Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
10. február 2022
0
1532

Alfa Škôlka - Architektonická súťaž návrhov

Zámerom súťaže je nájsť vhodný návrh modernej materskej školy pre 56 detí v novovznikajúcej lokalite Serede.
Vyhlásenie14.2.2022
10:00
Odovzdanie návrhov29.4.2022
17:00
VyhlasovateľCeruz s.r.o.
AdresaJesenského 3000/59,
Sereď,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMSc. Lívia Gažová
+421 905 690 699,
sutaz@alfaskolka.sk

Spoločnosť Ceruz s.r.o., akcionár spoločnosti Alfa Škôlka a.s., vyhlasuje verejnú projektovú architektonickú súťaž návrhov na materskú školu s progresívnym výučbovým modelom.

Zámerom súťaže je nájsť vhodný návrh modernej materskej školy pre 56 detí od 3 do 6 rokov v novovznikajúcej lokalite “Prúdy” v Seredi. Úspešný návrh zo súťaže pre riešené územie sa stane vzorom aj pre ďalšie projekty materských škôl v iných lokalitách.

Koncept výučby je kombináciou dánskeho, slovenského a Montessori prístupu so zameraním na rozvíjanie silných stránok jedincov v ktorom je centrom pozornosti dieťa a jeho potreby. Súčasťou konceptu materskej školy je vytváranie komunity detí, rodičov, pedagógov a poskytovanie celodenných služieb aj nad rámec bežnej výuky.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Vyhlasovateľ: Ceruz s.r.o.
Kontakt: MSc. Lívia Gažová 

Účel súťaže:
Účelom súťaže je nájsť najvhodnejší návrh riešenia predmetu súťaže vo vzťahu k zadaniu a požiadavkám obsiahnutých v týchto súťažných podmienkach.

Formát súťaže:
Verejná projektová jednoetapová súťaž návrhov.

Okruh účastníkov:
Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:
Lehota na vyhlásenie súťaže: 14.02.2022
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 29.04.2022 do 17:00
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 23.05.2022

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné. Organizovaná obhliadka sa nekoná.

Porota:
Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch Barbora Markechová - autorizovaná architektka SKA/ČKA - predsedkyňa poroty
 • Ing. arch. Martin Frei - autorizovaný architekt ČKA
 • Ing. arch. Richard Murgaš - autorizovaný architekt SKA
 • doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. - Fakulta architektúry a dizajnu STU

Závislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. - autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi

 • Ing. arch. Tomáš Ružiak - autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch. Linda Urbanová - architektka

Experti poroty

 • BSBA Martina Dolejská - zástupca vyhlasovateľa
 • Ing. Marek Tuška - zástupca vyhlasovateľa
 • Lukáš Hracho - zástupca developera obytnej zóny Prúdy Sereď
 • Ing. Anna Halabrínová - zástupca stavebného úradu mesta Sereď

Ceny:
1. Cena: 5 000,00 €
2. cena: 3 000,00 €
3. cena: 2 000,00 €

Suma vyhradená na odmeny: 2 000,00 €

Kontaktný bod:

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom stránky: www.alfaskolka.sk/sutaz/ a kontaktného emailu: sutaz@alfaskolka.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Hlavný odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok -  Google Drive

Alternatívny odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok - Icedrive

Riešené územie
Riešené územie

Súťažné podmienky:

Súťažné zadanie:

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím