Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
2. jún 2022
0
2065

Zariadenie sociálnych služieb a špecializované zariadenie, Bratislava - Dúbravka

Prestavba bývalého pionierskeho tábora na zariadenie pre seniorov a pacientov z Alzheimerovou chorobou.
Zariadenie sociálnych služieb a špecializované zariadenie, Bratislava - Dúbravka
Autori: Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.Spolupráca: doc.Ing. arch. Edita Vráblová, PhD., doc. Ing. arch. Branislav Puškár , PhD., Ing. Lucia Bullová (záhradná architektúra), Ing. Miroslav Naď (záhradná architektúra)Investor: Griffin, s.r.o.Plocha pozemku: 20 171 m2Zastavaná plocha: 2 930 m2Podlažná plocha: 5 112 m2 Obostavaný objem: 26 496 m3Investičný náklad: 6 mil. €Návrh: 2015 - 2016Realizácia: 2017 - 2019Adresa: Plachého 3640/1D, Bratislava, SlovenskoPublikované: 3. jún 2022

Zložitý názov. Humánne poslanie. Dobre urobená práca... 

Bezbariérový kontakt so zeleňou, výhľady cez znížené parapety so sedením, pobyt v zelených átriách a na "priedomí"... Využite prírodného prostredia Dúbravky a fyzického základu rekreačného areálu z 80. rokov minulého storočia. Rekonštrukcia stavby, ktorú by klasicky zmýšľajúci developer pravdepodobne odsúdil na zánik. Architekti ju pretvorili na nové, zmysluplné využitie. Komplikovaný lokalitný program sa im podarilo skĺbiť do prehľadného celku, prepojeného s okolitým prostredím. Projekt predstavujeme s odstupom troch rokov po dokončení.

Foto: Stanislav Majcher

Realizáciu priblíži sprievodný text autorov:

Areál, postavený v rokoch 1984-87 ako pioniersky tábor, sa nachádza v prírodnej lokalite Dúbravská Hlavica. Až do roku 2008 slúžil rôznym funkciám. Odvtedy bol prázdny a nevyužitý. V roku 2016 vznikol architektonický návrh nového funkčného využitia chátrajúcich objektov pre zariadenie sociálnych služieb a alzheimer centra. Návrh bol riešený s ohľadom na maximálne využitie potenciálu pôvodnej konštrukcie z dôvodu čo najväčšej ekonomickej efektivity stavebných úprav. Prioritou nového riešenia bolo umocniť pokojný charakter areálu v prírodnom prostredí a vytvoriť koncept, ktorý poskytne dôstojné prostredie pre ľudí odkázaných na sociálnu starostlivosť.

V rámci investičného zámeru s názvom “Zariadenie sociálnych služieb a špecializované zariadenie Dúbravka“  vznikli nasledovné zariadenia:

ZPS (zariadenia pre seniorov)
DSS (domov sociálnych služieb)
RO (rehabilitačné oddelenie)
ŠZ (špecializované zariadenie - alzheimer centrum)

Foto: Ľuboš Fusek

Architektonické riešenie stavebných úprav vychádza z daností pôvodného objektu. Plochá strecha nadstavby rešpektuje architektonický charakter stavby. Vzhľadom na sociálno-humánny charakter projektu sa snažili architekti o čo najširšie sprístupnenie exteriérových zelených plôch.

Hlavný vstup pre klientov je situovaný na mieste pôvodného vchodu a je sprístupnený cez bezbariérovú rampu. Rampa, ako aj hlavné vstupné schodisko sú prekryté preskleným prístreškom.

Okolo rampy je parková úprava, ktorej dominujú tri duby (charakteristické stromy Dúbravky). Rampa v tomto prípade neslúži len na prekonanie výškového rozdielu, ale je zároveň “cestou“ v zelenom prostredí. Prekrytie hlavného vstupu vytvára rovnako možnosť sedenia na “priedomí” pre klientov zariadenia. 

Foto: Ľuboš Fusek
Foto: Stanislav Majcher

Vchod pre zamestnancov, zásobovanie kuchyne a technicky vstup sú situované na západnej fasáde zo strany parkoviska.

Parkovanie je riešené na troch samostatných plochách. Pred hlavným vstupom je to 11 parkovacích státí (z toho sú 3 bezbariérové), z východnej strany sa asanáciou kotolne a regulačnej stanice plynu uvoľnil priestor pre 24 parkovacích státí. Nové parkovisko na severnej strane pozemku, poskytlo 39 parkovacích státí. Celkovo bolo vybudovaných 74 parkovacích miest.

Foto: Stanislav Majcher
Foto: Stanislav Majcher

Dôležitým priestorom je vnútorné átrium v spoločenskej časti, s flexibilným využitím pre alzheimer oddelenie, alebo pre ostatných klientov zariadenia. Okrem átria v spoločenskej časti slúži klientom aj menšie átrium v priamej nadväznosti na spoločenskú halu. Toto átrium vzniklo dobudovaním novej spojovacej chodby medzi spoločenskou časťou a blokom C. V severnej časti pozemku, v nadväznosti na alzheimer oddelenie, vznikla záhrada so zokruhovaným chodníkom, navrhnutá pre potreby pacientov s Alzheimerovou chorobou. 

Foto: Luboš Fusek
Foto: Stanislav Majcher
Situácia
SituáciaAutor: archico.sk

Dispozícia a prevádzka


Spoločenská časť

Z hľadiska vnútornej prevádzky je ťažiskovým objektom areálu spoločenská časť. Hlavný vstupný priestor tvorí komunikačný uzol celého objektu a je priamo prepojený s vnútorným átriom, ktoré presvetľuje priestory spoločenskej časti. V rámci spoločenskej časti je riešené špecializované zariadenie alzheimer centra, ktoré zaberá dve podlažia (2. NP je tvorené nadstavbou). Izby klientov na prízemí sú dvojlôžkové s vlastným bezbariérovým sociálnym zariadením a sú situované po obvode fasády. Čajová kuchynka plní v tomto prípade aj funkciu jedálne. Je umiestnená v priestoroch orientovaných do otvoreného átria, ktoré zároveň slúži ako uzavretý priestor pre kontrolovaný pobyt klientov s Alzheimerovou chorobou v exteriéri. Stanica sestier je hneď pri vstupe na oddelenie a je vizuálne prepojená s vertikálnym komunikačným jadrom. Horné podlažie alzheimer centra obsahuje kombináciu jednolôžkových a dvojlôžkových izieb. Stanica sestier je rovnako vizuálne prepojená s vertikálnym komunikačným jadrom. Klienti alzheimer centra majú možnosť využívať pre svoj kontrolovaný pobyt v exteriéri okrem vnútorného átria aj pochôdznu zelenú strechu. Hlavná jedáleň pre klientov DSS, ZPS a Rehabilitačného oddelenia je situovaná v priamej nadväznosti na hlavný vstup do zariadenia. Okrem klientov môže slúžiť aj pre návštevy a rodinných príslušníkov. Jedáleň umožňuje sedenie na priľahlej terase orientovanej na južnú stranu. Kuchyňa jedálne je situovaná v suteréne. Spôsob stravovania určuje takzvaný Tablet Systém, ktorý funguje cez kuchynský výťah, zásobujúci jedlom oddelenie alzheimer centra, keďže jeho klienti majú svoje vlastné jedálne. Ostatní klienti z blokov A,B,C sa chodia stravovať do jedálne situovanej v spoločenskej časti. Dištančnú vzdialenosť nepovažujeme v tomto prípade za nevýhodu, vzhľadom na to, že “núti“ klientov k fyzickej aktivite.

Na ľavej strane od hlavného vstupu je situovaná recepcia, ambulancia lekára, uzamykateľný sklad liekov, kaplnka s miestnosťou pre kňaza a sociálne zariadenie pre klientov.

Centrálnym priestorom spoločenskej časti je hlavná viacúčelová miestnosť, cez ktorú prechádza komunikácia spájajúca blok C. Na komunikácii vznikla galéria, poskytujúca mimoúrovňové sedenie v rámci spoločenskej miestnosti. Na severnej strane spoločenskej časti sú situované funkcie ako knižnice a klubovňa. Obidve miestnosti majú možnosť vonkajšej terasy s výhľadom do prírody.

V suteréne spoločenskej časti sú umiestnené funkcie kuchyne so zázemím personálu, administratívy, práčovne, kotolne, skladov, dielne. S exteriérovou časťou sú prepojené tromi vstupmi: hlavný pre personál, vstup zásobovania kuchyne a servisný vstup do skladovej a dielenskej časti.


Bloky A,B,C

V Blokoch A,B,C sú situované oddelenia ZPS (zariadenia pre seniorov), DSS (domov sociálnych služieb), RO (Rehabilitačné oddelenie). Izby sú prevažne riešené ako jednolôžkové. Novo-navrhnuté vnútorné výťahy zabezpečujú okrem iného aj bezbariérové prepojenie jednotlivých medzipodlaží, cez ktoré sú bloky pospájané (výškový rozdiel medzi blokmi je pol podlažia). V suterénnych priestoroch sú situované sklady a zázemie. 

Komplikovaná vnútorná prevádzka si vyžiadala svoj vlastný informačný systém. Ten je riešený formou farebného kódovania, kde každé oddelenie má svoju farebnú schému.

Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PPAutor: archico.sk
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPAutor: archico.sk
Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NPAutor: archico.sk
Pôdorys 3. NP
Pôdorys 3. NPAutor: archico.sk
Pohľady
Pohľady
Rez
Rez
Foto: Stanislav Majcher
Foto: Stanislav Majcher
Foto: Stanislav Majcher

Pôvodný stav na Google Street View, alebo na obrázkoch nižšie:

Foto: Google Street View
Foto: Google Street View

Autori prestavby: archico.sk - Jablonský / Majcher

Autori pôvodného objektu: M. Ľupták a kol., Štátny výskumný projektový a typizačný ústav - ŠPTU

Poloha diela

Ing. arch. Marek Jablonský
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím