Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
28. február 2017
2
4486

Výsledky súťaže Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Predstavujeme všetky súťažné návrhy. Zaujímavé zadanie riešili najmä mladé kolektívy.
Výsledky súťaže Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Mesto Šahy vyhlásilo ku dňu 25. 11. 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy“. Predmetom verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov bol architektonický návrh úprav územia multifunkčného areálu na pozemku bývalej materskej školy a na priľahlom pozemku na ulici Janka Kráľa v Šahách a architektonický návrh rekonštrukcie a nadstavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy. Účelom súťaže bolo nájsť optimálne priestorové usporiadanie dotknutej časti mesta Šahy, získať najlepší návrh prestavby hospodárskeho pavilónu bývalej materskej školy a vybrať spracovateľa projektovej dokumentácie.

Na základe správy overovateľa porota zaradila do hodnotenia všetkých sedem doručených návrhov. Priebeh práce poroty je bližšie popísaný v priloženej záverečnej zápisnici z hodnotiaceho rokovania poroty.

Porota udelila tri ceny a jednu odmenu. Zvíťazili “mladé pušky” v celkom zaujímavom zložení - trojica mladých autorov/bakalárov doplnených pedagógom z FA STU. Aj toto je zaujímavou črtou otvorených transparentných anonymných súťaží, kde majú aj mladí architekti možnosť dostať sa k zaujímavým zákazkám. Pre klienta je samozrejme veľmi dôležitý garant - autorizovaný architekt SKA ako člen tímu, ktorý by mal byť zárukou profesionálneho výkonu v praxi.

Veríme, že aj výsledná realizácia bude mať blízko ku kvalitám, ktoré naznačil súťažný návrh. Veď aj v medzinárodnom merítku sa v súťažiach častokrát presadili najprv neznáme mená a napokon výsledkom boli výnimočné stavby. Poďme si bližšie predstaviť laureátov:

1.cena: 2.000,-€

Návrh č. 7 – Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. , Bc. Adam Kubica, Bc. Lucia Levičanin, Bc. Antonije Levičanin  

Prínosy návrhu:

 • Kultivované architektonické riešenie celého objektu.
 • Prehľadné, dobre čitateľné a funkčné dispozičné riešenie.
 • Potenciál vysokovariabilného využitia koncertnej sály vo väzbe na okolité priestory. 
 • Jej dvojpodlažné riešenie poskytuje zaujímavé možnosti vnímania priestoru, akustických úprav i prirodzeného vrchného presvetlenia.
 • Navrhnutá forma obvodového plášťa prináša možnosť vytvorenia nielen jednoduchej a architektonicky čistej fasády (adaptovaného pôvodného objektu i nových častí), ale aj vytvorenie nového kompaktného obalu bez problematických teplotechnických detailov.
 • Celý návrh charakterizuje vyváženosť medzi racionalitou riešenia a invečnosťou návrhu.

Odporúčame:

 • Zvážiť doplnenie druhého vstupu orientovaného do priestoru vstupného mikronámestia na severnej strane budovy a tým posilniť prirodzený kontakt s centrálnou mestskou zónou.
 • Porota tiež odporúča vypisovateľovi, aby s víťazom dohodol aj spracovanie interiéru a grafického dizajnu objektu v záujme konzistentného architektonického výrazu. Takisto je dôležité aby sa autorský kolektív podieľal následne aj na riešení okolitých verejných priestorov a urbanistických úprav širšieho areálu.

Súťažné panely: 

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Vizualizácie:

 

2.cena: 1.200,-€

Návrh č. 1 – Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy

Prínosy návrhu:

 • Kultivované a atraktívne architektonické riešenie celého objektu.
 • Preukázanie vhodnosti praktického prízemného jednopodlažného riešenia bez nutnosti nadstavby ako životaschopnej alternatívy ku všetkým ostatným riešeniam.
 • Veľmi dobrá orientácia hlavného vstupu smerom k centru mesta - posilnenie mestotvornosti novorekonštruovaným objektom.

Mínusy:

 • Žiaľ dispozičné riešenia sa pohybuje na úrovni hraničného minima požadovaných priestorov.
 • Veľkosť tried individuálneho vyučovania nenapĺňa očakávania školy.
 • Átrium je na jednej strane sympatickým architektonickým prvkom, na druhej strane je najmä z hľadiska priestorovej ekonómie objektu veľmi otázny jeho prínos - chýbajúci priestor vlastných učební a nutné zásahy do konštrukčného systému vyžadujúce si veľké investície (izolácie spodnej stavby) a negácia súčasných suterénnych priestorov.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

vizualizácie:

 

3. cena: 800,-€

Návrh č. 5 – Ing. arch. Maroš Bátora,  Mag. arch. Peter Stec, ArtD., Akad. arch. Ing. Ján Studený
Spolupráca: Gabriela Smetanová, Ján Malík

Prínosy návrhu:

 • Nápadité a čisté dispozičné riešenie väčšiny priestorov s veľmi zaujímavým usporiadaním koncertnej sály.
 • Jednoduché a racionálne architektonické riešenie.
 • Oceňujeme, že autori sa zaoberali orientáciou vzťahov smerom k mestu. Aktívne riešili transformáciu trafostanice a jej zapojenie do štruktúry využiteľných plôch a hmôt.

Mínusy:

 • Konštrukčné riešenie zapustenia koncertnej sály do suterénu je ekonomicky náročné riešenie.
 • Nebola venovaná dostatočná pozornosť severnému priečeliu objektu vzhľadom na jeho výraznú orientáciu smerom k mestu.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Vizualizácie:

 

Odmena: 600,-€ (za zaujímavé urbanistické riešenie areálu)

Návrh č. 4 – Ing. arch. Monika Krkošeková

Porota sa rozhodla udeliť odmenu návrhu č.4 za zaujímavé urbanistické riešenie areálu, s krajinárskym dotvorením jeho južnej oddychovej časti orientovanej k priľahlej rieke.

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Ostatné súťažné návrhy uvádzame v chronologickom poradí, podľa dátumu odovzdania:

Návrh č. 2 - Ing. Peter Tegza, Ing. arch. Milan Vlček, Ing. Gabriel Boženík

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Návrh č. 3 - RULES, s.r.o: Ing. arch. Rudolf Lesňák, Ing. arch. Andrea Javorková, Ing. arch. Matej Kollár, Ing .arch. Peter Gajdarik,  Ing. arch. Kvetoslava Miľáková

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Návrh č. 6 - Ing. arch. Juraj Furdík, PhD., Peter Špiesz, Ágnes Gyarmati

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

Záverečná zápisnica z hodnotiaceho rokovania poroty v prílohe:

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím