Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. október 2018
0
296

Socha venovaná Martinovi Středovi v Brne

Výsledky verejnej výtvarnej súťaže na návrh sochy venovanej Martinove Středovi v Brne.
Socha venovaná Martinovi Středovi v Brne

Rada mesta Brna vo februári 2018 vyhlásila výtvarnú súťaž na stvárnenie sôch architekta Adolfa Loosa a teológa Martina Středu. 

Figurálna socha pátra Martina Středu, ktorý bol významným predstaviteľom jezuitov, by mala byť pri kostole Nanebovzatia Panny Márie na nároží Jezuitskej a Beethovenovej ulice v Brne. „V tomto kostele páter Středa působil a je tam také pohřben,“ uviedol Hollan.

Stěda bol v dobe obliehania Brna švédskymi vojskami rektorom jezuitskej koleje a blízkym spolupracovníkom veliteľa brnenskej obrany Jeana-Louise Raduita de Souches. Podieľal sa na obrane mesta organizovaním študentov, tovarišov, mešťanov a pôsobil ako duchovný i morálny pilier brnenskej obrany.

Sochy oboch osobností vzniknú ako súčasť projektu Sochy pre Brno. Vznikli tak už diela odkazujúce na Mozarta, Edisona alebo Skácela. V budúcnosti by sa sôch mohli dočkať kráľovna Eliška Rejčka, gymnasta a odborár Jan Gajdoš alebo architekt Bohuslav Fuchs.

Odovzdané diela v prvom zasadaní (18.4.2018) posudzovala a hodnotila porota v zložení: Ing. Petr Vokřál, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Petr Hladík, prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Medek, prof. Ing. arch. Petr Hrůša, Josef Čunek.

V druhom zasadaní poroty (30.4.2018) hodnotila porota v zložení:  Mgr. Petr Hladík, prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., doc. Mgr. Tomáš Medek, Josef Čunek

Porota rozhodla nasledovne:

1.  miesto 70 000 Kč: návrh č. 16 autor: MgA. Jana Šebánka, Ph.D.
2.  miesto 35 000 Kč: návrh č. 11 autori: akad. sochaře Daniela Trubače a MgA. Svatopluka  Sládečka
3.  miesto 20 000 Kč: návrh č. 19 autor: MgA. Dušana Váni

 

Predstavujeme všetky prihlásené diela podľa poradia, v ktorom sa umiestnili v súťaži.

1. miesto 70 000 Kč: Návrh č. 16

Autor: MgA. Jan Šebánek, Ph.D.

Hlavní idea návrhu vychází z legendy o poslední dělové kouli vystřelené švédským vojskem, která se zastavila u nohou pátera. Tento příběh představuje výstižnou metaforu pro odkaz P. Martina Středy jako muže, který svojí duchovní a mravní silou bojoval proti dobyvačné agresi. Jedná se o klasický křesťanský souboj dobra se zlem.

2. miesto 35 000 Kč: Návrh č. 11

Autori: akad. sochař Daniel Trubač, MgA. Svatopluk Sládeček

Socha P. Martina Středy, situovaná do plochy chodníku u kostela Nanebevzetí Panny Marie, je orientovaná čelem ke zdi kostela a zády k divákovi. Gesto charakterizující heroické úsilí Martina Středy je modlitba - modlící člověk na kolenou, ponořen do dialogu. Celkovou monumentalitu sochy - klečící figury zahalené pláštěm, oživuje řada detailů. Hlava ponořená do meditace, rty dotýkající se sepnutých rukou, chodidla volně v prostoru…

3. miesto 20 000 Kč: Návrh č. 19

Autor: MgA. Dušan Váňa

Výjev je oslavou jezuitského provinciála a duchovního vůdce studentů P. Martina Středy v souvislosti s obležením Brna švédskými vojsky v období třicetileté války. Socha zachycuje P. Martina Středu při motlitbě, vznášejícího se v záři paprsků nad Brnem. Jedním z inspiračních zdrojů je obraz "P. M. Stredonius s pohledem na Brno od východu" od Martina Antonína Lublinského ze sbírek Moravské galerie v Brně, který zachycuje dle dobových svědectví zázračné vystoupení pátera na nebe nad městem.

4. miesto: Návrh č. 18

Autor: MgA. Adam Kovalčík

Motivem pro ztvárnění sochy P. Martina Středy je příběh posledního výstřelu z děla, kterým Švédové neúspěšně ukončili obléhání města Brna. Návrh zachycuje zastavení dělové koule u nohou pátera. Autor nepovažuje daný prostor jako vhodný pro klasickou sochu, a proto se rozhodl pro nefyzické pojetí. Plocha je vydlážděna červenou žulou a uprostřed je umístěna dělová koule. Zobrazení sochy autor prezentuje virtuálně pomocí aplikace VR Clash AR.

5. miesto: Návrh č. 21

Autor: MgA. Martin Skalický

Socha věnovaná památce P. Martina Středy znázorňuje klečící a modlící postavu. Tělo stylizované figury je ztvárněno z kamenných prvků hradební zdi. Dochází tak k harmonickému napětí mezi živou bytostí a neživou hradbou. U nohou figury leží dělová koule, odkazující k legendární poslední švédské kouli vystřelené na město Brno.

6. miesto: Návrh č. 25

Autori: Mgr. René Vlasák, ak. mal., Ing. arch. Tomáš Jurák

Socha je koncipována jako postava v kontemplativní poloze s ochraňujícím gestem, objímající knihu (Bibli) a obraz Madony Svatotomské. Modelace je redukována do minimalistické formy, která umožňuje zobrazení postavy bez popisnosti detailu. Textová část je rozšířena o QR kód, odkazující na článek o P. Martinu Středovi ve Wikipedii.

7. miesto: Návrh č. 22

Autor: MgA. Michal Trpák, ArtD.

Socha P. Martina Středy, oděná v hávu jezuitského řádu a s rozpaženýma rukama, svým postojem ochraňuje, brání a zároveň vyzařuje sílu a odvahu muže, který byl duchovní oporou obránců Brna v těžkých časech švédského obléhání. Socha z hliníkových plátů a čirého plexiskla má navodit dojem lehkosti. Díky této materiálové skladbě je možné využít efektu slunečního svitu shora dolů a naopak v noci prostupu světla ze světelného zdroje ve spodní části.

8. miesto: Návrh č. 2

Autor: Josef Staněk

Mírně stylizovaná postava, ze které vyzařuje pokora a oddanost Bohu, ale také statečnost a odhodlanost. P. Martin Středa byl přesvědčen o blízkém vítězství nad nepřítelem a jednoduché a statické pojetí sochy symbolizuje jeho osobnost jako pevný duchovní a morální pilíř.

9. miesto: Návrh č. 20

Autor: akad. sochař Jan Kotek

Ideou sochařského díla je postava P. Martina Středy, který se modlí a přimlouvá za město Brno. Objekt sochy s kostelními zdmi přetváří stávající veřejný prostor v prostor kontemplační. Zastavení v tomto prostoru může vést kolemjdoucího k meditaci o vlastním příběhu, a to i díky inspiraci přítomné sochy P. Martina Středy.

10. miesto: Návrh č. 27

Autor: Daniela Kartáková

Socha znázorňuje P. Martina Středu v okamžiku bitvy se Švédy. Středa se obrací v modlitbě k Bohu, je oblečen do kněžského roucha, za pasem má růženec a na prsou znak IHS. U nohou mu leží dělová koule citovaná v legendě o posledním švédském výstřelu na město Brno.

11. miesto: Návrh č. 8

Autor: Mgr. Daniel Klose

Postava P. Martina Středy se vznáší v jakémsi extatickém stavu duchovního vytržení mezi pilíři obrany a víry s gestem modlitby za město Brno. Vyšší pilíř s ustřeleným vrcholem symbolizuje válečný konflikt - destrukci města. Nižší pilíř s atributem Martina Středy a řádu jezuitů IHS je symbolem pevnosti víry, z níž čerpal duchovní a morální sílu v časech válečné vřavy.

12. miesto: Návrh č. 24

Autori: MgA. Jan Říčný, MgA. Filip Kosek, MgA. Irena Armutidisová

Památník tvoří na první pohled nahodilý shluk trámů, expresivně znázorňující nesnáze, strasti, utrpení, bolest - kříž Ježíše Krista. Z čelního pohledu u vstupu do kostela se změť křížů opticky proměňuje v uspořádané paprsky a celá kompozice připomíná oltář. Uprostřed této konstrukce je umístěn reliéfní portrét P. Martina Středy. Na jednotlivých paprscích (trámech křížů) jsou umístěny texty - citáty z díla pátera Středy.

13. miesto: Návrh č. 10

Autori: Mgr. Vladimír Matoušek, Ing. arch. Radim Horák

Ideová východiska návrhu vycházejí nejen z životopisu pátera Martina Středy, vč. legendy o poslední dělové kouli vystřelené Švédy na Brno, ale rovněž z obecnější reflexe vztahu zápasu dobra a zla. Postava P. Martina Středy je prezentována v řeholním oděvu stojící na monumentální kamenné kouli symbolizující pohromy války a utrpení, které válka vyvolává. Ruka, která je skrytá pod rukávem oděvu, drží znamení - symbol vítězství - kříž.

14. miesto: Návrh č. 26

Autor: MgA. Patrik Vlček

Figura pátera Martina Středy, která stojí na hlavici sloupu, drží v náručí Palladium města Brna, obraz Madony Svatotomské, jako symbol ochránkyně města. V pravé ruce Středa drží kříž. Portrét P. Martina Středy vychází z nejznámějšího vyobrazení z dobové rytiny. Po formální stránce souvisí sloup s pilastry, které vystupují z fasády kostela. Skládá se ze tří částí, odkazujících k historii Brna.

15. miesto: Návrh č. 13

Autor: doc. Alexius Appl, ak. sochař

Kompozice díla je založena na principu rovnoramenného trojúhelníku, který symbolizuje Svatou Trojici. Vertikální osová kompozice zdůrazňuje řád, logiku a celkovou formu skladby společnosti. Sestává ze tří částí - dlažby, soklu s texty a sloupu s plastikou. Reliéf pátera Martina Středy, v barokně pojaté kompozici na trojhranném sloupu, vyjadřuje napětí a víru v pravdu a vítězství. Legendární poslední dělová koule vystřelena na město je umístěna na římse v dolní části sloupu.

16. miesto: Návrh č. 17

Autor: MgA. Vojtěch Trocha

Návrh se opírá o klasické sochařské tvarosloví vycházející z tradičních figurálních pomníků. Klečící postava pátera Martina Středy je usazena na pyramidu s estavenou z dělových koulí. Na vrcholu "stavby" je v klidné póze člověk odevzdaný Bohu, jenž prosí o slitování nad hrdinnými obránci a obyvateli Brna. Socha jezuitského pátera představuje moc ducha povzneseného nad vojenskou sílu.

17. miesto: Návrh č. 9

Autor: DEXON ART, s.r.o., zast. Ing. Jaromír Gargulák

Návrh představuje P. Martina Středu na hradbách, které tvoří stylizovaný podstavec. Martin Středa je ztvárněn s křížem v ruce a s gestem vzývajícím Pannu Marii. Plastika je koncipovaná jako "levitující", vyrážející z opevněného Brna proti nepříteli. Autor se cíleně odklání od tradičního klasického pojetí památníku.

18. miesto: Návrh č. 6

Autori: akad. sochař Ladislav Sorokáč, arch. Ondřej Tuček

Hlavní nosnou ideou díla je zpodobnění role P. Martina Středy jako symbolického ochránce města, nad kterým bdí a shlíží na ně z výšky. U zobrazené figury je položen důraz na asketický charakter. Postava P. Středy je zachycena v pozici soustředěné modlitby, díky níž jako zázrakem ochránil město Brno před dobytím Švédy. Sokl tvoří čtyři velká písmena B,R,N,O, odkazující k sepětí P. Martina Středy a jeho města.

19. miesto: Návrh č. 3

Autor: Mgr. Jindřich Plotica, ak. soch.

Sochu vyrůstající ze soklu tvoří lidská postava proměňující se ve strom, jako symbol života, síly, pevnosti a ochrany. Postava drží v ruce kříž, znamení hluboké a neochvějné víry. Koruna stromu tvoří intimní niku, oddělující samotnou postavu od dominantní plochy kostelní zdi a svým horizontálním charakterem přerušuje a upozaďuje problematickou vertikalitu daného prostoru.

20. miesto: Návrh č. 12

Autor: Mgr. ak. soch. Marie Šeborová

Ideou díla věnovaného P. Martinu Středovi je variace na barokní téma. Ústředním bodem sochařské kompozice je nadživotní realisticky ztvárněná busta, vycházející z historických grafických zpodobnění pátera Martina Středy. Busta je umístěna na sloupu, na který navazují elementy navozující iluzi jakéhosi architektonického fragmentu.

21. miesto: Návrh č. 4

Autori: Ing. arch. Jiří Trojan, akad. sochař Stefan Milkov

Jedná se o stylizovanou postavu P. Martina Středy, stojící bez podstavce na chodníku. Figura, která napřaženou rukou s křížem i celým svým postojem zastavuje symbolickou poslední švédskou dělovou kouli přináší kolemjdoucím přímý kontakt s plastikou. Výtvarné řešení návrhu je inovativně založeno na modelaci plastiky pomocí počítačových 3D technologií.

22. miesto: Návrh č. 23

Autor: Veronika Houšťová

Vzhledem k tomu, že se v osobě pátera Martina Středy jedná o duchovního, který zasvětil život službě Bohu, není idea díla postavena na uctívání kultu jeho osobnosti, ale důraz je kladen na oslavu víry, nezištné obětavosti a odvahy. Zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie slouží jako podstavec pro monumentální meč - krucifix, symbol záchrany obyvatel města Brna.

23. miesto: Návrh č. 1

Autor: Antonín Nový

Při obléhání Brna švédskými vojsky byl P. Martin Středa údajně často vidět na hradbách uprostřed největších bojů. Socha symbolicky vyrůstá ze stylizované architektury hradeb a vrcholí ztvárněním portrétu pátera Martina Středy. Ten je vytvořen spojením konkávních a konvexních hmot.  Autor zde využívá podobného efektu, jaký známe u principu fungování filmu.

24. miesto: Návrh č. 15

Autor: MgA. Radek Škrabal

Socha znázorňuje osobnost pátera Martina Středy v nadživotní velikosti. S výjimkou portrétních rysů a náznaku liturgického roucha autor záměrně potlačuje detaily, a to z úcty k "poselství" P. Martina Středy, které je daleko od světských rozmarů. Modlitba, představující spojení s Bohem, je jeho nejcennějším prostředkem, s nímž může harmonicky rozeznít svoji duši.

25. miesto: Návrh č. 5

Autor: Milan Polián

Socha je expresívním zobrazením osudu P. Martina Středy. Figura vyjadřuje drama války a následného radostného přijetí jejího ukončení. V rozevláté drapérii je ukryta dělová koule, symbol posledního výstřelu na město Brno. Koule balancující na hraně soklu vyvolává pocit napětí. Fyzičnost figury vyjadřuje duchovní sílu zobrazované osobnosti.

26. miesto: Návrh č. 14

Autori: Ing. arch. Radko Květ, akad. sochař Roman Wenzel

Socha je symbolem morálního a současně i faktického ubránění se města před brutální silou švédských obléhatelů. Loď - symbol moravské církve s Madonou Svatotomskou balancuje na dělových koulích a směřuje k záchraně. Nápis na boku lodi blíže přibližuje pozorovateli historickou událost. Páter Martin Středa podněcuje lid v beznadějné situaci k obraně města a modlitbě.

27. miesto: Návrh č. 7

Autori: doc. Jaroslav Koléšek, ArtD., MgA. Jan Šnéberger

Základní ideou tohoto sochařského díla je symbolické propojení duchovní síly a jistoty ve víře s odvahou a energií - tedy hlavních znaků osobnosti P. Martina Středy. Socha je promyšleným spojením stylizovaného tvaru srdce s tvarem připomínajícím kazatelnu či ambon. Jedná se o symbol spojení víry a života.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím