Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. február 2021
0
905

S Martinom Zaičkom o súťažiach a súťažení

Aká je súčasná situácia? Kde hľadať potenciál na zlepšenie?
S Martinom Zaičkom o súťažiach a súťažení

Akým smerom sa uberá architektonické súťažnie na Slovensku? Aké sú trendy a problémy? Kto súťaže pripravuje a organizuje? Je v našich končinách ešte priestor pre externých organizátorov a spracovateľov súťažných podmienok? Aké sú výhľady do budúcnosti? Aké aktivity pripravuje SKA na rozvoj v oblasti súťaží? To sú len niektoré z otázok na ktoré sme hľadali odpoveď v súvislosti s pripravovaným webinárom pre záujemcov o rozšírenie povedomia o súťažiach návrhov, ktorý sa uskutoční pod hlavičkou SKA 9. marca.

 

 

S Martinom Zaičkom – odborným referentom Slovenskej komory architektov pre architektonické súťaže sa rozprával Jakub Moravčík (ARCHINFO):


AI: Ako vyzeral minulý rok z pohľadu súťaženia? Kde sú stále rezervy?
MZ: Rok 2020 bol aj napriek pandémii COVID-19 zatiaľ najlepším súťažným rokom aký sme na Slovensku zaznamenali. Slovenská komora architektov overila 21 súťažných podmienok a bola pri vyhlásení 21 súťaží. Je to veľký krok vpred, ktorému sa tešíme a veríme, že tento trend sa udrží aj naďaľej. Zároveň je to signálom, že rastie záujem najmä zo strany verejných vyhlasovateľov a potreba investícií do dlhodobo zanedbávanej verejnej infraštruktúry, ktorá aj z dôrazom na kvalitu dobieha investičný dlh vo verejnej správe.  


AI: Čo potenciálni vyhlasovatelia vnímajú ako najväčšie prekážky?
MZ: Po minulé roky prekážka spočívala najmä v prísnom nastavení súladu súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. V tomto smere sa už naučili samosprávy a rovnako my ako partner pri overovaní komfortne fungovať v nastavení verejného obstarávania. V súčasnosti vnímame ako problém skôr nedostatok kapacít pri poradenstve a nastavovaní zadaní súťaží a spracovaní overovacích štúdií. Tie by mali predchádzať každej zákazke a súťaži návrhov, nakoľko nie vždy sú samosprávy schopné odhadnúť predpokladanú hodnotu zákazky alebo investičný rámec, na čom žiaľ veľa súťaží následne stroskotá. 


AI: Externí profesionálni organizátori vs. súťaž vo vlastnej réžii. Aké sú výhody / nevýhody. Ktorý postup prevažuje? 
MZ: V princípe platí, že súťažné podmienky by mal byť schopný spracovať každý vyhlasovateľ aj samostatne. Ide o samotný dokument, ktorý reguluje proces súťaženia. Na druhej strane, práve profesionálny organizátor je ten partner pre vyhlasovateľa, ktorý dokáže poskytnúť expertízu aj v procese prípravy samotného zadania. Dokáže tiež vypracovať základnú overovaciu štúdiu na odhad investičného nákladu konečnej investície ako aj predpokladanej hodnoty zákazky súvisiacich architektonických a projekčných služieb. Oddelenia na príslušných mestských a obecných úradoch nie vždy dokážu realisticky odhadnúť náklady na želaný rozsah investičného zámeru. Vyhlasovatelia majú často väčšie ambície ako im finančné prostriedky umožňujú. Externý partner dokáže v takýchto prípadoch pomôcť práve vhodným nastavením zadania súťaže.

Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova -  jednokolová architektonická súťaž na sídlo súkromnej spoločnosti. Súťaž pripravil profesionálny organizátor  obstaráme, s.r.o. Do súťaže sa zapojilo 19 autorských kolektívov. Zvíťazil ateliér Sadovsky & Architects.
Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova - jednokolová architektonická súťaž na sídlo súkromnej spoločnosti. Súťaž pripravil profesionálny organizátor obstaráme, s.r.o. Do súťaže sa zapojilo 19 autorských kolektívov. Zvíťazil ateliér Sadovsky & Architects.

AI: Približne koľko externých subjektov je na tomto poli aktívnych? Venujú sa tejto činnosti prevažne architekti, alebo prevažujú iné profesie?  Kto je v súčasnosti na tomto poli najaktívnejší
MZ: Slovenská komora architektov vedie zoznam spracovateľov súťažných podmienok. Je však pravdou, že zoznam je nastavený na poskytovateľov služieb pri vypracovaní samotných súťažných podmienok. Z tohto dôvodu nie je úplne aktuálny. Aktívnych hráčov, ktorí sú schopní pripraviť architektonickú súťaž nielen z pozície vypracovania “papierového dokumentu”, ale napríklad aj spomínaných služieb overovacích štúdií, alebo zostavenia zadania je výrazne menej. Možno ich spočítať na prstoch jednej ruky. SKA má dobré skúsenosti s organizátormi, ktorí počas roka pripravujú aj niekoľko súťaží. Kvalita je často priamo úmerná, nakoľko rastú skúsenosti organizátora a predvídavosť najmä k rizikám vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. Zároveň prinášajú inovatívne postupy obstarávania, ktoré kombinujú rôzne prvky zo súťaže návrhov, s inými formami obstarávania. Napríklad zákazky z nízkou hodnotou, alebo súťažný dialóg...


AI: Kto je oprávnený organizovať súťaže?
MZ: Oprávnená osoba nemusí byť nevyhnutne architekt. Je to však odporúčané, nakoľko architekt rámcovo rozumie požiadavkám –  od prípravy zadania, až po stupne vykonávania projektovej dokumentácie. Máme však dobré skúsenosti aj s organizátormi, ktorí sú z právneho prostredia verejného obstarávania. Tých je však samozrejme menej. 

 

V poslednej dobe sa veľmi často stretávame so situáciou, kedy  je dopyt po službách  spracovateľov súťažných podmienok vyšší ako ponuka na trhu.

 

AI: Je u nás ešte priestor na uplatnenie pre externých organizátorov a spracovateľov súťažných podmienok? Dá sa organizovaním súťaží živiť? Aké sú výhľady do budúcnosti? 
MZ: Mysleli sme si, že za posledné roky vznikne omnoho viac príležitostí pre uplatnenie sa napríklad mladých architektov, ktorí by si vedeli aj kvôli výpadku príjmov v dôsledku covidovej krízy transformovať aj na takýto typ služieb. Je to vynikajúci spôsob, ako pomôcť rozvoju domácej architektúry a byť v pozadí veľkých zákaziek, ktoré často presahujú kapacity týchto potenciálnych autorov. Trh je výrazne obmedzený, spracovateľov je málo. Existuje určite veľký priestor na to, aby pribúdali. SKA aj z tohto dôvodu pristupuje v týchto dňoch k organizovaniu seminára pre spracovateľov súťažných podmienok a organizátorov súťaží. 

Rozšírenie kapacít základnej školy, Lozorno -  dvojkolovú súťaži na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy organizovala obec vo vlastnej réžii. Spomedzi 20 uchádzačov bratislavský SUPERATELIER.
Rozšírenie kapacít základnej školy, Lozorno - dvojkolovú súťaži na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy organizovala obec vo vlastnej réžii. Spomedzi 20 uchádzačov bratislavský SUPERATELIER.


AI: Rozhodol som pripraviť súťaž. Na koho sa obrátiť? Ako mi môže pri príprave pomôcť Slovenská komora architektov? Existuje vzor súťažných podmienok, alebo šablóna, ktorej sa môžem držať?
MZ: Pri zámere organizovania súťaže je dobré v prvom kroku kontaktovať SKA, ktorá jednak vedie spomínaný zoznam spracovateľov súťažných podmienok aj zoznam organizátorov súťaží. Pokiaľ sa potenciálny vyhlasovateľ rozhodne organizovať súťaž vo vlastnej réžii, SKA ho vie v istej miere usmerniť – ako ďalej postupovať, ako pripraviť súťažné podmienky, na čo si dať pozor (napríklad pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky), prípadne odporučiť ďalších expertov, ktorí by pomohli definovať zadanie súťaže. 


AI: Kde sa ešte dajú získať informácie o príprave súťaže?
MZ: Najlepšia vec je určite štúdium dobrej praxe. Sledovať súťaže návrhov, ktoré sú zverejnené na stránke SKA v sekcii súťaže, alebo aj na stránkach ARCHINFO, ktorá veľmi dobre pokrýva domáce súťaže a zahraničné príklady. V tomto smere treba určite spomenúť české súťaže, nakoľko právny rámec, v ktorom sa súťaže realizujú v zmysle zadávania verejnej zákazky je veľmi podobný. Taktiež mierka súťaží, ktoré sa v Česku realizujú. Ostatne, český a slovenský trh je do značnej miery prepojený. Nielen v dôsledku spoločnej histórie, ale najmä komunity, ktorá je vzájomne previazaná. Veľmi odporúčame siahnuť po Manuáli súťaží návrhov, ktorý vydala SKA v roku 2016. Práve v týchto dňoch finalizujeme aktualizované vydanie, ktoré sleduje aj najnovšie trendy v nastavení nových formátov súťaží návrhov. V tejto veci je dobré obrátiť sa na úrad Slovenskej komory architektov.


AI: Aké aktivity pripravuje SKA na rozvoj v oblasti súťaží?
MZ: 9. marca bude SKA organizovať webinár, ktorý je otvorený pre architektov a iných záujemcov o rozšírenie povedomia o súťažiach návrhov, potenciáli ich prípravy a úskaliach súťaženia. Vítaní sú všetci aktéri v tejto oblasti, vrátane predstaviteľov samospráv. Podujatie bude určite zaujímavé pre architektov, ktorí uvažujú o rozšírení svojho portfólia od architektonických služieb aj k poradenstvu pre samosprávy v organizovaní súťaží. O týždeň neskôr – 16. marca prebehne výročná diskusia k súťažiam. Sumarizačné stretnutie k roku 2019 sa z dôvodu pandémie neuskutočnilo, preto výročná diskusia obsiahne roky 2019 aj 2020, s desiatkami ukončených súťaží. Zhrnutie nevynechá nové trendy v súťažení  a poučenie do budúcna. Bude naozaj o čom diskutovať.  

AI: Ďakujeme za rozhovor.

Kúpele Grössling, Bratislava - medzinárodná architektonická súťaž na obnovu ikonických bratislavských kúpeľov Grössling zaznamenala najväčšiu účasť v posledných rokov. Spomedzi 77 návrhov zo 17 krajín zvíťazil taliansky kolektív OPPS Archittura.
Kúpele Grössling, Bratislava - medzinárodná architektonická súťaž na obnovu ikonických bratislavských kúpeľov Grössling zaznamenala najväčšiu účasť v posledných rokov. Spomedzi 77 návrhov zo 17 krajín zvíťazil taliansky kolektív OPPS Archittura.

V súvisiacich článkoch si môžete pozrieť prehľad vyhodnotených súťaží z posledných rokov a prelistovať prvé vydanie Manuálu súťaží návrhov Slovenskej komory architektov:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím