Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
7. január 2022
0
295

Rekonštrukcia vstupných priestorov Technického múzea v Košiciach

Problematika súčasného stavu spočíva hlavne v nekoncepčných a nesúrodých zásahoch v priestore, ktoré síce dopomohli vyriešiť čiastkové problémy ktoré vznikali v čase, no z dlhodobého hľadiska vytvorili nánosy, ktoré zahlcujú vstupný priestor múzea.
Rekonštrukcia vstupných priestorov Technického múzea v Košiciach
Autori: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš MitroSpolupráca: Bc. Pavel BakajsaNávrh: 2021 - 2021Adresa: SlovenskoPublikované: 7. január 2022

Postupne vznikajúce záplaty bez jednotnej koncepcie časom ubrali na jeho dôstojnosti. Existujúci stav hodnotíme ako neprimeraný
k dôležitosti danej inštitúcií.

Zo zadania vyplynulo, že múzeum postráda reprezentatívny priestor pre predaj lístkov, obchod so suvenírmi, WC pre návštevníkov a priestor na odkladanie vecí návštevníkov.
Variantné riešenie

Návrh sme v prvotnej fáze rozpracovali v dvoch variantoch. V prvej sme spojili predaj lístkov s funkciou múzejného obchodu. V druhej bol recepčný pult umiestnený samostatne v priestoroch Foyeru. Po konzultácií so zadávateľom sme ďalej rozpracovávali len prvý variant.
Návrh

Koncept spočíva vo vložení systému políc a potrebných konštrukcií do existujúceho priestoru tak, že vytvoria novú - jasne zadefinovanú rovinu, ktorá by mala zabezpečiť všetky nové funkcie a vyriešiť súčasné problémy vstupných priestorov. Novú vloženú konštrukciu situujeme vo výške od 300 mm nad podlahou do 1700 mm. Táto výška poskytuje prirodzenú úroveň pre pohodlné a prehľadné situovanie všetkých suvenírov či expozície v multimediálnej miestnosti. Nová vložená konštrukcia sa stáva aj nositeľom technológií - situujeme do nej potrubie VZT, ktoré zabezpečí výmenu vzduchu v predajni, multimediálnej miestnosti a v nových toaletách.

Svetlá vkladáme do hornej a spodnej časti konštrukcie - spodné svetlo podsvecuje police, čo vytvára ešte vzdušnejší efekt. Svetlá situované v hornej časti zasa nasvetľujú členitý strop. Rozptýlené a odrazené svetlo vytvára príjemne prostredie bez zbytočného oslnenia.
Konkrétna farebnosť a materialita bude predmetom ďalších projekčných fáz - v štúdií pracujeme variantne buď s oceľou, alebo s drevom ako nosným materiálom. Farebnosť vložených prvkov volíme ako karmínovo/ oxidovo červená - čo má symbolizovať farebnosť základného náteru oceľových konštrukcií ktoré sú veľmi často súčasťou technických a priemyselných diel.

1. Foyer
Hneď za vstupom vytvárame voľný priestor s dominantným kruhovým prvkom uprostred, určeným na sedenie. Tento priestor by mal tvoriť rozptylovú zónu pre návštevníkov vo väčších skupinách. Problém s nemožnosťou otvorenia vstupných dverí dokorán riešime lokálnou zmenou sklonu podlahy. Tento priestor sa stáva hlavným komunikačným traktom, ktorý prepája recepciu, ostrahu,
vstup do expozícií a priestor šatne. Organizovanie pohybu návštevníkov so zakúpenými lístkami filtrujeme po- mocou turniketov
umiestnených pred vstupom na schodisko.

2. Recepcia a obchodná prevádzka
Hlavný pult umiestňujeme hneď oproti vstupu do miestnosti. Zabezpečí sa tak bezprostredný kontakt medzi foyerom a informačným pultom. Do tohto priestoru bude vyvedený obraz z bezpečnostných kamier. Zabezpečí sa tak zjednodušenie personálneho obsadenia priestorov počas dňa. Informačný pult umiestňujeme na vyvýšené pódium. Sediaci pracovník tak dostáva lepší prehľad nad celou miestnosťou. Pod vyvýšeným miestom vytvárame priestor pre kabeláž.
Miesta na ukladanie suvenírov na predaj situujeme po obvode miestnosti v už spomínaných výškach a materialite. Spodnú časť navrhujeme plnú - vhodnú na umiestnenie prebytočných suvenírov, alebo iných “skladových” zásob. Obvodový prstenec sa preruší pri oknách - tam pracujeme s parapetom, na ktorom sa dá sedieť. Do okien umiestňujeme kvety. Je možné že tento manéver bude vyžadovať mierny posun radiátorov, rovnako ako premyslenie situovania ich prívodných trubiek. Konkrétny návrh ponechávame na ďalšiu projekčnú fázu. Podlahu miestností tvoria drevené parkety, ktoré navrhujeme repasovať a jemne morením pozmeniť ich farebnosť na saturovanejšiu hnedú.

3. Multimediálna miestnosť
Do miestnosti hneď za obchodom navrhujeme multimediálu inštaláciu, ktorá má poskytnúť návštevníkom pútavou a súčasnou formou informácie o múzeu a aktuálnych výstavách. Priestorovo miestnosť koncipujeme podobne ako obchodnú časť s tým rozdielom, že systém políc na stenách nahrádza interaktívna plocha s možnosťou zobrazovať multimediálny obsah. Miestnosť vybavujeme sériou projektorov, reproduktormi, snímačmi pohybu a ďalšími interaktívnymi prvkami. Podlaha je riešená rovnako ako v predajnej časti. Steny navrhujeme vyspraviť a natrieť tmavým náterom. Miestnosť obsahuje historický hodnotný portál, ktorý je v súčasnosti skrytý za SDK priečkou. Portál navrhujeme odkryť a zakomponovať do multimediálnej výstavy formou mappingu.

4. Ostraha
Miestnosť za súčasnou recepciou ponechávame pre ostrahu. Je to miesto kde v súčasnosti ústia všetky kamerové a zabezpečovacie systémy. Do dverného otvoru navrhujeme presklený výdajný pult, čo zabezpečí vizuálny kontakt pracovníka so vstupným priestorom.

Poloha diela

Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.
Ing. arch. Ondrej Jurčo
Ing. arch. Maroš Mitro
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím