Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. september 2018
0
8823

Nová mestská plaváreň v Ružomberku - vyhodnotenie architektonickej súťaže, ocenené a odmenené návrhy

S potešením prinášame výsledky a súťažné návrhy na novú mestskú plaváreň v Ružomberku. Súťaž bola príjemným prekvapením. Počtom súťažných návrhov aj ich kvalitou.
Nová mestská plaváreň v Ružomberku - vyhodnotenie architektonickej súťaže, ocenené a odmenené návrhy

Stretla sa silná konkurencia viac ako tridsiatich návrhov. Okrem slovenskej a českej architektonickej scény súťaž oboslali aj dva medzinárodné tímy s účasťou fínskych a španielskych kolegov.

(Pozn. Archinfo: Zaujme pestrosť riešení a tvorivých prístupov. Nebola núdza o mnohé originálne a zároveň zrelé riešenia. Nielen medzi ocenenými a odmenenými návrhmi, ale aj medzi ostatnými. Verím, že pri študovaní výsledkov oceníte kreativitu súťažiacich a ich návrhov. Preto je mimoriadne užitočné pri každej súťaži verejne prezentovať všetky diela.

Architektonická súťaž návrhov prináša okrem výberu tímu, ktorý dostane zákazku, veľké množstvo rozumu a práce, ktoré by si investor štandardným spôsobom nedokázal objednať a zaplatiť. Ak odhadnem rozsah práce na jednom návrhu cca 500 “človekohodín” (skôr triezvejší odhad pri pohľade na predložené panely), tak pri oboslanom počte je to vyše 15 000 hodín vysokokvalifikovanej práce architektov. Keď to prenásobíme bežnou hodinovou sadzbou napr. v autoservise, cca 30.- €/hod. dostaneme výsledok 450 000.- €, predstavujúci hrubú časovú hodnotu vynaloženej práce. Samozrejme z pohľadu súťažiacich nemôže byť dôvodom účasti na súťaži priamy ekonomický profit, ale skôr iné faktory. Je to tvorivá výzva. A tak sa na výsledky treba aj pozerať. Ako na zaujímavé duševné gymnastické cvičenie, ktoré môže okrem víťazov, ktorí získajú zákazku, priniesť potešenie aj mnohým iným.  Napríklad aj ako tvorivý a estetický zážitok, prezentujúci zaujímavé kreatívne výstupy, ktoré stoja za pozretie). Š.M.

Dnes predstavujeme ocenené a odmenené diela. Zajtra všetky ostatné.

Mesto Ružomberok koncom apríla 2018 vyhlásilo súťaž na návrh architektonického riešenia novej mestskej plavárne v Ružomberku so zapojením do mestskej - urbánnej štruktúry vrátane úpravy priľahlých priestorov.

Súčasná mestská plaváreň na ulici Bystrická je technicky a prevádzkovo zastaralá. Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku sa preto rozhodlo pre výstavbu nového objektu v lokalite pri zimnom štadióne.

Do súťaže sa prihlásilo 31 súťažných návrhov. O výsledkoch súťaže rozhodovala odborná porota v zložení:  Ing. arch. Martin Bišťan (predseda poroty), doc. Ing. arch. Antonín Novák, Arch. Pavol Mikolajčák, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Jozef Jurčo, Ing. Róbert Kolár, Vojtech Macko.

Výsledky:

 

1. cena: 8 000 EUR - Návrh č. 1

Autori: Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrín, Ing. arch. Ľubomír Kružel ml.

Sumár komentárov členov poroty:
Plusy :

 • Dobré urbanistické riešenie a umiestnenie stavby na pozemku.
 • Kompaktné parkovanie zo severnej strany, veľká a dobre využiteľná lúka s vodnou plochou z južnej stany.
 • Návrh ponúka výhľadové prepojenie na pozemok na východnej strane (zatiaľ sa jedná o súkromný pozemok)
 • Dispozične výborne a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním. Úsporné riešenie štvorcového pôdorysu zabezpečí nízke prevádzkové náklady a ekonomickú udržateľnosť prevádzky.
 • Návrh ponúka využitie časti strechy na športové využitie a na pripadný prenájom týchto priestorov, čo je pre mesto ekonomicky výhodné. Zaujala aj jednoduchosť konštrukčného riešenia.
 • Architektúra je čistá, jednoduchá, súčasná a zároveň dostatočne reprezentačná na to, aby pozdvihla túto málo atraktívnu lokalitu.
 • Intimita a zároveň otvorenost' a prepojenie do exteriéru.
 • Je to koncept, ktorý je vyslovene vhodný do mestskej zástavby.
 • Ako jeden z mála návrhov ponúka podzemný otvorený parking, ktorý síce navýši cenu stavby, ale výrazne pomôže koncepcii statickej dopravy v tomto územi.
 • Invenčne riešený interiér a elegantná forma. Využitie terénu a osadenie budovy tak, že výkopy budú minimálne.
 • Realizovateľnosť konceptu.

Mínusy:

 • Vyššie realizačné náklady 
 • Nie je možné stavbu etapizovať
Návrh č. 1 - Panel 1
Návrh č. 1 - Panel 1
Návrh č. 1 - Panel 2
Návrh č. 1 - Panel 2
Návrh č. 1 - Panel 3
Návrh č. 1 - Panel 3


2. cena: 5 000 EUR - Návrh č. 12

Autori: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy

Sumár komentárov členov poroty:
Plusy :

 • Kvalitný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku.
 • Možnosť posunu stavby na sever k objektu zimného štadióna, čím sa vytvorí priestor na parking zo severu a otvorí sa priestor pre exteriér.
 • Športové využitie z južnej strany.
 • Dispozične výborne a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
 • Zaujala jednoduchosť konštrukčného riešenia.
 • Architektúra je čistá, jednoduchá, súčasná, ale vyvolala polemiku o jej vhodnosti do mestského prostredia.
 • Intimita a zároveň otvorenosť a prepojenie do exteriéru.
 • Výborné riešenie tienenia interiéru a otvorenost stavby do exteriéru.
 • Invenčne riešený interiér a elegantná forma.
 • Realizovatelnost konceptu.

Mínusy:

 • Prevádzkovo a dispozične poddimenzované riešenie.
 • Tvar strechy komplikuje aplikáciu tohto návrhu v danej lokalite a v mestskom prostredí.
Návrh č. 12 - Panel 1
Návrh č. 12 - Panel 1
Návrh č. 12 - Panel 2
Návrh č. 12 - Panel 2


3. cena: 3 000 EUR - Návrh č. 11

Autori: Ing. arch. Martin Kusý ml., Ing. arch. Róbert Bakyta, Ing. arch. Ľubomíra Blašková

Sumár komentárov členov poroty:
Plusy :

 • Kvalitný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku, ktorý je využitý kompletne celý.
 • Celý komplex je uzavretý do seba formou klubového riešenia, ale s hojným využitím parkových úprav a zelene.
 • Zaujímavo, hlboko do terénu, osadené riešenie, ktoré nesúperí s veľkou hmotou zimného štadióna, čo je prínos tohto riešenia.
 • Dispozične výborne a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
 • Zaujal návrh a logika konštrukčného riešenia.
 • Architektúra je čistá, kultivovaná, jednoduchá a súčasná.
 • Intimita a zároveň otvorenosť a prepojenie do exteriéru, ktorý je však uzavretý od okolia oplotením a uzavretým múrom. 
 • Výborne riešenie tienenia interiéru.
 • Je to koncept, ktorý je vyslovene vhodný do mestskej zástavby.
 • Invenčne riešený interiér a elegantná forma stvárnenia
 • Realizovateľnost' konceptu, ale za vysokú cenu.

Mínusy:

 • Ekonomická a technická náročnosť návrhu vyplývajúca z predloženého konceptu riešenia, ktorý je síce architektonicky veľmi zaujímavý, ale nad rámec reálnych ekonomických možností mesta.
 • Nelogicky, na východ umiestnený, hlavný vstup.
Návrh č. 11 - Panel 1
Návrh č. 11 - Panel 1
Návrh č. 11 - Panel 2
Návrh č. 11 - Panel 2
Návrh č. 11 - Panel 3
Návrh č. 11 - Panel 3

 

Porota sa rozhodla odmeniť päť návrhov, medzi ktoré rozdelila na odmeny sumu 2000 €.

Odmena: 400 EUR - Návrh č. 3

Autori: Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Martin Skalický, Bc. Ladislav Balogh

Sumár komentárov členov poroty:
Plusy :

 • Kvalitný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku.
 • Južná časť pozemku je určená na statickú dopravu, čo je nevýhodné.
 • Celý komplex je uzavretý do seba formou klubového riešenia, ale s hojným využitím parkových úprav a zelene
 • Dispozične dobre a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
 • Zaujala jednoduchost' a logika konštrukčného riešenia.
 • Architektúra je čistá, kultivovaná, jednoduchá a súčasná.
 • Intimita a zároveň otvorenost a prepojenie do exteriéru.
 • Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby
 • Tradične stvárnený interiér
 • Realizovateľnosť konceptu

Minusy:

 

 • Parkovisko - statická doprava umiestnená na južnej časti pozemku.
 • Poddimenzovaný priestor okolo bazénov.
Návrh č. 3 - Panel 1
Návrh č. 3 - Panel 1
Návrh č. 3 - Panel 2
Návrh č. 3 - Panel 2

 

Odmena: 400 EUR - Návrh č. 15

Autori: Mgr. art. Vít Halada, Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Maroš Greš
Spolupráca: Mária Novotná

Sumár komentárov členov poroty:
Plusy :

 • Akceptovateľný urbanizmus a umiestnenie stavby na pozemku. 
 • Dispozične dobre a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním.
 • Zaujímavé konštrukčné riešenie - stenový systém s kolmými železobetónovými nosníkmi pôsobí originálne, ale aj t'ažko.
 • Zaujala jednoduchost' a logika konštrukčného riešenia.
 • Architektúra je len v náznaku, vzhľadom na úspornú, ale originálnu grafiku, koncept je čistý a úsporný.
 • Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby

Minusy:

 • Hlavný vstup riešený z nevhodnej strany. 
 • Grafika riešenia ponúka len náznakové riešenie architektúry a interiéru.
Návrh č. 15 - Panel 1
Návrh č. 15 - Panel 1
Návrh č. 15 - Panel 2
Návrh č. 15 - Panel 2

 

Odmena: 400 EUR - Návrh č. 17

Autori: Ing. arch. Martin Jančok, Arch. Michal Janák, Ruslan Dimov, Ema Krakovská, Arch. Zuzana Kovaľová

Sumár komentárov členov poroty:
Plusy :

 •  Dispozične dobre a kompaktne vyriešený priestor s logickým zónovaním, ale čo sa týka rozsahu je vzhľadom na zadanie poddimenzovaný.
 • Neprimerane, až opulentne nadimenzované predpolie nástupu do objektu.
 • Zaujala jednoduchosť a logika konštrukčného riešenia, ktoré je však realizačne náročné.
 • Architektúra je čistá, kvalitná, súčasná, s výborne riešeným akcentom presvetlenia suterénnych priestorov formou "sopúcha".
 • Objekt je je kompaktný, pôsobí triezvym a čistým dojmom, zbytočne nesúperi s hmotou zimného štadióna.
 • Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby.

Minusy:

 • Z hľadiska urbanizmu je celé riešenie sústredené na juhozápadnej strane pozemku, čo hodnotíme ako nevýhodu.
 • Konštrukčne a finančne náročné riešenie.
 • Neprimerane nadimenzované predpolie nástupu do objektu.
Návrh č. 17 - Panel 1
Návrh č. 17 - Panel 1
Návrh č. 17 - Panel 2
Návrh č. 17 - Panel 2
Návrh č. 17 - Panel 3
Návrh č. 17 - Panel 3

 

Odmena: 400 EUR - Návrh č. 24

Autori: Ing. arch. Peter Abonyi, Ing. arch. Radoslav Kurucz, Ing. arch. Michal Tyrol

Sumár komentárov členov poroty:
Plusy :

 • Kvalitne a citlivo riešený urbanizmus a osadenie objektu na pozemku.
 • Dostatočný priestor rozvoja areálu na južnú stranu.
 • Hlavný vstup je riešený z pohľadu poroty z nevhodnej strany.
 • Okrem tohto detailu je dispozícia riešená kompaktne s logickým zónovaním.
 • Architektúra je čistá, kvalitná, súčasná.
 • Hmota je kompaktná, pôsobí triezvym a čistým dojmom a zbytočne nesúperi s hmotou zimného štadióna.
 • Je to koncept, ktorý je vhodný do mestskej zástavby

Minusy:

 • Riešenie bazénov so zdvihnutým okrajom sa nedá použiť na športové účely a je nepraktické v prevádzke.
Návrh č. 24 - Panel 1
Návrh č. 24 - Panel 1
Návrh č. 24 - Panel 2
Návrh č. 24 - Panel 2
Návrh č. 24 - Panel 3
Návrh č. 24 - Panel 3

 

Odmena: 400 EUR - Návrh č. 29

Autori: Mgr. art. Juraj Tesák, Tatiana Bočkayová, Jana Marinicová, Nikolas Klimčák, Barbara Boríková

Sumár komentárov členov poroty:
Plusy : 

 • Dobre riešený urbanizmus, ale prospel by posun osadenia objektu na sever.
 • Parkovanie z troch strán hodnotíme ako nevýhodné.
 • Dispozičné riešenie je kompaktné a čisté s výnimkou riešenia tribúny pre divákov, ktorá by mala byť riešená citlivejšie.
 • Hlavný vstup je riešený z pohľadu poroty z nevhodnej strany.
 • Okrem tohto detailu je dispozícia riešená kompaktne s logickým zónovaním.
 • Architektúra je čistá, kvalitná, súčasná a vhodná do riešeného prostredia.

 Mínusy:

 • Kolízne riešenie hlavného vstupu.
 • Tribúna osadená z pohľadu poroty nevhodne.
 • Nevýhodné riešenie statickej dopravy.
Návrh č. 29 - Panel 1
Návrh č. 29 - Panel 1
Návrh č. 29 - Panel 2
Návrh č. 29 - Panel 2
Návrh č. 29 - Panel 3
Návrh č. 29 - Panel 3
Kolektív podieľajúci sa na vyhodnotení súťaže: (z ľava) Róbert Kolár, Mária Sleziaková, Peter Nezval, Štefan Moravčík, Martin Bišťan, Jozef Jurčo, Vojtech Macko, Tomáš Szöke, Antonín Novák, Katarína Bergerová, Pavol Mikolajčák
Kolektív podieľajúci sa na vyhodnotení súťaže: (z ľava) Róbert Kolár, Mária Sleziaková, Peter Nezval, Štefan Moravčík, Martin Bišťan, Jozef Jurčo, Vojtech Macko, Tomáš Szöke, Antonín Novák, Katarína Bergerová, Pavol Mikolajčák

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím