Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
25. júl 2016
0
3785

Vyhodnotenie architektonickej súťaže návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska v Poprade

Vyhlasovateľ ocenil kvalitu a rôznorodosť riešení. V článku nájdete všetky súťažné návrhy.
Vyhodnotenie architektonickej súťaže návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska v Poprade

V architektonickej súťaži uspel návrh parkovacieho domu spoločnosti SPDe. Víťazným návrhom vo verejnej anonymnej architektonicko - konštrukčnej súťaži návrhov na riešenie viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ul. na sídlisku JUH III sa stal návrh spoločnosti SPDe s.r.o. - autorského kolektívu Ing. arch.Štefan Lichvár, Ing. arch.Mária Lichvárová, Ing. arch.Michal Petráš a Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. Rozhodla o tom 5-členná odborná porota zložená zo zástupcov mesta, stavovských organizácií, Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Mesto Poprad dostalo celkovo devätnásť návrhov. „Pracovali sme v dvoch kolách. Najskôr sme vybrali osem návrhov, ktoré postúpili do druhého kola. Ocenili sme tri návrhy sumou od tisíc do tritisíc eur, na odmeny pre zvyšné návrhy v druhom kole bolo vyčlenených 800 eur za parciálne riešenia. S víťazným návrhom sme sa stotožnili v podstate všetci. Verím, že ak sa v takejto podobe podarí zrealizovať, tak to bude jedna zo zaujímavých a funkčných architektúr,“ uviedol predseda poroty Peter Marcinko zo Slovenskej komory architektov.

Porotcovia hodnotili jednotlivé návrhy udeľovaním bodov podľa vopred stanovených kritérií: umiestnenie objektu do širších vzťahov,architektonické riešenie, konštrukčné riešenie,funkčné a prevádzkové riešenie, uplatnenie ekologického prístupu, ekonomická efektívnosť, hospodárnoť a realizovateľnosť navrhovaného riešenia. Z návrhov, ktoré postúpili do druhého kola napokon vzišlo poradie, ktoré určilo najlepších:

1. návrh č. 01 635 bodov
2. návrh č. 18 508 bodov
3. návrh č. 16 495 bodov
4. návrh č. 11 492 bodov
5. návrh č. 19 491 bodov
6. návrh č. 07 460 bodov
7. návrh č. 10 409 bodov
8. návrh č. 03 372 bodov

Predseda poroty Peter Marcinko vyzdvihol spôsob hľadania najlepšieho návrhu. „Pozitívne hodnotíme rôznorodosť riešení daného problému. Získali sme množstvo názorov a z nich budeme čerpať. Je to dobrý postup pri riešení verejných investícií. Sme však iba na začiatku, proces ďalej pokračuje. Vybrali sme víťazný návrh, riešiteľom ktorého je kolektív, ktorý je schopný danú tému zvládnuť,“ dodal P. Marcinko.

Víťazná štúdia by mala byť pilotným projektom pre budovanie parkovacích domov v meste. „Dostali sme množstvo návrhov a bolo v nich toľko inovácií, koľko som ešte v rámci garáži nevidel. Vo víťaznom návrhu je obsiahnutých asi 260 parkovacích miest, čo na 90 percent vyrieši problém s parkovaním v tejto časti sídliska,“ povedal člen poroty a predseda komisie výstavby a majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Poprade Slavomír Božoň. „Ide o pilotný projekt, ktorý by mal mať využitie aj v ďalších častiach mesta. Súťaž má zmysel, preto chceme pri riešení ďalších urbanistických otázok v meste pokračovať touto cestou,“ dodal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.

Návrhy na riešenie parkovacieho domu si bude môcť pozrieť aj verejnosť vo vestibule mestského úradu od 1. augusta, ale aj na webových stránkach mesta. „Chceme dať možnosť občanom, aby sa zoznámili s ponúknutými riešeniami a vyjadrili sa. Ich názory budeme preberať s autormi víťazného návrhu,“ doplnil vedúci odboru urbanizmu a územného plánovania MsÚ v Poprade Ľuboslav Mlynarčík.

Výsledkom rokovaní so zhotoviteľom víťazného návrhu by mala byť Zmluva o dielo na predmet zákazky. O pridelení finančných prostriedkov budú rozhodovať popradskí poslanci zrejme ešte v tomto roku.
Výstavu všetkých súťažných prác otvoril primátor Popradu Jozef Švagerko v pondelok 25.7.2016 vo vstupných priestoroch MsÚ v Poprade. 

Výsledky verejnej anonymnej architektonicko konštrukčnej súťaže návrhov „Verejné viacpodlažné parkovisko na Ul. Rastislavovej JUH III, Poprad“:

 

1.cena 3 000,- € Návrh č. 01 - SPDe s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava 1 

Autorský kolektív: Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petráš, Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Spolupráca: Ing. arch. Marek Šeregi, PhD., Ing. arch. Martina Valentová, Ing. arch. Lenka Petrová, Ing. arch. Martin Vachálek

Hodnotenie poroty: „kvalitné prevádzkovo-konštrukčné riešenie, čistý architektonický výraz podporený ekologickými prvkami, možnosť použitia v iných lokalitách, kvalita urbanisticko-architektonického začlenenia do územia“

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

2. cena 2 000,- € Návrh č. 18 - OSA atelier s.r.o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad

Autori: Ing. arch. Branislav Rzyman, Ing. arch. Miloslav Dulík

Hodnotenie poroty: „kvalitné prevádzkové riešenie s odozvou vo výtvarno- hmotovom vyjadrení“

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

3. cena 1 000,- € Návrh č. 16 

Autori: Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD.
Spolupráca: Maroš Greš, Zuzana Jurčišinová, Ernest Bevilaqua

Hodnotenie poroty: „čisté konštrukčné a prevádzkové riešenie, priestorové zakomponovanie do charakteru existujúcej zástavby“

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Odmena 200,- € Návrh č. 11 - Architektonické štúdio Atrium, s.r.o., Mlynská 27, 040 01 Košice

Hodnotenie poroty: „výrazné ekologické riešenie severnej časti objektu“

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Odmena 200,- €  Návrh č. 19 -  OSA atelier s.r.o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad

Autori: Ing. arch. Branislav Rzyman, Ing. arch. Miloslav Dulík

Hodnotenie poroty: „nápadité urbanisticko - priestorové riešenie“

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Odmena 200,- € Návrh č. 07 - Autori: Ing. Dezider Rakšány, M.A.Sc. B.Arch., Ing. Vojtech Krumpolec, Ing. arch. Juraj Krumpolec, Ing. arch. Peter Derevenec, Ing. arch. Vladimír Vodný

Hodnotenie poroty: „výrazné zakomponovanie doplnkových funkcií do objektu“

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Odmena 100,- € Návrh č. 10 - zerozero, s.r.o., Čsl. Armády 29, 080 01 Prešov

Autori: Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Pavol Šilla

Spolupráca: Ing. arch. Dominika Hricová, Ing. arch. Juraj Červený, Bc. Martin Ortuta, Ing. Martin Ratkoš, Ing. Juraj Marton

Hodnotenie poroty: „kvalitne riešený nástupný priestor do objektu“

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Odmena 100,- € Návrh č. 03 - FKF design s.r.o., Hlavná 14a, 945 04 Komárno - Nová Stráž

Autor: Ing. arch. Ladislav Vikartovský
Spoluautor: Ing. arch. Gábor Nagy
Spolupráca: Ing. Jozef Nagy

Hodnotenie poroty: „čistota architektonického riešenia fasád“

Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.1
Súťažný panel č.2
Súťažný panel č.2

Podklady: Marián Galajda a mesto Poprad

Archinfo, architektúra, urbanizmus, dizajn, grafika, umenie, Slovensko (architecture, architect, design, CGI, art, Slovakia)

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím