Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
5. apríl 2016
0
3036

Výsledky - Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie

Prinášame Vám výsledky architektonicko- urbanistickej súťaže návrhu riešenia verejných priestorov Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave, ktoré boli dnes oficiálne zverejnené na tlačovej konferencii.
Výsledky - Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie

Predmetom súťaže bol návrh architektonicko-urbanistického riešenia verejných priestorov Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie v Bratislave, ako kontaktných priestorov vo väzbe na trasu realizovanej električkovej radiály do Petržalky (Štúrova ulica - Šafárikovo námestie - Bosákova)  v lokalite  Bratislava - Staré Mesto.

Účelom súťaže bolo vygenerovať optimálne urbanisticko-architektonické riešenie oboch verejných priestorov vo väzbe na trasu nosného systému MHD - električky do Petržalky a zhodnotiť a architektonicky vyriešiť tieto rozdielne typy verejných priestorov v atraktívnej polohe mestskej časti Bratislava - Staré Mesto so zreteľom na ich celomestský až nadmestský význam, ktoré tým rozšíria ponuku kvalitných verejných priestorov a doplnia chýbajúce funkcie občianskej vybavenosti verejného priestoru. Cieľom súťaže bolo získať najvhodnejšie architektonické riešenie obsahujúce návrh priestorového usporiadania jednotlivých „sub-priestorov“, vrátane definovania nového (rozšíreného) funkčného využitia. V kontexte uskutočnenej verejnej diskusie bude možné implementovať aj závery získané z tejto diskusie.

Zámerom súťaže bolo navrhnúť sústavu verejných priestorov s funkciami orientovanými na kultúrnospoločenské, voľnočasové aktivity a rekreáciu, mestskú zeleň. Vybavenia jednotlivých "subpriestorov" majú poskytnúť menšie oddychovo-rekreačné zariadenia a drobné ihriská pre športové aktivity detí.

V hlavnom riešenom priestore A1 sa v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie a odporúční participačného procesu predpokladá navrhnutie oddychovo relaxačného priestoru s akcentovaním prírodných plôch. V priestore A2 je možné navrhnúť alternatívne , alebo aj súčasné objekty opticky uzatvarajúce priehľady zo Štúrovej ulice resp. zo strany Kačacej fontány. Priestor A3 predstavuje územie, o ktoré je možné potenciálne rozšíriť hlavný riešený priestor A1.

V hlavnom riešenom priestore Fajnorovho nábrežia označenom ako B1 sa predpokladá navrhnutie multifunkčného priestoru pre oddychové a relaxačné aktivity, zhromažďovanie osôb, usporiadaní exteriérových koncertov a podujatí, priestor pre oddych a relax a tiež výber pre venčenie psov. V susedonom priestore B2 nachádzajúcom sa za protipovodňovou stenou je možné uvažovať s aktivitami podporujúcimi resp. doplňujúcimi navrhnuté využietie priestoru B1 

Medzinárodná porota v zostavení Ing. arch. Juraj Hermann, Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Ing. arch. MgA Pavel Nasadil, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Martin Gajdoš, Ing arch. Mgr. art. Silvester Černík, Ing. arch. Lubomír Boháč vybrala z pomedzi 15 súžaných návrhov nasledujúcich víťazov.

Výsledky:

1. miesto Fajnorovo nábrežie - 3 500 eur

Súťažný návrh č. 7. Ing. Boris Hrbáň a f&b cc –  Dipl. Ing. arch. Hans-Michael Földeak, M. Sc.; Malia Bennaceur, architecte dplg; Juliette Guichard, architecte hmonp

Hoci sa v Bratislave od 1989 mnoho nového vytvorilo, vzťah starého mesta k rieke ostal nevyriešený. Tento projekt má potenciál riešiť túto otázku: je príležitosťou vytvoriť prvú časť modernej a prístupnej promenády pozdĺž Dunaja a takto začať spájať mesto s riekou.

kritériá návrhu :
- rekreácia: vytvoriť zónu oddychu a kľudu v blízkosti miest s veľkým ruchom a stálym napätím
- prístupnosť a kvalita verejných plôch, ktorými sa prejavuje veľkorysosť mesta
- zmeniť horizont a mierku: na jednej strane zväčšiť – prepojením a usporiadaním; na druhej strane zmenšiť, vytvorením ozajstnej pláže v centrálnej polohe mesta
- minimalizmus : naviazať na jestvujúce formy, hľadieť na efektívnosť zásahov
- modernosť: nadchnúť novými elementami v historickom kontexte

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

Súťažný návrh si môžete bližšie pozrieť v prílohe.

1. miesto Šafárikovo námestie - 3 500 eur

Súťažný návrh č. 10. 2021 architekti + Labak - Ing. arch. Peter Lényi; Ing. arch. Ondrej Marko; Ing. arch. Marián Lucký; Ing. Michal Marcinov; Dipl. Ing. Dominika Čerepkaiová; Monika Bočková; Lenka Borecká

"Riešená časť Šafárikovho námestia, je zložitým mnohovrstevnatým zadaním: je tu silná historická stopa zbúraného Landererovho paláca, bohatá história stavebných zámerov z posledných desaťročí, pluralita názorov z desiatok až stoviek študentských prác, blízkosť viacerých fakúlt Komenského univerzity, nateraz zafixovaná okrasná časť s Kačacou fontánou, záujmy na strane iniciatívy kultúrneho priemyslu „Šafko“, susedov, mestskej časti, developerov a mnoho ďalšieho. My hľadáme schodnú cestu, ktorá berie na zreteľ túto rozmanitú mozaiku podnetov, hierarchizuje ju a rozsudzuje v súlade s našimi ideálmi. Hľadáme ju v rámci kompetencií, ktoré sú na strane architekta a zároveň dodávame, že na reálnu zmenu kvality tohto prostredia bude potrebná konsenzuálna aktivita všetkých zúčastnených strán.

Riešená časť nábrežia má veľký potenciál z hľadiska jej zapojenia sa do nadlokálnej línie nábrežného korza, ktorá vedie od mosta Lafranconi po most Apollo. Na väčšej časti tejto línie je nábrežie kľudovou zónou bez občianskej vybavenosti. Tá sa naň dostáva iba v častiach, ktoré sú priľahlé k súborom Riverpark a Eurovea. Tie ju dotujú pomerne jednostrannou ponukou v oblastiach komerčných služieb, predaja luxusného tovaru, reštaurácií a barov. Poloha, ktorá je predmetom nášho riešenia, môže ťažiť z prítomnosti filozofickej fakulty a poskytnúť tak odlišný program a charakter. Nábrežie je síce dnes k fakulte opticky blízko, ale vďaka nešikovnému riešeniu protipovodňového múru nie je priamo prístupné.

Oba riešené priestory majú celomestskú dôležitosť najmä z hľadiska ich zapojenia do širších systémov. V návrhu tieto vzťahy posilňujeme, riešime existujúce konfliktné situácie a využívame šance, ktoré sa núkajú a ktoré výsledný systém spravia konzistentným. Zároveň chceme pre ne nadstavbu - originálnu identitu v rámci tohto kontextu, ktorá je založená na identifikácii, použití a posilnení motívov, ktoré ponúka každé z miest v konkrétnych situáciách  - z hľadiska kompozície, z hľadiska možných programových a urbanistických spojení, aktivít a z hľadiska histórie."

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

Súťažný návrh si môžete bližšie pozrieť v prílohe.

3. miesto - 2000 eur

Súťažný návrh č. 14. AKJ s.r.o. - Ing. arch. Juraj Jančina;  Ing. arch. Jozef Kijonka; Ing. arch. Jozef Bátor; Ing. arch. Jozef Karlubík; Ing. arch. Lukáš Maršalka

Zdrojom vzniku Bratislavy a intenzívneho mestského života v Bratislave bol Dunaj

- aj preto je Bratislava známa ako „Krásavica na Dunaji,

- rozvojom dopravy a výstavby protipovodňových opatrení sa život na Dunaji vytratil - Bratislava na Dunaji nežije

- obnoviť aktívny mestský život na Dunaji a oživiť Bratislavu na Dunaji je možné na poslednom zostávajúcom „voľnom brehu,, Dunaja nachádzajúcom sa priamo na križovaní nových mestských koridorov - nábrežnej promenády a nového mestského bulváru spájajúceho centrum mesta s petržalským nábrežím cez nový starý most

- vytvorenie živého aktívneho mestského multifunkčného priestoru – námestia a nábrežia priamo spojeného s Dunajom v mieste tejto novej „križovatky, prúdiacich ludí dostatočných proporcií umožňujúci realizáciu rôznorodých reprezentatívnych, kultúrnych, spoločenských, obchodných, voľnočasových aktivít rôznych sociálnych a spoločenských skupín obyvateľov a návštevníkov mesta s priamym aktívnym kontaktom s Dunajom - najcennejší a jedinečný prínos pre Bratislavu

- zvýšenie atraktívnosti mesta, vytvorenie vhodného reprezentatívneho spoločenského „hubu" - uzla, plného života na Dunaji - prinavráti mesto Bratislava na Dunaj

- vytvorenie reprezentačného výstupného/nástupného bodu pre osobnú lodnú dopravu

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 3
Súťažný panel č. 3

Súťažný návrh si môžete bližšie pozrieť v prílohe.

Odmena - 1000 eur

za odvážny jednotný konceptuálny prístup ku všetkým riešeným verejným  priestorom na Šafárikovom námestí a Fajnorovom nábreží.

Súťažný návrh č. 8. Prof. akad. arch. Imrich Vaško; MgA.; Shota Tsikoliya M.Sc.; MgA. Lenka Janušková

Autori súťažného návrhu predkladajú nový a univerzálny povrch terénu celého riešeného územia, ktorý architektonicky integruje všetky navrhované urbánne, sociálne, spoločenské, kultúrne a komerčné aktivity. Urbanisticko-architektonická štruktúra “krajiny naplavenín” (NÁPLAVKA) generovaná súčasnými architektonicko-dizajnérskymi prostriedkami vytvára výtvarno estetickú krajinu dunajských ramien a ponúka hlavnému mestu Slovenska - Bratislave autorský, originálny a atraktívny oddychovo-kultúrno-eventovo-športový verejný mestský priestor. Bratislavská NÁPLAVKA je inšpirovaná populárnym pražským rehabilitovaným verejným priestorom na brehu Vltavy, ktorý sa etabloval na základe aktivít obyvateľov Prahy a čo môže iniciovať pokračujúcu kultúrnu výmenu medzi bývalými československými hlavnými mestami.

Generovaná naplaveninová krajina je topologickým povrchom akomodujúcim všetky architektonické funkcie a objemy zabraňujúcim vytváranie ďalšieho architektonicko-dizajnérskeho “smogu”. Zvlnený terén je architektúrou námestí ale aj parkov, ako aj architektonickou konštrukciou navrhovaných pavilónov integrovaných v konštrukciách naplaveninových “dún”. Topografia územia je lineárnym vektorovým tokom naplavenín Dunaja s vodnými akupunktúrnymi bodmi pôvod-ných verejných záchodov, Kačacej fontány a plastiky s jazierkom. Kompozícia zakrivenia priestorov je diferencovaná podľa sily toku od rýchleho ústia ramena Dunaja až po tichú a plytkú lagúnu parku.

Samotná koncepcia a povaha architektonicko-výtvarného návrhu BRATISLAVSKÁ NÁPLAVKA: Dunajské naplaveniny Novozámockého ramena je svojou podstatou, ale aj úvahou o technologickom a materiálovom architektonickom riešení predpokladom na aplikáciu ekologicky a environmentálne priateľských materiálov a stavebných postupov. Architektúru naplavenín tvoria prírodné materiály povrchov blízkych vode a rieke – kamenné dlažby, drevené paluby, betóny, piesky, štrky, trávy a trávniky. Návrh implementuje existujúce umelecké, sochárske ale aj architektonické danosti – Kačacia fontá-na, jazierko so sochou v Parku, podzemné verejné WC. Navrhovaný lineárny park má kontinuálnu topografiu krajiny s diferencovanými územiami, ktoré môžu byť budované nezávisle a v ľubovolnom poradí.

BRATISLAVSKÁ NÁPLAVKA má ambíciu vytvoriť mnohovrstevnatý kultivovaný verejný priestor, kde by našlo oddych, zábavu aj šport celé generačné spektrum obyvateľov aj návštevníkov Bratislavy počas všetkých ročných období. Konkrétne navrhovanie jednotlivých častíc územia z hľadiska potrieb miestnych obyvateľov, ostatných Bratislavčanov ale aj urbánnych surferov je základnou prioritou sociálnej diferenciácie programového navrhovania. Progresívne a ambiciózne architektonické riešenie celého navrhovaného územia digitalizovanou metódou navrhovania s inteligentným technologickým projektovým riešením má za cieľ navrhnúť ikonické miesto na mape Bratislavy, ktoré by svojim magnetizmom aktivizovalo ekonomický ako aj kultúrny potenciál Bratislavy ako hlavného mesta nového Slovenska.

Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 1
Súťažný panel č. 2
Súťažný panel č. 2

Súťažný návrh si môžete bližšie pozrieť v prílohe.

Video z tlačovej konferencie k výsledkom súťaže od autorky Martiny Pažitkovej si možete pozreť tu.

5545
Youtube

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím