Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

Inteligentné inštalačné systémy

ABB i-bus® EIB / KNX je inteligentný...

ABB (výrobca)
ABB (distribútor)

umývadlo od SAPHIRKERAMIK

Dizajnéri kúpeľní často snívajú o možnosti...

Phoenix Design (autor)
LAUFEN Bathrooms AG (výrobca)
LAUFEN SK s.r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Multizóny

Chýba vám uzavretý priestor, kde môžete...

TECHO, s.r.o. (výrobca)
TECHO, s.r.o. (distribútor)

For interior
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. marec 2019
0
1172

Urbanisticko-architektonická a krajinárska súťaž návrhov „Prírodné kúpalisko Delňa“, Prešov - Solivar

Predmetom súťaže je vypracovanie urbanisticko-architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia „Prírodného kúpaliska Delňa“ ako prestavbu a dostavbu športovo-rekreačného areálu na vymedzenom území.
Vyhlásenie28.3.2019
12:00
Odovzdanie návrhov31.5.2019
15:00
VyhlasovateľMesto Prešov
AdresaHlavná 73,
Prešov,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktJUDr. Mgr. Ľubomír Jankura - sekretár súťaže
0917 765 110
lasachisro@gmail.com

Účelom súťaže je navrhnúť optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie prírodného kúpaliska Delňa so športovo-rekreačnou a oddychovou funkciou. Účelom súťaže návrhov je získať podklad pre poskytnutie architektonických služieb najmä na vypracovanie projektových dokumentácií.

Termíny:

Dátum vyhlásenia súťaže: 28.3.2019
Termín sprevádzanej obhliadky terénu: 9.4.2019 o 8:45 hod.
Lehota na prevzatie Súťažných podmienok a súťažných pomôcok: 31.5.2019
Lehota na vysvetľovanie Súťažných podmienok: 31.5.2019
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 31.5.2019 do 15:00 hod. (fyzicky a elektronicky)
Lehota na overenie súťažných návrhov: 6.-7. jún 2019
Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty: 13.-14. jún 2019
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 21. jún 2019

Porota:

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Imrich Pleidel, autorizovaný architekt SKA
Ing. Štefan Lančarič, PhD., autorizovaný krajinný architekt SKA
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD., autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD., autorizovaný architekt SKA

Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Mária Čutková, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik, autorizovaný architekt SKA
Ing. Rastislav Mochnacký, autorizovaný krajinný architekt SKA

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Petronela Királyová
Náhradníci poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Jana Vrteľová
Mgr. Branislav Švorc, PhD.

Pomocné orgány poroty:
Sekretár súťaže: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura
Overovateľ súťažných návrhov: Ing. Pavel Tomčák, Ing. Jana Palková

Ceny a odmeny:

1. cena sa stanovuje vo výške 6 000,- €
2. cena sa stanovuje vo výške 3 600,- €
3. cena sa stanovuje vo výške 2 400,- €
Pre neocenené návrhy môže porota udeliť odmenu, celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je 2 000 €.

Upozorňujeme účastníkov, že v zmysle § 187 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní od 19. októbra 2018 môže uskutočňovať iba prostredníctvom elektronickej komunikácie ako v nadlimitných, tak aj v podlimitných postupoch zadávania zákazky. Pre komunikáciu s vyhlasovateľom súťaže návrhov, ako aj pre odovzdanie súťažného návrhu v digitálnej podobe je nevyhnutné postupovať podľa inštrukcií vyhlasovateľa prostredníctvom príslušného informačného systému elektronického verejného obstarávania.

 

Súťažné podmienky a pomôcky budú zverejnené vo vestníku UVO.

Kúpalisko Delňa - satelitná snímka
Kúpalisko Delňa - satelitná snímka
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím