Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
3. október 2022
0
1740

Rozšírenie objektu školy, športová hala, revitalizácia areálu školy

Overovacia štúdia rozšírenia základnej školy a novostavby športovej haly v obci Novoť spracovaná v Bellušových ateliéroch FAD STU v Bratislave.
Rozšírenie objektu školy, športová hala, revitalizácia areálu školy
Autori: Ing. arch. Tibor Varga, PhD., Ing. arch. Lukáš Rypák, Ing. arch. Karol VolfInvestor: Obec NovoťPlocha pozemku: 20049 m2Zastavaná plocha: 3292 m2Návrh: 2021 - 2022Adresa: Novoť 315, Novoť, SlovenskoPublikované: 4. október 2022

Sprievodný text autorov k projektu, ktorý vznikol v rámci Bellušových ateliérov Fakulty architektúry a dizajnu STU:

Výzvy v školstve a športe na Slovensku nepredstavujú len metodické plány, osnovy, nedostatočne ohodnotení personál, ale aj  stav stavebného fondu týchto zariadení. Nestačia len opravy a údržba stavieb, ale vzhľadom na nové trendy výučby, voľnočasových aktivít, demografiu, univerzálne (inkluzívne) navrhovanie, energetickú hospodárnosť, flexibilitu a mnoho iných vstupov, sú potrebné celkové novostavby, či zásadné rekonštrukcie. Spoločenské nároky na kvalitu školstva a športu sa stupňujú. Zabúdame však, že aj adekvátne priestorové podmienky pomáhajú túto kvalitu dosiahnuť. V ostatnom období vidíme určitú transformáciu v chápaní vnútorného prostredia napríklad administratívnych budov. Vývoj je zameraný viac na celkový fyzický a psychický komfort ľudí. Priznajme si, že školské zariadenia sú do veľkej miery pracovným prostredím. Chceme, aby nastupujúce generácie mali kvalitné vzdelanie, správne návyky a zdravý životný štýl. Bez adekvátnej spoločenskej investície sa budú tieto ciele len veľmi ťažko dosahovať.

V súčasnosti sú hlavnými investormi školských a športových zariadení mestá, obce a vyššie územné celky. Oni dnes vytvárajú stratégie, vízie a plány výstavby na zlepšenie podmienok pre svojich občanov, čim majú veľkú zodpovednosť. Na ich zreálnenie sú potrebné nemalé financie, ideálne z rôznych zdrojov. Získanie dotácií si vyžaduje mať kvalitné vstupné analýzy, jasné predstavy o plánovanej výstavbe, kvalitnú projektovú prípravu a definované finančné možnosti. Dobrými predpokladmi pre naplnenie týchto cieľov sú manažérske schopnosti reprezentantov obcí, kritické myslenie a v neposlednom rade úprimná vôľa a spoločenský konsenzus.     

S ambíciou vytvoriť kvalitné a udržateľné zázemie vzdelania, voľného času, športových a kultúrnych aktivít prišla obec Novoť. Má približne 3700 obyvateľov a nachádza sa v Žilinskom kraji, v okrese Námestovo, pri severnej hranici s Poľskom. Návrh rozšírenia objektu školy, športovej haly a revitalizácie areálu školy v Novoti reaguje na zvyšujúcu sa demografiu obce a tým akútnu potrebu rozšírenia súčasnej základnej školy. Proces návrhu rozšírenia školy sprevádzala séria diskusií so zástupcami obce, počas ktorej bolo pôvodné, pomerne utilitárne zadanie, doplnené o komplexnejšie požiadavky, ktoré sa ukázali ako relevantné skrz vstupné analýzy. Práve spoločná diskusia zúčastnených strán pomohla k vytvoreniu komplexnejšieho návrhu, lepšie zohľadňujúceho možnosti a potreby obce.

Dnes školu tvoria tri susediace samostatné pôvodné objekty, ktoré sú doplnené v rámci areálu exteriérovými ihriskami a plochami. Okrem zvýšenej kapacity školy sa návrh zaoberá dostavbou špecializovaných učební, doplnením zázemia učiteľov, rekonštrukciou kotolne, rozšírením kuchyne s jedálňou a riešením priestorových požiadaviek na telesnú výchovu. Pri dlhom zimnom období a skladbe obyvateľstva, ktorého priemerný vek je 34 rokov, sa ukázala ako opodstatnená, aj požiadavka na vybudovanie veľkorysej športovej haly. Tá má slúžiť škole v pedagogickom procese, ako aj celej obci pre rekreačný, či vrcholový šport, prípadne pre spoločenské podujatia. Začlenenie novej haly do areálu školy je vzhľadom na spomínané väzby logické. Svojou polohou dotvára územie školy a zároveň uličný front obce.

Základom návrhu rozšírenia základnej školy je jednopodlažné bezbariérové prepojenie dvoch pôvodných objektov spolu s trojpodlažnou dostavbou učební a pedagogického zázemia. Vznikajú vstupné haly, otvorené šatne, väčšia jedáleň, nové učebne so zázemím pre študentov a pedagógov. Nový trojpodlažný objekt nahrádza menšiu budovu učební, ktorá sa v zmysle vstupných ukázala ako prekážka rozvoju zástavby. Vzniká aj átrium, ktoré je pre žiakov a pedagógov akýmsi chráneným polo-súkromným exteriérom.

Silnou motiváciou návrhu rekonštrukcie a dostavby, okrem navýšenia kapacít, energetickej efektivity, kvalitného vnútorného  prostredia  bola aj bezbariérová prevádzka v súlade s univerzálnym navrhovaním. Tým sa vytvára predpoklad väčšej inklúzie v pedagogickom procese a širšie využitie priestorov pre mimoškolské aktivity detí, dospelých, prípadne seniorov.

Areál školy má ambíciu poslúžiť širšej verejnosti a to nie len športovými plochami. Návrh počíta s postupnou transformáciou exteriérov na aktívny verejný priestor určený pre celú obec, tak aby areál fungoval aj v čase mimo vyučovacích hodín.  Potreba parkovania je naplnená na priľahlých obecných pozemkoch, čím sa uvoľňuje exteriér objektov od neželanej automobilovej dopravy.

V celkovom návrhu je veľký dôraz kladený na mikroklímu objektov, možnosti využitia alternatívnych zdrojov energií a prácu so slnečným žiarením. Legislatívne reálne je aj využitie drevených konštrukcií v celom alebo čiastočnom rozsahu. To malo prispieť k ideálnej vnútornej mikroklíme objektov, v neposlednom rade zníženiu uhlíkovej stopy výstavby.   

Poloha diela

Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Ing. arch. Lukáš Rypák
Ing. arch. Karol Volf

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím