Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. január 2020
0
2242

Výsledky študentskej ceny CHEDDAR´20

V rámci zimnej Noci architektúry boli v priestoroch Fakulty Architektúry STU v Bratislave už tradične ocenené najlepšie ateliérové práce.
Výsledky študentskej ceny CHEDDAR´20

Nedávna Noc Architektúry mala špeciálnu príchuť. Na podujatí, ktoré odštartovalo štvordňový prieskum ateliérových prác na FA STU, mala premiéru výstava vertikálnych ateliérov. Prezentované bolo  množstvo rôznorodých ateliérových tém, na ktorých počas semestra študenti pracovali vo väčších, ucelených skupinách. 

To, ako sa najmladšia generácia architektov popasovala so zadaniami, hodnotila porota v pokračovaní študentskej ceny CHEDDAR. Hodnotené boli všetky vystavené ateliérové práce. Najlepšie projekty v kategóriách - Architektúra, Urbanizmus a Dizajn určila nezávislá porota zložená z odborníkov z praxe. Novinkou je cena, ktorá putuje do rúk najlepšiemu vertikálnemu ateliéru.

Výsledky jednotlivých kategórií:

Architektúra

Diskusia v tejto kategórii bola už tradične najživšia a najdlhšia, do širšieho výberu sa dostalo viacero kvalitných projektov. Najsilnejšie zastúpenie  mal vertikálny  ateliér Fečík + Hudec + Bergerová, ktorý si zobral na mušku tému renesancie mestského paláca. Študenti sa zaoberali revitalizáciou bratislavských kúpelov Grössling. Viac než aktuálna téma, ktorá bude čoskoro predmetom architektonickej súťaže, priniesla viacero zaujímavých a názorov a riešení. 

Víťazka Kategórie:

Kúpele Grösling - Tatiana Tholtová, 6. ročník, vedúci práce: Ing. arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Martin Hudec, Phd., Ing. arch. Katarína Bergerová (viac tu)

Primárnou úlohou, ktorú rieši projekt, je renesancia hodnotného kúpeľného objektu s typológiou 21. storočia. Sekundárnou úlohou je hľadanie doplnkových programov, ktoré upevnia objekt na kultúrno - spoločenskej mape. Pôvodný program mestských kúpeľov už nie je možné obnoviť. Je však možné sa ich konceptom inšpirovať a pretaviť ho do moderného fungujúceho riešenia pre súčasnú spoločnosť? 

"Práca v komplikovanom kontexte. Blok je kolážou, ansáblom historických domov,. Do 'vyčistenej' kompozície vložila autorka nový priestorový útvar - pátio, ktorý je jasným obohatením súboru. Z domu ponechala historickú kostru, vložila do nej svoj nový tvorivý obsah. Skvelé," popísal víťazný projekt architekt Michal Kuzemenský.

 

Nominácia v kategórii Architektúra:

Kúpele Grösling - Nikola Sedláčková, 4. ročník, vedúci práce: Ing. arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Martin Hudec, Phd., Ing. arch. Katarína Bergerová (viac tu)

Adaptácia objektu od architektov Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia na Vajanského nábreží. Hľadanie a testovanie programovej náplne. Nové objekty vhodne dopĺňajú aktiváciu riešeného areálu.

"Výborný projekt. Dom šikovne využíva existujúci kontext, ale v zásade pracuje s novými objemami a priestorovým členením," zaznelo pri pri odovzdávaní cien z úst predsedu poroty. 

 

Nominácia v kategórii Architektúra:

Kúpele Grösling - Bc. Barbora Gunišová, Bc. Dominik Haviar, 6. ročník, vedúci práce: Ing. arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Martin Hudec, Phd., Ing. arch. Katarína Bergerová (viac tu)

"Ostrielaní veteráni" Barbora Gunišová a Dominik Haviar (víťazi kategórie Urbanizmus na minuloročnej zimnej edícii Cheddar-u, nominácia za architektúru v letnom semestri) bodovali aj v novom vertikálnom ateliéri.

"Nie preto, že by sme sa nudili, alebo zabudli v ateliéri Fečík + Hudec + Bergerová, ale kvôli tomu, že práce tu mali tak koncentrovanú energiu a zmysluplne sa venovali jednej téme, sme sa po dlhej diskusii rozhodli nominovať aj tretí projekt. 

Ten prvý bol očistením pôvodného objektu na kostru a vložením nového objektu do jeho vnútra, druhý nahradením časti bloku novým objemom. V prípade tretej nominovanej práce sme veľmi oceňovali jednak expanziu smerom von - to znamená presah do urbanizmu a využitie brehu rieky. Minimálny, akupunktúrny spôsob práce, ktorý ponecháva čo najviac pôvodného. Všetky tri práce mali skvelú úroveň a každá pristupovala k zadaniu odlišne. Nechceli vzdať možnosti nominovať túto trojicu a tým niečo naznačiť o kvalite ateliéru," dopĺňa Michal Kuzemenský.

 

Nominácia v kategórii Architektúra:

Polyfunkčná budova - PRIELUKA - Kristína Čangelová, 3. ročník, vedúci práce: Doc. Ing. arch. Danica Končeková, Phd. (viac tu)

Polyfunkčná budova v prieluke ulíc Námestie slobody a Jozefská. Dostatočnú insoláciu hlbokej prieluky zabezpečuje vnútorné átrium, štrukturovaný objem súčasne netieni okolitú zástavbu. Trakt orientovaný do ulice Námestia slobody je určený na ubytovanie študentov architektúry, komunitná terasa na streche objektu poskytuje atraktívne výhľady na mesto. Nižšia časť budovy, orientovaná do Jozefskej ulice, slúži pre ubytovanie hostí fakulty a doktorandov.

"Všimli sme si, že tretí ročník riešil jednotné zadanie - prieluku na rovnakej adrese. Bolo zaujímavé sledovať, aké je pre vás - študentov dôležité pracovať na rovnakej téme. Vzniká priestor kde sa môžete porovnávať, tak ako sa porovnávate v súťažiach a vzájomne sa posúvať.Takže sme logicky z tohto množstva prác vybrali jednu cestu a hľadali sme v prielukách," vysvetľuje Michal Kuzemenský.

 

Nominácia v kategórii Architektúra:

Polyfunkčný dom - Bc. Martin Zajac, 6. ročník, vedúci práce: Ing. arch. Ľubomír Závodný (viac tu)

Blok na rohu frekventovanej križovatky Bajkalskej a Záhradnickej ulice. Zástavba sa rozvíja na hranici pozemku, pri viacúrovňovej križovatke, v dvoch líniach. V prvej je navrhnutá administratívna funkcia orientovaná na sever, s výhľadom na Štrkovecké jazero. V druhej línii je bývanie, ktoré sa priestorovým riešením otvára na juh a západ. Zástavba vytvára zvukovú bariéru na hranici pozemku a križovatky, uvolňuje vnútorný priestor pre zeleň.

"Chceli sme mäso tak aha! Barák, poriadny, dobre urobený. Videli sme ich viac, tento nám prišiel držaný, koncepčný. Model ukazuje, že autor dokázal 'ukočírovať' takúto hmotu v kultivovanej forme," dopĺňa k nominácii Kuzemenský.

Porota kategórie Architektúra:

Zľava: Michal Kuzemenský, Janka Benková a Iľja Skoček
Zľava: Michal Kuzemenský, Janka Benková a Iľja Skoček

 

Urbanizmus

 

Víťaz kategórie:

Merina brownfield regeneration /ateliér Fejo + Hanáček/ - Bc. Eduard Krištof 6. ročník, vedúca práce: Ing. arch. Katarína Fejo, Phd., asistenti: Tomáš Hanáček, Phd., Ing. arch. Viktor Kasala, Ing. arch. Martin Dubiny (viac tu)

Revitalizácia areálu bývalého textilného závodu Merina v Trenčíne. Výborné napojenie na dôležité mestské uzly ukazuje potenciál na vznik nového "subcentra" mesta. Koncept blokovej zástavby sa odvíja od rastru priemyselných hál, ktoré svojou veľkosťou zodpovedajú blokom v historickom centre Trenčína. Práve dostavby blokov po obvode areálu umožnili zakonzervovanie brownfieldu. Nové bloky a systém podzemného parkovania umožnili obslúženie rozsiahleho územia z jeho obvodu. 

"Kvalita práce odvedenej v ateliéri Fejo - Hanáček jednoznačne "vyskočila". A prečo to bol zo štvorice projektov práve tento? Eduard Krištof dokázal vytvoriť naozaj komplexný urbanizmus. Mal odvahu ísť do štruktúry brownfieldu spôsobom, ktorý je súčasný. Ktorý na jednej strane zachováva dôležité súčasti brownfieldu, no zároveň sa ich nebojí rezať, nadstavovať a znova interpretovať. Vytvára tak nové prostredia, pracuje s viacerými mierkami a množstvom programov. Komplexnosť nie je náhodná, ale vedome hľadaná a nachádzaná. Oceňujeme aj to, že tieto kvality je možné identifikovať vo všetkých prvkoch prezentácie - od situácií, cez pôdorysy, rezy až po vizualizácie a model,"  odôvodnil Vít Halada rozhodnutie poroty v kategórii Urbanizmus.

Poznámka: Eduard Krištof získal za urbanistický projekt EXPO 2207 nomináciu v rámci ceny Emanuela Hrušku.

 

Nominácia v kategórii Urbanizmus:

Regenerácia brownfieldu Merina /ateliér Fejo + Hanáček/ - Bc. Natália Marková, 6. ročník, Bc. Tomáš Danko, vedúca práce: Ing. arch. Katarína Fejo, asistenti: Ing. arch. Viktor Kasala, Ing. arch. Martin Dubiny (viac tu)

Totožné zadanie ako pri víťaznej práci. Projekt spĺňa všetky atribúty ateliéru so zameraním na vyplnenie medzipriestoru medzi urbanizmom a architektúrou. Presvedčivý urbanistický koncept je dotiahnutý až do architektúry jednotlivých domov.

 

Nominácia v kategórii Urbanizmus:

Partizánske - Baťovany "ideálne mesto" bez ideálov? - Bc. Lukáš Rypák, Bc. Veronika Vaňová, Bc. Karol Volf, vedúci práce: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (viac tu)

Opäť revitalizácia brownfieldu. Návrh sa zaoberá problematikou transformácie a funkčného začlenenia (bývalého) priemyselného areálu do zabehnutých štruktúr mesta so silnou urbánnou koncepciou, ktoré vzniklo ako uzavretý celok pre zhruba 12 000 obyvateľov. Podstatná časť areálu je v návrhu transformovaná na polyfunkčnú mestskú štvrť, ktorej centrálna os je pokračovaním námestia. Zostávajúca výroba bola koncentrovaná v západnej časti areálu, kde sa počíta aj s rezervou na novú výstavbu a ďalśí rozvoj výroby. Práca stavia na dôkladne spracovanej analytickej časti, kvalite výsledného riešenia zodpovedá aj čitateľná a prehľadná prezentácia.

 

Nominácia v kategórii Urbanizmus:

Revitalizácia areálu bane Cígeľ - Luboš Dobóczi, Samuel Kadák, Peter Jakubíček, Juraj Izrael, Márk Matis, Barbara Rek, Filip Hečko, Jana Hájková, Kristína Boháčová, Lucia Pavolová, The Anh Dang, vedúci práce: Štefan Polakovič, Jozef Bátor Bátor (viac tu)

Spoločné úsilie, komplexný pohľad na zadanie, "učesaný" a zrozumiteľný výstup v podobe 330 (!) stranovej publikácie. Autorský kolektív, ktorý pracoval pod vedením Štefana Polakoviča a Jozefa Bátora dokázal redefinovať dnes nefunkčný areál na multifunkčné subcentrum s miešaním prevádzkových a funkčných zón pri zachovaní charakteru územia. Projekt v mnohom pripomína úspešnú revitalizáciu areálu Dolní Vítkovice.

Porota kategórie Urbanizmus:

Zľava: Štepán Valouch, Vít Halada
Zľava: Štepán Valouch, Vít Halada

 

Dizajn

Cena za Kategóriu dizajn nebola v rámci zimnej Noci architektúry udelená.

"V kategórii Dizjan sme nedokázali určiť jednoznačného viťaza, nakoľko sa nám práce študentov javili byť z hľadiska dosahujúcej kvality v zásade homogénne. Máme zato, že ani jedno dielo nijako výnimočne nevyčnievalo ani z hľadiska prístupu k funkčnosti produktu, ani estetikou svojho spracovania. Viaceré diela hravou formou pracovali so zadaním a niektoré ponúkali celistvý pohľad na spracovanú problematiku, a odkazovali na štrukturované myslenie dizajnéra. Tieto diela sme v diskusii, ktorú sme pri hodnotení viedli, ocenili, napriek tomu sme medzi prácami nenašli dielo, ktoré by výrazným spôsobom predčilo kvalitu ostatných, alebo výnimočným spôsobom zareagovalo na zadanie, či už v ideovej, funkčnej, materiálovej, alebo formálnej rovine. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli cenu CHEDDAR v kategórii dizajn za rok 2020 neudeliť," vysvetlila v mene poroty Barbora Šajgalíková.

Porota sa rozhodla udeliť dve nominácie.

 

Nominácia v kategórii Dizajn:

Identita Slovenska - Paulína Kvaššayová, 4. ročník, vedúci práce: Mgr. Art. Michala Lipková, ArtD., konzultant: Zac Baník (viac tu)

Detská stolička Ovečka je inšpirovaná chovom oviec, ktorého korene siahajú hlboko do histórie Slovenska. Tvarové a materiálové riešenie vychádza z jednoduchého ľudového nábytku. Hlavná myšlienka spočíva v snahe vytvoriť udržateľný dizajnový kúsok, ktorý má slúžiť nie len ako detská stolička alebo hračka.

"Telo" Ovečky je vyrobené z ľahkého smrekového dreva. Vankúš, ktorý má symbolizovať ovčí kožúšok, je zhotovené z bavlnených textilných tunelov technikou ručného háčkovania. 

Ovečka môže slúžiť ako najlepší kamarát, detská stolička či pomôcka pri každodenných činnostiach.

 

Nominácia v kategórii Dizajn:

Hra Včelár - Tamara Szomolányiová, 4. ročník, vedúci práce: doc. akad. soch. Peter Humaj (viac tu)

Včelár je zábavno náučná spoločenská hra pre celú rodinu. Jej cieľom je priblížiť dieťaťu včelárstvo a previesť ho spôsobom chovu včiel. Rozvíja logické a ekologické myslenie. Vďaka množstvu farebných drevených komponentov využiteľných aj mimo hry, podnecuje v dieťati kreativitu. Príjemný materiál hernej plochy, ktorá je súčasne obalom hry, vlna kombinovaná s recyklovaným PVC, poskytuje dostatočnú ochranu voči vonkajším vplyvom. Jednoduché balenie hracej plochy spôsobom zipsovania umožnuje lahké zloženie a rozloženie využiteľné aj pri cestovaní.

Poznámka autorky: Nejde o finálnu podobu. Rozpracovaná hra bude dokončená ako bakalárska práca.

Porota kategórie dizajn:

Zľava:Barbora Šajgalíková a Pavol Mikuláš
Zľava:Barbora Šajgalíková a Pavol Mikuláš

 

Novinkou v aktuálnom vydaní ceny Cheddar je kategória Vertikálny ateliér.

Víťazi v kategórii Vertikálny ateliér:

Polakovič + Bátor
Fečík + Hudec + Bergerová
Fejo + Hanáček

Výber poroty opäť zdôvodnil jej predseda - architekt Michal Kuzemenský: 

"Polakovič + Bátor / Bane Cígeľ (viac o ateliéri a zadaní tu) - v celom ateliéri našlapaná energia, súčasná práca na spoločnom zadaní. Všetci študenti si rozdelili územie pracovali ako reálny ateliér. Neformálny prístup, zodpovednosť jedného za druhého. Prístup nás naozaj oslovil - okamžite nominovaní.

Cígeľ
Cígeľ

Ďalší ateliér, ktorí sme jednoznačne nominovali je Fečík + Hudec + Bergerová / kúpele Grössling (viac o ateliéri a zadaní tu) . Iná atmosféra, v niečom podobná. Iná v tom, že sme cítili introvertnosť, sústredenie, iný spôsob práce. Všetci študenti pracovali na jednej téme, alebo subtéme hlavného zadania. Intelektuálny, jemný prístup k veci. Mám pocit, že tu prebiehala kultivovaná a sústredená diskusia.

Grössling
Grössling

Fejo + Hanáček / Merina (viac o ateliéri a zadaní tu) je niekde medzi oboma týmito prístupmi. Vzali si obrovský kus práce - brownfield blízko centra Trenčína. Každá  skupina si zobrala kus územia a spracovala ho spôsobom, ktorý sa dá nazvať urbanistickou štúdiou, kompletnou, 'se vším všudy'. Nebáli sa siahnuť do starého, doplniť štruktúru novým. Odovzdali obrovský kus práce. Preto, že hodnotíme ateliér, musíme oceniť vedenie, ktoré to dokázalo ukočírovať a udržať tak, aby práce boli zrovnateľné, pochopiteľné.

To platí u všetkých troch nominovaných ateliéroch. Keď sme do nich prišli, vedeli sme na čom pracujú, vedeli sme odhadnúť, akým spôsobom pracujú a vedeli sme posúdiť výsledok. V niektorých ateliéroch sa tiež intenzívne pracovalo, ale výsledkom bol nejasný guláš. Tieto ateliéry vedia povedať čo robia, prečo to robia a robia to dobre."

Merina
Merina

 

Ako sa vyberajú najlepšie študentské projekty vystavené na Noci architektúry?

Porota najskôr prechádza všetky poschodia školy. Každý z jej členov farebnými samolepkami označuje práce, ktoré ho zaujali. Plagáty, ktoré obdržia viacero hlasov (spravidla tri až štyri), sú následne prenesené do miestnosti, kde prebieha ďalšie kolo hodnotenia. Prvotný výber z takmer dvoch stoviek projektov zaberie približne dve až tri hodiny.

Porota má následne možnosť vybrané práce podrobne naštudovať a porovnať. Víťaz a nominácie vychádzajú zo vzájomnej diskusie, sú potvrdené hlasovaním. 

Dobrá správa na záver. Vďaka záštite Inštitútu Slovenskej komory architektov si budete môcť pozrieť výsledky ceny aj v tlačenej podobe. Prvé vydanie bolo distribuované už vrámci zimnej Noci, malú ochutnávku nájdete nižšie:

Tlačený katalóg ceny Cheddar
Tlačený katalóg ceny Cheddar

Projekt Cheddar z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj v rámci svojej grantovej schémy, dotácie BRDS na podporu kultúry.

Za spoluprácu a podklady ďakujeme Filipovi Hečkovi a Archtungu.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím