Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. január 2023
0
1421

Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny - výsledky súťaže

Zvíťazil návrh autorských kolektívov Studio Perspektiv + Grido, architektura a design.
Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny - výsledky súťaže

Ešte v priebehu minulého roka zverejnilo mesto Pardubice výsledky súťaže na novostavbu základnej umeleckej školy s kapacitou 1200 žiakov. Projekt by mal v budúcnosti zastrešiť štyri odbory (literárno-dramatický, výtvarný, tanečný, hudobný), ktoré v súčasnosti fungujú v samostatných budovách, roztrúsených po sídlisku Polabiny. Cieľom súťaže bolo riešenia s primeranými ekonomickými nákladmi, ktoré definuje zmysluplný urbanizmus a bude rešpektovať súčasné ekologické, sociálne i estetické nároky. V súhrnnom článku predstavujeme všetky odovzdané súťažné návrhy, ktoré prezentujú zaujímavé pohľady na prostredie modernej vzdelávacej inštitúcie. Viaceré kvalitné realizácie aj súhrnné články z nášho územia, nájdete v závere článku.

Nová budova umeleckej školy by podľa slov vyhlasovateľa mala “být novým přirozeným kulturním a společenským centrem Polabin, nejen školou, kde se pouze učí. Měla by být otevřená a přátelská pro rodiny i s malými dětmi, ne uzavřená, plná restrikcí a nutící maminky s malými dětmi čekat na sourozence venku v zimě. Měla by poskytovat komfort a možnost vyučovat i vystupovat s velkými soubory, ne řešit velikost těchto těles podle toho, aby se někam vešly. Měla by poskytnout možnost širšího využití nových technologií v rámci výtvarky, ne podmiňovat umístění digitálních zařízení rozmístěním, počtem a funkčností zásuvek. Měla by být místem setkávání a diskuse mezi všemi učiteli, ne institucí, kde se všichni potkají jen na pedagogických poradách. Měla by to být budova krásná, kterou se budou Pardubice chlubit a my všichni uvnitř hrdě prezentovat, nejen místo kam se chodí do práce.…“.

Do súťaže sa zapojilo 12 autorských kolektívov. Na základe doručených portfólií referenčných projektov odporučila hodnotiaca komisia zadávateľovi vyzvať na predloženie návrhov 8 tímov.

 

Porota v zložení: Ondřej Tuček, Martin Frei, Pavla Pannová, Jiří Kabát a Jakub Rychtecký rozhodla o výsledkoch nasledovne:

2. delená cena (400 000 Kč) - Studio Perspektiv + Grido, architektura a design / návrh č. 2
Autori: Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Silvia Snopková, Ing. arch. Sebastian Sticzay, Ing. arch. Tomáš Pavlakovič, MgA. Jakub Herza

Z komentárov poroty:

 • Porota oceňuje jasnou suverénní figuru a výraz. Objekt má vysokou architektonickou kvalitu a dobře hospodaří s prostorem. Parter je přínosem pro své okolí, má jasně řešený vstup. Návrh ve velké míře zachovává vzrostlou zeleň. Parkování je řešeno nedostatečně.
 • Návrh vyniká jasným a čitelným vnitřním uspořádáním. Kompaktnost hmotového řešení si vyžádala daň v podobě některých provozních nedostatků – taneční sál nevhodně umístěný nad multifunkčním sálem, kavárna s neodděleným provozem, úzké vnitřní komunikace.
 • Obestavěný prostor je přiměřený, kompaktní obálka má pozitivní vliv na energetické řešení.

 

2. delená cena (400 000 Kč) - Med Pavlík architekti / návrh č. 5
Autori: Ing. arch. Lukáš Pavlík, Ing. arch. Tomáš Med, PhD., Ing. arch. Petr Ročňák, Ing. arch. Radim Mazálek

Z komentárov poroty:

 • Porota oceňuje urbanistické řešení ve vazbě na kontext místa, velkorysost vstupu a bohatě dimenzovaný předprostor budovy s dostatkem zeleně. Jako přínosné vnímá začlenění do kontextu sídliště, poskytující interaktivní avšak nerušící spolupůsobení školního zařízení, bydlení a veřejného prostranství se zelení. Zvláště řešení tanečního sálu se zdá být vhodné. Porota však doporučuje zvážit vyšší podíl zpevněného povrchu – shromažďovací plocha pro větší počet lidí. Návrh disponuje komplexně navrženým dopravním řešením. Orientace učeben na jih generuje nutnost stínění – vizualizovaná předvěšená perforovaná fasáda je však navržena jen značně schematicky.
 • Návrh naplňuje nejlépe provozní požadavky provozovatele z hlediska umístění všech oborů. Odborníkem na akustiku byl víceúčelový sál zhodnocen jako nejlépe řešený.
 • Obestavěný prostor je nejvyšší. Členitost objektu bude generovat vyšší investiční a energetické náklady.

 

3. cena (250 000 Kč) - TŘI.ČTRNÁCT architekti / návrh č. 6
Autor: 
Ing. arch. Ondrej Palenčar

Z komentárov poroty:

 • Porota oceňuje výraznou, a přitom kompaktní architektonickou formu. Příjemně rytmizovaná fasáda s jasnou hierarchií. Problematicky je hodnoceno uzavřené předpolí objektu a dopravní vazby na hlavní vstup.
 • Atraktivně řešené společné pobytové schodiště. Racionální vnitřní dispozice. Nedostatečně řešený víceúčelový sál, zejména zázemí, režie, varhany.
 • Nízký obestavěný prostor a sevřená forma předurčují návrhu splnění ekonomických kritérií.

 

Odmena (50 000 Kč) / návrh č. 1
Autori: Ing. arch. Václav Škarda, Ing. arch. Jiří Švehla

Z komentárov poroty: 

 • Návrh zaujímá silnou a kultivovanou formou, která dobře zapadá do struktury sídliště.
 • Návrh je však zároveň expanzivní vůči bezprostřednímu okolí a nepodporuje život ve veřejném prostoru, se kterým komunikuje pouze skrze vnitřní pasáž. Porota se obává provozních nedostatků – problematické fungování veřejné pasáže (zejména akusticky), způsob zásobování. Jako nedostatek se jeví umístění víceúčelového sálu do suterénu. Silný koncept, který ovšem nereflektuje komfort místností – místnosti učeben ve velké míře pouze s horním osvětlením, bez oken. Problematická efektivita návrhu z důvodu velkých ploch komunikací a společných prostor.
 • Celkový obestavěný prostor je přiměřený, návrh má větší plochy fasád díky vnitřnímu dvoru, což může mít negativní vliv na provozní náklady.

 

Odmena (50 000 Kč) - Anagram&Gruppa LLC / návrh č. 3
Autori: architect Anne-Sereine Tremblay, Marina Kounavi, Jan Kudlička

Z komentárov poroty:

 • Návrh s lehkým a elegantním výrazem. Vizuálně však neodpovídá typologii umělecké školy. Ve velké míře zachovává stávající vzrostlou zeleň. Parter vizuálně komunikuje s okolím. Dopravní řešení je nefunkční.
 • Objekt má přehledné vnitřní členění prostoru. Porota má obavy z vysoké energetické náročnosti! Funkčně problematické stínění, zejména za silného větru. Diskutabilní je funkčnost a formálnost kruhového chodníku před vstupem.
 • Obestavěný prostor je přiměřený. Vzhledem k charakteru fasád jde však o velmi energeticky náročné řešení.

 

Mackovič architecture / návrh č. 4

Z komentárov poroty:

 • Porota shledává neúměrnost návrhu ke kontextu místa, neefektivní tvarové a konstrukční řešení. Hlavní vstup je umístěn za roh stávajícího domu. Nejasná funkce vnitřního dvora.
 • Akusticky velmi nevhodné řešení proskleného víceúčelového sálu, balkón stínící orchestr. Nevhodné řešení vnitřní „pavlače“ – proporce, akustika, obavy z bezpečnosti. Problematické využití střešních teras bez stínění.
 • Obestavěný prostor je mírně vyšší. Poměr obálky vůči objemu stavby bude generovat vyšší náklady na údržbu a energetiku.

 

MS architekti / návrh č. 7

Z komentárov poroty:

 • Cizorodá forma nereflektující kontext okolí a funkci domu. Těžko identifikovatelný vstup. Tvarové řešení neodpovídá typologii umělecké školy. Dobré řešení dopravy.
 • Nefunkční řešení vnitřního dvora z hlediska provozu.
 • Vysoký obestavěný prostor. Velký podíl prosklených ploch a složité detaily budou generovat vyšší investiční a provozní náklady.

 

Ing. arch. Jaroslav Sedlák, Mgr. Ing. arch. Szymon Rozwalka, Ing. arch. Maroš Belopotocký, Ing. arch. Šimon Doubrava / návrh č. 8

Z komentárov poroty:

 • Koncepce se zachováním původního pavilonu není v návrhu dostatečně zobrazena. Návrh je obtížně srozumitelný. Jako jediný z návrhů nerespektuje regulativy návrhu Územního plánu bez dostatečného odůvodnění. Velmi složité tvarové řešení objektu i parteru.
 • Velmi nevhodná kombinace průjezdu a průchodu pod domem. Dopravně nefunkční řešení. Nepřehledné vnitřní dispozice a provoz.
 • Přes zdánlivou úsporu obestavěného prostoru velká plocha obálky, která bude generovat vyšší náklady na provoz. Neefektivní náklady za zemní práce.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím