Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
4. júl 2016
0
2485

Vyhodnotenie verejnej anonymnej urbanisticko - architektonickej súťaže návrhov Šaľa – Jozefov

Výsledky súťaže Šaľa - Jozefov sú známe. 1. cenu získalo Architektonické štúdio Atrium.
Vyhodnotenie verejnej anonymnej urbanisticko - architektonickej súťaže  návrhov  Šaľa – Jozefov

Mesto Šaľa vyhlásilo ku dňu 25.04.2016 verejnú anonymnú jednokolovú kombinovanú urbanisticko - architektonickú súťaž návrhov na riešenie športovo - rekreačného areálu Jozefov. Účelom tejto urbanisticko - architektonickej súťaže návrhov bol výber spracovateľa Urbanisticko - architektonickej štúdie Šaľa - Jozefov a objemovo-zastavovacích štúdií športovo - rekreačných stavieb Penziónu, Wellness centra s letným kúpaliskom a Zimného štadióna.

V rámci verejnej anonymnej urbanisticko - architektonickej súťaže Šaľa - Jozefov bolo doručených a hodnotených päť súťažných návrhov.

Súťažná porota skonštatovala, že všetky doručené návrhy splnili podmienky súťaže. Po naštudovaní riešení hodnotených návrhov porota vyhodnocovala súťažné návrhy v dvoch kolách. Do druhého kola vybrala formou hlasovania návrhy, ktoré rôznou mierou naplnili požiadavky vypisovateľa a stanovené kvalitatívne kritériá hodnotenia. Ocenené návrhy a predovšetkým víťazné riešenie predstavujú východisko, či príspevok k overeniu možného rozvoja predmetného územia. Priniesli zaujímavé podnety pre vypisovateľa súťaže.

I napriek nižšiemu počtu návrhov porota vyhodnotila, že súťaž bola úspešná a splnila svoj účel.

 

V súťaži návrhov Šaľa - Jozefov sa súťažné návrhy umiestnili v nasledujúcom poradí:

1. cena (4000 €): súťažný návrh "E" - Architektonické štúdio Atrium, s.r.o., Košice

Hodnotenie poroty:
Kreatívny a inovatívny urbanisticko-prevádzkový koncept reagujúci na kontext územia. Nadväzuje na charakter členenia územia, urbanistickej štruktúry a na prírodné danosti lokality (rieku Váh a lužný les). Prináša prevádzkovo čitateľný koncept riešenia s presvedčivou filozofiou koncentrácie a uvoľnenia zastavaných a voľných zelených plôch vrátane verejných priestorov. Prínosom je i premyslená etapizácia výstavby. Maximálne využíva potenciál územia.

Ako problematické sa javí architektonické stvárnenie objektov s predimenzovaním zelene na fasádach a objemu zimného štadióna. Rovnako ako uplatnenie cudzorodých druhov vegetácie pre danú lokalitu. Porota odporúča architektonizovať štítové fasády a prehodnotiť architektonický výraz objektov.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

2. znížená cena (2000 €): súťažný návrh "B" - APROX, s.r.o., Bratislava (Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Ing. arch. Vladimír Hrdý, Ing. Peter Dolinajec, Ing. Marian Kriššák, Ing. arch. Michal Kostka, Ing. arch. Alžbeta Káčerová)

Hodnotenie poroty:
Kultivovaný a racionálny návrh. Z urbanistického hľadiska je prínosná koncepcia verejného priestoru, ktorý rešpektuje kontakt areálu s obytnou zónou a prírodným prostredím Váhu. Dopravno-prevádzkové riešenie spĺňa požiadavky vypisovateľa. Architektúra objektov je zvládnutá na veľmi dobrej úrovni.

Návrh architektonicky a funkčne nerieši zimný štadión s celoročnou prevádzkou.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

3. cena (1600 €): súťažný návrh "A" - Mgr. art. Martin Maňo & Mgr. art. Tomáš Amtmann ArtD.

Hodnotenie poroty:
Urbanistický koncept je založený na líniovom systéme organizácie navrhnutých objektov, ktoré vymedzujú vnútorný priestor areálu. Dopravné riešenie ho však narúša. Za vyzdvihnutie stojí mierka zimného štadióna, wellness centra a penziónu. Ich architektonické stvárnenie je na veľmi dobrej úrovni.

Dokumentované prefasádovanie objektu športovej haly nie je vhodné.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

Odmena (500 €): súťažný návrh "C" - ORA-Architekti:  Ing. arch. Zoran Samoľ, Ing. arch.  Martina Barborjaková

Hodnotenie poroty:
Urbanistický návrh je podriadený technickému dopravnému riešeniu. Ako problematická sa javí kompaktná forma penziónu, wellness centra a zázemia kúpaliska, ktorá neumožňuje etapizáciu.

Architektonické riešenie je schematické.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

Odmena (500 €): súťažný návrh "D" - Becker spol. s r.o., Šaľa (Ing. arch. Viktor Becker, Ing. arch. Boris Kudrna, Ing. arch. Kristína Danišová)

Hodnotenie poroty:
Koncept je podriadený dopravnému riešeniu, ktoré územie a jeho potenciálny rozvoj obmedzuje. Rovnako nevhodná je koncentrácia statickej dopravy v kontakte s obytnou zástavbou.

Architektonické riešenie je schematické a objekty predimenzované.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

V príloháh nájdete záverečnú zápisnicu a hodnotenie súťažných návrhov:

Podklady: Ing.arch.Viera Šottníková

Archinfo, architektúra, urbanizmus, dizajn, grafika, umenie, Slovensko (architecture, architect, design, CGI, art, Slovakia)

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím