Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
31. máj 2022
0
2137

Deutsche Schule Bratislava

Príbeh jednej školy so šťastným koncom.
Deutsche Schule Bratislava
Autori: Monika Šutá, Petra Rajchlová, Tomáš DehelánSpolupráca: Ing. arch. Marcel Dzurilla, Miroslav Slezák, Tomáš Pilát, Mária KubečkováInvestor: Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v BratislavePlocha pozemku: 6 621 m2Zastavaná plocha: 2 676 m2Podlažná plocha: 7 983 m2Obostavaný objem: 30 217 m3Investičný náklad: 5,2 mil. € / 651,40 €/m2 s DPHNávrh: 2017 - 2020Realizácia: 2020 - 2021Adresa: Bárdošova 33, Bratislava, SlovenskoPublikované: 14. jún 2022

Aktuálne sa živo diskutuje o platoch a ohodnotení učiteľov. Nelichotivá situácia panuje aj v oblasti školských stavieb, kde by sa kvalitné realizácie v posledných rokoch dali spočítať na prstoch jednej ruky. Pred časom sme publikovali prehľad realizácií a projektov, ktoré tvoria spomínané výnimky. K ním nedávno pribudla Súkromná základná škola Guliver v Banskej Štiavnici. Stále však platí, že veľká väčšina projektov je výsledkom obstarávania s prioritou najnižšej ceny. Pritom ide o prostredie, v ktorom prebieha vyučovací proces, v mnohom vplýva aj na žiakov, učiteľov a výsledky ich spoločnej práce... Školy jednoducho potrebujú architektúru.

V spomínanom kontexte pôsobí Deutsche Schule Bratislava, ktorú dnes predstavíme, ako jedna z najzaujímavejších realizácií. Napriek niektorým obmedzeniam, ktoré vyplynuli najmä z napätého rozpočtu, sa autorom podarilo prestavbou a dostavbou objektu z posledných dekád 20. storočia dosiahnuť kvalitu prostredia porovnateľnú s novostavbami. Architekti umne napasovali komplikovaný lokalitný program do existujúcej obálky. Napriek nutným stavebným úpravám zachovali čitateľnosť pôvodnej architektonickej kompozície. 

Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár

Premena Ústavu vzdelávania a služieb na moderný školský areál

Svoje nové sídlo na Kramároch otvorila Deutsche Schule Bratislava koncom mája. Tomuto momentu predchádzalo 13 rokov práce. Príprava projektu, vrátane výberu pozemku a nehnuteľnosti prebiehala v úzkej spolupráci s architektkou Monikou Šutou a neskôr so širším autorským kolektívom. Dôležitým aspektom pri voľbe lokality, ktorá nahradila prenajaté priestory v budove bývalej ŠUP na Palisádach, bola dostupnosť a poloha v rámci mesta. Aj preto pred stavbou na zelenej lúke dostala prednosť prestavba a dostavba objektov v areáli Ústavu vzdelávania a služieb, v zákrute stúpajúcej Bárdošovej ulice. 

Foto: Matej Hakár

Škôlka, škola, gymnázium a celodenný program

Súkromná škola Deutsche Schule Bratislava patrí do siete 140 nemeckých zahraničných škôl. Na Slovensku vznikla v roku 2005. Aktuálne oslavuje 17. narodeniny. V súčasnosti školu navštevuje viac ako 430 žiakov najmä zo Slovenska a Nemecka.

Škola ponúka celodenný výchovno-vzdelávací program pre viaceré vekové skupiny. Od škôlkarov, cez žiakov základnej školy až po študentov osemročného gymnázia. Vyučovanie prebieha v menších skupinách, pod dozorom nemecky hovoriacich učiteľov. Snaha o vytvorenie kvalitného prostredia pre výučbu v zmysle posledných trendov sa premietla do realizácie nadštandardne vybavených tried, multifunkčného ihriska, jedálne a telocvične. Žiaci využívajú špeciálne vybavené učebne prírodovedných predmetov, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, študovňu spojenú s knižnicou, priestor pre školský klub detí, kreatívne dielne aj moderné vzdelávacie ostrovčeky umiestnené na každom podlaží.

Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár

Architektúra v súlade s pôvodným konceptom

Architekti zachovali pôvodnú skladbu blokov, stupňovito osadených v stúpajúcom teréne. Jasne čitateľný novotvar tvorí telocvična zapustená do terénu, vysunutá až na hranu ulice. 

Pôvodný architektonický výraz charakterizovalo výrazné horizontálne členenie blokov. Priebežné lodžie sú po prestavbe súčasťou interiéru školy. Horizontalitu kompozície zachovávajú nové pásové okná. Pôvodné betónové chrliče lodžií rytmizujú línie parapetov. Rovnako ako akcenty vo farbách spolkovej republiky, vsadené do línií zasklenia.

Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár

Dispozícia a prevádzka

Na najnižšej úrovni 2. PP sa nachádza hracia plocha novostavby telocvične.

Pôdorys 2. PP
Pôdorys 2. PP

Na úrovni 1. PP v bloku E (na mieste pôvodných garáží) sa nachádzajú priestory učebne pracovného vyučovania a družiny. Blok A zahŕňa technické vybavenie budovy: kotolňu dielňu, garáž pre vozidlo údržby školy, serverovňu a archív. Na blok A nadväzuje spomínaná novostavba telocvične.

Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PP

1. NP zastrešuje vstupnú halu, jedáleň, kmeňové učebne 1. stupňa základnej školy, multifunkčnú študovňu a vstup do materskej školy v bloku C. S pôvodným átriom medzi blokmi C, D, E sa počíta na exterérové aktivity.

Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NP

Na 2. NP sa v blokoch A, B a C nachádzajú kmeňové triedy 1. a 2. stupňa základnej školy a gymnázia a priestory pre učiteľov. Bloky C a D slúžia škôlke s priamym prístupom do záhrady.

Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NP

Na 3. NP sú v bloku A, B a C triedy odborného vyučovania a prislúchajúce zázemie. V bloku D a v časti bloku C sú umiestnené triedy pre staršie deti materskej školy. 

Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NP

Na 4. NP slúžia bloky C a D administratíve školy.

Pôdorys 4. NP
Pôdorys 4. NP

Pôvodne zamýšľanú realizáciu a využitie zelených strešných terás, ktoré mali zároveň slúžiť ako retenčné plochy, bohužiaľ rozpočet projektu nedovolil.

Pôdorys 5. NP
Pôdorys 5. NP
Rez
Rez

Funkčné a atraktívne prostredie pre vzdelávanie

Členenie prevádzky na materskú školu, základnú školu a gymnázium, spolu so zabezpečením celodenného výchovno-vzdelávacieho programu znamenalo nemalé požiadavky na efektívne a bezkolízne riešenie dispozície. Umiestnenie jednotlivých funkčných celkov ďalej podmienili vstupné faktory, ako svetlá výška (využitie priestorov garáží v 1. PP), alebo svetlotechnika.

Kľúčovou zmenou bolo orientovanie hlavného vstupu do školy priamo do ulice Na Revíne. Pôvodný vchod slúži ako vedľajší spoločný prístup pre deti rodičov, ktorí majú zároveň deti v škole aj škôlke.

Tam, kde to bolo možné sa architekti snažili eliminovať klasické chodby. Štandardné uzavreté triedy dopĺňajú flexibilné učebne, spoločenské priestory a pobytové zóny, ktoré zodpovedajú systému vzdelávania s dôrazom na vzájomnú interakciu študentov. Zachované dobové materiály ako mramorové obklady dopĺňajú vo vnútorných priestoroch farebne neutrálne povrchy. Pekným detailom je delenie funkčných zón škôlky, školy a gymnázia prostredníctvom rôznych odtieňov sivého linolea. Dôležitým kritériom pri výbere materiálov bola ich trvácnosť a jednoduchá údržba.  

Zámerom autorov bolo prepojiť vnútorné prostredie s exteriérom a využiť terasovú konfiguráciu blokov, čo však napätý rozpočet projektu v zamýšlanej miere neumožnil. Dobrým príkladom je využitie strechy novej telocvične ako multifunkčného ihriska. Plocha prístupná priamo z jedálne slúži tiež ako priestor pre akcie a slávnosti.

Medzi realizované zaujímavé technické riešenia patrí napríklad vnútorné zateplenie telocvične, z veľkej časti zapustenej pod úroveň terénu. Zvolené riešenie necháva z vonkajšej strany vyniknúť povrch pohľadového betónu.

Dôležitým exteriérovým priestorom je aj átrium ohraničené blokom školy a škôlky

Na stavbe sa začalo pracovať v septembri 2020 a aj napriek pandémii koronavírusu sa podarilo splniť harmonogram stavebných prác a dodržať stanovené termíny.

Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár

Stav pred rekonštrukciou:

Autor (architektonická časť): MS ARCH 
Spolupráca (generálny projektant): RAUM3 
Fotografie: Matej Hakár

Poloha diela

Monika Šutá
Petra Rajchlová
Tomáš Dehelán

Súvisiace články

Matej HakárSKBratislava
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím