Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. október 2017
0
1795

Parkovací dom na Dědine - výsledky súťaže

Architektonická súťaž na typologický druh stavby, s ktorým sa budeme stretávať čoraz častejšie.
Parkovací dom na Dědine - výsledky súťaže

Predmetom súťaže bol návrh parkovacieho domu na okraji pražského sídliska Dědina, na exponovanom nároží, pri jednom zo vstupov na sídlisko. Vzhľadom na polohu a kvalitu miesta bolo odporučením významnú časť parteru venovať občianskemu vybaveniu. Cieľom bolo nájdenie kvalitného architektonického riešenia -  ideálnej miery kapacity, objemu a riešenie parteru v okolí domov i blízkej autobusovej zastávky. Zadanie súťaže vychádzalo z požiadavok sídliska Dědina na pokrytie deficitu parkovacích miest.

O výsledkoch súťaže rozhodovala porota v zložení: Ing. Petr Hankovec, Ing. Jana Jelínková, Ing. arch. Bohumil Beránek, Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. Petr Vyskočil, Ing. arch. Václav Hacmac, Ing. arch. Michal Volf a udelila tri ceny a tri odmeny.

Do súťaže bolo prihlásených 12 súťažných návrhov. Porota v úvode vylúčila dva súťažné návrhy na základe nerešpektovania riešeného územia a nedodržania parciel.

Predstavujeme jednotlivé ocenené návrhy:

1. cena - 300.000 Kč - návrh č. 4

Ivan Kroupa architekti / Ivan Kroupa, Tomáš Bouma, Jan Vybíral, Tomáš Zmek

Hodnotenie poroty:

Návrh disponuje jedním z nejlepších řešení nejen budovy jako celku, ale také dispozice a vnitřního provozu. Porota ocenila jednoduchost a čitelnost koncepce a provozu budovy, zejména přehlednou organizaci vnitřního provozu a racionalitu řešení (rampy jsou součástí parkovacího systému). Návrh má čitelnou a přesvědčivou architektonickou formu, adekvátní charakteru místa a účelu objektu. Porota navrhuje k dopracování: větší začlenění polozapuštěného přízemí do systému parkovacích ploch, jako alternativy parkování na střeše, a rozšíření plochy občanské vybavenosti.

2. cena - 200.000 Kč - návrh č. 12

Jsme Architekti / Ing. arch. Eduard Sojka, Ing. arch. Jakub Sládeček, Ing. arch. Martin Sladký

Hodnotenie poroty:

Řešení je velmi kvalitní svým urbanistickým začleněním do okolí. Návrh má silný a čistý architektonický výraz, představuje přesvědčivé urbanistické řešení s ohledem na nároží ulic Ciolkovského a Vlastina a také ve vztahu na stávající zástavbu. Budova má velkoryse řešený parter, který je možné variabilně redukovat ve prospěch parkovacích stání a který dům plně zapojuje do organismu sídliště. Díky členění a měřítku fasády dům působí jako nízký a uměřený vzhledem k okolní zástavbě. Poměrně složité dopravní řešení se však nejeví uživatelský příznivým a vyžadovalo by prostorové korekce.

3. cena - 150.000 Kč - návrh č. 10

Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl, Ing. Jan Kolář, Ing. Radek Michlík, Ing. arch. Lucie R.Dřevíkovská

Hodnotenie poroty:

Pozitivem návrhu je navázání na zemní val v Drnovské ulici, jedná se zde o kvalitní krajinářské řešení. Návrh efektivně řeší vnitřní provoz a také parter, který je umístěn v rozsahu podél celé ul. Vlastina. Negativem je těsné nasazení objektu na sousední obytný dům. Zapuštěný suterén by pravděpodobně představoval zvýšení provozních a investičních nákladů s ohledem na nucené větrání podlaží.

Odmena - 50.000 Kč - návrh č. 1

Pavlíček Hulín Architekti / Ing. arch. Jaroslav Hulín, Ing. arch. M. arch. Jiří Pavlíček

Hodnotenie poroty:

Návrh je kvalitním především v dodržení kontextu okolních bytových domů. Pozitivem je nápadité řešení zahrady na střeše, koncepce je výhodná pro odstínění hluku z ulice a z provozu budovy. Jako mírně problematické se jeví řešení vnitřního provozu s ohledem na kubaturu stavby. Nevýhodou je umístění občanské vybavenosti v horních podlažích budovy.

Odmena - 50.000 Kč - návrh č. 5

Ateliér bod architekti / Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda, Ing. Jan Svoboda

Hodnotenie poroty:

U návrhu byla odměněna svébytná architektonická forma. Nevhodnými aspekty řešení jsou především velká výška objektu a neefektivní vnitřní provoz.

Odmena - 50.000 Kč - návrh č. 9

Jakub Rambousek, Ing. Lukáš Semerád

Hodnotenie poroty:

Porota odměnila tento návrh zejména pro příznivé hmotové rozčlenění objektu a pro velkorysé pojetí parteru. Řešení vnitřního provozu je však komplikované, podíl vnitřních komunikací je vysoký, systém provozu obsahuje několikeré křížení provozních směrů.

Neocenené súťažné návrhy (podľa určeného poradia):

 

Návrh č. 2

Mag. Arch. Peter Stec, ArtD., Akad. Arch. Ing. Ján Studený, Ing. Arch. Maroš Bátora

Návrh č. 3 - diskvalifikovaný návrh

Ateliér Velehradský / Ing. arch. Tomáš Velehradský

Porota odsouhlasila vyloučení soutěžního návrhu č. 3 z dalšího hodnocení i posuzování mimo soutěž, z důvodu nerespektování řešeného území při návrhu parkovacího domu které bylo vyznačené v soutěžních podmínkách.

Návrh č. 6

Kropac Architects / MSc. Arch. Hana Petrik, Ing. arch. Martina Kropac MSAAD, Filippo Centonze, Ing. arch. Hana Hučíková, Karolina Hahn, Beatriz García Lapaz

Návrh č. 7 - diskvalifikovaný návrh

Norma architekti / Ing. arch. Jana Moravcová

Porota odsouhlasila vyloučení soutěžního návrhu č. 7 z dalšího hodnocení i posuzování mimo soutěž, z důvodu nedodržení parcel, určených k umístění parkovacího domu, které byly výslovně uvedeny v soutěžních podmínkách.

Návrh č. 8

Atelier 89 / doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš, Ing. Leo Vychodil, Ing. arch. Renata  Koubková

Návrh č. 11

Ing. arch. Lea Dostálová, Ing. arch. Petr Pištěk, Ing. arch. Stanislav Plachý

Poloha na mape

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím