Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. február 2017
2
4237

Výsledky súťaže Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Predstavujeme všetky súťažné návrhy. Zaujímavé zadanie riešili najmä mladé kolektívy.
Výsledky súťaže Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Mesto Šahy vyhlásilo ku dňu 25. 11. 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy“. Predmetom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov bol architektonický návrh úprav územia multifunkčného areálu na pozemku bývalej materskej školy a na priľahlom pozemku na ulici Janka Kráľa v Šahách a architektonický návrh rekonštrukcie a nadstavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy. Účelom súťaže bolo nájsť optimálne priestorové usporiadanie dotknutej časti mesta Šahy, získať najlepší návrh prestavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy a vybrať spracovateľa projektovej dokumentácie.

Na základe správy overovateľa porota zaradila do hodnotenia všetkých sedem doručených návrhov. Priebeh práce poroty je bližšie popísaný v priloženej záverečnej zápisnici z hodnotiaceho rokovania poroty.

Porota udelila tri ceny a jednu odmenu. Zvíťazili “mladé pušky” v celkom zaujímavom zložení - trojica mladých autorov/bakalárov doplnených pedagógom z FA STU. Aj toto je zaujímavou črtou otvorených transparentných anonymných súťaží, kde majú aj mladí architekti možnosť dostať sa k zaujímavým zákazkám. Pre klienta je samozrejme veľmi dôležitý garant - autorizovaný architekt SKA ako člen tímu, ktorý by mal byť zárukou profesionálneho výkonu v praxi.

Veríme, že aj výsledná realizácia bude mať blízko ku kvalitám, ktoré naznačil súťažný návrh. Veď aj v medzinárodnom merítku sa v súťažiach častokrát presadili najprv neznáme mená a napokon výsledkom boli výnimočné stavby. Poďme si bližšie predstaviť laureátov:

1.cena: 2.000,-€

Návrh č. 7 – Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. , Bc. Adam Kubica, Bc. Lucia Levičanin, Bc. Antonije Levičanin  

Prínosy návrhu:

 • Kultivované architektonické riešenie celého objektu.
 • Prehľadné, dobre čitateľné a funkčné dispozičné riešenie.
 • Potenciál vysokovariabilného využitia koncertnej sály vo väzbe na okolité priestory. 
 • Jej dvojpodlažné riešenie poskytuje zaujímavé možnosti vnímania priestoru, akustických úprav i prirodzeného vrchného presvetlenia.
 • Navrhnutá forma obvodového plášťa prináša možnosť vytvorenia nielen jednoduchej a architektonicky čistej fasády (adaptovaného pôvodného objektu i nových častí), ale aj vytvorenie nového kompaktného obalu bez problematických teplotechnických detailov.
 • Celý návrh charakterizuje vyváženosť medzi racionalitou riešenia a invečnosťou návrhu.

Odporúčame:

 • Zvážiť doplnenie druhého vstupu orientovaného do priestoru vstupného mikronámestia na severnej strane budovy a tým posilniť prirodzený kontakt s centrálnou mestskou zónou.
 • Porota tiež odporúča vypisovateľovi, aby s víťazom dohodol aj spracovanie interiéru a grafického dizajnu objektu v záujme konzistentného architektonického výrazu. Takisto je dôležité aby sa autorský kolektív podieľal následne aj na riešení okolitých verejných priestorov a urbanistických úprav širšieho areálu.

Súťažné panely: 

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Vizualizácie:

 

2.cena: 1.200,-€

Návrh č. 1 – Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy

Prínosy návrhu:

 • Kultivované a atraktívne architektonické riešenie celého objektu.
 • Preukázanie vhodnosti praktického prízemného jednopodlažného riešenia bez nutnosti nadstavby ako životaschopnej alternatívy ku všetkým ostatným riešeniam.
 • Veľmi dobrá orientácia hlavného vstupu smerom k centru mesta - posilnenie mestotvornosti novorekonštruovaným objektom.

Mínusy:

 • Žiaľ dispozičné riešenia sa pohybuje na úrovni hraničného minima požadovaných priestorov.
 • Veľkosť tried individuálneho vyučovania nenapĺňa očakávania školy.
 • Átrium je na jednej strane sympatickým architektonickým prvkom, na druhej strane je najmä z hľadiska priestorovej ekonómie objektu veľmi otázny jeho prínos - chýbajúci priestor vlastných učební a nutné zásahy do konštrukčného systému vyžadujúce si veľké investície (izolácie spodnej stavby) a negácia súčasných suterénnych priestorov.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

vizualizácie:

 

3. cena: 800,-€

Návrh č. 5 – Ing. arch. Maroš Bátora,  Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Akad. arch. Ing. Ján Studený
Spolupráca: Gabriela Smetanová, Ján Malík

Prínosy návrhu:

 • Nápadité a čisté dispozičné riešenie väčšiny priestorov s veľmi zaujímavým usporiadaním koncertnej sály.
 • Jednoduché a racionálne architektonické riešenie.
 • Oceňujeme, že autori sa zaoberali orientáciou vzťahov smerom k mestu. Aktívne riešili transformáciu trafostanice a jej zapojenie do štruktúry využiteľných plôch a hmôt.

Mínusy:

 • Konštrukčné riešenie zapustenia koncertnej sály do suterénu je ekonomicky náročné riešenie.
 • Nebola venovaná dostatočná pozornosť severnému priečeliu objektu vzhľadom na jeho výraznú orientáciu smerom k mestu.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Vizualizácie:

 

Odmena: 600,-€ (za zaujímavé urbanistické riešenie areálu)

Návrh č. 4 – Ing. arch. Monika Krkošeková

Porota sa rozhodla udeliť odmenu návrhu č.4 za zaujímavé urbanistické riešenie areálu, s krajinárskym dotvorením jeho južnej oddychovej časti orientovanej k priľahlej rieke.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Ostatné súťažné návrhy uvádzame v chronologickom poradí, podľa dátumu odovzdania:

Návrh č. 2 - Ing. Peter Tegza, Ing. arch. Milan Vlček, Ing. Gabriel Boženík

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Návrh č. 3 - RULES, s.r.o: Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Andrea Javorková, Ing. arch. Matej Kollár, Ing .arch. Peter Gajdarik,  Ing. arch. Kvetoslava Miľáková

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Návrh č. 6 - Ing. arch. Juraj Furdík, PhD., Peter Špiesz, Ágnes Gyarmati

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Záverečná zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty v prílohe:

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím