Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. február 2016
0
2785

Architektonická súťaž „Žilina – Bulvár“, výsledky

Prinášame rozhodnutie poroty. V najbližších dňoch vám podrobnejšie predstavíme ocenené návrhy.
Architektonická súťaž „Žilina – Bulvár“, výsledky

Cieľom súťaže návrhov „Žilina – Bulvár“ bol návrh prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v Žiline známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo. Očakávaným výsledkom súťaže bol nový atraktívny verejný mestský priestor, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu dnes zastavaného námestia Ľ. Štúra na hlavnej pešej osi Žiliny v smere sever – juh. Nový verejný priestor by mal naďalej plniť pobytovú funkciu a tiež úlohu hlavného pešieho ťahu mesta.

Porota verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov s udelením cien „Žilina – Bulvár“ vyhlásenej Mestom Žilina, na základe výsledkov hodnotiaceho rokovania poroty konaného dňa 29.01.2016 na Mestskom úrade v Žiline za účasti členov jej orgánov, sa uzniesla na záverečnom znení vyhodnotenia priebehu a výsledkov súťaže

Porota na záver rokovania konštatovala, že súťaž splnila svoj zámer. Štrnásť hodnotených návrhov v súťaži prinieslo veľa impulzov a ideí na riešenie prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v Žiline známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo.

Priestor určený na riešenie je jedinečným ensamblom v mestskom obraze Žiliny. Je reprezentantom charakteristických znakov obdobia sorely v zmysle komponovania súborov i v zmysle určujúcich architektonických znakov ako: klasicizujúce tvaroslovie, tektonické zásady, jasný osový rozvrh a cenný veľkorysý priestor medzi určujúcimi hmotami. Jeho východisková idea zakladajúca urbánnu mestskú os je vulgárne rozrušená novou hmotou Auparku spred niekoľkých rokov.

Úlohou súťaže bolo navrhnúť koncept, ktorý bude podkladom pre ďalšie územno-plánovacie stupne a ich následné projektové spodrobňovanie. Taký koncept, ktorý umocní veľkorysú mestskú priestorovú osnovu, ktorý bude reflektovať architektonické špecifiká stavieb súboru, ktorý umožní variabilitu aktivít očakávaných v centrálnej mestskej pozícii, ktorý naznačí optimálny spôsob riešenia zložitých problémov dopravy areálu v jej rôznych podobách a pod. Koncept, ktorý tvorivo i rozumne zohľadní investičný potenciál mesta a ktorý bude otvorený postupnému skvalitňovaniu tohto prostredia v budúcnosti.

Väčšina doručených a hodnotených návrhov bola z hľadiska takýchto kritérií prínosná a možno konštatovať, že súťaž mala veľmi dobrú úroveň. Porota vo svojom rozhodnutí vyzdvihla také návrhy, ktoré tvorivým spôsobom reagovali na základné kompozično-priestorové charakteristiky tohto chráneného súboru, jeho výraz a atmosféru, návrhy, ktoré boli vyvážené v miere ambície vlastného autorského vstupu voči pokore k jestvujúcemu. Také, ktoré okrem oddychových aktivít, pohodlnej pešej priepustnosti a pod. ponúkli plochy k variabilným, nie striktne predurčeným aktivitám.

Dopravná problematika miesta i jeho širšieho okolia nemá v súčasnosti a ani v blízkej budúcnosti investične reálne a ani ideálne radikálne riešenie. V ďalšom rozpracovávaní tejto témy budú úspešné také postupy, ktoré budú reflektovať trend postupnej eliminácie individuálneho automobilového prístupu do centier miest i rozumnej koexistencie takéhoto prístupu s nadradenou pešou, cyklistickou či hromadnou dopravou.

Kultivácia a zveľaďovanie mestských priestranstiev je aktuálnou témou mnohých slovenských miest. Urbanisticko-architektonické koncepty sa získavajú často za nejasných okolností bez súťaže ideí s jediným kritériom najnižšej ceny. Preto porota vyslovuje uznanie vyhlasovateľovi za usporiadanie súťaže na takúto závažnú tému jedného z centrálnych verejných mestských priestranstiev. Treba veriť, že tento zámer, takto zmysluplne začatý, bude aj úspešne realizovaný.  

Porota súťaže na hodnotiacom rokovaní, konanom dňa 29.01.2016, na základe výsledkov posudzovania 14-ich z 15-ich hodnotených súťažných návrhov rozhodla o výsledkoch takto:

 

Udelené ceny a odmeny:

1. cena: Ing. arch. Igor Hianik (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Nikola Winková (IN ARCHITEKTI), Ing. arch. Miroslav Kollár (k-architekti)

2. cena: Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marián Lucký,  Ing. Michal Marcinov

3.cena: Ing. arch. Pavol Husár (H&H architecture), Ing. arch. Martin Kvitkovský, Mgr. art. Martin Varga, MArch. Daniela Majzlanová

1. odmena: Ing. arch. Peter Dunajovec,  Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. arch. Júlia Rudinská

2. odmena: Ing. arch. Peter Nezval, Ing. Veronika Bagarová, Ing. Matej Jasenka, PhD., Ing. arch. Marcel Mészáros, Ing. Eva Teplická, Bc. Martin Tretina, Ing. Ondrej Bronček

podklady: Sekretariát súťaže, V. Šottníková

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím