Hore
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Pivničné kobky

Drobného 27
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Prinášame Vám svetlo

Galvaniho 7 7/A
Bratislava

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

VELUX

Tepelnoizolačné parametre vyhovujú...

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (výrobca)
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. (distribútor)

MINIMAL / MAXIMAL – kovanie v minimalistickom dizajne

Material & Technology s.r.o. – M&T (výrobca)
Material & Technology s.r.o. – M&T (distribútor)

ISOVER STOPVAP 90

Parozábrana pre difúzne uzatvorené konštrukcie...

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (výrobca)
Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products (distribútor)

POSUVNÉ DVERE HI-FINITY

Ultra tenký design posuvných dverí HI-FINITY...

Reynaers systems spol. s r.o. (výrobca)
Reynaers systems spol. s r.o. (distribútor)

PANORAMA CELOPRESKLENÉ OKNO HX 300

OTVORENÉ. SVETLÉ. VOĽNÉ.
Veľkoplošné...

Internorm (výrobca)
Internorm (distribútor)

Povrchové temperovanie betónového jadra

Princíp temperovania betónového jadra spočíva...

REHAU s.r.o. (výrobca)
REHAU s.r.o. (distribútor)

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. máj 2018
0
786

Projekt Živé námestie

Projekt ukazuje východiská a potenciál pre revitalizáciu kľúčového priestoru v bratislavskom Starom meste.
Projekt Živé námestie

Aliancia Stará Tržnica a Inštitút SGI  v Bratislave predstavili svoj spoločný projekt Živé námestie, ktorý má byť východiskom pre revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia na funkčný a prístupný mestský priestor. Projekt vznikal vyše dva roky, a to v spolupráci s architektonickými štúdiom 2021 a Laboratóriom architektúry krajiny, no participovalo na ňom aj Hlavné mesto Bratislava.

Množstvo vykonanej práce, zozbierané podklady a zozbierané informácie sú dobrým základom pre ďaľši rozvoj ťažiskového priestoru v bratislavskom Starom meste. Projekt má za cieľ riešiť súčasný akútny zlý stav námestí. Autori pracovali na čiastkových návrhoch s vedomím, že zmeny budú prechodné a skutočné dlhodobé riešenie prinesie až otvorená medzinárodná súťaž návrhov. 

"Napriek tomu zásahy, ktoré navrhujeme teraz, majú hodnotu, môžu ukázať potenciál a hodnotu priestoru pre mesto," dodávajú iniciátori projektu.

Rozsiahly elaborát vznikol aj na základe spracovania podnetov a návrhov od odbornej verejnosti, obyvateľov, či návštevníkov mesta. Na základe dlhoročných analýz a prieskumov predkladá možnosti ako na Námestí SNP a Kamennom námestí nenáročnými zmenami vytvoriť zjednotený verejný priestor.

Východiská

Počas dvoch rokov členovia realizačného tímu zozbierali množstvo dát a podkladov. Uskutočnil sa zber a analýza navrhovaných projektov z minulosti, ako aj mapovanie súčasného stavu námestia.

Informácie a podnety boli zbierané aj v spolupráci s odborníkmi a verejnosťou. Uskutočnilo sa 138 pracovných stretnutí, dotazník o námestiach vyplnilo 1087 respondentov, súčasťou boli tiež náučné vychádzky, fokusové skupiny v Seniorcentre, rodinnom centre Prešporkovo, ako aj so skupinami zrakovo postihnutých a imobilných. Ďalšie zdroje zahŕňajú tiež portál Odkaz pre starostu, viescovidis.sk a zber informácií o príjemných a nepríjemných bodoch na námestiach, ktoré ľudia vyznačovali na mape počas sobotných trhov v Starej tržnici.

Zozbierané informácie boli následne umiestnené do dátovej mapy, pocitovej mapy, 3D modelu námestia, právnej analýzy a dendrologického prieskumu 172 stromov na námestiach.

Výsledkom všetkých spomenutých aktivít sú stovky strán dokumentov, ktoré sú voľne prístupné na stránke projektu.

 „Najzaujímavejšie na projekte bolo to, že po zozbieraní dát a konzultáciách s odborníkmi sa ako najefektívnejšie ukázali tie najjednoduchšie riešenia,” hovorí Ctibor Košťál z Inštitútu SGI. Súčasťou projektu sú okrem stoviek strán dát a analýz aj viaceré obdobné “Quick Wins” riešenia. Ide o návrhy, ktoré dokážu významnou mierou prispieť k zlepšeniu podmienok na námestiach a zároveň nie sú finančne ani časovo náročné.

Vizualizácia možnej podoby Kamenného námestia
Vizualizácia možnej podoby Kamenného námestiaAutor: projekt Živé námestie
Vizualizácia možnej podoby Námestia SNP
Vizualizácia možnej podoby Námestia SNPAutor: projekt Živé námestie
Vizualizácia možnej podoby Treskoňovej ulice
Vizualizácia možnej podoby Treskoňovej uliceAutor: projekt Živé námestie
Vizualizácia transformácie Treskoňovej ulice
Vizualizácia transformácie Treskoňovej uliceAutor: projekt Živé námestie

Quick Wins - časovo aj finančne nenáročné riešenia 

Súčasťou projektu je viacero takýchto návrhov, medzi nimi zjednotenie námestí, a to redukciou súčasných 61 typov mobiliáru na 12 štandardných typov. Výraznou zmenou by bola tiež redukcia už približne 9,5% parkovacích miest. Voľné parkovacie miesta by mohli byť presunuté do vrchnej časti Námestia SNP, vďaka čomu by šoféri okamžite videli, či voľné parkovacie miesto nájdu. Obmedzil by sa tým pohyb áut v dolnej časti námestia. 

Regulácia automobilovej dopravy je pritom jedným z krokov, ako podporiť vznik sociálnych interakcií. Ďalšie riešenia zahŕňajú uprednostnenie chodcov v dolnej časti Námestia SNP, vytvorenie zimného (stáleho) a letného (mobilného) sedenia podobne ako pred Starou tržnicou aj v ďalších častiach námestia, orez stromov a krov, ako aj inštaláciu dodatočného osvetlenia z dôvodu zabezpečenia väčšej viditeľnosti, či inštaláciu detského ihriska v priestore na Kamennom námestí. Ihriská sú priestorom na nadväzovanie vzťahov, či už medzi deťmi, alebo dospelými a druhotne tiež slúžia ako sociálna kontrola. Detské ihrisko by malo byť ohradené prirodzenou zábranou, stálym sedením, ktoré zároveň slúži na oddych. Na Kamennom námestí by tiež malo dôjsť k zjednoteniu kioskov a výberu takých nájomcov, ktorí na námestie prilákajú rôznorodé cieľové skupiny.

Dôležitým bodom je vytvorenie tzv. lokálnej správy námestia, ktorá bude schopná aktívne reagovať na vzniknuté problémy a nedostatky, zabezpečiť opravy a údržbu, ako aj aktívne pripravovať program na námestí a presadzovať verejný záujem v jeho správe. 

Námestie SNP -  peší pohyb a možnosť pobytu v jeho ťažiskových častiach by mali byť priorizované. Iniciatíva je sústredená najmä na  pokračovanie Poštovej ulice. V okolí pamätníku SNP je navrhnutá úprava zelene a doplnenie osvetlenia.
Námestie SNP - peší pohyb a možnosť pobytu v jeho ťažiskových častiach by mali byť priorizované. Iniciatíva je sústredená najmä na pokračovanie Poštovej ulice. V okolí pamätníku SNP je navrhnutá úprava zelene a doplnenie osvetlenia.Autor: projekt Živé námestie
Kamenné námestie – Iniciatíva navrhuje vyčistenie územia od všetkých prvkov, ktoré ho robia neprehľadným. Mala by pribudnúť nová zeleň vo forme, ktorá umožní jej neskorší transport na iné miesto, teda veľké kvetináče s malými stromami, ako aj vymedzenie priestoru od parkovacích miest na Dunajskej ulici a zabezpečenie dvoch pásov združených kioskov s drobnými prevádzkami.
Kamenné námestie – Iniciatíva navrhuje vyčistenie územia od všetkých prvkov, ktoré ho robia neprehľadným. Mala by pribudnúť nová zeleň vo forme, ktorá umožní jej neskorší transport na iné miesto, teda veľké kvetináče s malými stromami, ako aj vymedzenie priestoru od parkovacích miest na Dunajskej ulici a zabezpečenie dvoch pásov združených kioskov s drobnými prevádzkami. Autor: projekt Živé námestie
Pred Starou tržnicou je navrhnutá úprava zelene, osvetlenia a mobiliáru. Kľúčovým bodom je zmena organizácie dopravy. V blízkosti lektričkovej trate by malo dôjsť k zjednoteniu spevnených plôch, regulácii prístupu automobilovej dopravy a sprehľadneniu situácie s dôrazom na peší pohyb. Časť Klobúčnickej ulice má byť takisto vyhradená pre pešiakov.
Pred Starou tržnicou je navrhnutá úprava zelene, osvetlenia a mobiliáru. Kľúčovým bodom je zmena organizácie dopravy. V blízkosti lektričkovej trate by malo dôjsť k zjednoteniu spevnených plôch, regulácii prístupu automobilovej dopravy a sprehľadneniu situácie s dôrazom na peší pohyb. Časť Klobúčnickej ulice má byť takisto vyhradená pre pešiakov.Autor: projekt Živé námestie
Územie medzi Manderlákom, Starou tržnicou, Poľským inštitútom a družstevnými domami od architekta Beluša kedysi predstavovalo križovatku so Špitálskou ulicou. Je tomu aj prispôsobené. Iniciatíva navrhuje zmeny, ktoré zjednotia spevnené plochy a zregulujú prístup automobilov, sprehľadnia peší a cyklistický pohyb a pobyt na území. Prepojenie medzi námestiami by malo byť čo najplynulejšie a už dnes je vhodné ho odskúšať, aby sa následne stalo súčasťou dlhodobých riešení.
Územie medzi Manderlákom, Starou tržnicou, Poľským inštitútom a družstevnými domami od architekta Beluša kedysi predstavovalo križovatku so Špitálskou ulicou. Je tomu aj prispôsobené. Iniciatíva navrhuje zmeny, ktoré zjednotia spevnené plochy a zregulujú prístup automobilov, sprehľadnia peší a cyklistický pohyb a pobyt na území. Prepojenie medzi námestiami by malo byť čo najplynulejšie a už dnes je vhodné ho odskúšať, aby sa následne stalo súčasťou dlhodobých riešení.Autor: projekt Živé námestie
Treskoňova ulica je priestor medzi Kunsthalle a nemocnicou u Milosrdných bratov. Úprava ulice by mala zahŕňať odstránenie stánkov, zníženie počtu parkovacích miest tak, aby medzi budovami mohol vzniknúť prehľadný osvetlený priestor. Plánované je tiež výškové zjednotenie spevnených plôch a pár kusov mobilných stoličiek a stolíkov.
Treskoňova ulica je priestor medzi Kunsthalle a nemocnicou u Milosrdných bratov. Úprava ulice by mala zahŕňať odstránenie stánkov, zníženie počtu parkovacích miest tak, aby medzi budovami mohol vzniknúť prehľadný osvetlený priestor. Plánované je tiež výškové zjednotenie spevnených plôch a pár kusov mobilných stoličiek a stolíkov. Autor: projekt Živé námestie

Vyhotovené podklady a zozbierané informácie môžu tiež slúžiť ako východiskový bod pre verejnú architektonicko-urbanistickú súťaž. Tá by mala byť legitímnym nástrojom na vytvorenie dlhodobej stratégie a komplexných riešení budúcnosti námestí.

Celý projekt, vrátane zozbieraných dát a navrhovaných “Quick Wins” riešení je voľne dostupný na www.zivenamestie.sk

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím