Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. december 2018
1
1964

Architektonické súťaže v roku 2018 - prehľad

Chronologický prehľad ukončených a vyhodnotených architektonických súťaží na Slovensku.
Architektonické súťaže v roku 2018 - prehľad

V roku 2018 sa súťažilo menej ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. Na Slovensku bolo ukončených 8 architektonických a urbanistických súťaží overených Slovenskou komorou architektov a viacero iných súťaží (...študentských, súkromných, obecných a komerčných...). Pre porovnanie v roku 2016 bolo súťaží overených SKA 13, v minulom roku dokonca 17. Výsledky aj súťažné návrhy prinášame v retrospektívnom prehľade. Zoradené sú podľa druhu v chronologickom poradí, podľa termínov ukončenia a vyhlásenia výsledkov.

Kto sa chce v téme súťaží a práce v území rýchlo zorientovať, odporúčame nasledovné publikácie: Je to Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov a Územný plán - návod na použitie. Obidva tieto dokumenty sú k dispozícii online, a tak nič nebráni ich podrobnejšiemu preštudovaniu

Podrobný prehľad slovenských architektonických súťaží prinášame v nasledujúcom súhrne:

 

Urbanisticko-architektonická súťaž: Martinské Aquacentrum

Viac o súťaži si prečítate v tomto článku.

Účelom urbanisticko-architektonickej súťaže bolo komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu a objekov mestského plaveckého a relaxačného centra v rámci existujúceho areálu športov. 

Do súťaže sa prihlásilo 11 súťažných návrhov. Víťazom sa stali architekti z FKF design.

1. cena
1. cena Autori: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy, Ing. arch. Tamás Czíria

 

Urbanisticko-architektonická súťaž: Revitalizácia námestia v Spišskej Belej

Výsledky súťaže nájdete tu.

Predmetom súťaže bolo ideové urbanisticko - architektonické riešenie námestia v Spišskej Belej a jeho väzieb na okolie. Je vhodným podkladom pre vytvorenie vízie budúcnosti tohto priestoru, ktorá v rámci dlhodobého procesu môže eliminovať nevhodné kroky a zároveň pomôcť nájsť vhodné riešenia.

Do súťaže bolo odovzdaných 15 súťažných návrhov. Prvá cena nebola udelená. Na spoločnom druhom mieste sa umiestnili dva kolektívy.

2. cena (6000 €)
2. cena (6000 €) Autori: Ing. arch. Tatiana Dunajská, Bc. Michaela Dunajská
2. cena
2. cena Autori: Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Ondrej Palenčar, Ing. arch. Michael Gabriel

 

Nová mestská plaváreň v Ružomberku

O výsledkoch súťaže sme informovali tu. Všetky súťažné návrhy si môžete pozrieť tu.

Súťaž na návrh architektonického riešenia novej mestskej plavárne v Ružomberku so zapojením do mestskej - urbánnej štruktúry vrátane úpravy priľahlých priestorov. Nový objekt má nahradiť technicky nevyhovujúcu mestskú plaváreň na ulici Bystrická. Mesto sa rozhodlo pre výstavbu nového objektu v lokalite pri zimnom štadióne.

Do súťaže sa prihlásilo 31 súťažných návrhov. Víťazmi sa stali Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrín a Ing. arch. Ľubomír Kružel ml.

1. cena
1. cenaAutori: Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrín, Ing. arch. Ľubomír Kružel ml.

 

Urbanisticko-architektonická súťaž: Širšie centrum a Nám. sv. Egídia v Poprade

Viac o súťaži si prečítate v tomto článku.

Predmetom súťaže bolo vypracovanie konceptu urbanistického riešenia časti centrálnej mestskej zóny (urbanistický okrsok A) vymedzenej plochou pre Územný plán zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) a prípadných priľahlých priestorov a priemet koncepcie do podrobnejšieho riešenia priestoru Námestia sv. Egídia a priľahlých priestorov. Predmetom ďalšieho postupu by malo byť spracovanie Územného plánu zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) podľa ÚPN mesta Poprad so stanovením podrobných regulatívov pre rozvoj územia a rekonštrukciu námestia.

Do súťaže bolo doručených 5 súťažných návrhov, z ktorých 4 splnili formálne podmienky účasti v súťaži a boli hodnotené. 

1. cena
1. cena Autori: Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Matúš Gibala, Ing. arch. Marcel Šípka, MgA. Dušan Štefanič

 

Súťaž návrhov: Rozšírenie mestského úradu v Senci

O výsledkoch súťaže sme informovali tu.

Predmetom súťaže návrhov bolo rozšírenie Mestského úradu v Senci. Prístavba má v budúcnosti doplniť nedostatočný administratívny priestor existujúcej budovy, počíta sa aj s rekonštrukciou a zmenou dispozície. Súťažiaci mali navrhnúť energeticky úsporný objekt, ktorý nebude mesto Senec zaťažovať prehnanými prevádzkovými nákladmi a zároveň vytvorí reprezentatívnu a moderne vybavenú verejnú budovu mestského úradu.

Dôležitou úlohou návrhu je vytvorenie klientskeho centra ako kontaktného pracoviska pre občanov s väzbami na existujúci objekt ako aj navrhovanú prístavbu. Rozhodujúcim kritériom pri hodnotení súťaže bolo dispozičné riešenie, ktoré má prispieť k prehľadnosti a kvalitnej komunikácií medzi jednotlivými útvarmi ako aj komunikácií s občanmi.

Súťaže sa zúčastnilo 17 kolektívov.

1. cena (8.000 €) - Návrh č. 8
1. cena (8.000 €) - Návrh č. 8Autori: L. Nagy, A. Trebuľová, M. Vnenková, D. Nagyová, P. Čurlej

 

Súťaž návrhov: Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách

Výsledky súťaže a všetky súťažné návrhi si môžete pozrieť v tomto článku.

Mesto Malacky vyhlásilo súťaž návrhov, prostredníctvom ktorej chcelo nájsť riešenie pre obnovu Mierového a Kláštorného námestia. Úlohou súťažiacich bolo navrhnúť kvalitný verejný priestor, ktorý bude slúžiť ako základ pre budovanie kompaktného centra mesta. Návrhy mali reagovať na súčasnú zložitú situáciu a stavebné zámery v okolí.

Oceňujeme organizáciu aj formát súťaže, ktorú pripravili 2021 architekti. Súťaž návrhov prebiehala v dvoch kolách, s minimalizovanými požiadavkami na rozsah odovzdanej práce v prvom kole. Dôležitá bola kvalita návrhu, nie množstvo výstupov. V druhom kole sa odovzdával podrobnejšie rozpracovaný návrh.

V prvom kole bolo odovzdaných 12 súťažných návrhov, z ktorých porota vybrala 5 postupujúcich do druhého kola súťaže.

1. cena (6000 €) - Návrh č. 2
1. cena (6000 €) - Návrh č. 2Autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada

 

Architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj

Súťažné návrhy sme predstavili v tomto článku. Náš komentár k vyhláseniu súťaže sme zverejnili v samostatnom článku. 

"Národná expozícia by mala byť obrazom toho najlepšieho čo naša krajina ponúka. Ambíciou slovenskej expozície je predstaviť Slovensko, v zmysle témy Mobilita, ako modernú krajinu dobrých nápadov, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale ponúka stále viac kreatívnych myšlienok, ktoré sa dokážu globálne presadiť v modernom svete so zreteľom na vedecko-technický potenciál a inovácie", píše sa v súťažnom zadaní.

Do súťaže sa zapojilo 17 súťažiacich.

1. miesto - Návrh č. 17
1. miesto - Návrh č. 17Autor: A B.K.P.Š.

Koncom decembra zasadala aj porota súťaže Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov. Výsledky zverejníme začiatkom budúceho roka.

 

Okrem súťaží, ktoré boli vyhlásené pod záštitou Slovenskej komory architektov, prebehlo niekoľko ďalších architektonických súťaží, ktoré prinášame v nasledujúcom súhrne:

Vyzvaná súťaž: Knižnica Hudobného centra

Zhodnotenie súťaže a prezentáciu víťazov nájdete tu.

Keďže išlo o neveľké zadanie, investor sa rozhodol uprednostniť formát vyzvanej súťaže. Interiér knižnice Hudobného centra mal umožňovať multifunkčné využitie, vrátane komorných vystúpení. Súčasťou návrhu bolo riešenie kancelárskych miest. Centrum sa nachádza na Michalskej ulici, v objekte, ktorý bol v minulosti viackrát prestavaný.

1. cena
1. cenaAutor: PLURAL

 

ActiveHouse Award 2018

O výsledkoch súťaže sme informovali tu.

Predmetom súťaže bol návrh konceptu stavby určenej pre bývanie tak, aby priniesla nový pohľad na problematiku bývania a fungovala v súlade s princípmi aktívneho domu. Ten je určený kvalitou vnútorného prostredia, pozitívnym prístupom k životnému prostrediu a energetickou efektivitou.

1. cena
1. cenaAutorka: Lucia Hrdlovičová

 

Superstudio 2018

Viac o súťaži si prečítate v tomto článku.

8. ročník architektonicko-urbanistickej súťaže pre študentov vysokých škôl. Ide o netradičnú "ateliérovú" formu súťaženia. Dvoj a trojčlenné tímy pracujú súčasne na jednotnom zadaní a majú 24 hodín na jeho spracovanie. Následne návrh prezentujú pred porotou, priestor je obmedzený na 200 sekúnd a 10 slajdov.

Súťažiaci riešili náročné zadanie od holandského architekta Marthijna Poola, ktorý tiež zasadal v porote počas finálového večera. Témou bola aktuálna otázka finančne dostupného bývania v centre mesta. Miesto pre rezidenčný projekt na malom pozemku si mohli mladí architekti sami zvoliť. Študenti pritom nemali za úlohu navrhnúť riešenie len po architektonickej stránke, ale museli myslieť aj na sociálno-ekonomické hľadisko.

1. cena
1. cenaAutori: Marek Cehula, Ondřej Jurčo, Anna Longauerová (FU TUKE Košice)

 

Študentská súťaž o najlepší urbanistický projekt

Výsledky súťaže si môžete pozrieť v tomto článku.

Medzinárodnú študentská súťaže o najlepší urbanistický projekt organizuje Ústav priestorového plánovania FA ČVUT v Prahe pod záštitou Asociácie pre urbanizmus a územné plánovanie. 

V tohtoročnom ročníku súťaže bolo hodnotených 46 prác. Na prvom mieste sa umiestnili študentky z Fakulty architektúry STU v Bratislave.

1. cena - Bratislava Miletičova - Záhradnícka ulica
1. cena - Bratislava Miletičova - Záhradnícka ulicaAutorky: Lenka Gallo, Natália Filová (FA STU Bratislava)

 

Študentská súťaž Xella - Kerling Banská Štiavnica

O víťazných projektoch sme informovali tu.

Tohtoročné zadanie sa venovalo Banskej Štiavnici. Študenti spracovávali návrhy multifunkčného bloku Kerling, ktorý by sa stal pomyselnou bránou do mesta a zaplnil jednu z prázdnych parciel v blízkosti historického centra. Funkcia objektu bola zadaná voľne - študenti ho mohli pojať ako miesto pre služby, obchod i kultúru a vzdelávanie, ale aj coworking či komunitné bývanie. Cieľom bolo spojiť ciele a záujmy turistov, tunajších obyvateľov a urobiť centrum čo najprístupnejšie pre život.

Na prvých troch miestach sa umiestnili študenti FaSTU, ktorí tvorili pod vedením Ľubomíra Závodného.

1. cena - Projekt č. 5 kód 714 253
1. cena - Projekt č. 5 kód 714 253Autorka: Bc. Monika Lešková (FA STU Bratislava)

 

ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2018

Vyhodnotenie súťaže a ocenené návrhy nájdete tu.

Témou XIV. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2018, vypísanou divíziou ISOVER - firmy Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. bol návrh rezidenčnej zóny na okraji tzv. kultúrnej dediny (Culture Village) v Dubaji. 

Úlohou študentov v súťažnom návrhu bolo vytvoriť udržateľnú rezidenčnú zónu integrovanú do urbanistickej štruktúry Dubaja s použitím štandardu zodpovedajúcemu multi-komfortnému domu Saint Gobain. Návrh ako celok má predstaviť víziu bývania s vybavenosťou pre medzinárodnú kultúrnu komunitu. Cieľom architektonicko-urbanistickej štúdie je prezentovanie konceptu ako uskutočniteľnej kombinácie trvale udržateľných obytných budov a k nim prislúchajúcich verejných priestorov (kultúra, obchody) s rešpektovaním existujúcich vlastností územia a jeho histórie. Rezidenčné domy mali byť navrhnuté v kontexte s architektúrou daného územia a urbanistické riešenie by malo slúžiť ako impulz pre nový rozvoj územia.

1. cena - Súťažný návrh č. 3, heslo 348629
1. cena - Súťažný návrh č. 3, heslo 348629Autori: Bc. Lukáš Kopiar, Bc. Ľubomír Štulrajter (SvF STU Bratislava)

 

Navrhneš interiér domu 3x3?

Viac o súťaži si prečítate v tomto článku.

Architektonický ateliér Endorfine vyhlásil študentskú anonymnú jednokolovú súťaž návrhov "Navrhneš interiér domu 3x3 ?". Predmetom súťaže bol ideový návrh a vizuálne stvárnenie interiéru rodinného domu B v Hrubej Borši. Interiér mal byť zariadený pre hráčov golfu, na prechodné alebo trvalé ubytovanie. Cena realizácie nemala presiahnuť 25.000, €.

Do súťaže sa prihlásilo 20 študentov, návrh odovzdali 4 súťažiaci. Vyhlasovateľ sa preto rozhodol oceniť všetky odovzdané návrhy. 

1. cena 400 €
1. cena 400 €Autori: Paulína Homolová, Tomáš Perďoch

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím