Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. apríl 2024
1
1026

Prístavba a nadstavba ZŠ, Ivana Bukovčana, Bratislava

Systematicky a efektívne.
Prístavba a nadstavba ZŠ, Ivana Bukovčana, Bratislava
Autori: Ing. arch. Martin Hudec, PhD., Ing. arch. Katarína Bergerová, Stavoprojekt Trnava, ateliér 205 pod vedením Ing. Suchého (autori pôvodnej stavby)Spolupráca: Ing. arch Daniel KubišInvestor: Mestská časť Bratislava IV - Devínska Nová VesPlocha pozemku: 11 555 m2Zastavaná plocha: 139 m2 (plocha prístavby)Podlažná plocha: 852 m2 (plocha prístavby a nadstavby)Obostavaný objem: 4450 m2 (plocha prístavby a nadstavby)Návrh: 2020 - 2022Realizácia: 2022 - 2023Adresa: Ivana Bukovčana 3, Bratislava - Devínska Nová Ves, SlovenskoPublikované: 3. máj 2024

Medzi kvalitné realizácie z verejných zdrojov, ktoré ťažia z vybudovanej infraštruktúry existujúcich škôl (ZŠ v Bernolákove, bratislavská ZŠ Cádrova, ZŠ v Záhorskej Bystrici...), v priebehu uplynulého roku pribudla realizácia ateliéru ATOMstudio v Devínskej Novej Vsi. Východiskom riešenia prístavby a dostavby školy je dôsledná analýza pôvodného projektu a prevádzky typovej pavilónovej školy z 80. rokov. Dispozícia ľahkej drevenej nadstavby zachováva prevádzkovú schému nižších podlaží. Kompaktnú prístavbu s kmeňovými učebňami architekti mierne odsadili, čím zachovávajú čitateľnosť pôvodnej  kompozície. Materiálová podstata nových blokov sa premieta aj do interiéru, v podobe odhalených trámových stropov, alebo masívnych CLT panelov.

 

Realizáciu bližšie predstavia autori:

Základná škola sa nachádza na ulici Ivana Bukovčana v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Objekt vznikol v roku 1984, v priebehu výstavby samotného sídliska medzi rokmi 1982-1989. Návrh typového projektu školskej stavby zastrešoval vtedajší Stavoprojekt Trnava. Charakteristickým prvkom pavilónového systému je rôzna výška vzájomne prepojených hmôt. Tie vytvárajú centrálne nádvorie, z jednej strany otvorené smerom na školský dvor.

Požiadavka na rozšírenie školy vznikla z nárastu žiakov v mestskej časti a jej nedostatočnej kapacitny. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre osem tried s adekvátnym zázemím. Po analyzovaní interiérových a exteriérových dispozično-prevádzkových väzieb a statických podkladov architekti nové triedy rozložili do formy nadstavby a prístavby.

Časť tried je situovaná do nadstavby, ktorej vnútorné členenie kopíruje typické podlažie. Prístavba dopĺňa západné krídlo a zároveň čiastočne uzatvára priestor nádvoria. Priestranstvo sa stáva centrálnejšie, avšak so zachovaním pôvodného konceptu priehľadov. Zvolené umiestnenie nového objektu vychádza aj z celkového usporiadania areálu školy, v rámci ktorého bolo v 90. rokoch vybudované baseballové ihrisko. Prístavba sa snažila svojou proporciou nezasahovať do jeho geometrie. Komplex školy dotvára ďalší pavilón, ktorým formálne uzatvára kompaktný tvar tejto štruktúry. Rekonštrukcia verejných priestorov by mala byť predmetom riešenia v budúcnosti.

Priestorové usporiadanie reaguje na pôvodné dispozičné riešenie trojtraktu krídla / pavilónu. Na západnej strane sa nachádza trojica kmeňových učební a kabinet a na východnej strane sa nachádzajú dve učebne, hygienické zázemie a kabinet. Učebne sú dostupné z centrálnej chodby, ktorá je napojená na dve schodiská. Objekt prístavby má tri typické podlažia, na ktorých sa nachádza vždy jedna kmeňová trieda, šatňa a komunikácia so schodiskom. Prístavba je prepojená v každom podlaží s existujúcim pavilónom a zároveň je prepojená aj s nadstavbou.

Doplnené štruktúry majú materiálový základ postavený na drevených konštrukciách. Nadstavba sa skladá z drevenej rámovej konštrukcie, ktorá nadväzuje na existujúcu skeletovú železobetónovú konštrukciu. V miestnostiach učební je priznaný drevený trámový strop. Fasádne steny sú na báze stĺpikovo-priečnikovej "sendvičovej" konštrukcie. Objekt dostavby je komponovaný z CLT panelov na obvodových stenách a dreveným trámovým stropom. V miestnostiach učební sú všetky steny z CLT panelov.

Forma dostavby je hmotovo odsadená od existujúceho objektu a spojená len nevyhnutnou prepojovacou chodbou, čo zachováva čitateľnosť pôvodnej figúry. Vizuálne a materiálovo je plocha dostavby a nadstavby odlíšená od pôvodných bielych, omietkových fasád prostredníctvom trapézového fasádneho plechu. Sivá farba plechu a jeho štruktúra vytvára jemný kontrast, ktorý je jasne čitateľný po vizuálnej aj kompozičnej stránke.

Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Ortofotomapa - širšie vzťahy
Ortofotomapa - širšie vzťahy Autor: ATOMstudio
Axonometria - východiskový stav
Axonometria - východiskový stavAutor: ATOMstudio
Axonometria - návrh
Axonometria - návrhAutor: ATOMstudio
Situácia
SituáciaAutor: ATOMstudio
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPAutor: ATOMstudio
Pôdorys 4. NP
Pôdorys 4. NPAutor: ATOMstudio
Pôdorys typického podlažia
Pôdorys typického podlažiaAutor: ATOMstudio
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Foto: Matej Hakár
Axonometria - kontext
Axonometria - kontextAutor: ATOMstudio

Podklady: ATOMstudio
Fotografie: Matej Hakár

Poloha diela

Ing. arch. Martin Hudec, PhD.
Ing. arch. Katarína Bergerová
Stavoprojekt Trnava, ateliér 205 pod vedením Ing. Suchého

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím