Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
24. august 2016
0
4676

Vyhodnotenie architektonickej súťaže na dostavbu areálu letného kúpaliska Sihoť v Nitre

Zámerom a účelom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie dostavby areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím.
Vyhodnotenie architektonickej súťaže na dostavbu areálu letného kúpaliska Sihoť v Nitre

Letné kúpalisko v Nitre patrí svojou polohou a prírodným charakterom medzi cenné oddychové rekreačné miesta v užšom centre Nitry. Kúpalisko sa nachádza v mestskom parku - pod hradným kopcom s výhľadom na dôležité symboly mesta - hradný vrch a vrch Zobor. Od návrhu sa očakávalo že zohľadní túto polohu a bude pristupovať citlivo k prostrediu. Vyhlasovateľ súťaže MsÚ Nitra požadovalo, aby bol areál plnohodnotným a moderným areálom pre celoročnú rekreáciu obyvateľov mesta Nitra. Mesto hľadalo optimálne riešenie, ktoré bude ekonomicky a prevádzkovo efektívne a prinesie novú architektonickú kvalitu.

Do súťaže sa prihlásilo celkovo 12 návrhov, z ktorých porota v zložení Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. March Adam Gebrian, Judr. Igor Kršiak, Ing. arch. Eva Ligačová, Ing. arch. Róbert Bakyta a Ing. arch. Lukáš Radošovský vybrala najlepšie projekty, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach a dva návrhy odmenila.

Výsledky sú nasledovné:

1.miesto (6000€): Návrh č. 3: Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Martin Hudec, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Andrej Šabo, Ing. arch. Samuel Zeman. spolupráca: Ing.arch. Peter Janeček

2. miesto (3000€): Návrh č. 10: Michal Janák, Martin Jančok. účastník: Plural s. r. o.

3. miesto (2000€): Návrh č. 7: Ing. arch. Jana Moravcová, Jan Skoček, Mga. Petra Karlová, Bc. Igor Machata, Kateřina Kulanová, Bc. Anna Lochmanová, Alžbeta Kvasničková. účastník: norma architekti, s.r.o.

Odmena (500€): Návrh č. 4: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Bc. Natália Filová, účastník: Jančina s.r.o.

Odmena (500€): Návrh č. 11: Marie Eliášová, Michaela Balajová. spolupráca: Ing.arch. Miroslava Gulbisová

 

Predstavujeme Vám víťazné návrhy spolu s komentárom poroty:

1.miesto (6000€): Návrh č. 3: Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Martin Hudec, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Andrej Šabo, Ing. arch. Samuel Zeman. spolupráca: Ing.arch. Peter Janeček

Autorský tím citlivo osadil hlavnú budovu do severnej časti riešeného územia, čím si vytvoril priestor na proporčne správne rozdelenie ostatných funkčných plôch areálu – premiestnil vstup a vytvoril adekvátny nástupný priestor kúpaliska, vkomponoval kúpeľnú ochodzu / promenádu zatienenia a relaxačného pobytu, navrhol exteriérové plochy športu a slnenia. Objekt s bazénmi umiestnení v severnej časti riešeneného uzémia vytvára dojem pavilónu, ktorý mierkou, osadením komunikuje so svojím prostredím. Porota ocenila práve prácu s pergolou. Tá svojou nehmotnou konštrukciou veľmi citlivo – kultivovane pracuje pri vytváraní rôznych atmosfér, intimity jednotlivých vyčlenených plôch. predmetná konštrukcia spája a zároveň rozdeľuje plochy rôzneho používania. Hlavná budova v spojení  s pergolou taktiež vchádza do územia a je v kontakte s ostatnými plochami. Jej správna dimenzia je zároveň nerušivou súčasťou celého riešenia nového areálu.

Návrh hlavnej budovy kúpaliska vychádza z precíznej analýzy územia a typológie objektu. mierne nadvihnutie haly s bazénmi nad terén poskytuje návštevníkom nadhľad na celý areál. Osadením rekreačných schodov / plôch  v jej južnej časti, došlo k plynulému spojeniu budovy s exteriérom. tieto plochy zároveň môžu slúžiť na rekreáciu medzi bazénmi.

Dispozičné riešenie objektu je logicky čisté, kultivované a v spojení s konštrukčným riešením podtrhuje zámer autorov. Vnútorné plochy bazénov majú adekvátne riešené zázemie a rozptylové priestory, ktoré v spojení sever – juh poskytujú vizuálne prepojenie interiéru a exteriéru kúpaliska s ostatným parkom. Umiestnenie reštaurácie zo vstupnej haly počíta s jej celoročným používaním aj mimo otváracích hodín ostatného areálu.

Porota ocenila návrh ako víťazný z niekoľkých dôvodov. Jedná sa o spojenie mimoriadne citlivého, vnímavého vstupu do územia s civilnou, prehľadnou architektúrou vnútorných a vonkajších plôch. Autori pracovali s jednotným výškovým spojením ochodze a „rímsy samotnej haly“. Veľmi decentne vytvárali akcent nad bazénmi čím v parku podčiarkujú silu nízkej budovy akoby pavilónu. Celkové riešenie nevytvára vizuálnu bariéru v parku, skôr sa stáva jeho súčasťou.

Výborný architektonický návrh bol adekvátne a veľmi vyrovnane graficky spracovaný. Výrazovo sa jedná o síce nenápadný, neukričaný, zato mimoriadne kultivovaný architektonický počin v súčasnom výrazovom jazyku.

Rozpracovaním a doplnením návrhu v ďalších stupňoch projekčného / schvaľovacieho procesu a následnej realizácie by vedelo vedenie mesta  doplniť a obohatiť jedinečné miesto nitrianskej sihote o areál vysokého mestského významu.  Ten by sa stal integrálnou súčasťou svojho prostredia a vedel by uspokojovať aj najvyššie nároky obyvateľov nitry na rekreáciu, relax a trávenie voľného času.

Bodové hodnotenie: 98 bodov

2. miesto (3000€): Návrh č. 10: Michal Janák, Martin Jančok. účastník: Plural s. r. o.

Idea urbanisticko architektonického konceptu je čistá a jasná. Navrhnutím jednej hmoty a pergoly kolonád sa vytvorili identické priestory charakteristické pre svet kúpalísk. Doplnenie základného konceptu po obvode sprevádzajúcimi funkciami je prirodzené a logické. Ich miera, ako i miera pergol podčiarkujú vzniknutú atmosféru jednotlivých priestorov areálu. Prevádzka je logická a inšpiratívna. Za kontraproduktívne je považovaná výška hmoty bazénovej haly. Táto výška v exteriéry prináša prílišnú monumentalitu stavby v prípade kúpaliska neadekvátne. Rovnako táto výška v interiéry pri v podstate troch plných stenách a streche neevokujú atmosféru kúpaliska.

Bodové hodnotenie: 88 bodov

3. miesto (2000€): Návrh č. 7: Ing. arch. Jana Moravcová, Jan Skoček, Mga. Petra Karlová, Bc. Igor Machata, Kateřina Kulanová, Bc. Anna Lochmanová, Alžbeta Kvasničková. účastník: norma architekti, s.r.o.

Umiestňuje na pozemok dve lineárne hmoty, ktoré sa pretínajú v pravom uhle. Z diaľky viditeľné vertikálne lešenárske konštrukcie vytvárajú zaujímavý prvok, napriek tomu sa porote zdal jej rozsah neadekvátny. Snaha vizuálne blokovať existujúci penzión od zvyšku areálu prišlo porote až príliš razantné. Po dlhej diskusii sa porota priklonila k názoru, že hlavnú budovu vnútorných bazénov a jej zázemie je vhodnejšie situovať skôr do severnej časti pozemku. Z dôvodu orientácie na svetové strany (tak, aby južná fasáda hlavnej bazénovej haly mohla byť preslnená a netienená stromami), tak z hľadiska širších urbanistických súvislostí a nadväznosti na funkčne rozmanitejšiu - živšiu časť parku. V tomto konkrétnom návrhu si umiestnenie budovy vyžiadalo tiež rozsiahle úpravy vstupu nad rámec riešeného územia. Tento zásah sa porote zdal veľkostne a významovo predimenzovaný, rovnako ako rozsah pobytovej časti druhého poschodia hlavnej budovy. Porota nesmierne ocenila vyspelú a kultivovanú formu prezentácie, rovnako tak poctivo preskúmané širšie vzťahy a ich zobrazenie. Kladne bolo hodnotené premiestnenie vonkajších volejbalových ihrísk do atraktívnejšie pozície blízkosti hlavného vstupu. Pochybnosti naopak vzbudilo nedostatočne prezentované technické zázemie bazénov.

Bodové hodnotenie: 73 bodov

Odmena (500€): Návrh č. 4: Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Bc. Natália Filová, účastník: Jančina s.r.o.

Zvolená urbanistická koncepcia situovania hlavnej hmoty a vytváranie identických priestorov s vlastnou charakteristickou atmosférou je dobrá. Zapojenie stávajúceho objektu do štruktúry celého areálu je iste zaujímavé, ale diskutabilné. Prevádzka je prirodzená a logická. Ako nevhodná bola hodnotená veľkosť a rozsah pergol – kolonád vytvárajúcich dva identické svety s vlastnou jedinečnosťou. Navrhované riešenie tieto svety príliš rozdeľuje a využitie rozsiahleho takto vzniknutého priestoru je otázne.

Bodové hodnotenie: 65 bodov

Odmena (500€): Návrh č. 11: Marie Eliášová, Michaela Balajová. spolupráca: Ing.arch. Miroslava Gulbisová

Autorský tím osadil na pozemok 2 hmoty – jednu celoročnú, druhú letnú – s možnosťou odelenia vstupov. Hmota celoročnej budovy je umiestnená v mieste súčasného objektu šatní a obsluhy areálu. Urbanisticky tak vznikol veľmi sympaticky zovretý priestor nasmerovaný k rieke v smere východ /západ. Slabá optická priepustnosť letného objektu vytvára vnemový tieň tým sa veľká časť územia / športové plochy dostáva do akoby vonkajšej oddelenej hrany areálu. Jednoznačná architektonická akcentácia celoročného objemu je v rozpore s dvoma vstupmi a v pomerne  nešťastným osadením reštaurácie, ktorá je v návrhu síce spojená s hrádzou a riekou / k nim je aj orientovaná / , ale zároveň akoby nepatrila k areálu kúpaliska – dostáva sa mimo ohniska diania.  tento fakt, podporuje aj jej umiestnenie na úroveň 2.np, nehovoriac o jej slabšej možnosti celoročného využívania, nakoľko je na opačnej strane parkovacích možností.  Celkovo projekt pôsobí veľmi kultivovane, jeho štylizácia je vyrovnaná vytvára veľmi osobitý charakter návrhu.

Bodové hodnotenie: 65 bodov

Pozrite si ďalšie návrhy, ktoré sa prihlásili do súťaže:

Návrh č. 1: Ing. arch. Andrej Šutek, akad. arch. Eduard Šutek účastník: ateliér a. bkpš šutek s. r. o.

Bodové hodnotenie: 50 bodov

Návrh č. 2: Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Bodové hodnotenie: 50 bodov

Návrh č. 5: Mgr. art. Aleš Šedivec, Mgr. art. Tomáš Tokarčík, Ing. arch. Michal Kontšek, Bc. arch. Zuzana Kovaľová, účastník: totalstudio s. r. o.

Situuje hlavnú hmotu vnútorných bazénov do južnej časti pozemku. porota sa nakoniec rozhodla viac oceniť návrhy, ktoré si zvolili severnú polohu. Naviac na treťom mieste sa umiestnil návrh s veľmi podobným riešením, ktorý porota označila za lepšie zvládnutý. S veľkým pochopením sa nestretlo v tomto návrhu striktné rozdelenie pozemku na tri odlišné časti, pruhy. Príliš sympatií si nezískal ani industriálnej výraz hlavného objektu s horným prirodzeným osvetlením bazénov. Porota naopak veľmi ocenila kultivovanú formu prezentácie.

Bodové hodnotenie: 63 bodov

Návrh č. 6: Maroš Fečík, Filip Kandravý, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke. účastník: plusminusarchitects, s. r. o.

Porota veľmi ocenila zrozumiteľnosť prezentácie (koncepčné skice ukazujúci myšlienkový postup autorov, fyzický model), ktorá umožnila celý návrh rýchlo a ľahko pochopiť. Ako sympatické sa javí umiestnenie móla výškovo nadväzujúceho na úroveň susednej hrádze, ktoré tvorí novú chrbticu celého areálu. Nadväznosť na verejný priestor hrádze je jasná, ukončenie na druhej strane nevyužíva možnosť napojenia mimo platený areál. Ako problematické sa naopak porote zdalo rozhodnutie zväčšiť bazénovú halu tak, aby ponúkala vyhliadky do všetkých štyroch svetových strán. Rozumieme snahe autorov vyhnúť sa naznačenej dualite bazén/ zázemie, ale daň za toto rozhodnutie je rozsiahly objem, ktorý porote pripadá svojím rozsahom neadekvátny pre takéto miesto.

Bodové hodnotenie: 63 bodov

Návrh č. 8: Ing. arch. Szilárd Fónod. účastník: ar.com architecture, s.r.o.

Bodové hodnotenie: 50 bodov

Návrh č. 9: Ing. arch. Berta Dobešová, Mgr. art. Jana Dusemund, Ing. Richard Schlesinger, Ing. arch. Emanuel Zatlukaj. účastník: akad .arch. marian strieženec ms – design

Bodové hodnotenie: 50 bodov

Návrh č. 12: Ing. arch. Stanislav Šutvaj, Bc. Miloš Diežka, Bc. Vojtech Demeš, Bc. Milan Kupčo. účastník: Ing. arch. Stanislav Šutvaj

Koncepcia rozloženia jednotlivých funkcií do samostatných hmôt spájaných spojovacími krčkami – chodbami sa javí ako nie dobrý spôsob riešenia. urbánne vytvára samostatné priestory (pred a za objektami) čo je na úkor jednoznačnosti a prehľadnosti areálu a zároveň uberá z jeho veľkorysosti. Zvolený urbanistický koncept následne komplikuje, predlžuje prevádzkové vzťahy, vytvára množstvo fasád a následne vplýva na ekonomiku stavby a prevádzky.

Bodové hodnotenie: 63 bodov

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím