Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

KOMA Modular s.r.o.

Říčanská 1191
Vizovice

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Sto Slovensko, s.r.o.

Stavať zodpovedne

Pribylinská 2
Bratislava

Material & Technology s.r.o. – M&T

Sídlo Spoločnosti: Čs. Odboje 1044
Dobruška

Reynaers systems spol. s r.o.

Prievozská 2/ A
Bratislava

2N® Indoor Compact

2N® Indoor Compact je vnútorná odpovedacia...

2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (výrobca)
2N TELEKOMUNIKACE, a.s. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

CITY moduly

Designový mestský mobiliár v merítku drobnej...

KOMA Modular s.r.o. (výrobca)
KOMA Modular s.r.o. (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. júl 2016
0
2251

Vyhodnotenie verejnej anonymnej urbanisticko - architektonickej súťaže návrhov Šaľa – Jozefov

Výsledky súťaže Šaľa - Jozefov sú známe. 1. cenu získalo Architektonické štúdio Atrium.
Vyhodnotenie verejnej anonymnej urbanisticko - architektonickej súťaže  návrhov  Šaľa – Jozefov

Mesto Šaľa vyhlásilo ku dňu 25.04.2016 verejnú anonymnú jednokolovú kombinovanú urbanisticko - architektonickú súťaž návrhov na riešenie športovo - rekreačného areálu Jozefov. Účelom tejto urbanisticko - architektonickej súťaže návrhov bol výber spracovateľa Urbanisticko - architektonickej štúdie Šaľa - Jozefov a objemovo-zastavovacích štúdií športovo - rekreačných stavieb Penziónu, Wellness centra s letným kúpaliskom a Zimného štadióna.

V rámci verejnej anonymnej urbanisticko - architektonickej súťaže Šaľa - Jozefov bolo doručených a hodnotených päť súťažných návrhov.

Súťažná porota skonštatovala, že všetky doručené návrhy splnili podmienky súťaže. Po naštudovaní riešení hodnotených návrhov porota vyhodnocovala súťažné návrhy v dvoch kolách. Do druhého kola vybrala formou hlasovania návrhy, ktoré rôznou mierou naplnili požiadavky vypisovateľa a stanovené kvalitatívne kritériá hodnotenia. Ocenené návrhy a predovšetkým víťazné riešenie predstavujú východisko, či príspevok k overeniu možného rozvoja predmetného územia. Priniesli zaujímavé podnety pre vypisovateľa súťaže.

I napriek nižšiemu počtu návrhov porota vyhodnotila, že súťaž bola úspešná a splnila svoj účel.

 

V súťaži návrhov Šaľa - Jozefov sa súťažné návrhy umiestnili v nasledujúcom poradí:

1. cena (4000 €): súťažný návrh "E" - Architektonické štúdio Atrium, s.r.o., Košice

Hodnotenie poroty:
Kreatívny a inovatívny urbanisticko-prevádzkový koncept reagujúci na kontext územia. Nadväzuje na charakter členenia územia, urbanistickej štruktúry a na prírodné danosti lokality (rieku Váh a lužný les). Prináša prevádzkovo čitateľný koncept riešenia s presvedčivou filozofiou koncentrácie a uvoľnenia zastavaných a voľných zelených plôch vrátane verejných priestorov. Prínosom je i premyslená etapizácia výstavby. Maximálne využíva potenciál územia.

Ako problematické sa javí architektonické stvárnenie objektov s predimenzovaním zelene na fasádach a objemu zimného štadióna. Rovnako ako uplatnenie cudzorodých druhov vegetácie pre danú lokalitu. Porota odporúča architektonizovať štítové fasády a prehodnotiť architektonický výraz objektov.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

2. znížená cena (2000 €): súťažný návrh "B" - APROX, s.r.o., Bratislava (Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Ing. arch. Vladimír Hrdý, Ing. Peter Dolinajec, Ing. Marian Kriššák, Ing. arch. Michal Kostka, Ing. arch. Alžbeta Káčerová)

Hodnotenie poroty:
Kultivovaný a racionálny návrh. Z urbanistického hľadiska je prínosná koncepcia verejného priestoru, ktorý rešpektuje kontakt areálu s obytnou zónou a prírodným prostredím Váhu. Dopravno-prevádzkové riešenie spĺňa požiadavky vypisovateľa. Architektúra objektov je zvládnutá na veľmi dobrej úrovni.

Návrh architektonicky a funkčne nerieši zimný štadión s celoročnou prevádzkou.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

3. cena (1600 €): súťažný návrh "A" - Mgr. art. Martin Maňo & Mgr. art. Tomáš Amtmann ArtD.

Hodnotenie poroty:
Urbanistický koncept je založený na líniovom systéme organizácie navrhnutých objektov, ktoré vymedzujú vnútorný priestor areálu. Dopravné riešenie ho však narúša. Za vyzdvihnutie stojí mierka zimného štadióna, wellness centra a penziónu. Ich architektonické stvárnenie je na veľmi dobrej úrovni.

Dokumentované prefasádovanie objektu športovej haly nie je vhodné.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

Odmena (500 €): súťažný návrh "C" - ORA-Architekti:  Ing. arch. Zoran Samoľ, Ing. arch.  Martina Barborjaková

Hodnotenie poroty:
Urbanistický návrh je podriadený technickému dopravnému riešeniu. Ako problematická sa javí kompaktná forma penziónu, wellness centra a zázemia kúpaliska, ktorá neumožňuje etapizáciu.

Architektonické riešenie je schematické.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

Odmena (500 €): súťažný návrh "D" - Becker spol. s r.o., Šaľa (Ing. arch. Viktor Becker, Ing. arch. Boris Kudrna, Ing. arch. Kristína Danišová)

Hodnotenie poroty:
Koncept je podriadený dopravnému riešeniu, ktoré územie a jeho potenciálny rozvoj obmedzuje. Rovnako nevhodná je koncentrácia statickej dopravy v kontakte s obytnou zástavbou.

Architektonické riešenie je schematické a objekty predimenzované.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

V príloháh nájdete záverečnú zápisnicu a hodnotenie súťažných návrhov:

Podklady: Ing.arch.Viera Šottníková

Archinfo, architektúra, urbanizmus, dizajn, grafika, umenie, Slovensko (architecture, architect, design, CGI, art, Slovakia)

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím