Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

Inteligentné inštalačné systémy

ABB i-bus® EIB / KNX je inteligentný...

ABB (výrobca)
ABB (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. október 2015
0
1280

Rekonštrukcia historickej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach

Rozsiahly projekt obnovy prináša Košiciam výsledok v podobe oživenia jednej z dominánt mesta. Po piatich rokoch rekonštrukcie sa podarilo nielen zvýšť úžitkové vlastnosti objektu, ale aj priniesť nové architektonické kvality.
Rekonštrukcia historickej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach
Autori: Ing. Bystrík Jacko, Ing. Mgr. art. Radoslav JankovičInvestor: Košický samosprávny krajPlocha pozemku: 2504 m2 Zastavaná plocha: 870,96 m2Podlažná plocha: 3202,59 m2Obostavaný objem: 17 755,6 m3Investičný náklad: 7 294 000 €Návrh: 2008 - 2011Realizácia: 2011 - 2013Adresa: Námestie Maratónu 2, Košice, SlovenskoPublikované: 5. október 2015

Objekt Východoslovenského múzea sa nachádza v severozápadnom kvadrante Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach, pri jej severnej hranici (Street view TU). Je najstaršou samostatne stojacou účelovou muzeálnou budovou na Slovensku. Postavená bola v rokoch 1898 – 1901 v monumentálnom neo - renesančnom slohu (projekt: A. a G. Jakabovci, realizácia: firma Jakab a Michal Répászky). Takmer intaktne zachovaná budova so sebavedomým architektonickým výrazom je dokladom dobrej úrovne miestnych staviteľov a kvality umeleckého remesla na prelome 19. a 20. storočia. Celá stavba je náročne architektonicky vybavená, s početnými doplnkami umelecky – remeselného charakteru: štuky, liate terazzo, kamenárske prvky (schodisko, balustrádové zábradlie), kované zábradlie, dverné a okenné výplne. Monumentalitu budovy múzea zvýrazňuje symetrická tektonicky členená hmotová kompozícia s hlavným vstupom v strednom osovom rizalite, zvýšené prízemie s prepychovým vestibulom, vyžadujúce predložené prístupové schodište a výrazne výškovo predimenzované 2. nadzemné podlažie (piano nobile).

Budova VSM v Košiciach po rekonštrukcii
Budova VSM v Košiciach po rekonštrukcii

Dispozíciu objektu tvorí obdĺžnikový pôdorys s hlavnou uličnou fasádou orientovanou do Námestia Maratónu mieru. Objekt je výrazný solitér, dvojpodlažný, podpivničený v celom rozsahu s manzardovou strechou zvýraznenou nad rizalitmi. Budova má murovaný stenový konštrukčný systém doplnený v strednom trakte stĺpmi. Dispozične predstavuje objekt priečny päťtrakt zhodný na všetkých podlažiach. Druhý až štvrtý trakt je pozdĺžne predelený nosným múrom a vytvára tým v trakte dve miestnosti. Hlavný vstup je cez predložené vonkajšie schodisko z uličnej fasády. V objekte je v západnej časti stredného traktu, vo vstupnom vestibule hlavné trojramenné združené schodisko zhodné podľa výstupnej čiary nástupného ramena.

Situácia
Situácia

Cieľom projektu bola komplexná rekonštrukcia objektu historickej budovy v súlade s koncepciou doplniť a využívať objekt plnohodnotne v intenciách 21.storočia. Rekonštrukcia predstavuje komplexné dispozičné riešenie priestorov z hľadiska vnútorného prostredia, vybavenia, priestorového usporiadania a funkčného začlenenia. Rozsiahla, päť rokov trvajúca rekonštrukcia bola financovaná z viacerých zdrojov. Okrem iného bola zaradená medzi investičné projekty podporené z výzvy Regionálneho operačného programu určeného pre Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013.

Pohľad z námestia
Pohľad z námestia
Pohľad na múzeum a záhradu zo zoápadu
Pohľad na múzeum a záhradu zo zoápadu

Stavebné úpravy suterénu sa realizovali vo väčšom rozsahu v južnom krídle. Zmena účelu sa dotkla miestností depozitára fondu tlače, depozitára militárií a depozitára cechového archívu Medzinárodného maratónu mieru. Na úkor miestností depozitára cechového archívu Medzinárodného maratónu mieru sa realizoval denný bar so zázemím pre vlastné potreby múzea. Na úkor depozitov militárií je vytvorená miestnosť pre strážnu službu so zázemím pre potreby nepretržitého monitoringu. Pri schodiskovom vstupe sa dopĺňajú hygienické miestnosti pre návštevníkov.

Pôdorys 1PP
Pôdorys 1PP

Prízemie – Stavebný zásah v priestore zreštaurovaného prepychového vstupného vestibulu predstavuje vybúranie otvoru do pokladne. V rámci zádveria vedľajšieho vchodu sa stavebné úpravy realizovali v priestoroch soc. hygienických a v miestnosti lektorov. Na úkor tejto miestnosti bol postavený výťah na zabezpečenie vertikálnej komunikácie so zberom od suterénu až po podkrovie. Jeho umiestnenie rešpektuje historické kvality foyeru, poskytuje bezbariérovú komunikáciu a zásobovanie.
Namiesto výstavných priestorov prízemia boli zrealizované šatne pre návštevníkov, miestnosť pre lektorov a pokladňa.

Pôdorys 1NP
Pôdorys 1NP

2.N.P – podstatným stavebným zásahom a novým architektonickým prvkom je vloženie nového schodiska z priestoru schodiskového vestibulu do podkrovia, ktoré slúži na komunikáciu pre návštevníkov. Jeho umiestnenie rešpektuje danosti vstupov do expozícií. Použité sú kvalitné transparentné materiály adekvátne k 21.storočiu. Stavebnými úpravami prešiel priestor pomocného schodiska do podkrovia a to v rozsahu realizácie ekonomátu pod schodiskom.

Pôdorys 2NP
Pôdorys 2NP

3.N.P resp. terajšie podkrovie – Realizovaný tu bol najväčší stavebný zásah v rámci objektu. Jedná sa o využitie resp. vstavbu do podkrovia za účelom realizácie výstavných a kancelárskych priestorov. Podkrovie je využité v dvoch podlažiach formou mezonetu. Na úrovni terajšieho podkrovia sú výstavné priestory o plochou 610m2 a hygienické zariadenie pre návštevníkov.

Pôdorys 3NP
Pôdorys 3NP

4.N.P resp. mezonet je umiestnený v južnom krídle objektu, ktorý je sprístupnený samostatným schodiskom cez galériu. V mezonete sa nachádzajú administratívne priestory pre zamestnancov o ploche 172m2. V priestoroch sa nachádzajú: skupinové kancelárie pre 14 pracovníkov, zasadacia miestnosť, sekretariát a kancelária riaditeľa so zázemím. K administratívnym priestorom prislúchajú hygienické zariadenia a kuchynský kút o ploche 58m2 .

Pôdorys 4NP
Pôdorys 4NP
Rezy
Rezy

V priestore podkrovia v severnom krídle je voľne zavesená a vedená drevená lávka pre návštevníkov, ktorá umožní detailný optický kontakt s vystavenými exponátmi  väčšieho rozmeru.

Významným architektonickým prvkom v rámci podkrovia je dvojica stropných svetlíkov v centrálnej časti nad galériou. Svetlíkmi sa zabezpečí osvetlenie výstavných priestorov podkrovia (3 N.P.) a nepriame osvetlenie výstavných priestorov poschodia ( 2.N.P.) cez presklenú podlahu.

 Nepriame osvetlenie výstavných priestorov poschodia cez presklenú podlahu.

Administratívne priestory v rámci 4.NP.

Stavebné úpravy a modernizácia znižujú energetickú náročnosť objektu, morálne a fyzické opotrebovanie a nevyhovujúce zdravo-technické zabezpečenie. Obnovou zvýšila úžitkové vlastnosti objektu. Stavebné zásahy do pôvodných výstavných a reprezentačných priestorov historickej budovy múzea sú minimálne.

Výškové pomery budovy ostali nezmenené. Vzhľad budovy sa nemení. Vo viditeľnej rovine strechy nie sú navrhované žiadne okná. Aj po stavebných úpravách budova rešpektuje pôvodný vzhľad a nepôsobí rušivo na okolitú zástavbu.

podklady: 4arch Studio

Poloha diela

Ing. Bystrík Jacko
Ing. Mgr. art. Radoslav Jankovič
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím