Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. apríl 2019
0
1288

Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov - urbanistická súťaž

Dvojkolová urbanistická súťaž. V prvom kole účastníci predkladajú motivačný list, portfólio, ideový zámer a cenovú ponuku. Do druhého kola postúpia piati účastníci, ktorí obdržia „skicovné“ 2000 €.
Vyhlásenie23.4.2019
12:00
Odovzdanie návrhov17.6.2019
15:00
VyhlasovateľObec Miloslavov
AdresaMiloslavov 181 ,
Miloslavov,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktBranislav Šarmír
+421 903 299 288
sarmir@obstarame.sk

Výsledná urbanistická štúdia bude slúžiť ako územnoplánovací podklad, ktorý bude po schválení zapracovaný do zadania pripravovaných „Zmien a doplnkov územného plánu Obce Miloslavov“.

Obec Miloslavov pripravuje obstarávanie „zmien a doplnkov územného plánu“ s hlavným zámerom doplniť funkčné plochy s cieľom spojiť obidve časti obce a v rámci týchto plôch riešiť nové polyfunkčné centrum sídla. Urbanistická štúdia by mala preukázať plošné nároky polyfunkčného centra, komplexne overiť a vyriešiť možnosti jeho situovania v optimálnych urbanistických vzťahoch na obidve časti obce respektíve na jednu z nich. 

Rozsah spracovania ponuky - 1. kolo:

Motivačný list - bude vyhotovený na formáte A4, v doporučenom maximálnom rozsahu dvoch normostrán. Autori stručne popíšu, prečo sa uchádzajú o predmetnú zákazku.

Ideový zámer - autori stručne predstavia ideu, akým spôsobom sa bude pristúpia k tomuto zadaniu v prípade, ak by bola ich ponuka vybraná vyhlasovateľom do druhého kola. Obsah: Koncepcia, alebo urbanistická vízia nového centra, základná kompozičná kostra nového centra s prepojeniami na jestvujúcu urbanistickú štruktúru, predbežný návrh polohy, mierky a charakteru námestia (môžu byt aj referenčné obrázky). Rozsah - maximálne 3xA3.

Portfólio - bude vyhotovené na samostatnom dokumente. Bude obsahovať predstavenie minimálne jedného skôr spracovaného projektu uchádzača, ktorý ilustruje jeho schopnosť spracovať tento typ zákazky.

Lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk (1. kolo): 17.06.2019, do 15:00
Predpokladaná lehota na predstavenie návrhov v 2. kole: 23.09.2019
Predpokladaná lehota vyhodnotenia súťaže: 30.09.2019

Porota:

Posudzovanie ponúk v 1. ako aj súťažných návrhov v 2. kole bude vykonávať porota formou diskusie a následným hlasovaním v zložení:

Nnezávislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Jana Kafková (Pavel Hnilička Architekti) - predsedkyňa poroty
Ing. arch. Matej Grebert (Compass Architekti)

Závislí na vyhlasovateľovi
Milan Baďanský, starosta Obce Miloslavov
Ing. Renáta Bačová - zástupkyňa starostu Obce Miloslavov
Ing. Jarmila Grujbárová - predsedníčka Komisie pre rozvoj obce
• Ing. Pavol Karaba - člen Komisie pre rozvoj Obce Miloslavov

Hodnotiace kritériá

70% hodnotenie portfólia (referencií) a motivačného listu.
30% cena štúdie

Komentované obhliadky obce so starostom Milanom Baďanským: 14.05.2019 (utorok) - 10:00 hod.; 21.05.2019 (utorok) - 10:00 hod.

Všetky potrebné dokumenty nájdete v prílohách nižšie, alebo na stránke súťaže.

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím