Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
11. jún 2019
0
1293

Cena profesora Emanuela Hrušku 2018/2019 - výsledky

Výsledky súťaže o najlepšiu urbanistickú prácu.
Cena profesora Emanuela Hrušku 2018/2019 - výsledky

Cena profesora Emanuela Hrušku je v rámci Fakulty architektúry STU v Bratislave udeľovaná za najlepší semestrálny projekt akademického roka v oblasti urbanistickej tvorby.

Zápisnica z hodnotenia poroty:

V akademickom roku 2018/2019 sa o Cenu prof. E. Hrušku uchádzalo 29 prihlásených prác. Zasadnutie poroty otvoril vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a zástupkyňa vedúceho Doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. privítaním členov poroty a oboznámením o rozmanitosti prihlásených prác, o témach zadaní.

O udelení ceny rozhodovala komisia v zložení:
Doc. Ing. arch. Daniela Gažová, PhD.
Ing. arch. Michaela Kozáková, PhD.
Ing. arch. Ján Komrska, CSc.
Ing. arch. Peter Stec, PhD.
Ing. arch. Vladimír Hrdý
Ing. arch. Juraj Benetin

Porota sa uzniesla na hodnotení prác v dvoch kolách. Práce posudzovala najprv individuálne s predpokladom postupu nominácie najlepších prác do druhého kola. Následne pristúpila k spoločnej diskusii a vyhodnoteniu prác ktoré postúpili do druhého kola. Vyhodnotila najlepšie práce z hlavných tematických okruhov predovšetkým z hľadiska ideovo - filozofického prístupu, kompozičných kvalít, funkčno-prevádzkových kvalít, z hľadiska zvládnutia vytvárania identity mestského alebo vidieckeho  priestoru a z hľadiska grafického podania.

Porota ocenila tip zadania s tematikou transformácie zóny Bratislava - Dimitrovka, Bratislava Nové Lido a Expo - Bratislava. Zároveň konštatovala pestrosť tém i náročnosť zadaní prihlásených prác urbanistických projektov.

Výsledne vybrala na Cenu profesora Hrušku prácu Bc. Tomáša Kadáka a Bc. Mateja Megu, ktorí preukázali komplexné riešenie územia s kompozičnou kvalitou, hodnotným verejným priestorom a uplatneným systémom zelene do celého územia. V piatackých zadaniach Expo - Bratislava porota vybrala na Odmenu profesora Hrušku prácu Bc. Eduarda Krištofa a Bc. Patrika Krásneho pre invenčnosť, odvážne riešenie a výtvarný prejav vo výkresoch i na modeli. Ďalšiu Odmenu získala práca v tretiackom ateliéri Bratislava Petržalka - Nové Lido, od Lujzy Hostačnej a Márie Horváthovej s tematikou integrácie malého obytného súboru a verejného priestoru a rozvojovej zóny na Novom Lide.

Zapísla: Doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.

(Práce sú predstavené podrobnejšie samostatne v "súvisiacich článkoch" úplne naspodu, alebo sa na ne dá odkliknúť v odkaze priamo za názvom práce). 

 

Prehľad ocenených prác: 

 

Cena prof. Emanuela Hrušku: 


Transformácia areálu Dimitrovka, Bratislava 
Autori: Bc. Tomáš Kadák, Bc. Matej Mega, FA STU, 2018/2019
Vedúca práce: Doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

(Podrobnejšie informácie o práci sa zobrazia po kliknutí na obrázok, alebo tento odkaz).

Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

 

Odmena:


Bratislava - EXPO, Bratislava
Bc. Eduard Krištof a Bc. Patrik Krásny, FA STU, 2018/19
Vedúci práce: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD., Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.

(Podrobnejšie informácie o práci sa zobrazia po kliknutí na obrázok, alebo tento odkaz).

Urbanistický návrh
Urbanistický návrh
Vizualizácia
Vizualizácia

 

Odmena: 


Nové Lido, Bratislava Petržalka
Lujza Hostačná, Mária Horváthová, FA STU, 2018/19
Vedúca práce: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.

(Podrobnejšie informácie o práci sa zobrazia po kliknutí na obrázok, alebo tento odkaz).

Materplan
Materplan
Axonometria
Axonometria

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím