Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

JANOŠÍK OKNA-DVEŘE

Valašské Příkazy 55 55
Valašské Příkazy

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

SCHÜCO International KG, o. z. Slovensko

Okná, dvere a fasády

Tomášikova 17
Bratislava

Pergo

Třebětice 102
Holešov

Cortizo Slovakia,

Železničný rad 29
Nová Baňa

PREFA Slovensko s. r. o.

Ladislava Dérera 2749/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

REYNAERS ALUMINIUM s.r.o.

Office: TWINCITY C HubHub, Mlynské Nivy 16
Bratislava

Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. december 2022
0
708

Projekt školy v Plaveckom Štvrtku

Návrh s priemetom viacerých prvkov udržateľného plánovania...
Projekt školy v Plaveckom Štvrtku
Autori: Ing. arch. Michal Diviš, Ing. Matej MičiakSpolupráca: Ing. arch. Matej Kuchar, Ing. Nikola Mikolášová, Ing. Michal Kadnár, Ing. Martin PribilaInvestor: obec Plavecký Štvrtok a MŽP SR s predpokladanou podporou z fondov EÚPlocha pozemku: 10 441 m2Zastavaná plocha: 2 062,19 m2Podlažná plocha: 4131 m2Obostavaný objem: 18 650 m3Návrh: 2021 - 2022Realizácia: 2023 - 2026Adresa: 351, Plavecký Štvrtok, SlovenskoPublikované: 27. december 2022

Projekt Základnej školy v Plaveckom Štvrtku vznikol pod vedením ateliéru Michal Diviš Architekti / MDA. Oblasť podpory ekologického staviteľstva zastupovala firma Krtkodom. Impulzom pre realizáciu novostavby, ktorej investorom je obec Plavecký Štvrtok a MŽP SR s predpokladanou podporou z fondov EÚ, je havarijný stav konštrukcie existujúcej základnej školy. 

Jadrom zadania bolo 9 kmeňových tried pre cca 250 žiakov, ktoré dopĺňajú špecializované učebne, kabinety a zázemie školy. V objekte je navrhnutá kuchyňa s kapacitou 400 jedál denne a jedáleň s kapacitou 170 miest. Jednou z požiadaviek investora bola možnosť jednoduchej transformácie priestorov prízemia školy na mimoškolské aktivity či rozšírenie starostlivosti a prípravy na školskú dochádzku marginalizovaných skupín. Škola je navrhnutá v intenciách konceptu SMART škôl, ktorý vystihujú prívlastky "zelená, digitálna, partnerská, inkluzívna, aktívna, otvorená", s dôrazom na celoživotné vzdelávanie. Koncept zelenej školy zahŕňa moderné stavebné a prevádzkové technológie.

Architekti situovali nový objekt na západnú stranu areálu, kde sa v súčasnosti nachádza trávnatý porast a ihrisko. Orientácia pozemku v pozdĺžnej osi východ-západ určila rozvrhnutie dispozície a hlavne orientáciu učební na svetové strany.

Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom

Prevádzka školy je rozvrhnutá do troch výškových úrovní, pričom podzemné podlažie má polovičný rozsah zastavanej plochy. 

 

V prvom podzemnom podlaží sa nachádza kuchyňa so zázemím, skladové a technické zázemie školy a dve špecializované dielne pre ručné práce. Učebne sú navrhnuté pre možnosť flexibilnej dispozície lavíc. Niektoré z nich majú možnosť rozdelenia / spojenia priestorov prostredníctvom skladacích deliacich priečok. Vo vybraných učebniach sa počíta s realizáciou presklených deliacich priečok, ktoré vytvoria vizuálny kontakt s komunikáciou a pobytovým priestorom. 

Pôdorys 1. PP
Pôdorys 1. PPAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Pôdorys 1. NP
Pôdorys 1. NPAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom

Druhé nadzemné podlažie tvorí samostatný celok, ktorého prevádzku možno ďalej deliť vďaka dvom vstupom. Sú tu situované kmeňové triedy, špecializované triedy, kabinety a sociálne zázemie. Na chodbách sú oddychové lobby priestory, rozšírené o pobytovú strešnú záhradu, s možnosťou edukácie a funkčného prepojenia s dotknutými učebňami.

Pôdorys 2. NP
Pôdorys 2. NPAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom

Konštrukčne je stavba navrhnutá ako železobetónový skelet s výplňovým murivom z tehly. Na fasáde sa uplatňujú prvky z pohľadového betónu a dreveného obkladu. Hliníkové okná chráni pred prehrievaním systém exteriérového tienenia.

Objekt je energeticky prepojený s existujúcou kotolňou v priestore telocviční. Strechy sú navrhnuté ako zelené s možnosťou osadenia fotovoltických panelov na ohrev TÚV. Na streche sa nachádza strešná koreňová čistička odpadových vôd. Dažďová voda sa bude zachytávať na pozemku v retenčnej nádrži a bude slúžiť ako zdroj závlahovej vody pre zeleň a recyklovanej šedej vody pre splachovanie WC. Rekuperácia a čistenie interiérového vzduchu je už samozrejmosťou. Projekt počíta so zaradením do energetickej triedy A0.

Pohľady
PohľadyAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Pohľady
PohľadyAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom

Autori kládli dôraz na vytvorenie prostredia pre zdravý pobyt žiaka a učiteľa. Dôležitá bola pri tom práca so svetlom, tepelným komfortom, vetraním a akustikou. 

Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
Vizualizácia
VizualizáciaAutori: Michal Diviš Architekti / MDA a Krtkodom
231
Youtube

Poloha diela

Ing. arch. Michal Diviš
Ing. Matej Mičiak
Ing. Michal Kadnár
Ing. Martin Pribila
Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím