Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. december 2022
0
1304

Projekt školy v Plaveckom Štvrtku

Návrh s priemetom viacerých prvkov udržateľného plánovania...
Projekt školy v Plaveckom Štvrtku
Autori: Ing. arch. Michal Diviš, Ing. Matej MičiakSpolupráca: Ing. arch. Matej Kuchar, Ing. Nikola Mikolášová, Ing. Michal Kadnár, Ing. Martin PribilaInvestor: obec Plavecký Štvrtok a MŽP SR s predpokladanou podporou z fondov EÚPlocha pozemku: 10 441 m2Zastavaná plocha: 2 062,19 m2Podlažná plocha: 4131 m2Obostavaný objem: 18 650 m3Návrh: 2021 - 2022Realizácia: 2023 - 2026Adresa: 351, Plavecký Štvrtok, SlovenskoPublikované: 27. december 2022

Projekt Základnej školy v Plaveckom Štvrtku vznikol pod vedením ateliéru Michal Diviš Architekti / MDA. Oblasť podpory ekologického staviteľstva zastupovala firma Krtkodom. Impulzom pre realizáciu novostavby, ktorej investorom je obec Plavecký Štvrtok a MŽP SR s predpokladanou podporou z fondov EÚ, je havarijný stav konštrukcie existujúcej základnej školy. 

Jadrom zadania bolo 9 kmeňových tried pre cca 250 žiakov, ktoré dopĺňajú špecializované učebne, kabinety a zázemie školy. V objekte je navrhnutá kuchyňa s kapacitou 400 jedál denne a jedáleň s kapacitou 170 miest. Jednou z požiadaviek investora bola možnosť jednoduchej transformácie priestorov prízemia školy na mimoškolské aktivity či rozšírenie starostlivosti a prípravy na školskú dochádzku marginalizovaných skupín. Škola je navrhnutá v intenciách konceptu SMART škôl, ktorý vystihujú prívlastky "zelená, digitálna, partnerská, inkluzívna, aktívna, otvorená", s dôrazom na celoživotné vzdelávanie. Koncept zelenej školy zahŕňa moderné stavebné a prevádzkové technológie.

Architekti situovali nový objekt na západnú stranu areálu, kde sa v súčasnosti nachádza trávnatý porast a ihrisko. Orientácia pozemku v pozdĺžnej osi východ-západ určila rozvrhnutie dispozície a hlavne orientáciu učební na svetové strany.

Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom

Prevádzka školy je rozvrhnutá do troch výškových úrovní, pričom podzemné podlažie má polovičný rozsah zastavanej plochy. 

 

V prvom podzemnom podlaží sa nachádza kuchyňa so zázemím, skladové a technické zázemie školy a dve špecializované dielne pre ručné práce. Učebne sú navrhnuté pre možnosť flexibilnej dispozície lavíc. Niektoré z nich majú možnosť rozdelenia / spojenia priestorov prostredníctvom skladacích deliacich priečok. Vo vybraných učebniach sa počíta s realizáciou presklených deliacich priečok, ktoré vytvoria vizuálny kontakt s komunikáciou a pobytovým priestorom. 

Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PPAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom

Druhé nadzemné podlažie tvorí samostatný celok, ktorého prevádzku možno ďalej deliť vďaka dvom vstupom. Sú tu situované kmeňové triedy, špecializované triedy, kabinety a sociálne zázemie. Na chodbách sú oddychové lobby priestory, rozšírené o pobytovú strešnú záhradu, s možnosťou edukácie a funkčného prepojenia s dotknutými učebňami.

Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NPAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom

Konštrukčne je stavba navrhnutá ako železobetónový skelet s výplňovým murivom z tehly. Na fasáde sa uplatňujú prvky z pohľadového betónu a dreveného obkladu. Hliníkové okná chráni pred prehrievaním systém exteriérového tienenia.

Objekt je energeticky prepojený s existujúcou kotolňou v priestore telocviční. Strechy sú navrhnuté ako zelené s možnosťou osadenia fotovoltických panelov na ohrev TÚV. Na streche sa nachádza strešná koreňová čistička odpadových vôd. Dažďová voda sa bude zachytávať na pozemku v retenčnej nádrži a bude slúžiť ako zdroj závlahovej vody pre zeleň a recyklovanej šedej vody pre splachovanie WC. Rekuperácia a čistenie interiérového vzduchu je už samozrejmosťou. Projekt počíta so zaradením do energetickej triedy A0.

Pohľady
PohľadyAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Pohľady
PohľadyAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom

Autori kládli dôraz na vytvorenie prostredia pre zdravý pobyt žiaka a učiteľa. Dôležitá bola pri tom práca so svetlom, tepelným komfortom, vetraním a akustikou. 

Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
475
Youtube

Poloha diela

Ing. arch. Michal Diviš
Ing. Matej Mičiak

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím