Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. január 2020
0
1892

Kúpele Grösling - nominácia na študentskú cenu CHEDDAR´20

Semestrálna práca získala na zimnej Noci architektúry nomináciu v kategórii Architektúra.
Kúpele Grösling - nominácia na študentskú cenu CHEDDAR´20
Autori: Barbora Gunišová, Dominik HaviarSpolupráca: Ing.arch. Maroš Fečík (vedúci práce), Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (vedúci práce), Ing. arch. Katarína Bergerová (vedúca práce)Návrh: 2019 - 2020Adresa: Vajanského nábrežie 63/9, Bratislava, SlovenskoPublikované: 2. február 2020

"Oceňujeme presah do urbanizmu a využitie brehu rieky. Minimálny, akupunktúrny spôsob práce, ktorý ponecháva čo najviac pôvodného," zhodnotil predseda poroty Michal Kuzemenský.

Prácu predstavujeme so skráteným autorským textom:

Kúpele Grossling sa nachádzajú na križovatke dnešnej Kúpeľnej a Medenej ulice. Pre vypracovanie projektu bol poverený rakúsky architekt Adalbert Swoboda. Stavebné práce začali už v roku 1893 pod vedením hlavného staviteľa Ludwiga Emerita. Kúpele pozostávali len z rožnej budovy vtedajšej Grosslingovej, dnešnej Medenej ulice. Okrem kúpacej (hygienickej) časti bol hosťom ponúknutý taktiež široký výber vodoliečebných služieb.

Po niekoľkých mesiacoch napomohli pridružené funkcie k zmene fungovania štatútu liečebných kúpeľov na vodoliečebný a kúpeľný ústav „Pozsony". Medzi najčastejšie liečené diagnózy patrili bolesť chrbtice, neurózy, krvné choroby, choroby žalúdka, obličiek a mnoho ďalších. Počas prvej sezóny fungovania využilo služby 210 pacientov. Nasledujúcich 20 rokov fungovania prinieslo neustále rozširovanie služieb. Medzi najzásadnejšie zmeny patrí zavedenie elektriny v roku 1906, čo napomohlo k osvetleniu interiéru, ale najmä pri zdravotných procedúrach. Zaviedli sa aj vychytávky pre návštevníkov v podobe sušiča na vlasy a elektrické ventilátory.

V roku 1904 po desiatich rokoch fungovania bol vzhľadom na nedostačujúcu kapacitu návštevníkov odkúpený prázdny susedný pozemok pre budúce nové kúpeľné krídlo. Vypracovaním a realizáciou projektu bol poverený Lajos Gratzl, syn staviteľa hlavnej budovy Károyla Gratzla. Nová časť kúpeľov bola verejnosti otvorená v apríli 1914. Exteriér budovy zostal bez výraznej zmeny, interiér však prešiel radikálnymi zmenami. Nové krídlo poskytlo priestor pre 3 bazény, 1 parnú komoru, teplovzdušné komory a sprchy. Najväčšou novinkou bol 25 metrov dlhý a 9 metrov široký plavecký bazén s hĺbkou 1,2 - 3,8 metra. V budove orientovanej smerom na Dunaj bola vybudovaná na žiadosť šermiarska sála. K novému krídlu patril aj 40 metrov vysoký komín, ktorý bol v tom čase najvyššou stavbou v centre mesta. Po roku 1919 kúpeľný bazén zohrával dôležitú úlohu rozvíjajúceho sa bratislavského plaveckého športu.

V roku 1929 - 30 prebehlo posledné rozširovanie kúpeľov. Na Vajanského nábreží vyrástla funkcionalistická budova podľa návrhu Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia. Budova poskytovala nový hlavný vstup, parný kúpeľ a na poschodí sa nachádzali kabínky a vyššie byty. V roku 1942 sa novým majiteľom objektu stala Sedliacka banka a nasledovala celková obnova. Banka využívala hlavnú budovu najmä pre svoje potreby. V 1946 mesto kúpele odkúpilo.

Po 2. svetovej vojne sa popri športe a relaxe kládol dôraz i na výučbu plávania. Kúpele v tomto zohrávali kľúčovú úlohu, nakoľko do otvorenia plavárne na Tehelnom poli boli jedinou krytou plavárňou v Bratislave. Poslednýkrát boli kúpele využité 95 rokov po ich otvorení a to v roku 1994.

Historický vývoj
Historický vývoj

Súčasný stav kúpeľov Grossling je dezolátny. Zo stien opadáva omietka, stropy v centrálnej časti sú prepadnuté, bazény bez vody, hromadí sa tu prach a špina. Historická, hodnotná budova s obrovským potencionálom zíva prázdnotou v samotnom centre hlavného mesta. Priestory boli verejnosti sprístupnené od zániku kúpeľov len niekoľkokrát pri príležitosti výstav a prehliadok. Podobne, ako samotná historická budova, tak i okolité ulice, prieluky a námestie pôsobia odstrašujúco a návštevníci či obyvatelia tu nemajú dôvod tráviť čas alebo sa tu zdržiavať. Väčšina plôch slúži ako parkovacie miesta, zeleň je neudržiavaná, okolité prevádzky nepôsobia atraktívne. Chýba tu hierarchia priestorov na verejné, poloverejné a súkromné zóny.

Hodnoty
Hodnoty

Verejný priestor sme v našom návrhu chceli prinavrátiť obyvateľom, návštevníkom kúpeľov, tvorbe komunity a prioritne pre pohyb peších a cyklistov. Na námestí a Kúpeľnej ulici sme odstránili väčšinu parkovacích miest, ktoré nahradila zeleň, stojany pre bicykle, mobiliár. Múrik s vysokou zeleňou na námestí vytvárajúci bariéru bol od ulice odstránený a zrevitalizovaná zeleň je tak jednoduchšie prístupná. Zvyšok oporného múrika slúži na sedenie a bol doplnený o konštrukciu pre rôzne pohybové aktivity. Cestná komunikácia a chodníky boli v riešenom území zarovnané na jednu výšku, čo usmerňuje pohyb áut. Toto riešenie spolu s pridaným mobiliárom vytvorilo kľudné a tiché miesto s reprezentatívnym hlavným vstupom do objektu s dostatočnou nástupnou plochou.

Širšie vzťahy
Širšie vzťahy
Funkčná analýza
Funkčná analýza

Kúpeľná ulica tvorí hlavné spojenie centra mesta s promenádou Dunaja. Nová zeleň, zrevitalizovaná kolonáda, nové funkcie v prieluke a samotní ľudia tvoria atmosféru ulice. Vzniklo tak miesto pre rôzne druhy kultúrnych akcií a stretávania sa obyvateľov a návštevníkov. Priechod pre chodcov pri bytovom dome Kotva umožňuje plynulý prechod na rozšírenú promenádu s novou ochodzou ponad Dunaj, nábrežie s terasovitým schodiskom a pontón s rôznymi aktivitami.

Situácia
Situácia
Situácia
Situácia

Priestor pred Národným múzeum bol vyčistený od parkovania a cestnej komunikácie, čím vznikol reprezentatívny voľný priestor umožňujúci rôzne podujatia. V tejto časti je navrhnutá i nová zástavka električky, ktorá odľahčí dopravnú situáciu v okolí. Prieluka s letným kúpaliskom na Vajanskom nábreží zachováva kontakt s Dunajom vďaka hmote, ktorá je odľahčená prvým podlažím, ktoré tvoria len jednoduché hmoty recepcie, jadra a šatní. Prioritnú funkciu budovy tvoria kúpele a pridružené funkcie v podobe zdravotných procedúr, saunového sveta, relaxu, pohybových aktivít. Pre stretávanie sa ľudí a tvorbe komunity napomáhajú kaviarne, gastro prevádzky, výstavné / kultúrne priestory a knižnica so svojimi sekundárnymi funkciami. Týmto miešaním funkcií a správnym dispozičným riešením vznikla oáza pokoja, relaxu a pohybu, pričom neprichádza k vzájomnému narúšaniu sa jednotlivých funkcií. Všetky verejné priestory boli navrhnuté aby boli v harmónií s prevádzkami vnútri objektu a navzájom sa podporovali.

Koncept
Koncept
Moodboard
Moodboard

Prvému nadzemnému podlažiu dominuje funkcia kúpeľov. Obnovené sedacie bazény spolu s plaveckým dopĺňa plytký bazén v oddychovej časti, hammam a oddychová zóna s čajovňou a vysokou zeleňou. Návštevníci majú k dispozícií tichú terasu prioritne určenú na tichý oddych. Exterierový bazén je situovaný v prieluke od Vajanského nábrežia, ktorý počas letných mesiacov funguje i samostatne ako kúpalisko pre verejnosť.

Funkcionalistická budova od Weinwurma slúži ako vstup pre galériu, situovanú na vyšších podlažiach tejto budovy, a taktiež na ďalších troch podlažiach susedného objektu nad prielukou (kúpaliskom). Hlavnú funkciu na 1. NP od nábrežia dopĺňa bistro a prechod do pôvodnej kotolne kúpeľov. Tu sa nachádza čajovňa s priamou náväznosťou na prieluku. Tá slúži na oddych, stretávanie sa či exteriérové výstavné plochy. Priestory od Kúpeľnej ulice slúžia pre design store, kníhkupectvo, ateliéry a zázemia. 1. PP, 2. NP, 3. NP podporujú vertikálne prepojenie budovy. Nachádzajú sa tu zdravotné procedúry, knižnica, sála pre pohybové aktivity, workshopy, dielne, multifunkčná sála, gastro. Strecha v centrálnej časti je prístupná vo väčšej časti návštevníkom pre pohybové aktivity, saunu, čítáreň knižnice.

Porovnanie riešení
Porovnanie riešení

Návrhu B podobne ako v predchádzajúcej variante, dominujú kúpele s menšími dispozičnými zmenami a rozmiestnením funkcií. Exteriérové plochy plnia rovnaké funkcie s drobnými zmenami v pavilónoch a v zeleni. Budova Weinwurma poskytuje priestor pre saunový svet a oddychové zóny. Susedná zastavaná prieluka slúži ako samostatná prevádzka fitness centra s multifunkčným ihriskom na streche. Pri vstupe kúpaliska je umiestnené samostatné jadro pre prieluku spolu s výťahom.

Pri recepcií kúpeľov od Kúpeľnej ulici je umiestnená multifunkčná sála pre pohybové aktivity a očistu tela a duše. V pôvodnej kotolni a priľahlých priestoroch je umiestnená kaviareň prepojená s kníhkupectvom a design store s náväznosťou na prieluku, ktorá môže slúžiť ako čítáreň, i iné kultúrne podujatia. Transformácia ulice poskytuje v oboch návrhoch jednoduchší pohyb peších, menej parkovacích miest a prepojenie s kolonádou bytového domu. Funkcia kultúry je podporená na 1. PP multifunkčnou sálou a výstavnými priestormi. Na 2. NP sa nachádza knižnica, dielne, workshopy a mokrá čítáreň pre návštevníkov kúpeľov. Knižnica pokračuje až na 3. NP, pričom priestor podkrovia v oboch návrhoch slúži aj pre administratívu.

Porovnanie riešení
Porovnanie riešení
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP
Rez
Rez
Rez
Rez
Rez
Rez
Rezoperspektíva
Rezoperspektíva
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP
Rez
Rez
Rez
Rez
Rez
Rez
Rezoperspektíva
Rezoperspektíva
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôvodné a nové konštrukcie
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP
Rez
Rez
Rez
Rez
Rez
Rez
Rezoperspektíva
Rezoperspektíva
Pohľad
Pohľad
Pohľad
Pohľad
Pohľad
Pohľad
Pohľad
Pohľad
Zákresy do fotografií
Zákresy do fotografií
Zákresy do fotografií
Zákresy do fotografií
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Piortfólio:

Podklady: Martin Haviar a Barbora Gunišová

Poloha diela

Barbora Gunišová
Dominik Haviar
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím