Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

BMI SLOVENSKO

Šikmé a ploché strech

Mojmírovská 9
Ivanka pri Nitre

ISOVER EPS GREYWALL

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

VELUX INTEGRA

Elektrické panoramatické strešné okno s...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
30. október 2015
0
2900

Bulvár Žilina - architektonická súťaž

Mesto Žilina vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ul. Antona Bernoláka) v Žiline ako súťaž návrhov s udelením cien.
Vyhlásenie26.10.2015
08:00
Odovzdanie návrhov26.1.2016
14:00
VyhlasovateľMesto Žilina
AdresaNámestie Obetí komunizmu 1,
Žilina,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktIng. arch. Viera Šottníková
0903 794 736
viera.sottnikova@gmail.com

Mesto Žilina vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na riešenie Bulváru (Ul. Antona Bernoláka) v Žiline ako súťaž návrhov s udelením cien. Cieľom súťaže návrhov „Žilina – Bulvár“  je návrh  prestavby priestoru Ulice Antona Bernoláka v Žiline, ktorá je v Žiline známejšia pod názvom Bulvár, na verejné mestské priestranstvo.  Očakávaným výsledkom súťaže bude nový atraktívny verejný mestský priestor, ktorý by funkčne nahradil potrebnú oddychovú a kultúrno-spoločenskú funkciu  dnes zastavaného námestia Ľ. Štúra na hlavnej pešej osi Žiliny v smere sever – juh. Nový verejný priestor by mal naďalej plniť pobytovú funkciu a tiež úlohu hlavného pešieho ťahu mesta.

Súťažné návrhy je možné odovzdať do 26.01.2016 do 14:00 hod.

Informačný list súťaže návrhov overovanej Slovenskou komorou architektov

1. Názov súťaže:

Žilina – Bulvár

2. Identifikácia vyhlasovateľa:

Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina, P.O. BOX B 41
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. Roman Osika, odb. spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie, reg. č.: F0003-005-2001 Ing. arch. Viera Šottníková,
sekretár súťaže: Ing. arch. Viera Šottníková, tel.: 0903 794 736,

e-mail: viera.sottnikova@gmail.com
overovateľ súťažných návrhov : Ing. Roman Osika, Ing. arch. Alena Rihalová,
Ing. arch. Viera Šottníková

3. Stručný opis predmetu súťaže:

Predmetom - cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže je získanie návrhov na riešenie Bulváru v Žiline, ktorý je časťou Ul. A. Bernoláka a výber spracovateľa Územného plánu zóny na základe rozhodnutia a odporúčania poroty priamym rokovacím konaním.

4. Druh súťaže:

podľa predmetu riešenia : urbanisticko-architektonická súťaž návrhov s udelením cien
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná
podľa počtu kôl : jednokolová

5. Podmienky účasti v súťaži

Autorizácia v Slovenskej komore architektov a splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača podľa §26 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok

Súťažné podmienky a podklady budú zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, na nahliadnutie na internetovej stránke Slovenskej komory architektov www.komarch.sk a od 26.10.2015 budú k dispozícii na nahliadnutie na internetovej stránke Mesta Žilina www.zilina.sk. Priamo je možné do nich nahliadnuť u Ing. Andreja Vidru na Odbore Životného prostredia, MsÚ v Žiline, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 14:00 hod.

7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :

www.zilina.sk , www.komarch.sk , vo Vestníku VO a osobitne listom každému hodnotenému súťažiacemu. Obdobne bude oznámený termín a miesto konania výstavy (do troch mesiacov od ukončenia súťaže)

 8. Ceny a odmeny, režijné náklady:

1. cena : 3 000 euro; 2. cena : 1 800 euro; 3. cena : 1 200 euro, odmeny spolu do výšky max. 1 200 euro, režijné náklady sa neuhrádzajú. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny a odmeny 

9. Lehoty súťaže :

Dátum vyhlásenia súťaže: 26.10.2015
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 11.12.2015 do 1400 hod. Termín odovzdania návrhov: do26.01.2016 do 1400 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty:29.01.2016
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do26.02.2016
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 31.03.2016

10. Zloženie poroty:

Riadni členovia poroty:
1. Ing. Andrej Vidra, podpredseda poroty

nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. Ing. arch. Ferdinand Buček
3. Ing. arch. Irakli Eristavi
4. doc. Ing. arch. Karel Havliš, (Česká republika)
5. Ing. arch. Marta Kropiláková
6. Ing. arch. Pavol Paňák, predseda poroty
7. Ing. arch. Imrich Pleidel

Náhradníci poroty:

nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Ľubica Koreňová
2. Mgr. Vladimír Majtan

závislí na vyhlasovateľovi:
3. Ing. arch. Júlia Durdyová

Experti poroty:
Prof. Ing. Ján Čelko PhD. a porota môže prizvať ďalších expertov podľa potreby

11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle § 103 - § 108 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako urbanistickoarchitektonická verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Víťaz súťaže získa právo na poskytnutie služby – spracovanie ÚPN-Z Žilina - Bulvár
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov:
Overenie SKA: KA-622/2015 zo dňa 19.10.2015

Informačný list súťaže návrhov ako aj súťažné podmienky overené Slovenskou komorou architektov v súlade so Súťažným poriadkom SKA nájdete na stiahnutie nižšie:

Mapa podujatia

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím