Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
16. jún 2016
0
10600

Vyhliadková veža na Dubni - výsledky súťaže

Výsledky anonymnej architektonickej súťaže na návrh vyhliadkovej veže na Dubni sú už známe.
Vyhliadková veža na Dubni - výsledky súťaže

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra vyhlásila verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov Vyhliadková veža na Dubni. Idea postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň nie je nová. Už v roku 1995 mesto Žilina vypísalo architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť tam architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža. Mala sa nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň a osi Národnej ulice. Tento zámer realizovaný nebol. Aj vďaka tomu je dnes možné opätovne sa venovať tejto téme, ale v menšej mierke a bez silného podtextu, ktorý do nej prinášal symbol dvojkríža.

Do verejnej architektonickej súťaže na návrh vyhliadkvej veže na Dubni sa prihlásilo 45 návrhov, z toho dva návrhy  potora diskvalifikovala z dôvodu nedodržania podmienok autorizácie a neskorého doručenia.

Na základe hodnotenia v jednotlivých kritériách, spočítaní bodov a poradí bolo určené výsledné poradie:

1. miesto: 1500 € 

Ing. arch. Ladislav Vikartovský, spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy

2. miesto: 900 € 

akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková

3. miesto: 600 € 

Ing. arch. Tomáš Beneš

Porota zasadala dňa 10.6.2016 v zložení:

Ľubomír Závodný (predseda poroty),
Júlia Durdyová (podpredseda poroty),
Vladimír Kohút,
Ingrid Dolníková,
Vít Halada,
Jozef Oswald,
Michal Marcinov

1. miesto - návrh č.21 (Ing. arch. Ladislav Vikartovský, spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy):

Napriek tomu, že autori umiestnili vežu v dotyku s chodníkom tak, ako väčšina súťažiacich, porota ocenila využitie príležitosti vytvorenia parteru v spodnej časti objektu. Objekt je jednoduchý, realizovateľný v požadovanej sume, spĺňa všetky očakávania definované v súťažných podmienkach. Objekt pôsobí stabilne a bezpečne v spodnej časti, smerom hore mení svoj charakter a splýva s okolitím prostredím. V diaľkových pohľadoch pôsobí nenápadne, čím zachováva súčasný obraz krajiny. Materiálová skladba nosnej konštrukcie veže je diskutabilná z hľadiska trvanlivosti. Porota odporúča v ďalšom rozpracovaní zvážiť alternatívu - riešenie s oceľovou nosnou konštrukciou v celej výške veže, so zachovaním dreveného obkladu.

2. miesto - návrh č.29 (akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková):

Vyhliadková veža je jasným a jednoznačným prvkom na Dubni, ktorý je situovaný kolmo na chodník. Svojim materiálovým a konštrukčným riešením je pravdivá a nekompromisná. Veža je pomerne vysoká, 34 metrov, a vytvára tak veľmi dobrý vizuálny kontakt s mestom, Straníkom, Zálesím aj Budatínom. Výhrada sa týkala životnosti konštrukcie a potreby jej ochrany počas životnosti.

3. miesto - návrh č.5 (Ing. arch. Tomáš Beneš):

Vyhliadková veža je hravou kompozíciou oceľovej konštrukcie s vonkajším vejárovým schodiskom. Použitá je výplň plášťa, akási košieľka z oceľových laniek. Schodisko je priznané, konštrukčne oceľové s podlahou z pororoštu. Tento tvrdý materiál vytvára poetickú kompozíciu v prírodnom prostredí. Návrh je realizovateľný, spĺňa finančný limit na vyhotovenie. Nedostatkom sa javí neriešený priestor nástupu na vežu.

Odmena bez určenia poradia - návrh č.15 (Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD., Ing. arch. Peter Vranka):

Návrh bol kladne hodnotený za unikátny prístup v poskytnutí výhľadu - návštevník ho dosahuje pohodlným nástupom po horizontálnej lávke, ktorá v miernom sklone levituje pomedzi koruny stromov. Pomerne masívne nosné stĺpy nepôsobia napriek svojej dimenzii rušivo, keďže sa nachádzajú pod úrovňou lávky, splývajú s kmeňmi okolitých stromov. Svojou horizontalitou sa návrh vhodne pripája k nedávno vybudovanej lávke na susednom kopci - Straníku. Negatívne bola hodnotená voľba obkladového materiálu - zvonku korténový plech, ktorý sa javí ako módny. Vnútorný obklad, na sucho vykladaný prírodným kamenivom, nepokladá porota za technicky vhodný, jeho skladbu prezentovanú v priečnom reze nepokladá za realistickú. Harmonické tvarovanie línie bolo nevhodne ukončené rozšírením na koncoch lávky.

Odmena bez určenia poradia - návrh č.19 (Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda, Ing. arch. Ľubica Dubeňová, Ing. arch. Jana Fečkaninová):

Návrh bol odmenený ako obohacujúci debatu k problému vyhliadky a jej formulovania ako nemonumentálneho rozšírenia prirodzeného kráčania lesom smerom do vertikály. Vyhliadka nie je veža, ale predĺžený chodník, ktorého vyzdvihnutie chce byť konštrukčne neviditeľné. Predĺženie cesty ukončené pozdĺžnou pozorovacou plošinou sa ukazuje byť príjemné a neoznačujúce aj z pohľadu z mesta. Problematické je riešenie samotného schodiska/rampy, ktorého hybridná povaha neponúka spôsoby používania smerujúce k novým kvalitatívne zaujímavým možnostiam.

Odmena bez určenia poradia - návrh č.27 (H3T architekti: Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Tomáš Madro, Ing. arch. Darina Bartková):

Návrh bol odmenený ako obohacujúci debatu k problému vyhliadky a jej vzťahu k prírodnému prostrediu, kultúrnej rekreačnej krajine, respektíve mestskej kultúrnej spoločnosti. Vo svojej radikalnej monumentálnej forme je bodom mesta v krajine. Svojou naznačenou poetikou práce so svetlom a surovosťou materiálu je súčasným odkazom na grotty a follies barokových záhrad a zároveň sa stáva súčasťou prírodných atmosferických procesov – zateká, zarastá machom, je útočiskom, skrýšou ale vo svojej robustnosti znesie aj deštruktívne spoločenské zásahy. Vo svojom prevedení je však až príliš hradom, ruinou a chýba mu súčasnejšia práca s detailom, atmosférou, či procesualitou. Zároveň je jeho radikalita jeho slabou súťažnou stránkou.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím