Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
6. november 2022
2
1531

Architektonické štúdie pre Plán obnovy a odolnosti - časť 1.

Fakulta architektúry a dizajnu STU vypracovala v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny katalóg architektonických štúdií, ktorý uľahčí realizáciu zariadení sociálnych služieb. 
Architektonické štúdie pre Plán obnovy a odolnosti - časť 1.

V nasledujúcich rokoch by malo na Slovensku pribudnúť minimálne 126 zrekonštruovaných alebo novopostavených zariadení sociálnych služieb. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny otvorilo výzvu pre samosprávy, ale aj súkromné firmy financovanú z plánu obnovy v celkovej výške 192 miliónov eur. Keďže budú podporené aj menšie zariadenia, časť klientov súčasných zariadení sa bude môcť premiestniť do zariadení rodinného typu. Vo výsledku pôjde o 67 ambulantných zariadení sociálnych služieb, 43 nízkokapacitných pobytových zariadení s maximálnym počtom do 12 klientov a 16 sociálno-zdravotných zariadení s kapacitou do 30 miest. 

Rezort v spolupráci s FAD STU pripravil katalóg architektonických štúdií (spolu 20 projektov), s cieľom uľahčiť žiadateľom prípravu projektu. 

Modelové riešenia boli vypracované pre rôzne typy zástavby, orientácie a svahovitosti pozemku, pričom kladú dôraz na naplnenie kritérií deinštitucionalizácie a požiadaviek univerzálneho navrhovania.

Jednotlivé štúdie budeme publikovať na pokračovanie. Dnes predstavíme prvé tri riešenia ambulantných zariadení sociálnej služby.

 

Viac o prezentovaných výstupoch v texte docentky Lei Rollovej:

Zamestnanci a študenti Fakulty architektúry a dizajnu STU vypracovali v rámci Bellušových ateliérov architektonické štúdie pre Plán obnovy a odolnosti - komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. 

Zverejnené architektonické štúdie, spracované pod dohľadom doc. Rollovej, sú výsledkom dlhoročného výskumu univerzálneho navrhovania a adaptabilného bývania

Táto zákazka sa realizovala vďaka spolupráci zamestnancov CEDA1 s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny na projektoch financovaných z Európskeho sociálneho fondu, operačného programu Ľudské zdroje (od roku 2013). Napríklad v rámci partnerského projektu "Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov" poskytujú odborníci na univerzálne navrhovanie zapojeným zariadeniam sociálnych služieb odborné vzdelávanie a konzultácie pri príprave transformačných plánov a investičných procesov. Všetky projekty financované z Európskej únie musia totiž napĺňať článok 9 Prístupnosť z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a všetky novo registrované zariadenia sociálnych služieb musia spĺňať tiež princípy univerzálneho navrhovania, ako je uvedené v podmienkach kvality zákona o sociálnych službách2.

Do riešenia európskych projektov v rámci OP Ľudské zdroje je v súčasnosti zapojených viac ako 40 zamestnancov Fakulty architektúry a dizajnu STU (viac informácii o projektoch na webovej stránke fakultného pracoviska CEDA).

(1) Pracovisko CEDA – Centre of Design for All / Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, Fakulta architektúry a dizajnu STU

(2) Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Príloha číslo 2 Podmienky kvality poskytovania sociálnej služby, 4.1. Kritérium

 

Jednotlivé typy štúdií zverejňujeme v členení podľa sociálnych služieb, ktoré sú predmetom podpory výzvy:

  1. Ambulantné sociálne služby
  2. Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest
  3. Sociálno-zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest

 

1. Architektonické riešenia ambulantných zariadení sociálnej služby - modelové riešenia pre rôzne typy zástavby, orientácie a svahovitosti pozemku.

V katalógu štúdií “Ambulantné zariadenie, súbor architektonických štúdií na objekty poskytovania sociálnych služieb v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR“, vypracovanom na pôde FAD STU bolo vo výsledku navrhnutých 8 typov štúdií (A - H).

Jednotlivé typy reagujú na predpokladané situácie a reflektujú najmä rurálne charakteristiky vidieckeho prostredia, pre ktoré sú typické úzke parcely, radový typ zástavby a charakteristická objemová konfigurácia v domoradí, alebo v rozvoľnená či skupinová forma vidieckeho sídla. Tieto parametre môžu spolu so sklonom pozemku a jeho orientáciou k svetovým stranám ovplyvniť výber typu modelového riešenia objektu AZSS. Pri návrhoch sa často pracovalo s modulovými riešeniami, ktoré sa dsjú aplikovať buď v základných, alebo rozšírených alternatívach.

Základné princípy architektonického riešenia ambulantných zariadení sociálnej služby sumarizuje článok Pavla Nahálku a Evy Oravcovej, ktorý vznikol pre konferenciu "Architektura v perspektivě 2022":

 

Ambulantné zariadenie TYP A 

Autori: doc. Ing. arch. Vladimír ŠIMKOVIČ, CSc., doc. Ing. arch. Márius ŽITŇANSKÝ, PhD., Samuel ANDREJČÁK, Jakub ČEREŠNÍK

 

Ambulantné zariadenie TYP B

Autori: doc. Ing. arch. Danica KONČEKOVÁ, PhD., doc. Ing. arch. Zuzana TÓTHOVÁ, PhD., Michal BUDINSKÝ, Lucia ĎURČOVÁ


Ambulantné zariadenie TYP C

Autori: doc. Ing. arch. Alexander SCHLEICHER, PhD., Marko DROZD, Pavlína DOBROTOVÁ

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím