Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. september 2019
1
2843

Konzola Devín

Návrh a realizácia vlastného domu.
Konzola Devín
Autori: Ing. Martin DuchoňInvestor: Martin DuchoňPlocha pozemku: 500 m2Podlažná plocha: 125 m2Návrh: 2015 - 2016Realizácia: 2017 - 2018Adresa: Devínska cesta 98 , Devín, SlovenskoPublikované: 14. december 2019

Domy môžu byť zaujímavé rôznymi spôsobmi. Prezentovaný je špecifický najmä tým, že vznikol ako projekt mladého absolventa Stavebnej fakulty STU, ktorý si chcel na vlastnej koži vyskúšať technické a materiálové možnosti v úzkej spolupráci so silným technologickým partnerom. Pri stavbe domu postupovali v úzkej vzájomnej spolupráci. Martin Duchoň vložil do projektu svoj tvorivý a inžiniersky vklad a spoločnosť Saint-Gobain použila tento projekt ako model pre overenie možností aplikácií svojich materiálov a technológií na stavbe, ktorá sa predsa len trochu líši od bežnej stavebnej produkcie.

Ako to dopadlo je zrejmé z nasledovnej prezentácie. Dielo je dokončené. Je ho možné vnímať už vo svojej fyzickej podstate. Kolegovia architekti budú určite hodnotiť formu, kolegovia inžinieri použité riešenia a postupy - a laickí čitatelia mix všetkého, z bežného, vonkajšieho uhla pohľadu.

Je to dobrý príklad pre získanie praktických skúseností a vyskúšanie navrhnutých riešení v reálnom nasadení. Na jednej stavbe určite však nie je možné overiť si všetky postupy a možnosti. Výsledok zodpovedá architektonickým predstavám tvorcu (a používateľa v jednej osobe) i ekonomickým a technologickým limitom, ktoré bolo nutné počas výstavby rešpektovať.

 

Výber z textov poskytnutých autorom (redakčne upravené):

Počiatočný stav a vízia

Limity, vyplývajúce z pozemku, občas inšpirujú k zaujímavým riešeniam. Platí to aj pre nízkoenergetický rodinný dom Konzola Devín.

Východiskom bol úzky, mierne zvažujúci sa pozemok, ktorý stojí na záplavovom území. Z južnej strany je ohraničený ramenom Dunaja, zo severnej rušnou cestnou komunikáciou. Výhodou je orientácia pozemku smerom na juh a lokalita s pekným výhľadom. Tá sa nachádza blízko centra, no zároveň aj v tesnej blízkosti prírody. 

Vízia bola jednoduchá. Vytvoriť domov pre štyri osoby, ktorý bude rešpektovať danosti okolitej krajiny, no zároveň sa vyhne prírodným živlom, najmä záplavám. Z týchto premís sa zrodila vonkajšia forma.

Foto: Tomáš Manina

 

Špecifiká stavby

Obytnú časť tvorí jednoduchá pozdĺžna hmota, umiestnená na šiestich nadzemných pilieroch. Stavba tak nezaberá priestor záhrady a obyvatelia sú chránení pred prípadnou povodňou.

Pod obytnú zónu sa zmestila aj malá garáž. Garáž sa dá v prípade potreby otvoriť a umožniť rozvodnenej rieke, aby voľne plynula. 

Dominantným rysom je predsunutá južná časť s terasou, ktorá spočíva na dvanásťmetrovej konzole. Optický kontakt interiéru a exteriéru približuje bývanie k okolitej krajine.

Zadná (severná) fasáda je menej nápadná. Má podobu strohého kubického objemu s jedným oknom. Vzhľadom na blízkosť rušnej cesty je akusticky odizolovaná. 

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

 

Výhľad

Do obytnej zóny sa vchádza z bočnej strany po vonkajšom oceľovom schodisku, ktoré ústi na najvyššiu časť parcely. (Ak bude voda z rieky stúpať, obyvatelia budú mať dosť času na bezpečné opustenie domu). 

Vnútorná dispozícia obytnej zóny je jednoduchá. Obdĺžnikový pôdorys rozdeľuje na dve časti kompaktný kubus so skrytými obslužnými priestormi. Severná zóna je pokojná, nočná. Nachádzajú sa tu štyri spálne a jedna kúpeľňa. Dennú zónu tvorí obývačka s kuchyňou. Práve tu sa nachádza najefektnejší prvok interiéru - presklená stena s terasou, poskytujúca výhľad na okolitú krajinu.

Foto: Tomáš Manina

 

Konštrukčné a materiálové riešenie

Dom je založený na hlbinných základoch pomocou razených pilót. Pod budovou sa nachádza široká vrstva riečnych naplavenín. Pilóty prenikajú až do hĺbky cca 12 metrov, kde začína skalné podložie. Kvôli lepšiemu rozloženiu síl a pevnejšiemu prichyteniu stavby k terénu nie sú pilóty orientované len kolmo, ale aj šikmo, v rôznych smeroch. 

Nosná časť stavby je z monolitického železobetónu. Tvorí ju šesť nadzemných pilierov a zadná (severná) časť domu. Na monolitickú časť stavby nadväzuje dvanásťmetrová oceľová konzola, ktorá vytvára základňu pre dennú časť. Spojovacím prvkom oboch častí je oceľový rám, osadený do železobetónovej platne, stien a stropu. 

Na miestach, kde sa konzola prepája so železobetónovou konštrukciou, boli osadené isokorby. Na konzolu nadväzuje aj oceľový rám terasy. 

Výplň oceľovej časti obytnej zóny je z drevených hranolov, ktoré nesú vnútorný záklop strechy a zároveň slúžia na prichytenie obloženia z OSB3 dosiek. 

 

Obvodová konštrukcia

Keďže celý tepelnovýmenný obal je nad úrovňou zeme, pri návrhu bolo potrebné zohľadniť aj chlad, prenikajúci od podlahy. Pri oceľovej konštrukcii stien a podlahy bola použitá 28 cm izolácia ISOVER TF PROFI, lepená na OSB dosky špeciálnym lepidlom SUPRAFIX. Železobetónová konštrukcia stien a podlahy je izolovaná 30 cm izoláciou ISOVER TF PROFI. Fasáda bola dvakrát sieťkovaná a v podhľade sieťka navyše mechanicky prikotvená. Na streche bola použitá tepelná izolácia ISOVER EPS 150 S, s hrúbkou 40 cm a hydroizolácia FATRAFOL. 

Severná stena má akustické úpravy. Železobetónový monolit bol najskôr obložený drevenými kazetami, kladenými tak, aby sa fasáda jemne skláňala smerom k ceste. Na vyradenie rozličných zvukových frekvencií boli použité tepelnoizolačné materiály s rôznou objemovou hmotnosťou, ako aj sústava akustických okien s odlišnými hrúbkami skla. 

Steny, stropy a priečky v interiéri boli obložené izoláciou ISOVER AKUPLAT, ktorá má tepelnoizolačné vlastnosti, no zároveň zlepšuje aj akustiku vnútorného prostredia. V podlahe pod betónovým poterom je umiestnená kročajová izolácia ISOVER T-N. Aj v nej sa spájajú dve rôzne výhody - nielenže pozitívne vplýva na teplotechniku, ale aj na priestorovú akustiku. 

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

 

Kvalita vnútorného prostredia

Prísun čerstvého vzduchu v optimálnej vlhkosti zabezpečuje aktívna rekuperačná jednotka. Tá zaisťuje aj teplú úžitkovú vodu, a vďaka malému tepelnému čerpadlu aj prípadný ohrev, či ochladenie vzduchu. 

Pri vykurovacích technológiách bol položený dôraz na nízke prevádzkové a vstupné náklady, aj na možnosť použitia viacerých zdrojov. K tým patrí elektrické podlahové vykurovanie a klimatizačná jednotka, ktorá funguje ako tepelné čerpadlo vzduch - vzduch. V praxi sa však najviac osvedčila malá krbová akumulačná piecka s výkonom 4 až 5 kW. Tá umožňuje ľahko a rýchlo vykúriť celý priestor v dome. 

Tepelnému komfortu napomáhajú aj slnečné lúče. Objekt má výhodnú orientáciu smerom na juh, ktorá bola podporená vhodným konštrukčným riešením. Vzhľadom na dráhu slnka sa strecha budovy smerom na juh postupne dvíha a dovoľuje nízkemu zimnému slnku, aby preniklo hlboko do budovy a zohrialo ju. V lete ho zas chráni predsunutý prístrešok nad terasou, ktorý zabezpečí, že interiér zostane v tieni. V tomto projekte boli použité sadrokartónové dosky Rigips s technológiou Activ'Air, ktorá sa stará o rozklad emisií formaldehydu.

Stavba je aj napriek svojmu geometrickému tvaru nízkonenergetická, s výslednou energetickou bilanciou QEP = 21,18 Kwh/m2 za rok.

Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina
Foto: Tomáš Manina

 

Odhady versus realita

Občas sa stáva, že prvotné výpočty v projekte sa od tých reálnych značne líšia. Dom Konzola Devín už slúži svojmu účelu, čo znamená, že niektoré údaje sa dajú exaktne overiť. Ukázalo sa, že prevádzkové náklady zodpovedajú tým vypočítaným. Zároveň sa však potvrdilo, že pri navrhovaní objektov treba rátať aj istou „daňou z luxusu“, ktorá zahŕňa rôzne technológie v domácnosti. Tie v prezentovanom prípade spotrebujú zhruba toľko energie, ako aktívna rekuperačná jednotka. 

Objekt prešiel meraním vzduchotesnosti, tzv. Blower door testom. Celkové číslo výmeny vzduchu n50 je 0,26 h-1 (pri rozdiele tlakov 50Pa). Znamená to, že výsledný údaj je dvakrát lepší než požadovaná hodnota pre pasívne domy. Stavba je súčasťou projektu www.multicomfort.sk, ku ktorému patria aj merania oxidu uhličitého, prašnosti v interiéri, celkovej vnútornej akustiky, hladiny voľne prchavých látok zo zabudovaných materiálov. 

Realite zodpovedá aj prestup slnečného žiarenia do objektu, ktorý bol overený na 3D modeli. Naďalej prebiehajú merania spotreby elektrickej energie (zvlášť sa porovnáva elektrická energia pre rekuperačnú jednotku, zvlášť pre vykurovanie, chladenie a celkový náklad), meranie teplôt jednotlivých priestorov v zime aj v lete, aj statické merania priehybu konzoly.

Meranie teploty počas slnečného dňa
Meranie teploty počas slnečného dňa

Video nižšie názornejšie približuje život v "multikomfortnom dome":

6198
Youtube

Poloha diela

Ing. Martin Duchoň
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím