Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
19. december 2018
0
3778

Obnova Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne

Z "éčka" do "á nulky".
Obnova Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne
Autori: PIO KERAMOPROJEKT, a.s., Ing. Michal Lešinský, Ing. Mário PečitSpolupráca: Ing. Matúš Benák (stavebná časť), Ing. Richard Hlinka (statika), Ing. Richard Duriš (elektroinštalácia), Ing. Partik Ružič (zdravotechnika), Ing. Adriana Pilchová (vykurovanie), Ing. Martina Lešinská (vzduchotechnika), Ing. Trško Dušan (požiarna ochrana), Ing. Cíbik Juraj (plán organizácie výstavby)Investor: Trenčiansky samosprávny kraj s podporov Operačného programu Kvalita životného prostredia OP KŽP - EŠIFZastavaná plocha: 3 113,32 m2 Obostavaný objem: 31 180,60 m3 Investičný náklad: 2,61 mil.€Návrh: 2016 - 2016Realizácia: 2017 - 2018Adresa: Staničná 350/4, Trenčín-Zlatovce, SlovenskoPublikované: 10. január 2019

Budova školy dokončená v roku 1970 prešla nedávno komplexnou rekonštrukciou. Kvalitná architektúra reprezentujúca periódu svojho vzniku trpela aj mnohými dobovými neduhmi, ktoré obmedzovali jej plnohodnotné využitie v súčasnosti. Cieľom obnovy bolo hlavne zníženie energetických strát a zlepšenie vnútorného prostredia stavby. Budova patriaca pred rekonštrukciou do kategórie E tak v súčasnosti spadá medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie (AO). Napriek zatepleniu je stále jasne čitateľná pôvodná architektonická kompozícia.

História

Stredná odborná škola Emila Belluša je súčasťou školského areálu v trenčianskej mestskej časti Zlatovce. Autorom školy dokončenej v roku 1970 je architekt Milan Rastislav Šavlík (1928-2003), držiteľ ceny Dušana Jurkoviča a jeden zo zakladajúcich členov Slovenskej komory architektov. Stavba projektovaná ešte v uvoľnenej atmosfére konca šesťdesiatych rokov nesie výrazné znaky neskorej moderny. Štíhly štvorpodlažný monoblok školy (10x130m) dopĺňa šošovkovitý vstupný pavilón prestrešený  zavesenou lanovou konštrukciou a nižší štvorcový trakt s bazénom a telocvičňou. Nosnú konštrukciu tvorí v administratívnej časti priečna rámová oceľobetóvová monolitická konštrukcia, v učebnej časti kombinovaný pozdĺžny murovaný systém s monolitickým oceľobetónovým pozdĺžnym rámom (konštrukčná výška 3,45m, modul 6,9 + 3/6,0m). Charakteristickým autorským riešením je presklená fasáda orientovaná na sever. Veľkorysé presklenie, členené subtílnymi rámami, dostatočne presvetľuje všetky chodbové trakty budovy spájajúce učebne a zároveň poskytuje takmer neobmedzený vizuálny kontakt s exteriérom.

Foto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Foto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt

Zníženie energetickej náročnosti bez výrazného zásahu do pôvodného architektonického konceptu

Cieľom komplexnej rekonštrukcie a modernizácie bolo výrazné zníženie energetickej náročnosti prevádzky stavby a zlepšenie vnútorného prostredia. Dôležitým faktorom zohľadneným pri návrhu a realizácii bolo tiež zachovanie čitateľnosti pôvodného architektonického riešenia. Výsledný vizuál zachováva tektoniku i členenie fasád, vrátane členenia výplní otvorov. Najdôležitejším rozhodnutím z kompozičného hľadiska bolo zachovanie presklenej fasády orientovanej na sever, aj napriek vyššej energetickej náročnosti. Ako nová vrstva je navrhnutá metalická odvetraná fasáda s farebne akcentovanými komunikačnými priestormi (krčky, vedľajšie únikové schodisko). K výraznej úprave došlo na južnej fasáde, kde boli lineárne železobetónové markízy (nevyhovujúce tepelné mosty) nahradené systémom fixného horizontálneho tienenia s prerušením tepelného mosta v kotvení.

Foto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt

Rekonštrukcia v číslach:

Pred rekonštrukciou:
Spotreba tepla: 858,9 MWh/rok  
Spotreba elektrickej energie: 136,7 MWh/rok
Energetická trieda: E
Ročné náklady na energie: 87 600 €

Po rekonštrukcii:
Spotreba tepla: 192,15 MWh/r (-77%)  
Spotreba elektrickej energie: 82,2 MWh/r  (-60%)
Energetická trieda: AO
Náklad obnovy: 70 €/m3  
Ročné náklady na energie: <30 000€/rok

Foto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Foto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Foto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Foto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Interiér vstupného pavilónu
Interiér vstupného pavilónuFoto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Interiér vstupného pavilónu
Interiér vstupného pavilónuFoto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Pamätník v areáli školy
Pamätník v areáli školyFoto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Budoba školy pred rekonštrukciou
Budoba školy pred rekonštrukciouFoto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt

Ako sa to podarilo?

Výsledkom integrovaného prístupu k navrhovaniu, zahŕňajúcemu simulácie pre hľadanie nákladového optima, je súbor progresívnych technológií a riešení.

Integrované navrhovanie - simulácie a optimalizácie pre hľadanie nákladového optima návrhu obnovy...
Integrované navrhovanie - simulácie a optimalizácie pre hľadanie nákladového optima návrhu obnovy...Autor: Pio Keramoprojekt

Redukcia tepelných strát a nákladov na vykurovanie:

 • Precízne zateplenie extrudovaným polystyrénom a minerálnou vlnou hrúbky 200 milimetrov. Sanácia tepelných mostov, nahradenie železobetónových markíz. 
 • Optimalizácia detailov - predsadená montáž okien do roviny tepelnej izolácie - slepé rámy z OSB dosiek.
 • Použitie výplní s hodnotou U<0,8  
 • Inštalácia semi-centrálneho riadeného vetrania s rekuperáciou
Optimalizácia tepelnej obálky stavby
Optimalizácia tepelnej obálky stavbyAutor: Pio Keramoprojekt

Ohrev vody:  

 • Inštalácia fototermického systému na prípravu teplej úžitkovej vody. Na streche je celkovo 96 fototermických panelov využívaných na ohrev bazénu (45%) a ako náhrada za elektroohrev TÚV (55%). 
 • Optimalizácia riadiacich systémov
Inštalácia fototermického systému na prípravu teplej úžitkovej vody
Inštalácia fototermického systému na prípravu teplej úžitkovej vodyFoto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt

Osvetlenie:  

 • Odstránenie horizontálnych železobetónových tieniacich deliacich prekladov a sklobetónových nadsvetlíkov okien všetkých učební - zvýšenie prístupu denného svetla v učebniach o 50%  
 • LED osvetľovacia sústava s inteligentným riadením na základe snímačov jasu. Fotovoltický systém tvorí 117 kusov panelov á 270Wp/31,5kWp. Sústava je doplnená akmulátorom s kapacitou batérie 39,9kVA.
Nové fixné tieniace lamely
Nové fixné tieniace lamelyFoto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Fotovoltický systém inštalovaný na streche budovy školy
Fotovoltický systém inštalovaný na streche budovy školyFoto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt
Fotovoltický systém inštalovaný na streche budovy školy
Fotovoltický systém inštalovaný na streche budovy školyFoto: Michal Lešinský, Pio Keramoprojekt

Vetranie:  

 • Hybridný systém núteného vetrania  s rekuperáciou tepla.
 • Kontrolované automatické prirodzené vetranie s čidlom CO2/Rh/Teploty v každej triede.  Individuálne nastaviteľný výkon vetrania Kombinovaný výkon vzduchotechnických jednotiek - 2,18 kWh/m2/r (energetická trieda A)  
 • Nočné predchalenie (automatické prirodzené vetranie, deaktivácia vykurovania a vzduchotechniky)
Schéma fungovania vzduchotechniky a automatického prirodzeného vetrania
Schéma fungovania vzduchotechniky a automatického prirodzeného vetraniaAutor: Pio Keramoprojekt

Na základe simulačných predpokladov, je potenciál úspor viac ako 50 tisíc € za rok, pri súčasnom zlepšení vnútorného prostredia stavby. Čo je ambiciózne číslo. Reálna úspora bude priebežne vyhodnocovaná meracím a monitorovacím systémom spotreby tepla aj elektriny.

Merané parametre IEQ – učebna č. 1.20, 11.10.2018
Merané parametre IEQ – učebna č. 1.20, 11.10.2018Autor: Pio Keramoprojekt
Merané parametre IEQ – učebna č. 1.17, 09.10.2018
Merané parametre IEQ – učebna č. 1.17, 09.10.2018Autor: Pio Keramoprojekt
Riadiaci systém a monitoring spotreby energií - BMS/SCADA Monitoring parametrov
Riadiaci systém a monitoring spotreby energií - BMS/SCADA Monitoring parametrovAutor: Pio Keramoprojekt

 

Výkresová dokumentácia projektu:

Pôdorys 1. NP - nový stavav
Pôdorys 1. NP - nový stavavAutor: Pio Keramoprojekt
Pôdorys 2. NP - nový stavav
Pôdorys 2. NP - nový stavavAutor: Pio Keramoprojekt
Pôdorys 3. NP - nový stavav
Pôdorys 3. NP - nový stavavAutor: Pio Keramoprojekt
Pôdorys 4. NP - nový stav
Pôdorys 4. NP - nový stavAutor: Pio Keramoprojekt
Rez A-A - nový stav
Rez A-A - nový stavAutor: Pio Keramoprojekt
Rez B-B - nový stav
Rez B-B - nový stavAutor: Pio Keramoprojekt
Pohľady - nový stav
Pohľady - nový stavAutor: Pio Keramoprojekt
Stavebné detaily
Stavebné detailyAutor: Pio Keramoprojekt

Podklady: Michal  Lešinský, Pio Keramoprojekt

Poloha diela

PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Ing. Michal Lešinský
Ing. Mário Pečit

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím