Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. január 2016
0
2119

Bienále architektúry 2016 - predstavenie všetkých projektov

Predstavujeme návrhy v podobe v akej boli prezentované.
Bienále architektúry 2016 - predstavenie všetkých projektov

Dňa 26. 1. 2016 zasadala porota na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016, ktoré sa bude konať od 28. mája do 27. novembra 2016 (vernisáž 26. a 27. mája 2016) v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky.

Sedemčlenná medzinárodná porota pracovala v tomto zložení:

V abecednom poradí: Peter Čanecký (VŠMU); Irakli Eristavi (architektonický ateliér zerozero); Adam Gebrian (nezávislý kritik, Praha, predseda poroty), Alexandra Homoľová (SNG); Zuzana Komárová (Ministerstvo kultúry SR); Boris Meluš (nezávislý grafický dizajnér); Alexandra Kusá (SNG).

Do súťaže bolo prihlásených 24 projektov, všetky boli posudzované. V predpoludňajších hodinách porota preštudovala dokumentáciu projektov, prediskutovala ich a posúdila. Do druhého kola postúpili tri prihlásené projekty:

1. projekt č. 8 autorov Michala Janáka, Martina Jančoka (Plural), Ľubice Segečovej a Bohdana Smiešku nazvaný Sokel.

2. projekt č. 15 autorov Michala Sula, Miriam Liškovej (SLLA Architects), Raúla Alonsa Estébanesa a Kataríny Smatanovej nazvaný Mobilising Response / Podňjeťiť odpoveďe.

3. projekt č. 23 autorov Benjamína Brádňanského, Petra Hájka, Víta Haladu, Jána Studeného a Mariána Zervana (VŠVU v Bratislave a Trnavská univerzita v Trnave) nazvaný Starosť o architektúru – na príklade jedného domu: areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Zástupcovia troch postupujúcich projektov v popoludňajších hodinách s porotou v druhom kole prediskutovali predložené projekty. Po záverečnej internej diskusii porota hlasovaním vybrala projekt č. 23 Starosť o architektúru – na príklade jedného domu: areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave pomerom 6 hlasov za, jeden člen poroty sa zdržal hlasovania.

Prinášame prehľad nielen víťazných a ocenených prác, ale aj ostatných súťažných návrhov. Takto môžete zhodnotiť celkovú úroveň tohto ročníka i porovnať jednotlivé návrhy. Čerpáme s láskavým súhlasom zo zdrojov Slovenskej národnej galérie. Na jej stránke si môžete jednotlivé návrhy pozrieť aj vo formáte PDF v takej podobe, v akej sa prihlásili do súťaže.

 

Starosť o architektúru - víťazný projekt 

Autori: Benjamín Brádňanský, Petra Hájek, Vít Halada, Ján Studený a Marián Zervan

Stanovisko poroty k víťaznému projektu:

„Autorský tím, ktorý porota vybrala, aby reprezentoval Slovensko na tohtoročnom architektonickom bienále, sa rozhodol prezentovať príbeh jednej stavby, Slovenskej národnej galérie.

Podľa nášho názoru ide o jednu z mála stavieb nedávnej minulosti na Slovensku, ktorá má potenciál zaujať široké medzinárodné publikum. Nejde ale len o predstavenie stavby vo veľkom modeli v mierke 1:8, ale o predstavenie celého procesu: od úvah o vzniku takejto stavby, cez jej prípravu, rôzne fázy projektu, realizácie, užívania, cez následné chátranie, diskusiu o uzavretí a možnom búraní, až po súťažné návrhy rôznych slovenských architektov na rekonštrukciu. Zápas o túto stavbu je priesečníkom mnohých frontových línií architektonických i mimoarchitektonických.

Benátske bienále navštívia počas šiestich mesiacov desaťtisíce vážnych záujemcov o architektúru (architektov, študentov architektúry, historikov, teoretikov, novinárov, akademikov, fanúšikov architektúry, záujemcov o prostredie, v ktorom žijeme). Tí všetci sa budú môcť vďaka zrozumiteľnej prezentácii dozvedieť, že v Bratislave existuje takáto mimoriadna stavba s dôležitým obsahom, a že ju môžu v budúcnosti navštíviť. Dozvedia sa aj to, aký je stav architektonického uvažovania o galérii na Slovensku. Porota odporúča zvážiť online prenos z webkamery, ktorý bude v pavilóne po dobu bienále vysielať prebiehajúci proces rekonštrukčných prác.

Zároveň má táto expozícia šancu sprostredkovať nádej pre ďalšie stavby s relatívne podobným osudom v Čechách, na Morave a na Slovensku a pomôcť pozmeniť prevládajúce názory širokej verejnosti na viaceré z nich. Mnohé skvelé stavby s dôležitým kultúrno-spoločenským obsahom, ktoré vznikli v Československu pred rokom 1989, sú dodnes často kritizované, vysmievané, niekedy dokonca nenávidené spravidla iba a jedine z dôvodu situácie (doby, ideológie, politického systému), v akých tieto stavby vznikli. Považujeme to za problém (škodu a omyl), ktoré je treba široko verejne diskutovať a expozícia na benátskom bienále poskytne výbornú šesťmesačnú platformu celému radu takýchto diskusií a reflexií.“

Autorský text:

Idea
V projekte Starosť o architektúru chceme nielen predstaviť osudy SNG širokej svetovej architektonickej obci a kultúrnej verejnosti a znovu dostať chátrajúci areál do pozornosti architektov, ľudí a médií, ale predovšetkým sme rozhodnutí na osudoch SNG demonštrovať úsilie a odhodlanie mnohých generácií architektov dať národu a spoločnosti galériu, projektmi zápasiť s verejnou mienkou a predsudkami.

Projekt a realizácia
Projekt Starosť o architektúru navrhuje v Česko-slovenskom pavilóne v benátskom Giardini zavesiť v mierke 1:8 model areálu SNG. V jeho vnútri a na stenách pavilónu plánuje predstaviť vo forme výkresovej dokumentácie projekty vedúce k postaveniu SNG, predovšetkým fázy projektu architekta Vladimíra Dedečka a potom projekty generácii architektov, ktorí sa podujali svojimi projektmi oživiť areál SNG spolu s víťazným projektom ostatnej súťaže. K projektu bude zostavený katalóg.

V pavilóne bude zavesený model v mierke 1:8. Pod stropom bude vypnutá zrkadlová plachta odrážajúca celý areál SNG.
V pavilóne bude zavesený model v mierke 1:8. Pod stropom bude vypnutá zrkadlová plachta odrážajúca celý areál SNG.vizualizácia: autorský kolektív
Pôdorys zaveseného modelu v pavilóne
Pôdorys zaveseného modelu v pavilónevizualizácia: autorský kolektív
Pohľad  dovnútra modelu. Návrhy a projekty budú vystavené  buď priamo v modeli alebo sa budú premietať na steny pavilónu.
Pohľad dovnútra modelu. Návrhy a projekty budú vystavené buď priamo v modeli alebo sa budú premietať na steny pavilónu.vizualizácia: autorský kolektív
Pohľad na zavesený model v pavilóne
Pohľad na zavesený model v pavilónevizualizácia: autorský kolektív
Projekty Vladimíra Dedečka, ktoré budú vystavené alebo premietané na steny pavilónu
Projekty Vladimíra Dedečka, ktoré budú vystavené alebo premietané na steny pavilónu
Projekty rekonštrukcie a prístavby SNG generácií architektov
Projekty rekonštrukcie a prístavby SNG generácií architektov
Zahraničné ohlasy na realizovaný areál SNG
Zahraničné ohlasy na realizovaný areál SNG
Publikácie a prezentácie SNG
Publikácie a prezentácie SNG
Víťazný projekt rekonštrukcie a prístavby SNG
Víťazný projekt rekonštrukcie a prístavby SNG

Projekty ktoré postúpili do druhého kola:

 

'Mobilising Response' - 'Podňjeťiť odpoveďe'

Autori: Michal Sulo, Miriam Lišková, Raúl Alonso Estébanes a Katarína Smatanová 

Východiská

“Je treba vyhrať množstvo bitiek a posunúť mnoho hraníc, aby srne zlepšili kvalitu obývaného prostredia a teda aj kvalitu života ľudí”

vojna, bitky o územia

Prekračovanie enviromentálnych, ekonomických, spoločenských a politických hraníc, globálnych a miestnych záujmov v podobe hľadania ich spoločného prieniku je hlavným determinantom kvality architektúry, ktorou sa v rámci Bienále navrhujeme zaoberať.

hranice

Expozícia ukazujúca "príbehy úspechov, ktoré stoja za to, aby srne ich vyrozprávali; exemplárne príklady, ktoré stojí za to zdieľať, a v ktorých architektúra spôsobila, spôsobuje a bude spôsobovať zmenu v týchto zápasoch a hraniciach" ako aj tie, ktoré sú schopné uniknúť status quo", sama prirodzene musí byť príkladom takejto aktivity. Scéna výstavy prekračuje hranice, ktoré oddeľujú javisko od publika a umožňuje návštevníkovi stať sa integrálnou súčasťou týchto príbehov, keď dostáva do rúk zodpovednosť rozhodovať o ich vývoji,

bojové fronty

V blízkej budúcnosti bude viac ako 70% populácie urbánna, mestá sú už teraz hlavnými bojiskami. čo opustené vidiecke miesta? Čo vytláčané okraje miest, spoločností, ktoré zvádzajú boje o svoje prežitie potichu, mimo záujmu všeobecného odborného diskurzu? Ako architekti chceme ukázať všetky hranice a bojové fronty, na ktorých sa odohrávajú každodenné zápasy o priestor: tie, ktoré sú viditeľné už na prvý pohľad ako aj tie, ktoré sú ukryté pod povrchom.

výhra

"Výhry na bojových frontoch sú vždy len relatívne, každý malý posun sa v nich stáva úspechom".

Výstavu preto chceme využiť ako prvý krok pri posúvaní status quo, w ktorom by mali byť hranice tak tenké, až sa strácajú... ...hranice medzi architektúrou a občianskou spoločnosťou, medzi marginalizovanými skupinami a majoritou, medzi ekonomickou a ekologickou udržateľnosťou, medzi víziou každodenných maličkostí a pochopením ich globálneho dopadu, medzi elitou a ostatnými, medzi politikou a národom... Zložitosť nerovnocenných vzťahov v  globálnych aj lokálnych spoločnostiach nás však núti vyvinúť lepší systém prijímania rozhodnutí, a tak pomôcť vyhrávať tieto zápasy spravodlivejšie. A w súčasnosti, snáď v najlepších podmienkach v histórií, máme možnosť tento systém uskutočniť.

Ideový scenár expozície

Proces vytvárania výstavy sa snaží hľadať bojové fronty, podporiť úspešné zápasy a katalyzovať vznik nových projektov, v ktorých sa kvalitná architektúra stáva nástrojom pozitívnej zmeny so sociálnym, Environmentálnym, politickým a ekonomickým presahom V každodennom živote.

Кontext

Aj napriek neustálemu ekonomickému rastu je u nás ešte veľa tém, ktoré si vyžadujú neodkladnú akciu: katastrofálne životné podmienky sociálne slabých a etnických skupín, regionálne disparity, chudoba medzi mladými, ale aj staršími ľuďmi žijúcimi w pod-rozvinutých regiónoch so slabou technickou a sociálnou infraštruktúrou. Už teraz je zrejmé, že súčasná dostupnosť verejných zdrojov zatiaľ neprináša očakávané výsledky v podobe dostatočného množstva kvalitných architektonických projektov, ktoré by efektívne reagovali na všetky tieto problémy. Spolu s mobilizujúcou sa občianskou spoločnosťou je preto potrebné mobilizovať aj kvalitné architektonické a urbanistické odpovede.

cieľ

Našim hlavným zámerom je nájsť, podporiť existujúce a umožniť vznik nových kvalitných projektov, v ktorých je architektúra využitá ako nástroj pozitívnej zmeny, a to prostredníctvom finančnej odmeny určenej k realizácií najlepšieho z nich.

nástroj

V rámci prípravy expozície sa uskutočni kvantitatívna evaluácia vybraných projektov realizovaných z verejných zdrojov (najmä prostriedkov EU) s cieľom načrtnúť stav a charakter architektonických a urbanistických odpovedí na aktuálne témy. Súčasne bude prebiehať proces prihlasovania súťažných návrhov. Bude vytvorený web a spustená komunikačná kampaň s cieľom osloviť čo najširšiu verejnosť pre účasť v súťaži. Z prihlásených návrhov budú následne vybrané tie, ktoré sa nebudú báť vziať na seba riziko zložitosti tvorby pre ľudí a s ľuďmi, pre menej privilegované skupiny, či adresovať otázky udržateľnosti s cieľom zlepšiť kvalitu zastavaného prostredia a následne aj kvalitu života ľudí". vybrané projekty budú prezentované počas celej doby trvania Bienále v Československom pavilóne, kde budú môcť návštevníci prostredníctvom online hlasovania vybrať víťaza finančnej výhry.

efekty

Pavilón sa stáva kulisou pre prezentáciu súťažných návrhov. Návštevník má tak možnosť byť súčasťou projektov, ktoré stojí za tu zdieľať, v ktorých architektúra spôsobila, spôsobuje a bude spôsobovať zmenu v týchto zápasoch a hraniciach". Stáva sa priamym aktérom, ktorý sa podieľa na rozhodovaní o tom, ako majú byť minuté zdroje a tak ovplyvňuje budúcnosť svojho života, prostredia, krajiny. Alokácia financií na realizáciu víťazného návrhu s cieľom efektívne využiť dostupné prostriedky podmieňuj dlhodobý a udržateľný efekt projektu výstavy aj po ukončení samotnej expozície.

Architektonický scenár expozície

Architektonické stvárnenie expozície má ambíciu byť jedným z pozitívnych príkladov  kvalitnej architektúry a zhmotňovať požiadavky, ktoré sú kladené aj na jednotlivé súťažné návrhy.

ulica

V širšom merítku návrh expozície zasadzuje Československý pavilón do súvislostí s celou prehliadkou Bienále. Vnútorný priestor pavilónu sa transformuje na ulitu, ktorá vedie od pavilónov Japonska, Kórei, Nemecka, Kanady, Veľkej Británie a Francúzska k pavilónom Austrálie a Uruguaja. Skratka, ktorá doteraz viedla popri, je v návrhu vedená priamo objektom pavilónu.

príjemné miesto

Do interiéru pavilónu sa dostáva živý Verejný priestor. Prostredníctvom prvkov interiéru je tento priestor členený na menšie zóny s cieľom vytvoriť príjemné miesto, ktoré umožňuje návštevníkom oddych počas prehliadky pavilónov, príjemné posedenie, priestor na kávu, vychutnanie si živej hudby, hru detí alebo sa len tak osviežiť počas horúceho letného dňa.

prvky

Súťažné projekty budú v rámci expozície vystavované vizuálne; budú inštalované na steny pavilónu, vo forme podľa vlastného uváženia a spracovania jednotlivých autorov. Súčasne bude možné získať bližšie informácie o projektoch aj online prostredníctvom webovej stránky, či z tlačených novín, ktoré budú dostupné w pavilóne. Z dôvodu zlepšenia mikroklímy v interiéri pavilónu v letných mesiacoch je priestor zabezpečený proti prehrievaniu mechanickým systémom rozprašovania vody a ventilácie, poháňaných energiou zo stacionárnych bicyklov.

finапсіe

V rámci minimalizovania finančných nákladov budú jednotlivé prvky Interiéru zakúpené “z druhej ruky“, darované, zozbierané z miestnych nepotrebných zdrojov. Ušetrené finančné prostriedky z rozpočtu na realizáciu. Expozície, doplnené o prostriedky od sponzorov, budú tvoriť hlavnú odmenu určenú na realizáciu víťazného projektu.

Sokel

Autori: Michal Janák, Martin Jančok, Ľubica Segečová
Spolupráca: Bohdan Smieška, Zuzana Ivašková

Libreto

Pavilón Českej a Slovenskej republiky (Otakar Novotný, 1926) je signifikantný svojou nevyjasnenou pozíciou v rámci areálu Giardini. Našim východiskom je paradoxná situácia v ktorej sa nachádza. Má exkluzívne umiestnenie v blízkosti dôležitých reprezentantov (Francúzska, Veľkej Británie a Nemecka), no súčasne akoby bol neviditeľný. Dostáva sa mimo hlavné trasy návštevníkov, postupne zarastá zeleňou. Jeho história je príbehom snahy o uchopenie svojej pozície, je sústavným renegociovaním svojho štatútu.


Dôvodom sublimácie jeho prítomnosti nie je len zmena priestorových vzťahov areálu Giardini po doplnení neskoršie postavených pavilónov, alebo o niečo aktuálnejšia a často kritizovaná strata relevantnosti národných pavilónov vo všeobecnosti. Problematickým je priestor pavilónu ako teritória ne-štátu Československa, ale aj neschopnosť adekvátneho obsadenia vo svojej podstate jedinečného priestoru, ktorý bol navrhovaný pre klasické formy výstavníctva, ale neponúka variabilitu pre jeho súčasnejšie podoby. Nezanedbateľným je aj fakt, že Česko a Slovensko sa za posledných 50 rokov stali omnoho pasívnejšími účastníkmi diania na poli svetovej architektúry, ako to bolo v dobe vzniku pavilónu.


Upriamujeme preto svoju pozornosť na pavilón ako objekt a jeho prítomnosť v tejto anachronickej situácií. Našim nástrojom je architektúra. Architektúra ako forma, rámec, vymedzenie priestoru a situácie. Okolo existujúceho pavilónu navrhujeme Sokel. Opúšťame objekt pavilónu a vstupujeme do zdieľaného priestoru, ktorého časť si prisvojujeme. Vzniká invertovaný pavilón, ktorý prestáva byť schránkou, objekt sa stáva kulisou. Obvyklý výstavný priestor pavilónu sa mení na zákulisie, je využívaný ako zázemie pre to, čo sa deje vonku.


Ak pavilón je archetypálnou formou galérie, tak Sokel je archetypom scény. Scéna v zdieľanom priestore Giardini vytvára podmienky pre občiansky rituál – fórum. Je pódiom pre program počas trvania bienále – reportáže z “nášho” frontu. Tie zahŕňajú sériu interdisciplinárnych diskusií, ktoré majú za cieľ popísať frontálne línie spoločné pre stredo-európsky kultúrny a spoločenský kontext. Sokel mimo oficiálny program slúži ako miesto oddychu, pauza v rámci obvykle informáciami prehusteného bienále. Počas zastavenia sa je možné vypočuť audio-záznamy z uplynulých diskusií. Paralelne s bienále vznikne web-stránka s archívom všetkých diskusií, ktorá sa bude postupne napĺňať a na záver ostane záznamom celého podujatia.


Téma bienále, Reporting from the front, je jedinečnou možnosťou sformulovať tieto u nás momentálne nedostatočne prediskutované a popísané oblasti architektonickej produkcie. Nemáme v rukách materiál patričnej váhy, ktorý by sme mohli prezentovať, preto využívame túto možnosť na pomenovanie tematických okruhov, ktoré sú typické pre nás a naše stredo-európske kultúrne a spoločenské prostredie. Lokálne (stredoeurópske) témy a lokálnych (stredoeurópskych) aktérov exportujeme na miesto bienále. Otázky vzťahu k vlastnej histórii, k plíživo prebiehajúcemu rozpadu verejného priestoru (pozn: Demokracia funguje vtedy, keď je verejný priestor nezávislý na politických aj ekonomických vplyvoch - práve v ňom sa má, prostredníctvom permanentnej diskusie, utvárať nezameniteľná zdieľaná skúsenosť spoločnosti zo zložitého vyjednávania spoločenských dohôd, tvorenia civilizačných príbehov aj vízií lepšej budúcnosti), odklonu od európskych civilizačných mýtov a neochote podieľať sa na udržaní či ďalšom budovaní spoločného európskeho príbehu krajinami strednej Európy (presnejšie V4 - tzv. srdca Európy) sú len niekoľkými možnými východiskovými bodmi pre pomenovanie spoločných ale aj špecifických problémov súčasného stredoeurópskeho priestoru.


Sokel je reminiscenciou na nerealizované plány rozšírenia pavilónu (Bohuslav Rychlink, 1970), ale aj komentárom k častému tematizovaniu “prázdna” v inštaláciach počas prehliadok architektúry a výtvarného umenia (Asking architecture, Apotheosis), až po úmyselné “zneviditeľnenie “ pavilónu Romanom Ondákom (Loop, 2009). Je príspevkom k diskusii o pozícii pavilónu v kontexte bienále.

Architektúra nie je v tomto prípade odpoveďou, ale rámcom pre hľadanie a diskutovanie.

Pavilón pri otvorení v roku 1926
Pavilón pri otvorení v roku 1926
Štúdia rozšírenia pavilónu Bohuslav Rychlink, 1970
Štúdia rozšírenia pavilónu Bohuslav Rychlink, 1970
výkres: autorský kolektív

Zvyšné prihlásené návrhy sú prezentované v abecednom poradí:

50+SK

Autori: Adela Klčová, Andrea Leitmannová, Anna Ulahelová 

"Zámerom expozície je vytvoriť a prezentovať databázu pozitívnych príkladov, iniciatív a zásahov realizovaných v posledných 5 rokoch na Slovensku. Zozbierané dáta sú vizuálne transformované do priestoru prostredníctvom 50 transparentných stĺpov."

125m3

"Toto číslo reflektuje slobodný priestor ukrytý mimo priepasť vytváranú legislatívou. Priestor pavilónu je navrhnutý ako labyrint. Kompletné znenie stavebného zákona so všetkými jeho premenami v čase vytvára rámec priestorovej inštalácie."

Ako rozumieť rómskej osade

"Súčasťou výstavy budú panely s dokumentáciou výskumu, ktoré budú približovať problematiku života v hraničných podmienkach. Podlaha pavilónu bude slúžiť ako interaktívna mapa pobytu a pohybu obyvateľov po osade s vyznačenými údajmi, ktoré si bude môcť návštevník sám premerať/vyskúšať si prejsť a podobne."

Architekt - doba - myšlienka

"Navrhovaná expozícia má znázorňovať štylizovanú mapu Česka a Slovenska cez ktorú budú môcť návštevníci prechádzať. Okolo týchto dvoch štátov bude umiestnený záves (ako opona), ktorý má znázorňovať dobu pred a po roku 1989."

Artefakt X Pavilón

"Pavilón Českej a Slovenskej republiky republiky nie je použitý ako priestor pre vystavovanie, ale je sám vystavovaný. Stáva sa artefaktom. Interiér pavilónu je ponechaný takmer prázdny. Je tu iba jeden predmet / objekt."

Autor: ANONYM!

Autor: Miloš Juráni

"Snažím sa zapojiť návštevníkov do deja, ponúknuť im možnosť dobehnúť zanedbané a vyjadriť sa k tejto problematike svojím návrhom. Pavilón bude ponúkať možnosť navrhnúť kanálový poklop priamo na mieste a vzápätí ho aj vystaviť na stene. (Work in Progress)."

Brána - The Gate

Autori: Fedor Blaščák, Tomáš Gabzdil Libertíny 

"Symbol otvorenej BRÁNY ako univerzálneho posolstva. Inštalácii dominuje ústredný - päť metrov vysoký – priesvitný a ľahký objekt umiestnený v strede pavilónu. Základom pre jeho tvar je polmetrová konštrukcia, ktorá sa vloží do včelieho úľa. Včely dotvoria konštrukciu do podoby modelu."

Cesta za svetlom

Autori: Margita Kubišová, Zuzana Nádaská

"Z tmy je potrebné posunúť sa k novým víziám a hľadať svetlo pre budúce smerovanie. Nosnou myšlienkou predkladaného návrhu je hľadanie identity, návrat ku koreňom, tradícii, regionalite, materialite."

Czech Republic and Slovak Republic: Reporting from the Front

Autori: architekti SPDe – Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

"Jednoduchý, reportážny výstavný projekt by mal byť zhmotnený v jednoduchej, minimálnej forme fyzickej expozície. Ide o rozvinutie priestorovej schémy s minimálnymi architektonickými prvkami na pozadí architektúry Československého pavilónu. Exponátmi budú ocenené diela ostatných dvoch ročníkov jednotlivých kategórii ocenení CE·ZA·AR a Grand Prix architektů."

FOG

Autori: Atrium architekti

"Pri premýšľaní nad priestorom sa  v našom ateliéri už dlhšiu dobu zamýšľame nad najmenšími časticami, ktoré priestor definujú - nad vzduchom. Uvedomili sme si, že ak dokážeme ovládať vzduch, dokážeme ovládať priestor."

Fragmenty z osady

Autori: Ondřej Chybík, Michal Krištof

"Ideový scénař expozice do Benátek je založen na prezentaci fragmentů týkajících se problematiky romského bydlení, ale také prezentace príkladu řešení - dosavadních úspěchů v zápasech s touto problematikou. Fragmenty by byly umístněny v prostoru interiéru a exteriéru pavilonu jako artefakty výstavy."

IN - OUT space 

Autori: Tomáš Berka, Karol Kállay, Ľubomír Hurajt

"Naša koncepcia výstavného priestoru súvisí s témou vzájomných presahov interiéru a exteriéru. Do dialógu tu vstupuje pravidelnosť a symetria s experimentálnou a znepokojivou krivkou v otvorenom výstavnom priestore."

Les umenia

Autori: Zuzana Mosná

"Les umenia ako spojenie prírody a umenia, je to harmónia prirodzeného a umelého. Hlavná časť návrhu pozostáva zo stromov, ktoré vytvárajú zaujímavé kompozície na bielom pozadí stien pavilónu."

Level

Autori: Monika a Bohuš Kubinskí

"Inštalácia Level sa rozvíja na viacerých úrovniach - pracuje s intermediálnym prostredím v prieniku medzi inscenáciou /site specific/ diela s využitím klasických architektonických či sochárskych prostriedkov s virtuálnym svetom rozšíreným vo forme augmented reality."

Plot / recinto / fence

Autori: Lukáš Kordík, Igor Marko, Boris Ondreička, Roman Žitňanský

"Aj my, nasledujúc tému Bienále architektúry v Benátkach, túžime po stieraní hraníc medzi kultúrami, sociálnymi vrstvami, medzi disciplínami. PLOT (neoddeliteľne lokálne-globálny z primárneho východiska fyzických susedstiev) vyzýva k zamysleniu sa a kritickému uvedomeniu si existujúceho, kreativite možností."

Polarita - cesta je cieľ

Autori: Tomáš Dimun

"Predmetom riešenia inštalácie je na jednoduchej stavebnej konštrukcii ukázať hlavné rozdiely medzi klasickou rýchlou výstavbou dnešnej doby  a výstavbou v harmónii s prírodou. "

Príbeh troch materiálov

Autori: Lukáš Sečka, Štefan Tkáč

"Príbeh troch materiálov je epickou dejovou líniou architektúry českej i slovenskej krajiny. Príbehy úspechov, ktoré spomína Alejandro Aravena nie sú dielom len architektúry samotnej, ale záslužnú úlohu majú v tej danej krajine aj použité materiály, ktorých použitie, technika, technológia spracovania či opracovania vychádzajú z hlbokej histórie plnej pokusov a omylov."

Výnimka (An Exception)

Autori: Szymon Rozwałka, Marek Szilávski

"Architektonická línia bude rozdelená do dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretická časť bude analyzovať jav VÝNIMKY v rámci architektonického diskurzu. Analýza bude obsahovať súbor podobných (existujúcich a navrhovaných) výnimiek riešených v odlišných architektonických situáciach. Jeden z príkladov podobnej výnimky zo zákona je myšlienka vytvorenia experimentálných zón mimo dosah inštitúcií na ochranu pamatok, a teda zón vyňatých z ochranných pásiem, s minimálnou reguláciou v uzemnom pláne, ako špecifická protiváha k striktne chráneným miestam.  ;Praktická časť architektonickej línie bude realizovaná ako súťaž o projekt nízkonákladového domu. Vzhľadom na časovú náročnosť bude súťaž realizovaná na základe pozvania. Účastníci budu musieť naprojektovať dom pre rómsku rodinu."

Za kamennou stenou pod šírim nebom

Autori: Radka Janáková, Václav Polián

"Pre Bienále architektúry sme vytvorili inštaláciu na pomedzí sochy a architektúry. Monolit inštalovaný pri vchode do pavilónu symbolizuje odkaz na prehistorickú megalitickú duchovnú starovekú chrámovú kultúru, kde stavby vznikali v závislosti na potrebe vzťahu konkrétneho miesta voči krajine a vesmíru."

Všetky projekty nájdete na stiahnutie na stránkach SNG.

podklady: SNG

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím