Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. február 2016
0
3658

Architektonická súťaž „Žilina – Bulvár“, výsledky

Prinášame rozhodnutie poroty. V najbližších dňoch vám podrobnejšie predstavíme ocenené návrhy.
Architektonická súťaž „Žilina – Bulvár“, výsledky

Cieľom súťaže návrhov „Žilina – Bulvár“ bol návrh prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v Žiline známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo. Očakávaným výsledkom súťaže bol nový atraktívny verejný mestský priestor, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu dnes zastavaného námestia Ľ. Štúra na hlavnej pešej osi Žiliny v smere sever – juh. Nový verejný priestor by mal naďalej plniť pobytovú funkciu a tiež úlohu hlavného pešieho ťahu mesta.

Porota verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov s udelením cien „Žilina – Bulvár“ vyhlásenej Mestom Žilina, na základe výsledkov hodnotiaceho rokovania poroty konaného dňa 29.01.2016 na Mestskom úrade v Žiline za účasti členov jej orgánov, sa uzniesla na záverečnom znení vyhodnotenia priebehu a výsledkov súťaže

Porota na záver rokovania konštatovala, že súťaž splnila svoj zámer. Štrnásť hodnotených návrhov v súťaži prinieslo veľa impulzov a ideí na riešenie prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v Žiline známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo.

Priestor určený na riešenie je jedinečným ensamblom v mestskom obraze Žiliny. Je reprezentantom charakteristických znakov obdobia sorely v zmysle komponovania súborov i v zmysle určujúcich architektonických znakov ako: klasicizujúce tvaroslovie, tektonické zásady, jasný osový rozvrh a cenný veľkorysý priestor medzi určujúcimi hmotami. Jeho východisková idea zakladajúca urbánnu mestskú os je vulgárne rozrušená novou hmotou Auparku spred niekoľkých rokov.

Úlohou súťaže bolo navrhnúť koncept, ktorý bude podkladom pre ďalšie územno-plánovacie stupne a ich následné projektové spodrobňovanie. Taký koncept, ktorý umocní veľkorysú mestskú priestorovú osnovu, ktorý bude reflektovať architektonické špecifiká stavieb súboru, ktorý umožní variabilitu aktivít očakávaných v centrálnej mestskej pozícii, ktorý naznačí optimálny spôsob riešenia zložitých problémov dopravy areálu v jej rôznych podobách a pod. Koncept, ktorý tvorivo i rozumne zohľadní investičný potenciál mesta a ktorý bude otvorený postupnému skvalitňovaniu tohto prostredia v budúcnosti.

Väčšina doručených a hodnotených návrhov bola z hľadiska takýchto kritérií prínosná a možno konštatovať, že súťaž mala veľmi dobrú úroveň. Porota vo svojom rozhodnutí vyzdvihla také návrhy, ktoré tvorivým spôsobom reagovali na základné kompozično-priestorové charakteristiky tohto chráneného súboru, jeho výraz a atmosféru, návrhy, ktoré boli vyvážené v miere ambície vlastného autorského vstupu voči pokore k jestvujúcemu. Také, ktoré okrem oddychových aktivít, pohodlnej pešej priepustnosti a pod. ponúkli plochy k variabilným, nie striktne predurčeným aktivitám.

Dopravná problematika miesta i jeho širšieho okolia nemá v súčasnosti a ani v blízkej budúcnosti investične reálne a ani ideálne radikálne riešenie. V ďalšom rozpracovávaní tejto témy budú úspešné také postupy, ktoré budú reflektovať trend postupnej eliminácie individuálneho automobilového prístupu do centier miest i rozumnej koexistencie takéhoto prístupu s nadradenou pešou, cyklistickou či hromadnou dopravou.

Kultivácia a zveľaďovanie mestských priestranstiev je aktuálnou témou mnohých slovenských miest. Urbanisticko-architektonické koncepty sa získavajú často za nejasných okolností bez súťaže ideí s jediným kritériom najnižšej ceny. Preto porota vyslovuje uznanie vyhlasovateľovi za usporiadanie súťaže na takúto závažnú tému jedného z centrálnych verejných mestských priestranstiev. Treba veriť, že tento zámer, takto zmysluplne začatý, bude aj úspešne realizovaný.  

Porota súťaže na hodnotiacom rokovaní, konanom dňa 29.01.2016, na základe výsledkov posudzovania 14-ich z 15-ich hodnotených súťažných návrhov rozhodla o výsledkoch takto:

 

Udelené ceny a odmeny:

1. cena: Ing. arch. Igor Hianik (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Nikola Winková (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Miroslav Kollár (k-architekti)

2. cena: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký,  Ing. Michal Marcinov

3.cena: Ing. arch. Pavol Husár (H&H architecture), Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mgr. art. Martin Varga, MArch. Daniela Majzlanová

1. odmena: Ing. arch. Peter Dunajovec,  Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. arch. Júlia Rudinská

2. odmena: Ing. arch. Peter Nezval, Ing. Veronika Bagarová, Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. arch. Marcel Mészáros, Ing. Eva Teplická, Bc. Martin Tretina, Ing. Ondrej Bronček

podklady: Sekretariát súťaže, V. Šottníková

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím