Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. október 2018
0
1875

Základná škola a gymnázium v pražskej Troji - výsledky architektonickej súťaže

Súťaže sa zúčastnilo 28 tímov z Európy, čo predstavuje prácu najmenej 90 profesionálov, ktorí na návrhoch spoločne odviedli cez 20 000 hodín práce.
Základná škola a gymnázium v pražskej Troji - výsledky architektonickej súťaže

Zaujímavé pohľady na prostredie modernej vzdelávacej inštitúcie. V Českej republike vzniklo v nedávnej minulosti niekoľko moderných škôl. Viaceré realizácie vznikli na základe architektonických súťaží (napríklad známa škola v Líbezniciach). Tentokrát sa však nenavrhovalo na zelenej lúke, ale v zložitom urbánnom kontexte fungujúceho školského areálu v pražskej Troji. Súťaž so silným medzinárodným zastúpením ukázala pestrú paletu riešení.

Porota počas dvojdňového zasadnutia vybrala zo zaslaných návrhov tri ocenené a jeden odmenený.

Úlohou súťažiacich bola reštrukturalizácia prevádzky škôl a návrh nových priestorov pre špeciálne učebne, šatne a zborovňu. Ďalšou časťou zadania bol návrh multifunkčnej sály, slúžiacej nielen školám, ale aj mestskej časti. Tá pre túto funkciu vyčlenila pozemok na protiľahlej strane ulice.

Zvíťazil návrh talianskeho ateliéru Ravagnani Vecchi Architects (Andrea Ravagnani, Elena Maria Rossi, Chiara Nastasi, Rím), pri ktorom porota ocenila najmä citlivý prístup k miestu a kultivovanú architektúru korešpondujúcu s prostredím vzdelávacej inštitúcie.

Nezávislá časť poroty zasadala v zložení: Štěpán Valouch z ateliéru ov–a, Markéta Zdebská z BY architects, Matěj Draslár zo švajčiarskeho ateliéru agps a Martin Neruda, finalista súťaže Škola Smíchov.

Že takýto výberový proces zaujal a je užitočný nielen pre architektov, svedčia aj slová od zástupcov samosprávy a v konečnom dôsledku aj samotnej školy:

„Mě osobně velice potěšilo a mile překvapilo veliké množství soutěžních návrhů, jejich rozmanitost a fantazie autorů, se kterou přistupovali k řešení zadaní na rozšíření naší školy. Velice kladně bych chtěl ohodnotit také odbornou část poroty za její nejen profesionální, ale i praktický přístup při posuzování jednotlivých návrhů soutěže – za mne jim patří obrovský dík.“ Povedal o priebehu súťaže Tomáš Bryknar, starosta mestskej časti.

„Průběh soutěže hodnotím velmi pozitivně. Pro mne bylo velkým přínosem spolupracovat s vybranými architekty v porotě, kteří mi dokázali přiblížit obsah jednotlivých soutěžních návrhů. Proces vyhodnocování návrhů byl v přátelské a milé atmosféře a moc jsem si ho užila. Překvapila mne drtivá převaha zahraničních návrhů. S vítězným návrhem jsem velmi spokojená. Těším se a doufám v jeho realizaci.“ Povedala o súťaži Kateřina Tůmová, zástupkyňa riaditeľa.

 

Výsledky: 

1. cena: Ravagnani Vecchi Architects - Andrea Ravagnani, Elena Maria Rossi, Chiara Nastasi; Rím - Taliansko

Hodnotenie poroty:

"Návrh citlivým způsobem rozvíjí stávající stavební strukturu místa. Rozšíření odpovídá charakteru rezidenční čtvrti, městských vil v zahradách. Základní prostorové schéma nabízí jasnou orientaci v domě a umožňuje variabilitu funkcí dle potřeb základní školy nebo gymnázia.

Řešení fasád vyzařuje skromnou kultivovanost a dobře odráží atmosféru vzdělávací instituce. Stavbu je možné částečně provádět za provozu školy. Přístavba je uměřená možnostem městské části Troja.

Porota doporučuje v dalším práci na návrhu dopracovat vnitřní dvůr školy a zaměřit se na jeho větší přehlednost. Lépe zapojit nové schodiště a cestu školáků do základní školy v přístavbě, alternativně také do scénáře společných prostor.

Návrh společenského domu přináší do místa silný názor instituce jako lehkého přízemního pavilonu, který využívá potenciál zahrady. Dispoziční schéma je základní a přehledné. Porota doporučuje dopracovat vztah společenského domu k vyvýšené ulici Trojská s důrazem na veřejný prostor ulice a předprostorů domu.

Návrh nejvyšší měrou naplnil očekávání poroty vzhledem k požadavkům zadání a hodnotícím kritériím. Investor s architektem mohou s programem dále velmi dobře pracovat, aniž by narušili základní architektonický princip návrhu."

Celkový pohľad na víťazný návrh. Axonometria existujúcej budovy školy, navrhnutej dostavby a nového pavilóu s multifunkčným sálou.
Celkový pohľad na víťazný návrh. Axonometria existujúcej budovy školy, navrhnutej dostavby a nového pavilóu s multifunkčným sálou.
Navrhovaná fasáda dostavby existujúcej školskej budovy.
Navrhovaná fasáda dostavby existujúcej školskej budovy.
Pohľad do interiéru nových priestorov v dostavbe existujúcej školskej budovy.
Pohľad do interiéru nových priestorov v dostavbe existujúcej školskej budovy.
Pohľad na nový pavilón a exteriérové úpravy.
Pohľad na nový pavilón a exteriérové úpravy.
Pohľad z ulice Trojská na nový pavilón s multifunkčnou sálou.
Pohľad z ulice Trojská na nový pavilón s multifunkčnou sálou.
Nový pavilón s večerným osvetlením
Nový pavilón s večerným osvetlením

Portfólio:

 

2. cena: mh architects - Petr Průša, Michaela Horáková, Sasha Derkach, Dmytro Matviishyn; Praha - Česko

Hodnotenie poroty:

"Návrh porotu zaujal hlavně jednoduchostí a samozřejmostí, se kterou přistupuje k zadání soutěže. Usazuje hmotu přístavby na západ stávající budovy a rozšiřuje školu o nové křídlo, které přirozeně dotváří prostor školního dvoru. Rozšíření poskytuje nový hlavní vchod základní školy z ulice Trojská, čímž škola získává adekvátní vstup. Nový objem školy má přiměřené dimenze a vytváří robustní dispozici, která dokáže flexibilně reagovat na vývoj potřeb školy. Směrem na sever je umístěna komunikace, která se velkoryse otevírá k prostoru za školou. Návrh dále přesvědčuje skrze řadu citlivých intervencí v interiéru stávající budovy.

Nový objekt na pozemku 294/1 je členěn jako konglomerát objemů či „boxů“, čímž reaguje na měřítko vilové čtvrti. Program je v této prostorové struktuře logicky poskládán a doplněn novými funkcemi, které dodatečně budovu aktivují.

Přepracovaní by vyžadovala zejména západní fasáda přístavby, která není vyhovující pro učebny a také je nejasný její konstrukční princip. Citace diplomatické čtvrti u fasády nové budovy se zdá, s ohledem na jinou funkci, příliš doslovná, možná zbytečná. Porota do budoucna doporučuje projekt prezentovat pomocí čitelnějších plánů. Návrh vysokou měrou naplňuje očekávání poroty vzhledem k požadavkům zadání a hodnotícím kritériím. Porota předpokládá, že investor s architektem mohou s programem dále dobře pracovat, aniž by narušili základní architektonický princip návrhu."

Celkový pohľad na navrhnutú dostavbu existujúcej školy a nový pavilón s multifunkčným sálou.
Celkový pohľad na navrhnutú dostavbu existujúcej školy a nový pavilón s multifunkčným sálou.
Navrhovaná dostavba existujúcej budovy školy
Navrhovaná dostavba existujúcej budovy školy
Pohľad na dostavbu zo školského dvora
Pohľad na dostavbu zo školského dvora
Nový pavilón s multifunkčnou sálou - pohľad z Trojskej ulice
Nový pavilón s multifunkčnou sálou - pohľad z Trojskej ulice
Krytý vstup nového pavilónu
Krytý vstup nového pavilónu

Portfólio:


 
3. cena: MAS Architects - Milda Naujalyte, Arminas Sadzevicius; Kodaň - Dánsko

Hodnotenie poroty:

"Návrh předkládá komplexní názor a přesvědčivé zpracování úkolu. To porota velmi oceňuje. Zároveň si je vědoma úskalí, která jsou s prezentovaným přístupem spojena.

Z hlediska urbanismu jsou nové objemy příliš rozlehlé, zejména s ohledem na odstupy od hranic pozemků v případě přístavby školy, i od okolní zástavby. Těsná blízkost budovy u ulice Nad Kazankou ze západní strany je problematická. V případě dopracování je dle názoru poroty nutno tuto poznámku do návrhu zapracovat. Práce s terénem je přirozená v případě novostavby kulturního centra. Nicméně u přístavby školy je otázkou, zda je umělé vytvoření roviny pod domem, návazně pak svahu od nového objektu k ulici Trojská, adekvátní a zda by nebylo možné tento prostor využít efektivněji.

Fasády s ohledem na prezentovaný detail působí přesvědčivě. V případě školy bude nutné jejich dopracování s ohledem na program budovy. Komunikační krček elegantně obaluje problematickou dvorní fasádu stávajícího objektu, což je v koncepční rovině velmi přínosné, v konkrétní podobě bude nutné prokázat bezproblémovost tohoto prvku. Vstup do základní školy se zdá být na první pohled přesvědčivý. Jeho odsunutí do ulice Nad Kazankou však komplikuje přesun menších dětí do jídelny.

Přestože návrh vykazuje provozní i objemové nepřesnosti, vnímá porota výraznou schopnost autorů hovořit kultivovaným architektonickým jazykem, což potvrzuje mj. rozsah a úroveň odevzdané práce. Návrh značnou mírou naplňuje očekávání poroty vzhledem k požadavkům zadání a hodnotícím kritériím. Porota předpokládá, že investor s architektem mohou s programem dále pracovat, aniž by narušili základní architektonický princip návrhu."

Celkový pohľad na navrhnutú dostavbu a nový pavilón.
Celkový pohľad na navrhnutú dostavbu a nový pavilón.
Prístavba vytvára nový vstup z ulice Nad Kazankou
Prístavba vytvára nový vstup z ulice Nad Kazankou
Interiér vstupného priestoru orientovaného do ulice  Nad Kazankou. Hala môže byť využitá ako herňa alebo výstavná plocha.
Interiér vstupného priestoru orientovaného do ulice Nad Kazankou. Hala môže byť využitá ako herňa alebo výstavná plocha.
Pohľad na vstup do nováho pavilónu
Pohľad na vstup do nováho pavilónu
Multifunkčná hala v novom pavilóne
Multifunkčná hala v novom pavilóne

Portfólio:

 

Odmena: MCA atelier - Miroslav Cikán, Pavla Melková, spolupráca: Radek Novotný, Jiří Opl; Praha - Česko

Hodnotenie poroty:

"Porota návrhu udělila mimořádnou odměnu, protože v něm oceňuje odvážné a velkorysé umístění veškerého školního provozu na stávající pozemek a nástin řešení v širších urbanistických souvislostech. Koncepční uvažování nad přístavbou, novostavbou a jejich okolí jako o jednom kulturním, společenském a vzdělávacím celku porota vnímá jako velice přínosný podnět pro další rozvoj celého území.

Velkorysý autorský přístup nicméně přesahuje finanční možnosti městské části. Zbourání tělocvičny, která stojí cca 20 let, znamená značný vícenáklad a ohrožuje celý záměr z hlediska realizovatelnosti, ekologie i projednání s veřejností. Nevýhodou je rovněž přerušení provozu školy po dobu výstavby."

Súťažný návrh
Súťažný návrh

Portfólio:

Všetky súťažné návrhy si môžete pozrieť na stránke vyhlasovateľa.

Podklady: CCEA MOBA

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím