Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. december 2023
0
162

AMFI: SMALL-SCALE ARCHITEKTÚRA V PERI-URBÁNNEJ KRAJINE

Výstavný objekt umožňujúci realizáciu intermediálnych diel a performatívnych aktov v exteriéri.
AMFI: SMALL-SCALE ARCHITEKTÚRA V PERI-URBÁNNEJ KRAJINE

AMFI (okolo) je samostatne stojaci efemérny priestorotvorný drevený objekt, prvok malej architektúry, ktorý sa otvára rôznym interpretáciám. Jeho primárna funkcia nie je, ako sa na prvý pohľad javí, pobytová. Funguje ako detail v krajine a tiež ako výstavný objekt, ktorý umožňuje realizáciu rôznych intermediálnych diel a performatívnych aktov v exteriéri. Materiál je z časti recyklát iného objektu z festivalu OFF Bratislava, doplnený o drevo financované z projektu IN-Habit. Názov pochádza zo starogréckeho ἀμφιθέατρον (amfiteátron), kde ἀμφί (amfi) znamená “na oboch stranách“ alebo “okolo“ a θέατρον (théātron) je v preklade “miesto na dívanie sa“. Na rozdiel od bežného amfiteátra či tribúny objekt nevytvára recipientovi možnosť pozorovať iné umenia smerom von (miesto na dívanie sa), ale ako taký je umením a výstavnou plochou.
 
AMFI je lokalizovaný na hranici intravilánu a extravilánu medzi krajským mestom Nitra a mestskou časťou so silným rurálnym charakterom nazývanou Dražovce. Toto územie je v posledných rokoch masívne nahrádzané objektmi priemyselnej výroby, ktorá pomaly zaberá aj posledné zvyšky otvorených voľných poľnohospodárskych plôch. Výber lokality sa stal v rámci tejto prímestskej oblasti kľúčovým, výsledkom čoho je nielen premyslená a fungujúca architektúra, ale aj citlivé vnímanie širších súvislostí so zreteľom na krajinu ako kultúrnu kolísku nášho národa. Zámerom prezentovanej krátkodobej inštalácie je invázne obsadiť priestor stratenej pôdy a ponúknuť alternatívne riešenie pre jej budúce využitie. AMFI je kontextovým príspevkom do tejto tichej krajiny. Je to (anti)amfiteáter, alebo dom, do ktorého sa nedá vstúpiť, objekt, ktorý sa nedá obývať.

AMFI (okolo)
AMFI (okolo)foto: Peter Bednár
AMFI (okolo)
AMFI (okolo)foto: Peter Bednár
AMFI (okolo)
AMFI (okolo)foto: Peter Bednár
AMFI (okolo)
AMFI (okolo)foto: Peter Bednár
AMFI (okolo)
AMFI (okolo)foto: Peter Bednár
AMFI (okolo)
AMFI (okolo)foto: Peter Bednár
AMFI (okolo)
AMFI (okolo)foto: Peter Bednár
AMFI (okolo)
AMFI (okolo)foto: Peter Bednár
AMFI (okolo)
AMFI (okolo)foto: Peter Bednár

AMFI je situovaný na frekventovanej cyklotrase z Nitry do Dražoviec. Cyklistom, ale aj chodcom sa objavuje po vyjdení z tunela ako šperk umiestený na konci tejto osi. Ďalej stáčajúcu sa cyklotrasu lemuje miestny potok Dobrotka, ktorý pôsobí ako fyzická (nie optická), bariéra k vstupu do bezprostrednej blízkosti objektu. Tým sa zamedzuje pobyt a podčiarkuje sa jeho pohľadová funkcia. Inštalácia je sprístupnená z opačnej strany a vedie k nej relatívne dlhá trasa.

AMFI sa skladá z ôsmych rámov v rôznych výškach, ktoré sú poprepletané pomerne hustou štruktúrou podporných profilov. Táto sekundárna hmota vytvára z rámov netypické “schody“. Výpadky “claddingu“ na jednotlivých stupňoch naznačujú, že sa na nich nemá sedieť. Z čelného pohľadu vytvárajú povrchové dosky stenu – výstavnú plochu.

ROZMERY OBJEKTU
ROZMERY OBJEKTUobr.: archív autora
SITUÁCIA (schéma)
SITUÁCIA (schéma)obr.: archív autora
VÝSLEDOK PO PRVOM REALIZAČNOM DNI
VÝSLEDOK PO PRVOM REALIZAČNOM DNIfoto: Peter Bednár
VÝSLEDOK PO PRVOM REALIZAČNOM DNI
VÝSLEDOK PO PRVOM REALIZAČNOM DNIfoto: Peter Bednár
VÝSLEDOK PO PRVOM REALIZAČNOM DNI
VÝSLEDOK PO PRVOM REALIZAČNOM DNIfoto: Peter Bednár
VÝSLEDOK PO PRVOM REALIZAČNOM DNI
VÝSLEDOK PO PRVOM REALIZAČNOM DNIfoto: Peter Bednár
VÝSLEDOK PO PRVOM REALIZAČNOM DNI
VÝSLEDOK PO PRVOM REALIZAČNOM DNIfoto: Peter Bednár

Objekt vytvára symbiózu s okolitou zeleňou, ktorá plní v prostredí inštalácie dôležitú úlohu. Pás zelene tvorený alejou líp v pozadí pôsobí ako kulisa a zároveň ohraničuje, pohľadovo aj fyzicky, pozemok. Na brehoch potoka sa zas nachádzajú vodné rastlinné spoločenstvá (bylinné porasty) rastúce do výšky prvého stupňa inštalácie, čo vytvára spolu s pozadím príjemný gradient. V okolí objektu sa trávny porast pravidelne kosí majiteľmi pozemku.

PROCES VÝSTAVBY
PROCES VÝSTAVBYfoto: Peter Bednár
PROCES VÝSTAVBY
PROCES VÝSTAVBYfoto: Peter Bednár
PROCES VÝSTAVBY
PROCES VÝSTAVBYfoto: Peter Bednár
PROCES VÝSTAVBY
PROCES VÝSTAVBYfoto: Peter Bednár
PROCES VÝSTAVBY
PROCES VÝSTAVBYfoto: Peter Bednár

Stručná charakteristika diela:

Názov diela: AMFI
Autor: Ing. Miroslav Čibik, PhD.
Spolupráca: Mgr. art. Soňa Bellérová, Mgr. Katarína Jankechová
Technická podpora: Ing. arch. Šimon Doubrava
Koordinátorka: doc. Ing. Katarína Melichová, PhD.
Dátum realizácie: 04.09.2023 – 06.09.2023
Lokalita: 48°20'19.9"N 18°04'00.0"E, Nitra
Plošná výmera: 2,56 m2

Pomoc pri výstavbe: Lucia Laginová, Henrieta Gergelová, Sandra Šubertová, Tatiana Šoltýsová

Partneri: OFF Bratislava, IN-HABIT Nitra H2020, MH Invest, Ústav krajinnej architektúry FZKI, SPU v Nitre, Hidepark Nitra, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre

Autor článku

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím