Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. január 2023
0
288

Výsledky súťaže: Svazková základní škola Venkov v Předklášteří

Nová stredisková škola bude slúžiť pre Předklášteří a ďalších 16 obcí v okolí Brna.
Výsledky súťaže: Svazková základní škola Venkov v Předklášteří

V závere decembra minulého roka bola u našich západných susedov vyhodnotená užšia urbanisticko-architektonická súťaž. Jej cieľom bolo nájsť najvhodnejší návrh pre novostavbu základnej školy, ktorá bude slúžiť pre Předklášteří a ďalších 16 obcí neďaleko Brna, združených pod hlavičkou vyhlasovateľa. Škola má plánovanú kapacitu 540 žiakov. V súhrnnom článku predstavujeme všetky odovzdané súťažné návrhy, ktoré prezentujú zaujímavé pohľady na prostredie modernej vzdelávacej inštitúcie. Viaceré kvalitné realizácie aj súhrnné články z nášho územia, nájdete v závere článku.

Vyhlasovateľ obdržal celkom 36 žiadostí o účasť (vrátane viacerých zahraničných a slovenských kolektívov). Porota následne, na základe hodnotenia predložených portfólií referenčných projektov, navrhla vyzvať vypracovaniu súťažných návrhov nasledovné ateliéry:

  • Pelčák a partner architekti
  • ARCHITEKT Ondřej Tuček
  • Atelier bod architekti 
  • BY architects
  • re:architekti studio

Zvíťazil návrh ateliéru Pelčák a partner architekti, ktorý sa vymedzuje voči rušnej štátnej komunikácii, blízkej technickej infraštruktúre, aj voči budúcej zástavbe rodinných domov. Čelom sa naopak obracia do voľnej krajiny a vytvára vľúdne verejné priestranstvo v kontakte so zeleňou. 


Hodnotiaca komisia v zložení: Lada Kolaříková, Adam Halíř, Ondřej Píhrt, Petra Bendová a Jiří Dospíšil rozhodla o výsledkoch nasledovne:

1. cena (690 000 Kč) - Pelčák a partner architekti
Autori: Richard Čech, Jakub Hanžl, Petr Pelčák, Jan Sochor, Richard Sukač, Vítězslav Malina/PBŘ, Petr Soldán/doprava, Eva Wagnerová/krajina
Vizualizácie: Atelier Brunecký

 

Hodnotenie poroty:

Orientace urbanistického řešení respektuje směr okolních struktur, včetně areálu bývalé papírny. Okružní křižovatka vytváří potřebné zpomalení dopravy na silnici li. třídy a umožňuje bezkolizní a bezpečnou dopravní obsluhu, tedy parkování i výstup a nástup žáků do školních autobusů. Nová okružní křižovatka také řeší nevyhovující křížení ulice Palackého a Komenského. Řešení parkoviště v rastru stromů a řešení vegetace vstupního prostranství vytváří příznivé klima a dostatečnou bariéru od hluku a prašnosti od provozu na komunikaci li. třídy. Racionální konstrukce skeletu o rozponech 8,2 x 8,2 m a následné dělení na poloviční a čtvrtinové moduly umožňuje dělení fasády a nabízí maximálně flexibilitu vnitřního uspořádání. Hmotové oddělení vlastní budovy školy a budovy tělocvičny umožňuje etapizovatelnost a variabilitu financování. Tělocvična také umožňuje propojení „suchou nohou" ve 2. nadzemním podlaží a zárověň samostatný vstup uživatelů mimo provozní dobu školy. Mimoškolnímu provozu napomáhají bohatě dimenzované a kultivovaně navržené parkovací plochy, které tak budou využity po celý den. Návrh nejlépe naplňuje požadavky soutěžního zadání. Jako nedostatečná se jeví kapacita školní kuchyně. Propojení školní jídelny, chodby a auly slibuje velký potenciál využití. Při splnění soutěžního zadání návrh umožňuje jiné využití části pozemku určeného pro sportovní areál. Porota oceňuje nezávislé fungování klastrů a chytře navrženou hierarchii společných prostor. Bude nutno věnovat pozornost řešení družiny, která přes velkou prostorovou dotaci není provozně optimální. Budova má ze všech návrhů nejmenší objem a zároveň je maximálně kompaktní, přičemž organizace a dispoziční řešení umožňuje plynulý provoz školy. Energetická koncepce je kvalitně navržená a využívá jak technologie, tak přirozeného komínového efektu a možnosti přirozeného chlazení objektu v nočních hodinách. Návrh umožňuje i případné rozšíření kapacity školy v budoucnu.

 

2. cena (490 000 Kč) - Atelier bod architekti 
Autor: Jakub Straka

Hodnotenie poroty:

Návrh je ambivaletně řešen jako kompaktní halové hmoty, kdy střešní krajina je tvořena subtilními sedlovými střechami. Deklarovaná koncepční východiska návrhu nejsou zcela dotažená a použité výrazové prvky působí formálně. Porota návrh vnímá jako kompozici čtvercových dvou hmot, které v urbánním kontextu obce dobře fungují a vytváří kolem sebe veřejné a poloveřejné prostranství. Řešení sedlových střech je částečně formální. Dopravní řešení je funkční a umožňuje bezpečný bezkolizní provoz parkovaní a možnost zajíždění školních autobusů do předprostoru školy. Celkově se jedná o moderní školní provoz s dobře řešenými společnými i výukovými prostory. Řešení družiny slibuje inovativní řešení, které je nutné detailněji dopracovat do funkčního řešení s ohledem na provozní požadavky. Racionální konstrukce skeletu nabízí maximální flexibilitu vnitřního uspořádání. Dobře se jeví provozní vazba vstupních prostoru tělocvičny a školní jídelny s vazbou na školní zahradu.

 

3. cena (290 000 Kč) - BY architects
Autori: Markéta Zdebská, Kateřina Krchňáková, Max Mohl, Marek Žáček

 

Hodnotenie poroty:

Navzdory tvrzením autorů představuje budova na řešeném území bariéru, resp. navzdory tvrzení autorů, že škola nevytváří příliš velký objekt, působí budova právě naopak. Budova umístěna při vstupu do obce působí sebevědomě, čemuž ovšem neodpovídá její architektonické ztvárnění ani řešení vnějších prostranství, které je velmi formální. Porota chválí parkování v rámci standardních uličních profilů městských komunikací. Zvolené řešení s sebou přináší riziko snížené průjezdnosti a patrně by si vyžádalo dodatečná dopravně inženýrská opatření. Dopravní napojení ze dvou bodů neodpovídá požadavkům a představám zadavatele. Technologicky se jedná o standardní budovu. Porota chválí racionální uspořádání alternativních výukových prostor, které nerezignuje na tvorbu míst pro alternativní pedagogickou činnost. Kolizní propojení sportovního areálu s novou tělocvičnou v důsledku umístění propojovací komunikace do ulice Šikulova. U návrhu absentuje energetická koncepce. Porota oceňuje rozumný podíl prosklených ploch v tradičně řešené fasádě.

 

Odmena -  ARCHITEKT Ondřej Tuček
Autori: 
Ondřej Tuček, Filip Bernard, Jan Bitner, Svetlana Devyatkina, Matouš Štrba

Anotácia:

Školství prochází neustálým vývojem, což souvisí s proměnami celé společnosti - vznikají a zanikají celá hospodářská odvětví, objevují se nové převratné technologie a zcela se mění charakter komunikace, práce a její organizace. Ve školách dnes připravujeme děti na život a práci v podmínkách, které teprve nastanou v budoucnosti. Školní prostředí proto musí umět reagovat na potřeby a nároky, které mnohdy zatím neznáme. Nová škola Venkov se stane po svém vybudování důležitým lokálním centrem. Tomu odpovídá návrh jejího umístění, hmotového a architektonického řešení i návazností na okolní prostranství. Jde o budovu otevřenou a průhlednou, zvoucí dovnitř, zároveň ale poskytuje velkorysý a bezpečný vnitřní prostor. Návrh hospodaří účelně s pozemkem a nabízí širokou paletu různorodých aktivit na čerstvém vzduchu. Technologicky a stavebně jde o moderní, udržitelnou, flexibilní školu pro 21. století, navrženou s ohledem na udržitelnost, užití obnovitelných materiálů s nízkou uhlíkovou stopou i flexibilitu vnitřního využití, které má schopnost průběžné proměny vnitřního uspořádání v dlouhodobém horizontu životnosti budovy, kterou považujeme za zásadní.

 

Odmena: re:architekti studio 
Autori: Jan Vlach, Ondřej Synek, Jiří Žid, David Pavlišta

Anotácia:

Navrhujeme školu, která definuje své okolí. Z pole vytváří náměstí, ulice, zahrady, dvory. Otevírá se směrem k městu, aby vítala ty, kteří přichází mezi hřišti stejně jako ty, co přijdou od autobusu, auta či Nové papírny. Navrhujeme novou lomenou Školní ulici se školním náměstím, která propojuje Šikulovu a Palackého ulici - centrum, sportoviště, školu i cesty mezi poli. Své okolí určuje škola svým tvarem. Jednotlivá křídla jsou logickým východiskem členění provozu školy. Křídlo tělocvičny, jídelny a zázemí, prvního a druhého stupně. Nic pod zemí, vše na terénu. Propojeno společnou a velkorysou halou. Křídla vymezují vstupní náměstí, dvůr pro jídelnu, dvorek prvního i druhého stupně. Na pláni mnohost na červeném koberci.

 

Zoznam doručených žiadostí o účasť:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím