Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. júl 2021
1
1346

Súťaž návrhov - Stará Turá zóna Mierová

Zámerom mesta Stará Turá je vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny verejný priestor s
výrazným zastúpením zelene a doplnkovými funkciami v novom objekte.
Vyhlásenie3.8.2021
12:00
Odovzdanie návrhov18.10.2021
17:00
VyhlasovateľMesto Stará Turá
AdresaUlica SNP 1/2,
Stará Turá ,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktVeronika Benianová
+421 908 959 455
veronika.benianova@staratura.sk

Jeden z najväčších nezastavaných verejných priestorov v centre Starej Turej sa dočká zmeny. Mesto chystá revitalizáciu a vyhlásilo verejnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž návrhov. Úlohou architektov je navrhnúť aktívny a atraktívny verejný priestor s výrazným zastúpením zelene.

Zóna Mierová, územie s rozlohou viac ako 11 tisíc metrov štvorcových, sa nachádza na okraji pešej zóny mesta Stará Turá. Susedí s obytnou zónou na Hurbanovej ulici. V minulosti bol priestor súčasťou uličnej zástavby kedysi Hlavnej ulice (dnes ulice SNP). V pôvodných domoch pôsobili malí obchodníci a remeselníci. Zástavba však bola zbúraná v 70. rokoch 20. storočia kvôli výstavbe panelových domov. K zastavaniu priestoru však nikdy nedošlo a dlhé roky tu bolo “zbúranisko”. Po roku 1989 boli približne v mieste pôvodnej uličnej zástavby postavené unimobunky, ktoré boli odstránené v roku 2014. Odvtedy je priestor prázdny.

Zámerom mesta Stará Turá je vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene, s ohľadom na kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové napojenie na okolie. Nová podoba verejného priestoru zóny Mierová by mala podporovať spoločenský život všetkých generácií obyvateľov Starej Turej a umožňovať konanie malých komunitných a kultúrnych podujatí. 

Rozsah riešeného územia
Rozsah riešeného územia

Ceny a odmeny

  1. cena: 9 000,00 €
  2. cena: 5 500,00 €
  3. cena: 3 500,00 €

Suma vyhradená na odmeny: 3 000,00 €

Porota:

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

  • Ing. arch. Pavol Paňák - autorizovaný architekt SKA - predseda poroty
  • Ing. arch. Martin Jančok - autorizovaný architekt SKA
  • Ing. Eva Wernerová PhD. - autorizovaný krajinný architekt SKA
  • Ing. Magdalena Horňáková - autorizovaný krajinný architekt SKA

Závislá na vyhlasovateľovi:

  • Ing. arch. Katarína Robeková

Náhradníci poroty
Nezávislý na vyhlasovateľovi:

  • Ing. arch. Peter Jurkovič - autorizovaný architekt SKA

Závislý na vyhlasovateľovi:

  • PharmDr. Leopold Barszcz

Termíny a lehoty:

Lehota na predkladanie súťažných návrhov 18.10.2021 do 17:00
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 01.11.2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 08.11.2021

Rozsah a forma:

Súťažný návrh bude prezentovaný na dvoch paneloch formátu 700 x 1000mm 

Zóna Mierová
Zóna Mierová
Zóna Mierová
Zóna Mierová

Kontaktný bod: 

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie IS EVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433422

Odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok: https://icedrive.net/0/2arfZc8s1b

Súťažné podmienky:

Súťažné zadanie:

Mesto Stará Turá sa pred vyhlásením súťaže rozhodlo osloviť svojich obyvateľov s dotazníkovým prieskumom, ktorý sa týkal súčasného, ale najmä budúceho funkčného využitia daného priestoru. Dotazníkový prieskum sa konal v máji 2021 a zúčastnilo sa ho 486 respondentov. Súťažné zadanie sa v jednotlivých témach opiera aj o výsledky tohto prieskumu.

Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že súčasné využitie priestoru zóny Mierová je minimálne. Ľudia územím väčšinou len prechádzajú a územie v súčasnosti nie je, okrem služieb v okolí, prirodzeným cieľom. Respondenti za najväčšiu prednosť územia považujú jeho veľkosť - buď ako ako zelenej plochy alebo plochy pre voľnočasové aktivity alebo podujatia. Vízia budúcnosti sa na základe prieskumu viaže najmä k prítomnosti stromov, kvetov, zapojeniu vodných prvkov, tieňa a nadväzujúcich prvkov mobiliáru (lavičiek, košov, piknikových miest). V budúcnosti by sa mal podľa respondentov posilniť pobytový charakter priestoru s odpočinkovými, voľnočasovými a komunitnými aktivitami. To, ako bude priestor v budúcnosti vyzerať s dozvieme po vyhlásení výsledkov súťaže v októbri tohto roka.

 

Za podklady ďakujeme Lívii Gažovej.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím