Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. január 2023
4
515

Architektonické štúdie pre Plán obnovy a odolnosti - časť 5.

Fakulta architektúry a dizajnu STU vypracovala v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny katalóg architektonických štúdií, ktorý uľahčí realizáciu zariadení sociálnych služieb. 
Architektonické štúdie pre Plán obnovy a odolnosti - časť 5.

V nasledujúcich rokoch by malo na Slovensku pribudnúť minimálne 126 zrekonštruovaných alebo novopostavených zariadení sociálnych služieb. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny otvorilo výzvu pre samosprávy, ale aj súkromné firmy financovanú z plánu obnovy v celkovej výške 192 miliónov eur. Keďže budú podporené aj menšie zariadenia, časť klientov súčasných zariadení sa bude môcť premiestniť do zariadení rodinného typu. Vo výsledku pôjde o 67 ambulantných zariadení sociálnych služieb, 43 nízkokapacitných pobytových zariadení s maximálnym počtom do 12 klientov a 16 sociálno-zdravotných zariadení s kapacitou do 30 miest. 

Rezort v spolupráci s FAD STU pripravil katalóg architektonických štúdií (spolu 20 projektov), s cieľom uľahčiť žiadateľom prípravu projektu. 

Modelové riešenia boli vypracované pre rôzne typy zástavby, orientácie a svahovitosti pozemku, pričom kladú dôraz na naplnenie kritérií deinštitucionalizácie a požiadaviek univerzálneho navrhovania.

Jednotlivé štúdie budeme publikovať na pokračovanie (viď. súvisiace články na konci príspevku). Dnes predstavíme ďalšie projekty pre Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest.

 

Viac o prezentovaných výstupoch v texte docentky Lei Rollovej:

Zamestnanci a študenti Fakulty architektúry a dizajnu STU vypracovali v rámci Bellušových ateliérov architektonické štúdie pre Plán obnovy a odolnosti - komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. 

Zverejnené architektonické štúdie, spracované pod dohľadom doc. Rollovej, sú výsledkom dlhoročného výskumu univerzálneho navrhovania a adaptabilného bývania

Táto zákazka sa realizovala vďaka spolupráci zamestnancov CEDA1 s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny na projektoch financovaných z Európskeho sociálneho fondu, operačného programu Ľudské zdroje (od roku 2013). Napríklad v rámci partnerského projektu "Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov" poskytujú odborníci na univerzálne navrhovanie zapojeným zariadeniam sociálnych služieb odborné vzdelávanie a konzultácie pri príprave transformačných plánov a investičných procesov. Všetky projekty financované z Európskej únie musia totiž napĺňať článok 9 Prístupnosť z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a všetky novo registrované zariadenia sociálnych služieb musia spĺňať tiež princípy univerzálneho navrhovania, ako je uvedené v podmienkach kvality zákona o sociálnych službách2.

Do riešenia európskych projektov v rámci OP Ľudské zdroje je v súčasnosti zapojených viac ako 40 zamestnancov Fakulty architektúry a dizajnu STU (viac informácii o projektoch na webovej stránke fakultného pracoviska CEDA).

(1) Pracovisko CEDA – Centre of Design for All / Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, Fakulta architektúry a dizajnu STU

(2) Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Príloha číslo 2 Podmienky kvality poskytovania sociálnej služby, 4.1. Kritérium

 

Jednotlivé typy štúdií zverejňujeme v členení podľa sociálnych služieb, ktoré sú predmetom podpory výzvy:

  1. Ambulantné sociálne služby
  2. Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest
  3. Sociálno-zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest

 

2. Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest - modelové riešenia pre rôzne typy zástavby, orientácie a svahovitosti pozemku.

V katalógu štúdií “Zariadenia poskytujúce pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR“, vypracovanom na pôde FAD STU bolo vo výsledku navrhnutých 9 typov štúdií (A - I).

Jednotlivé typy reagujú na predpokladané situácie a reflektujú najmä charakteristiky vidieckeho prostredia, pre ktoré sú typické úzke parcely, radový typ zástavby a charakteristická objemová konfigurácia v domoradí, alebo v rozvoľnená či skupinová forma vidieckeho sídla. Tieto parametre môžu spolu so sklonom pozemku a jeho orientáciou k svetovým stranám ovplyvniť výber typu modelového riešenia objektu. Pri návrhoch sa často pracovalo s modulovými riešeniami, ktoré sa dajú aplikovať buď v základných, alebo rozšírených alternatívach.


Nízkokapacitné pobytové sociálne služby TYP D
Autori:
doc. Ing. arch. Ľubica SELCOVÁ, PhD., Bc. Jaroslav KIOVSKÝ, Daniel SVITOK


Nízkokapacitné pobytové sociálne služby TYP E
Autori: 
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD., Bc. Rudolf Wojčík,


Nízkokapacitné pobytové sociálne služby TYP F
Autori: doc. Ing. arch. Milan ANDRÁŠ, Roman Gatyáš

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím