Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
26. február 2021
0
959

S Martinom Zaičkom o súťažiach a súťažení

Aká je súčasná situácia? Kde hľadať potenciál na zlepšenie?
S Martinom Zaičkom o súťažiach a súťažení

Akým smerom sa uberá architektonické súťažnie na Slovensku? Aké sú trendy a problémy? Kto súťaže pripravuje a organizuje? Je v našich končinách ešte priestor pre externých organizátorov a spracovateľov súťažných podmienok? Aké sú výhľady do budúcnosti? Aké aktivity pripravuje SKA na rozvoj v oblasti súťaží? To sú len niektoré z otázok na ktoré sme hľadali odpoveď v súvislosti s pripravovaným webinárom pre záujemcov o rozšírenie povedomia o súťažiach návrhov, ktorý sa uskutoční pod hlavičkou SKA 9. marca.

 

 

S Martinom Zaičkom – odborným referentom Slovenskej komory architektov pre architektonické súťaže sa rozprával Jakub Moravčík (ARCHINFO):


AI: Ako vyzeral minulý rok z pohľadu súťaženia? Kde sú stále rezervy?
MZ: Rok 2020 bol aj napriek pandémii COVID-19 zatiaľ najlepším súťažným rokom aký sme na Slovensku zaznamenali. Slovenská komora architektov overila 21 súťažných podmienok a bola pri vyhlásení 21 súťaží. Je to veľký krok vpred, ktorému sa tešíme a veríme, že tento trend sa udrží aj naďaľej. Zároveň je to signálom, že rastie záujem najmä zo strany verejných vyhlasovateľov a potreba investícií do dlhodobo zanedbávanej verejnej infraštruktúry, ktorá aj z dôrazom na kvalitu dobieha investičný dlh vo verejnej správe.  


AI: Čo potenciálni vyhlasovatelia vnímajú ako najväčšie prekážky?
MZ: Po minulé roky prekážka spočívala najmä v prísnom nastavení súladu súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. V tomto smere sa už naučili samosprávy a rovnako my ako partner pri overovaní komfortne fungovať v nastavení verejného obstarávania. V súčasnosti vnímame ako problém skôr nedostatok kapacít pri poradenstve a nastavovaní zadaní súťaží a spracovaní overovacích štúdií. Tie by mali predchádzať každej zákazke a súťaži návrhov, nakoľko nie vždy sú samosprávy schopné odhadnúť predpokladanú hodnotu zákazky alebo investičný rámec, na čom žiaľ veľa súťaží následne stroskotá. 


AI: Externí profesionálni organizátori vs. súťaž vo vlastnej réžii. Aké sú výhody / nevýhody. Ktorý postup prevažuje? 
MZ: V princípe platí, že súťažné podmienky by mal byť schopný spracovať každý vyhlasovateľ aj samostatne. Ide o samotný dokument, ktorý reguluje proces súťaženia. Na druhej strane, práve profesionálny organizátor je ten partner pre vyhlasovateľa, ktorý dokáže poskytnúť expertízu aj v procese prípravy samotného zadania. Dokáže tiež vypracovať základnú overovaciu štúdiu na odhad investičného nákladu konečnej investície ako aj predpokladanej hodnoty zákazky súvisiacich architektonických a projekčných služieb. Oddelenia na príslušných mestských a obecných úradoch nie vždy dokážu realisticky odhadnúť náklady na želaný rozsah investičného zámeru. Vyhlasovatelia majú často väčšie ambície ako im finančné prostriedky umožňujú. Externý partner dokáže v takýchto prípadoch pomôcť práve vhodným nastavením zadania súťaže.

Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova -  jednokolová architektonická súťaž na sídlo súkromnej spoločnosti. Súťaž pripravil profesionálny organizátor  obstaráme, s.r.o. Do súťaže sa zapojilo 19 autorských kolektívov. Zvíťazil ateliér Sadovsky & Architects.
Polyfunkčný dom Nitra, Štúrova - jednokolová architektonická súťaž na sídlo súkromnej spoločnosti. Súťaž pripravil profesionálny organizátor obstaráme, s.r.o. Do súťaže sa zapojilo 19 autorských kolektívov. Zvíťazil ateliér Sadovsky & Architects.

AI: Približne koľko externých subjektov je na tomto poli aktívnych? Venujú sa tejto činnosti prevažne architekti, alebo prevažujú iné profesie?  Kto je v súčasnosti na tomto poli najaktívnejší
MZ: Slovenská komora architektov vedie zoznam spracovateľov súťažných podmienok. Je však pravdou, že zoznam je nastavený na poskytovateľov služieb pri vypracovaní samotných súťažných podmienok. Z tohto dôvodu nie je úplne aktuálny. Aktívnych hráčov, ktorí sú schopní pripraviť architektonickú súťaž nielen z pozície vypracovania “papierového dokumentu”, ale napríklad aj spomínaných služieb overovacích štúdií, alebo zostavenia zadania je výrazne menej. Možno ich spočítať na prstoch jednej ruky. SKA má dobré skúsenosti s organizátormi, ktorí počas roka pripravujú aj niekoľko súťaží. Kvalita je často priamo úmerná, nakoľko rastú skúsenosti organizátora a predvídavosť najmä k rizikám vo vzťahu k zákonu o verejnom obstarávaní. Zároveň prinášajú inovatívne postupy obstarávania, ktoré kombinujú rôzne prvky zo súťaže návrhov, s inými formami obstarávania. Napríklad zákazky z nízkou hodnotou, alebo súťažný dialóg...


AI: Kto je oprávnený organizovať súťaže?
MZ: Oprávnená osoba nemusí byť nevyhnutne architekt. Je to však odporúčané, nakoľko architekt rámcovo rozumie požiadavkám –  od prípravy zadania, až po stupne vykonávania projektovej dokumentácie. Máme však dobré skúsenosti aj s organizátormi, ktorí sú z právneho prostredia verejného obstarávania. Tých je však samozrejme menej. 

 

V poslednej dobe sa veľmi často stretávame so situáciou, kedy  je dopyt po službách  spracovateľov súťažných podmienok vyšší ako ponuka na trhu.

 

AI: Je u nás ešte priestor na uplatnenie pre externých organizátorov a spracovateľov súťažných podmienok? Dá sa organizovaním súťaží živiť? Aké sú výhľady do budúcnosti? 
MZ: Mysleli sme si, že za posledné roky vznikne omnoho viac príležitostí pre uplatnenie sa napríklad mladých architektov, ktorí by si vedeli aj kvôli výpadku príjmov v dôsledku covidovej krízy transformovať aj na takýto typ služieb. Je to vynikajúci spôsob, ako pomôcť rozvoju domácej architektúry a byť v pozadí veľkých zákaziek, ktoré často presahujú kapacity týchto potenciálnych autorov. Trh je výrazne obmedzený, spracovateľov je málo. Existuje určite veľký priestor na to, aby pribúdali. SKA aj z tohto dôvodu pristupuje v týchto dňoch k organizovaniu seminára pre spracovateľov súťažných podmienok a organizátorov súťaží. 

Rozšírenie kapacít základnej školy, Lozorno -  dvojkolovú súťaži na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy organizovala obec vo vlastnej réžii. Spomedzi 20 uchádzačov bratislavský SUPERATELIER.
Rozšírenie kapacít základnej školy, Lozorno - dvojkolovú súťaži na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy organizovala obec vo vlastnej réžii. Spomedzi 20 uchádzačov bratislavský SUPERATELIER.


AI: Rozhodol som pripraviť súťaž. Na koho sa obrátiť? Ako mi môže pri príprave pomôcť Slovenská komora architektov? Existuje vzor súťažných podmienok, alebo šablóna, ktorej sa môžem držať?
MZ: Pri zámere organizovania súťaže je dobré v prvom kroku kontaktovať SKA, ktorá jednak vedie spomínaný zoznam spracovateľov súťažných podmienok aj zoznam organizátorov súťaží. Pokiaľ sa potenciálny vyhlasovateľ rozhodne organizovať súťaž vo vlastnej réžii, SKA ho vie v istej miere usmerniť – ako ďalej postupovať, ako pripraviť súťažné podmienky, na čo si dať pozor (napríklad pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky), prípadne odporučiť ďalších expertov, ktorí by pomohli definovať zadanie súťaže. 


AI: Kde sa ešte dajú získať informácie o príprave súťaže?
MZ: Najlepšia vec je určite štúdium dobrej praxe. Sledovať súťaže návrhov, ktoré sú zverejnené na stránke SKA v sekcii súťaže, alebo aj na stránkach ARCHINFO, ktorá veľmi dobre pokrýva domáce súťaže a zahraničné príklady. V tomto smere treba určite spomenúť české súťaže, nakoľko právny rámec, v ktorom sa súťaže realizujú v zmysle zadávania verejnej zákazky je veľmi podobný. Taktiež mierka súťaží, ktoré sa v Česku realizujú. Ostatne, český a slovenský trh je do značnej miery prepojený. Nielen v dôsledku spoločnej histórie, ale najmä komunity, ktorá je vzájomne previazaná. Veľmi odporúčame siahnuť po Manuáli súťaží návrhov, ktorý vydala SKA v roku 2016. Práve v týchto dňoch finalizujeme aktualizované vydanie, ktoré sleduje aj najnovšie trendy v nastavení nových formátov súťaží návrhov. V tejto veci je dobré obrátiť sa na úrad Slovenskej komory architektov.


AI: Aké aktivity pripravuje SKA na rozvoj v oblasti súťaží?
MZ: 9. marca bude SKA organizovať webinár, ktorý je otvorený pre architektov a iných záujemcov o rozšírenie povedomia o súťažiach návrhov, potenciáli ich prípravy a úskaliach súťaženia. Vítaní sú všetci aktéri v tejto oblasti, vrátane predstaviteľov samospráv. Podujatie bude určite zaujímavé pre architektov, ktorí uvažujú o rozšírení svojho portfólia od architektonických služieb aj k poradenstvu pre samosprávy v organizovaní súťaží. O týždeň neskôr – 16. marca prebehne výročná diskusia k súťažiam. Sumarizačné stretnutie k roku 2019 sa z dôvodu pandémie neuskutočnilo, preto výročná diskusia obsiahne roky 2019 aj 2020, s desiatkami ukončených súťaží. Zhrnutie nevynechá nové trendy v súťažení  a poučenie do budúcna. Bude naozaj o čom diskutovať.  

AI: Ďakujeme za rozhovor.

Kúpele Grössling, Bratislava - medzinárodná architektonická súťaž na obnovu ikonických bratislavských kúpeľov Grössling zaznamenala najväčšiu účasť v posledných rokov. Spomedzi 77 návrhov zo 17 krajín zvíťazil taliansky kolektív OPPS Archittura.
Kúpele Grössling, Bratislava - medzinárodná architektonická súťaž na obnovu ikonických bratislavských kúpeľov Grössling zaznamenala najväčšiu účasť v posledných rokov. Spomedzi 77 návrhov zo 17 krajín zvíťazil taliansky kolektív OPPS Archittura.

V súvisiacich článkoch si môžete pozrieť prehľad vyhodnotených súťaží z posledných rokov a prelistovať prvé vydanie Manuálu súťaží návrhov Slovenskej komory architektov:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím