Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. október 2017
0
533

Súťaž Parovací dom, lávka a kultivácia okolia sídla Libereckého kraja

V Liberci bola vyhodnotená architektonicko - krajinárska súťaž. Súčasťou návrhov bolo riešenie statickej dopravy.
Súťaž Parovací dom, lávka a kultivácia okolia sídla Libereckého kraja

Zaujímavé je porovnanie s dvomi súťažami, ktoré u nás prebehli minulý rok. Súťaž na viacpodlažné parkovanie v Poprade a architektonicko - urbanistická súťaž Šaľa Jozefov tiež priniesli množstvo pohľadov na riešenie problematiky parkovacích domov.

Zo záverečného odporučenia poroty:

Z deseti doručených návrhů porota vybrala a poté ocenila a odměnila pět předložených řešení, přičemž vysoké kvality a přínos pro řešený prostor jsou patrné především č. 9 ateliéru re:architekti, který získal 1. cenu, a u návrhu č. 10 studia SIAL architekti a inženýři, který získal 2. cenu. Vítězný návrh představuje velkorysé řešení předprostoru sídla KÚLK, který nabízí pestré využití a navíc je projevem otevřenosti úřadu vůči veřejnosti. Pozitivním momentem je u vítěze rovněž zachování kvality zeleně a její převažující rekreační pojetí, respekt ke stávajícím vzrostlým stromům a doplnění prostoru o dětské hřiště. Silnou stránkou návrhu oceněného 2. cenou je mimo jiné také prostor nové piazzetty sevřené trojicí budov s volným přechodem směrem do parku. Porota kladně hodnotila rovněž umístění nových lávek, které akcentují nejenom vstup do sídla KÚLK, ale i nového Evropského domu. Výhodou oceněných návrhů je také jejich ekonomická přiměřenost nákladů na realizaci. Porota je přesvědčena, že soutěž dobře splnila svůj účel. 

 

1. cena: 350 000 Kč - re:architekti (návrh č.9)
Autori: Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing.
arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid

Autorská anotácia: 
Liberec - koláž tradičního města, industriálního dědictví a nedokončené modernistické utopie věží v zeleni. Nyní bez sjednocující vize, která by brala ohled na existující a mířila k synergickému rozvoji. S tím navrhujeme park, nábřeží a náměstí, které jsou schopné fyzicky i významově propojit různé fazety města a tvořit příjemné prostředí pro zaměstnance, návštěvníky úřadu i Liberečáky.

Výber z hodnotenia poroty:
Návrh je jak hmotově, tak mírou zásahu do území přiměřený. Urbanistická struktura potvrzuje solitérní postavení stávajících budov, které správně doplňuje. Vzájemná proporce zelených a zpevněných ploch je volena citlivě. Objekt parkovacího domu je tvarově, konstrukčně a provozně jednoduchý, takže nevyvolává nutnost užití ekonomicky náročných technologií. Půdorysná orientace parkovacího domu pozitivně ovlivňuje prostorové vztahy mezi jednotlivými objekty a současně vhodně upravuje vazbu na centrum města. Porota kladně hodnotila velkorysé řešení předprostoru sídla KÚLK s důrazem na přibližování pobytových míst k řece, která jsou charakteristickým znakem návrhu. 

 

2. cena: 240 000 Kč - SIAL architekti a inženýři (návrh č.10)
Autori:  Ing. arch. Michal Hušek, Ing. arch. Magda Sobotková

Autorská anotácia:
Zvolený koncept řešení vytváří v areálu Krajského úřadu klidovou zónu se zelení rozdělenou korytem řeky Lužická Nisa na dvě části. Na pravém břehu vzniká souvislá plocha s parkovou úpravou navazující na zeleň kolem budovy CHKO a Domu Kultury, která volně pokračuje parkem podél ulice Dr. Milady Horákové. Levý břeh se promění v pěší komunikaci se zelení spojující centrum města s IQLandií a Babylonem.

Výber z hodnotenia poroty:
Urbanistický koncept návrhu respektuje stávající kvality zástavby spočívající v solitérním umístění budov. Velmi pozitivně je vnímána komunikační síť podporující vazbu na centrum města a bezpečně oddělující automobilový provoz. Posílení zeleně je na přiměřené úrovni a zachovává dostatečnou dimenzi zpevněných ploch zaručující reprezentativní pojetí vstupů. Objekt parkovacího domu je řešen provozně i konstrukčně čistě, přiměřeně i z ekonomického hlediska.

 

Odmena: 50 000 Kč - MS plan (návrh č.1)
Autori: Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Luca Preziosa, Ing. arch. David Guisado Tarancon, Bc. Jakub Bilan, Ing. Martin Studnička, David Hladík 

Autorská anotácia:
Potřebu parkování saturuje jednak parkovací dům, podporující stávající dominantu, jednak platforma, zapojená do krajinného reliéfu. Pěší galerie spojuje vstup do úřadu s veřejným prostranstvím platformy a s centrem města. Do úřadu se vstupuje po nové lávce, která uvolňuje a zklidňuje prostor v nejkritičtějším místě. Nové kontury definují vzájemně se prolínající víceúčelové prostranství a park.

Výber z hodnotenia poroty:
Porota kladně hodnotí snahu o rozložení parkovacích kapacit do dvou objektů parkovacích domů, což umožňuje variabilnější dopravní obsluhu území ze dvou komunikací a zároveň se zmenšuje objem objektu u Evropského domu. Nedostatkem řešení je pojetí veřejného prostoru před parkovacím a Evropským domem. Za necitlivé je považováno navržené přemostění. Pozitivně je vnímána snaha o bezbariérový vstup do hlavního objektu, daní za toto řešení je však nevlídné prostředí pod mostními konstrukcemi a komplikovaný přístup pro pěší z centra města. Řeka v návrhu není integrována do veřejného prostoru. Nehostinný prostor s parkovištěm před Evropským domem nevybízí k pobytu a nevykazuje kvality.

 

Odmena: 50 000 Kč - CMC architects (návrh č.4)
Autori: Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Luca
Preziosa, Ing. arch. David Guisado Tarancon, Bc. Jakub Bilan, Ing. Martin Studnička, David Hladík 

Autorská anotácia:
Náš návrh dosahuje požadované kvality v prostředí kolem Krajského úřadu Libereckého kraje, v souladu s rozpočtem, s využitím inteligentních strategií ke zlepšení zón s větším potenciálem a vybudování nových synergií s městem a jeho obyvateli. Hlavními zásahy jsou park / venkovní amfiteátr, náměstí / most a parkovací dům se střešní sportovní plochou.

Výber z hodnotenia poroty:
Porota ocenila komplexní práci s kontextem a jasné kompoziční uspořádání prostoru prostřednictvím objektu parkovacího domu. Celkově se jedná o kultivovaný návrh, který přináší pestrost funkčního využití - např. umístění hřišť na střechu parkovacího domu. Pozitivně je vnímána snaha o zpřístupnění řeky vytvořením náplavky. Navržené zúžení koryta však může přinést komplikace v období zvýšeného stavu vody. Umístění nového objektu parkovacího domu prodlužuje stísněný prostor mezi Evropským domem a úřadem a nepřináší tak novou kvalitu. Budova parkovacího domu je předimenzovaná, s neefektivním uspořádáním parkovacích stání a obslužných komunikací. Přestože vznikl otevřený městský prostor, bylo v těžišti před Evropským domem umístěno rozsáhlé parkoviště. Plocha parkování je upřednostněna před plochou parteru, a to i v jižní části

 

Odmena: 50 000 Kč - Ondřej Remeš (návrh č.5)
Autor: Ing. Ondřej Remeš

Autorská anotácia:
Návrh vytváří ucelený prostor s velkorysou lávkou, propojující oba břehy řeky se vstupem do budovy Krajského úřadu. Řešení nabídne logický průchod prostorem a bude dostatečně atraktivní pro setrvání v něm a jeho další multifunkční využití. Pro vozidla je navržen parkovací dům. Zůstanou pouze parkování u komunikace okolo úřadu, která dohromady s pásy záhonů v travnaté ploše znázorní logo kraje.

Výber z hodnotenia poroty:
Porota kladně hodnotí jednoznačnost řešení - návrh jako jediný z odevzdaných prací vsadil na koncept městského parku, který se stává dominantním využitím prostoru. Umístění parkovacího domu nekonkuruje stávajícímu Evropskému domu a zároveň svým navázáním na budovu úřadu definuje prostor parku. Park v kontextu daného místa nevytváří vhodný městský prostor a neumožňuje aktivní městský život. Celkové tvarování prvků v prostoru se jeví formálně. Přestože se jedná o čistě přírodní řešení, není do něj zapojena dostatečně řeka. Poměr zpevněných ploch v předprostoru není adekvátní významu institucí nacházejících se v území.

 

Ostatní účastníci:

Návrh č.2: HaskoningDHV - Ing. arch. Alexandr Kotačka, Ing. arch. Eva Pyková, Ing. Milan Ptáček, Vít Beran, DiS.

 

Návrh č.3: ARCHITEKT VOREL - Ing. arch. Jiří Vorel


Návrh č.6: účastník: Ing. arch. Ondřej Pleštil, Ph.D, autor: Rudolf Hůlka

 

Návrh č. 7: Ing. Karel Novotný


Návrh č. 8: PETR STOLÍN ARCHITEKT - Petr Stolín

 

V prílohe nájdete protokol s hodnotením jednotlivých návrhov:

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím