkového územia zapísaného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri pamiatkových rezervácií alebo v registri pamiatkových zón.

Hodnotené obdobie:
obnova alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo obnova pamiatkového územia bolo ukončené v roku 2016.

Vyhodnotenie súťaže:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže udelia štyri ceny bez uvedenia poradia. V odôvodnenom prípade môže byť udelené čestné uznanie za obnovu alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo obnovu pamiatkového územia.

Laureáti súťaže získavajú:
1. osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2016 alebo osvedčenie o udelení a užívaní titulu Pamiatkové územie roka 2016,
2. finančnú odmenu vo výške 8 300,- € (poskytne SPP, a.s.),
3. výtvarný artefakt súťaže – sošku bájneho vtáka Fénixa – ako symbol znovuzrodenia kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia (poskytne Ministerstvo kultúry SR), autorom je akad. sochár Stanislav Mikuš.

Pracovný kolektív, ktorý pripravil, resp. realizoval obnovu alebo reštauroval kultúrnu pamiatku alebo obnovu pamiatkového územia získa čestný diplom. V tomto bude uvedené meno odborne spôsobilej osoby, pod vedením ktorej sa obnova alebo reštaurovanie kultúrnej pamiatky alebo obnova pamiatkového územia realizovala.
Odborná porota môže v odôvodnenom prípade navrhnúť udelenie čestného uznania za mimoriadny prínos vlastníka alebo mimoriadny za prínos zhotoviteľa obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky alebo obnovy pamiatkového územia.
Nositeľ čestného uznania získa diplom bez nároku na finančnú odmenu a bez nároku na výtvarný symbol súťaže.

Mapa podujatia

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím