Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
9. apríl 2020
0
859

Výsledky česko-slovenskej študentskej súťaže URBAN DESIGN AWARD - študenti Fa STU medzi odmenenými

Súťažná prehliadka najlepších urbanistických projektov, ktoré vznikli na českých a slovenských školách, pozná svojich víťazov.
Výsledky česko-slovenskej študentskej súťaže URBAN DESIGN AWARD - študenti Fa STU medzi odmenenými

Prvú cenu si odniesla Vanda Kotková z Fakulty architektúry ČVUT v Prahe, o druhé a tretie miesto sa delia jej spolužiak z fakulty Roman Hrabánek a Jakub Sedláček zo Stavebnej fakulty VUT v Brne. Tri odmeny putujú do Bratislavy, na Fakultu architektúry STU. Súťaž, predtým známu pod názvom “O nejlepší urbanistický projekt”, organizuje Ústav priestorového plánovania Fakulty architektúry ČVUT v Prahe pod záštitou Asociácie pre urbanizmus a územné plánovanie a Českej komory architektov.

Výsledky sa obvykle vyhlasujú súčasne s otvorením putovnej výstavy ocenených projektov. "Vzhledem k restrikcím souvisejících s koronavirovou pandemií jsme to letos museli vyřešit jinak," vysvetľuje sekretár súťaže Ing. arch. Vít Řezáč. Výsledky súťaže tak boli zverejnené na webe pražskej Fakulty architektúry.

Súťaž je určená pre všetkých študentov, ktorí v aktuálnom akademickom roku odovzdali semestrálnu ateliérovú prácu, zapísanú ako urbanistický projekt. Súťažiť však nemôžu magisterské ani diplomové projekty. 

URBAN DESIGN AWARD prepája akademickú sféru s odborníkmi mimo akademického prostredia. Väčšinu porotcov tvoria aktívni architekti. Študenti a vedúci prác sú tak konfrontovaní s pohľadom z praxe. Zároveň udáva cenný prehľad o prístupe k výučbe urbanizmu na rôznych univerzitách. "Kvalita soutěžních projektů je poměrně vyrovnaná, v průběhu let se mění hlavně grafická úroveň v závislosti na rozvoji technologií a studenti lépe prezentují postup, který k výsledku vedl. Práce se stále více zaměřují na řešení veřejného prostoru či revitalizaci zanedbaných území ve městech," hovorí sekretár súťaže Ing. Arch. Vít Řezáč. 

Výsledky

Do aktuálneho ročníku súťaže sa prihlásilo celkom 32 prác. 11 projektov pochádzalo z FA ČVUT v Prahe, 14 návrhov z FA STU v Bratislave, 5 z brnianskeho VUT, 1 zo Stavebnej fakulty ČVUT v Prahe a 1 z libereckej Pua TUL.

Porota hodnotila nielen samotný výstup a jeho rozsah, ale aj mieru vlastnej invencie, kvalitu prezentácie a proces, ktorý k návrhu viedol. Hoci do druhého kola postúpilo celkom 9 návrhov, porotcovia sa po dlhej debate zhodli na šiestich ocenených. 

Hodnotiaca komisia určila výsledné poradie nasledovne:

1. miesto
Víťazkou sa stala Vanda Kotková z Fakulty architektúry ČVUT v Prahe, Ateliér Novotný-Koňata-Zmek, Ústav navrhování I, so svojim projektom Praha-re_vize/Bohdalec, v ktorom navrhuje polyfunkčnú  štvrť, v jednej z kľúčových lokalít Prahy - veľkého rozvojového územia Bohdalec-Slatiny. Porota ocenila okrem kvality návrhu aj zrozumiteľný postup a dôkladnú analytickú časť. Pozitívne tiež hodnotila, že autorka premýšľa vo vrstvách, navrhuje ohniská územia (centrá jeho rozvoja) a smery priestupnosti.

 

O druhé a tretie miesto sa podelili dvaja študenti. Študent Fakulty architektúry ČVUT v Prahe, Roman Hrabánek a Jakub Sedláček z Fakulty architektúry VUT v Brne.

2. - 3. miesto
Práca Romana Hrabánka z Fakulty architektúry ČVUT (ateliér Kohút-Tichý, Ústav nauky o budovách), sa zaoberá návrhom Novej štvrti v Olomouci. Porota ocenila nadštandardne premyslenú koncepciu novej štvrti na území rozsiahleho armádneho brownfieldu.

 

2. - 3. miesto
Jakub Sedláček
sa vo svojom projekte Brownfield Veletržní v Brně zaoberá revitalizáciou území bývalých odevných závodov a nadväzujúceho okolia v širšom centre Brna. Jeho návrh, spracovaný v Ateliéri urbanistickej tvorby Ústavu architektúry Stavebnej fakulty VUT v Brne zaujal porotu jednoduchým a zrozumiteľným spracovaním a presvedčivosťou navrhnutej urbanistickej štruktúry. Porote sa páčilo jeho uvažovanie o princípoch udržateľnosti a konkrétnych opatreniach, ktoré by v kontexte súčasnej doby malo byť prirodzenou súčasťou každého urbanistického návrhu.


Odmena (prácu sme predstavili tu)
Odmenu sa porota rozhodla udeliť dvojici Barbora Gunišová a Dominik Haviar z Ústavu urbanizmu a územného plánovaním FA STU v Bratislave za projekt Transformácia areálu - Dynamitky - Bratislava-Dimitrovka. Projekt vyniká vďaka prehľadnej a zrozumiteľnej analytickej časti a sympatickej miery “zoomu” v návrhu. V neposlednom rade porotu oslovilo tiež výsostne urbanistické zadanie, ktoré transformuje bratislavské územie s rozlohou 105 ha na autonómnu mestskú štvrť.

Odmena (portfólio práce nájdete tu)
Odmenou porota ocenila tiež Bohdana Hollého, (Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU v Bratislave) za projekt Kollárovo námestie v Bratislave. Bakalárska práca sa zaoberá revitalizáciou dôležitého verejného priestoru v centre mesta. Porota vyzdvihla kvalitnú analýzu verejných priestorov v širších územných súvislostiach aj následný návrh ponúkajúci rozmanité využitie priestoru s ohľadom na rôzne potreby užívateľov aj inštitúcií sídliacich v okolí. Porota pozitívne hodnotila tiež ekologické využitie dažďovej vody a riešenie dopravy formou združených zastávok umožňujúcich využitie autonómnych osobných vozidiel.

Odmena (prácu sme predstavili v samostatnom článku)
Poslednými ocenenými boli Tomáš Kadák a Matej Mega z Ústavu urbanizmu FA STU v Bratislave, ktorí dostali odmenu za návrh projektu transformácie areálu bratislavskej Dimitrovky. Vo svojom zdôvodnení porota spomína kvalitne vypracovanú analytickú časť.

Porota:

Závislí porotcovia z radov pedagógov zúčastnených univerzít: Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. (FA STU), doc. Dr. Ing. arch. Gabriel Kopáčik (FA VUT), doc. Ing. arch. Ján Mužík, CSc. (Stavebná fakulta ČVUT), Ing. Václav Jetel, Ph.D. (FSV ČVUT, AUÚP), Ing. arch. David Tichý, Ph.D. (FA ČVUT). 

Nezávislými porotcovia: Ing. arch. Radek Janoušek (Nadácia Premeny), Ing. arch. Pavel Ludvík (ÚMČ Praha 10), Ing. arch. Lukáš Vacek (nezávislý architekt), Ing. arch. Pavol Vecán (Swietelsky Real Estate CZ s.r.o.), Ing. arch. Martin Sládek (Consequence forma). 

Predsedníčkou sa stala Ing. arch. Kristina Ullmannová (IPR Praha). Na priebeh zasadnutia dohliadal sekretár súťaže Ing. arch. Vít Řezáč a koordinátorka Ing. arch. Zuzana Poláková.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím