Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. január 2021
0
2843

Architektonické súťaže v roku 2020 - prehľad

Chronologický prehľad ukončených a vyhodnotených architektonických súťaží na Slovensku za posledný rok.
Architektonické súťaže v roku 2020 - prehľad

V roku 2020 bolo ukončených 23 architektonických a urbanistických súťaží overených Slovenskou komorou architektov a viacero iných súťaží (...študentských, komerčných...). Ide o doposiaľ najvyššie číslo v ére samostatnosti. 

Trend rastu súťaží je potešiteľný. Zdá sa, že ich užitočnosť a význam si začínajú uvedomovať samosprávy, i časť súkromných investorov. Pozvoľný posun nastal aj v ich pokračovaní. Viacero súťažných návrhov sa dočkalo realizácie (aj keď súčasný stav nie je ani zďaleka ideálny).

Zložité sú aj ďalšie fázy, ktoré nasledujú po súťaži. Či už rokovania o honorári, alebo aj o pozícii a právomociach autorského tímu počas všetkých ďalších projektových a realizačných fáz. Lebo bez reálneho, rozhodujúceho a priameho vplyvu autorov na dielo nemôže vzniknúť kvalitný výsledok (hoci súťažný návrh bol výborný).

 

Výsledky, i súťažné návrhy prinášame v retrospektívnom prehľade. Zoradené sú podľa druhu v chronologickom poradí, podľa termínov ukončenia a vyhlásenia výsledkov:

 

Súťaže overené Slovenskou komorou architektov:

Revitalizácia lokality Snežienka, Bratislava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Bratislava-Nové Mesto, zverejnené: 4. februára 2020

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlásila v októbri 2019 ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž na návrh najvhodnejšieho riešenia oživenia bývalej výletnej reštaurácie Snežienka a jej bezprostredného zázemia v rekreačnej lokalite Železná studnička, vrátane napojenia na údolnú stanicu lanovky na Kamzík.

V lehote bolo doručených 13 súťažných návrhov, zvíťazil návrh Martina Smereka, Petra Kuklicu a Juraja Hubinského. 

 

Bytový súbor Terchovská, Bratislava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy, Generálny investor Bratislavy, zverejnené: 25. február 2020

Súťaže na bytový dom/súbor s mestskými nájomnými a náhradnými bytmi v bratislavskej Trnávke. Atraktívne zadanie a slušné odmeny, spolu s nadväzujúcou zákazkou (Architektonické a súvisiace služby, autorský dozor...) v hodnote 321 500 €, znamenali jednu z najväčších účastí v posledných rokoch. 73 účastníkov predložilo celkovo 76 návrhov.

Zvíťazil kolektív The Büro.

 

Rozšírenie kapacít základnej školy Lozorno (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: obec Lozorno, zverejnené: 2. apríla 2020

Súťaž na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy. Cieľom samosprávy bolo získať ideový návrh najvhodnejšieho architektonického riešenia, ktoré umožní zvýšenie plochy učební a priľahlých priestorov v časti pavilónu prvého stupňa o približne 900 m². Zároveň navrhne spojenie doterajších priestorovo oddelených pavilónov prvého a druhého stupňa a vytvorí vhodný vstupný a spoločenský priestor. Súčasťou zámeru je tiež rozšírenie telocvične o novú, menšiu halu. 

Súťaž prebiehala dvojkolovo. Do prvého kola, ktoré bolo vyhodnotené 18. decembra 2019, predložilo svoje portfóliá 20 autorských kolektívov. Porota na základe kvality predložených referencií vybrala štvoricu ateliérov. Zvíťazil bratislavský SUPERATELIER.

 

Predĺženie promenády na Železnej studničke v Bratislave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislava, Generálny investor Bratislavy, zverejnené: 30. apríla 2020

Súťaž na návrh predĺženia promenády na Železnej studničke od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín), okolo dvojice rybníkov, cez Drieňovské lúky končiac neďaleko Snežienky.   Dĺžka samotnej cesty, ktorej sa architektonicko-krajinársky návrh týka, je 1,4 kilometra a celková plocha riešeného územia, bez vodnej plochy, je 31 000  m2.  

Do súťaže sa zapojilo celkom 17 uchádzačov. Podľa odbornej poroty najvhodnejší návrh riešenia predložil účastník súťaže What architects v  tímovej spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS

 

Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Podtatranské múzeum v Poprade, zverejnené: 8. júna 2020

Súťaž, ktorej cieľom bolo získať architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu podľa scenára, ktorý vypracoval Archeologický ústav SAV v Nitre. Do fázy vyhodnotenia návrhov postúpilo celkom 8 autorských kolektívov, ktoré stvárnili výstavné priestory s celkovou plochou 469 m². Zvíťazil kolektív v zložení: Márius Žitňanský, Vladimír Šimkovič, Adam Mravík, Viktor Mikovčák 

 

YIT zóna Mlynské nivy, Bratislava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: YIT Slovakia, zverejnené: 17. júna 2020

Najvhodnejší architektonicko-urbanistický koncept revitalizácie územia bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách navrhol ateliér Sadovsky&Architects

Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie mestskej zóny, ktorá by doplnila už vysoko urbanizované a rýchlo sa rozvíjajúce územie Bratislavy. Primárnu funkčnú náplň v podobe bývania rôznych segmentov a kategórií, vrátane kvalitných nájomných bytov, majú v novej zóne doplniť kancelárske a obchodné priestory, potrebná občianska vybavenosť, ako aj kvalitné verejné priestory. Víťazný projekt by sa podľa slov developera mohol stať ďalším epicentrom rozvoja v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy, ktorý má ambíciu otvoriť sa smerom k Dunaju a Zimnému prístavu.

Do súťaže bolo vyzvaných 11 slovenských a českých architektonických ateliérov.

 

Revitalizácia verejných priestorov obce Valaská – Námestie 1. mája (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: obec Valaská, zverejnené: 17. júl 2020

Urbanisticko-architektonická súťaž návrhov, ktorej cieľom bol výber spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie obnovy námestia a vstupných priestorov pred obecným úradom. 

Do súťaže sa zapojilo 13 autorských kolektívov. Zvíťazil ateliér Kuklica Smerek architekti: Peter Kuklica, Martin Smerek, Juraj Hubinský, spoluautorka - Katarína Siváková

 

Prírode blízka infraštruktúra v krajine stredného Pohronia (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: OOCR Región GRON v partnerstve s Rozvojovou agentúrou BBSK, zverejnené: 23. júl 2020

Súťaž na riešenie vyhliadkového bodu na vrchu Vojšín (819 m.n.m.) pri obci Malá Lehota. Zadanie ďalej zahŕňalo riešenie pozorovacieho bodu pri národnej prírodnej pamiatke Andezitové kamenné more a návrh orientačných prvkov pre náučný chodník Vojšín, ktoré budú použité v budúcnosti aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia. Od súťažiacich sa očakávalo, že navrhnú vyhliadku na vrchu Vojšín netradične - teda nie formou veže, pričom vyhlasovateľ uprednostní riešenie s bezbariérovým prístupom. Porota hodnotila 12 súťažných návrhov.

Zvíťazil návrh architektov Petra Miziu, Silvie Miziovej a Tomáša Šišku.

 

Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, zverejnené: 12. augusta 2020

Súťaž na revitalizáciu budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene.

Gymnázium by po konverzii malo slúžiť ako polyfunkčné centrum a ponúkať obchody a služby komerčného, sociálneho, vzdelávacieho a komunitného charakteru. Spolu s priľahlým územím by malo v budúcnosti vytvoriť nové spoločenské centrum sídliska Sekier - Lipovec.

S náročným zadaním konverzie typovej školy sa spomedzi 10 účastníkov najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér N/A.

 

Komenského parčík Bratislava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy, zverejnené: 4. septembra 2020

Z Komenského námestia v Bratislave sa v  nasledujúcich rokoch stane parčík v  centre mesta. Víťazný návrh, ktorý premení námestie na priestor vyplnený zeleňou, vzišiel spomedzi 14 hodnotených projektov.  V druhej etape spomedzi štvorice kolektívov porotu najviac presvedčil návrh bratislavského ateliéru Totalstudio

 

Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Stupava, zverejnené: 22. septembra 2020

Cieľom vyhlasovateľa bol výber najvhodnejšieho riešenia verejného priestoru Troyerovho námestia a návrh nových priestorov Základnej umeleckej školy (v susedstve Mestského kultúrneho a informačného centra). Lokalita má vďaka svojej rozlohe a polohe v rámci sídla potenciál stať sa kvalitným verejným priestranstvom nielen pre spoločenské a kultúrne podujatia. Súčasťou riešeného územia je Troyerova kúria. Víťazný návrh počíta s využitím historického objektu ako otvoreného výstavného priestoru s kaviarňou. 

Súťaž prebehla v dvoch etapách:
Prvá etapa (I. kolo): návrh urbanistického riešenia územia
Druhá etapa (II. kolo): návrh architektonického riešenia ZUŠ v nadväznosti na riešené územie

Do druhej etapy súťaže postúpilo 6 návrhov. 

S revitalizáciou verejného priestoru Troyerovho námestia a návrhom nových priestorov Základnej umeleckej školy v Stupave sa najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér young.s.architekti.

 

Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Nové Mesto nad Váhom, zverejnené: 5. októbra 2020

Cieľom vyhlasovateľa bolo nájsť  komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie. Súťaže sa zúčastnilo 8 autorských kolektívov. Zvíťazil autorský kolektív: ateliér ateliér 3linea /Anton Reitzner, Peter Stano, Ondrej Vecan, Miroslav Naď.


Obnova Mestského parku v Senici (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Senica, zverejnené: 14. októbra 2020

Predmetom súťaže bol návrh krajinársko-architektonického riešenia Obnovy Mestského parku v Senici. Mestský park sa nachádza v severovýchodnej časti mesta, medzi centrom a sídliskom Sotina.

V prvej etape súťaže predložili uchádzači portfóliá s tromi referenčnými projektmi. Na základe výberu poroty postúpili do druhého kola štyri ateliéry, ktoré vypracovali koncepčnú štúdiu. Zvíťazil bratislavský ateliér 2021 Architekti.

 

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Generála Goliana, Trnava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Trnava, zverejnené: 22. októbra 2020

Predmetom súťaže bola revitalizácia sídliskových dvorov zo sedemdesiatych rokov. Napriek tomu, že podobných sídlisk sú na Slovensku desiatky, išlo o prvú súťaž s obdobným rozsahom pre ucelené územie tohto typu. Zanedbané vnútrobloky, v rámci jedenásťtisícovej Linčianskej, by mali ožiť novými voľnočasovými aktivitami. Architekti riešili okrem dvorov medzi bytovými domami aj centrálne verejné priestranstvo, kde sa nachádzajú viaceré budovy s občianskou vybavenosťou.

Do súťaže sa zapojilo 8 autorských kolektívov. Zvíťazil bratislavský ateliér PLURAL.

 

Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova  (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Belevis, s.r.o., zverejnené: 28. októbra 2020

Spoločnosť Belevis, s.r.o. vyhlásila v máji jednokolovú architektonickú súťaž na architektonicko-prevádzkovú koncepciu svojho nového nitrianskeho sídla. Podmienky súťaže boli overené Slovenskou komorou architektov. "Takýto postup je v slovenských okolnostiach súkromného investorstva ešte stále nie obvyklým mechanizmom. Pritom je zrejmé, že je to východiskový logický krok zakladajúci optimálny efektívny výsledok s presahom do kultúry prostredia," uviedol predseda poroty Pavel Paňák.

Súťažiaci sa museli vysporiadať s komplikovanou situáciou v centre mesta, vrátane vzťahu so susediacim Tescom (pôvodne Prior, na ktorého návrhu sa podieľal aj architekt Ivan Matušík), rozdielnymi niveletami ulice a zložitým dopravným napojením. 

Do súťaže sa zapojilo 19 autorských kolektívov. Zvíťazil ateliér Sadovsky & Architects.


Kúpele Grössling, Bratislava (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy, Generálny investor Bratislavy, zverejnené: 5. novembra 2020

Medzinárodná architektonická súťaž na obnovu ikonických bratislavských kúpeľov Grössling. Do prvého kola medzinárodnej architektonickej súťaže prišlo 77 návrhov zo 17 krajín, čo znamenalo jednu z najväčších účastí v posledných rokoch. Zvíťazil taliansky kolektív OPPS Archittura.

 

Parkovací dom v Trnave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Trnava, zverejnené: 11. novembra 2020

Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie architektonické riešenie parkovacieho domu v rámci obytného súboru Na hlinách v Trnave, s predpokladanou kapacitou 300 - 350 parkovacích miest.

Náročnosť zadania spočívala v umiestnení parkovacieho domu do vnútrobloku so značným prevýšením (bývalá tehelňa), priamo medzi okolité bytové domy. Parkovanie bolo potrebné vyriešiť tak, aby priestor nestratil intímny charakter dvora. Návrh mal súčasne rozšíriť priestorové využitie vnútrobloku, s doplnením o herné prvky, mobiliár, drobnú architektúru a zeleň. Riešenie kládlo nároky na optimálne architektonické, krajinárske, ako aj dopravné riešenie stavby.

Do súťaže sa zapojilo 16 autorských kolektívov. Najlepšie riešenie pre trnavské sídlisko navrhli Dušan Fischer a Ľudovít Urban.

 

Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, zverejnené: 27. novembra 2020

Dvojkolová architektonicko-urbanistická súťaž na najvhodnejšie komplexné riešenie pre premenu areálu a budovy bývalého Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej. Historická budova a jej areál by sa mal v budúcnosti zmeniť na interaktívnu audiovizuálnu zážitkovú expozíciu. Súťažiaci mali priniesť komplexný názor na urbanistické riešenie areálu, architektonické riešenie objektu, ale tiež dizajnérske stvárnenie interiérov, návrhy expozícií, formát moderných multimédií a vizuálne riešenie identity kultúrnej inštitúcie.

V prvej etape predstavili uchádzači svoj ideový koncept. Vybraní účastníci ďalej rozpracovali detailné architektonické riešenie v nadväznosti na riešenie z prvej etapy. Do druhého kola postúpila trojica autorských kolektívov.

 Zvíťazil bratislavský ateliér young.s. architekti.

 

Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Košice v spolupráci s občianskym združením Mlynský náhon, zverejnené: 12. decembra 2020

Cieľom súťaže bolo nájsť najlepšie riešenie transformácie štrnásťhektárovej zóny v širšom centre mesta na významný oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom.

 Zvíťazil návrh Tomáša Hanáčka, Kataríny Fejo a Kataríny Glonekovej.

 

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Trnava, zverejnené: 21. decembra 2020

Súťaž na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná. Zadanie pripravil ateliér 2021, ktorý stál aj za súťažou na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci trnavského obytného súboru Generála Goliana. Cieľom bolo aj v tomto prípade nájsť najvhodnejší návrh obnovy charakteristických sídliskových dvorov a blízkeho okolia.

Do prvého kola dvojkolovej súťaže sa zapojilo 12 kolektívov.

Zvíťazil ateliér DUMA - LIVING GARDENS v spolupráci s Ľudovítom Urbanom.

 

Revitalizácia Námestia sv. Michala v Hlohovci (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Hlohovec, zverejnené: 27. decembra 2020

Súťaž na komplexné urbanisticko-architektonicko-krajinárske riešenie obnovy Námestia sv. Michala, ktoré je mnohými Hlohovčanmi vnímané ako najvýznamnejší verejný priestor v centre mesta. Vôbec prvá architektonická súťaž v Hlohovci prebiehala v dvoch kolách. Z 10 návrhov vybrala porota na dopracovanie trojicu najlepších. Zvíťazil kolektív Martina Barborjaková, Natália Černeyová, Adam Kubričan, Marek Rudohradský, Dominika Švikruhová, Lukáš Vachuna.

 

Námestie SNP v Martine (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: mesto Martin, v zastúpení Útvarom hlavného architekta, zverejnené: 29. decembra 2020

Jednokolová urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na južné ukončenie centrálnej zóny mesta a komplexné riešenie Námestia SNP. 

Do súťaže, ktorej cieľom je výber spracovateľa návrhu prestavby námestia SNP, vrátane jeho následnej realizácie a urbanistickej štúdie riešeného územia, sa zapojilo 11 autorských kolektívov. Zvíťazil kolektív v zložení: Peter Nezval (autor), spoluautori: Maroš Likavčan, Lenka Likavčanová, Anna Valachová, Lucia Likavčanová, Roman Tiso, Matej Jasenka.

 

Bytový dom Parková, Bratislava (viac tu)
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy, Generálny investor Bratislavy

Súťaž na mestský nájomný obytný súbor v areáli Csákyho kaštieľa v Prievoze.

Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť menší bytový dom, určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. Bytové jednotky budú fungovať na komunitnom princípe, so spoločnými komunitnými priestormi a kuchynkou. 

Výsledky vyhodnotenej súťaže zverejníme v najbližších dňoch.

 

V roku 2020 boli vyhlásené ďalšie dve súťaže, ktoré budú vyhodnotené až v budúcom roku:

  • Výstavba nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach (viac tu)
    Vyhlasovateľ: magistrát mesta Košice a ÚHA Košice
  • Nový Bulvár Žilina (viac tu)
    Vyhlasovateľ: mesto Žilina

 

Okrem súťaží, ktoré boli vyhlásené pod záštitou Slovenskej komory architektov, prebehlo niekoľko ďalších, ktoré prinášame v nasledujúcom súhrne:

Redizajn turistického informačného centra v Košiciach (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu KOŠICE - Turizmus, zverejnené: 15. mája 2020

Užšia vyzvaná súťaž na redizajn informačného centra, ktoré sídli v budove starej radnice na Hlavnej 59 v Košiciach. Infocentrum funguje na Hlavnej ulici od roku 2010, tri prepojené miestnosti majú celkovú plochu 142 m2. Úlohou súťažiacich bolo vizuálne a dizajnové oživenie priestorov, bez zásadných stavebných zásahov, či úprav. Každý kolektív mal 42 dní na vypracovanie návrhu / štúdie, ktorá mala načrtnúť myšlienkové a designové riešenie návštevníckeho centra. 

Vo vyzvanej súťaži zvíťazil návrh Tomáša Boroša a Maroša Mitra.

 

ESET si vybral partnera pre návrh svojho bratislavského Campusu (viac tu)
Vyhlasovateľ: spoločnosti ESET, zverejnené: 16. septembra 2020

Partnerom spoločnosti ESET pri premene areálu bývalej Vojenskej nemocnice na bratislavskej Patrónke na centrum inovácií a kreativity ESET Campus bude architektonické štúdio Bjarke Ingels Group – BIG. Architekti z jedného z najžiadanejších ateliérov súčasnosti sa stali víťazom medzinárodnej súťaže na koncepčného architekta, ktorú ESET vyhlásil v septembri 2019. Keďže ESET Campus je svojim rozsahom, ale najmä kombináciou a prepojenosťou funkcií na Slovensku výnimočný projekt, najdôležitejšími kritériami výberu boli medzinárodné skúsenosti a doterajšie realizácie so zameraním na master planning, kampusy a inovačné centrá, ale tiež dostatočná veľkosť a kapacity štúdia.

 

Výsledky výberového konania na zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu, Bratislava (viac tu)
Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy, zverejnené: 3. decembra 2020

Verejné priestory budú pre hlavné mesto navrhovať a projektovať oceňované architektonické tímy. Vo verejnej súťaži na spolupracujúce ateliéry porota hodnotila kvalitu doterajších realizácií a nevyberala len na základe najnižšej ceny. 

Do súťaže sa prihlásilo 19 tímov, z ktorých najviac bodov za všetky kategórie získal ateliér studený architekti v spolupráci s architektonickou kanceláriou Ľubomíra Závodného, Petrom Stecom a Terra Florida, ateliér GUTGUT spolu s 2ka, ateliér Atrium v spolupráci so Štefanom Zahatňanským, Livinark a arch&crafts, ateliér PLURAL spolu s ateliérmi zerozero a Diervilla, ateliér MAPA architekti a ateliér Grido architekti, spolu s Magdalénou Horňákovou – Atelier DUMA.

 

Výber architekta na projekt spoločnosti MiddleCap v Ružinove, na mieste bývalého obchodného domu (viac tu)
Vyhlasovateľ: MiddleCap, zverejnené: 10. februára 2020

Medzinárodný výber architektonického ateliéru pozostával z  270 medzinárodne oceňovaných ateliérov z  26 krajín, z  ktorých na základe spoločných diskusií s odborníkmi, urbanistami a zástupcami investora vzišli 4 medzinárodne uznávané štúdiá, ktoré spracovali súťažné štúdie: AHMM - Allford Hall Mohaghan Morris (Veľká Británia), Jakub Cigler Architekti (Česká republika), Lazzarini Pickering Architetti (Taliansko) a Woods Bagot (Veľká Británia).  

Poradná komisia zložená z rešpektovaných architektov a urbanistov, odborných poradcov investora a zástupcov mestskej časti Ružinov a mesta Bratislava vyhodnotili ateliér Jakub Cigler Architekti za víťaza súťaže.

 

Zobrazovacie plochy v architektúre (viac tu)
Vyhlasovateľ: Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, zverejnené: 17. decembra 2020

Súťaž na neobvyklú tému. Pokus preskúmať nové možnosti, ktoré prináša rýchly technologický progres v oblasti elektronických zobrazovacích panelov v architektúre a dizajne verejných i privátnych priestorov. Predmetom súťaže bolo zaujímavo a netradične implementovať zobrazovacie zariadenia v súčasnej, alebo budúcej architektúre.

Spomedzi 5 súťažných návrhov zvíťazila vízia Ľudmila & Erik Atelier.

 

Výber študentských súťaží:

Študentská architektonická súťaž Oravské Múzeum Etnografie (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Občianske združenie Múzeum Martina Rusnáka a Námestovo, zverejnené: 19. apríla 2020

Predmetom súťaže bola ideová architektonická štúdia novostavby múzea etnografie na nábreží v Námestove, neďaleko autobusovej stanice. Do súťaže bolo celkom odovzdaných 8 súťažných návrhov.

Zvíťazil návrh Jána Babica a Juraja Izraela. 

 

ISOVER Multi Comfort Students Contest 2020 (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: divízioa Isover koncernu Saint-Gobain, zverejnené: 26. septembra 2020

Témou XVI. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Multi Comfort Students Contest 2020, vypísanej divíziou Isover koncernu Saint-Gobain, bola revitalizácia industriálnej zóny v parížskom satellite Saint-Denis.

Do šestnásteho ročníka súťaže sa zapojilo 20 autorských kolektívov. Zvíťazili Patrik Domanický.

 

Úspechy Slovákov v zahraničných súťažiach

Kolektív studený architekti zvíťazil v kvalitne obsadenej medzinárodnej súťaži "Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka" (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Královéhradecký kraj, zverejnené: 5. apríla 2020

Predmetom súťaže bolo spracovanie návrhu architektonického a projektového riešenia športovej haly, ktorá má prioritne slúžiť trom novopackým stredným školám. Cieľom vyhlasovateľa je realizácia dôstojných priestorov pre kvalitnú výučbu telesnej výchovy a voľnočasové pohybové aktivity mládeže. Hala by mala byť plnohodnotne využitá aj vo večerných hodinách aj cez víkendy. Do otvorenej architektonickej súťaže sa prihlásilo 35 autorských kolektívov, vrátane viacerých slovenských ateliérov.

 

Kampus na brehu Senežského jazera: tretie miesto kolektívov Chybík+Krištof a Marko & Placemakers v medzinárodnej súťaži (výsledky súťaže nájdete tu)
Zverejnené: 17. mája 2020

Univerzitný Kampus na brehu Senežského jazera, 60 kilometrov od Moskvy. 820 000 m2, predpokladané náklady 155 000 000 €. Vyzvaná architektonická súťaž. Výsledné tretie miesto.

V silnej konkurencii zvíťazil koncept dánskeho ateliéru Mecanoo. Pozornosť si však zaslúži aj tretie miesto tuzemských kolektívov Chybík+Krištof a Marko & Placemakers. Ich spoločný návrh prehodnocuje konštruktivistický prístup vo výučbe a príkladne pracuje s prírodným prostredím brehu jazera.

 

Off topic: Napriek množstvu času, úsilia a financií, investovaných do súťaže, to môže niekedy dopadnúť aj takto:

Smutný osud architektonickej súťaže na ružomberskú plaváreň: keď je zrazu 25. projekt v poradí sútaže návrhov víťazom (viac tu)

Osud architektonických súťaží verne odzrkadľuje myslenie a personálnu kvalitu samospráv, ktoré sa starajú o zverené veci verejné. Pri ružomberskej plavárni sa to potvrdilo. Nebude sa stavať podľa zaujímavého víťazného návrhu, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže, ale podľa projektu, ktorý skončil v tejto súťaži na 25. mieste (vlastne podľa “zrecyklovaného” projektu z bratislavskej Petržalky).

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím