Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
23. marec 2021
1
6721

Idea pre Magnu – výsledky súťaže

Víťaza architektonickej súťaže Idea pre Magnu vybrali spomedzi 42 návrhov.
Idea pre Magnu – výsledky súťaže

Areál bývalého Heliandu v Piešťanoch dostane novú tvár. Jej podobu vybrala odborná porota v jednej z mála architektonických súťaží organizovaných súkromným sektorom. Súťaž na nové sídlo spoločnosti Magna Energia prilákala viac ako štyri desiatky záujemcov, medzi nimi aj mnoho mladých architektov. Víťazný návrh počíta so spriechodnením areálu a rekonštrukciou existujúcich budov, čím minimalizuje potrebu búrania. 

Spoločnosť Magna Energia vyhlásila začiatkom roka na svoje nové sídlo ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž s názvom Idea pre Magnu. Predmetom súťaže bola revitalizácia dnes opusteného areálu bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch. Zámerom investora bolo budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredie pre takmer 40 stálych zamestnancov. 

O víťazoch rozhodla minulý týždeň odborná porota v zložení: Ing. arch. Michal Vršanský (predseda poroty), Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. Peter Bohuš a Mgr. Zuzana Moravčíková. Náhradníkmi poroty boli Mgr. art. Michal Staško a Ing. arch. Adam Lukačovič. Do architektonickej súťaže sa zapojilo až 42 autorských kolektívov. Veľká účasť príjemne prekvapila aj odbornú porotu, ktorá spomedzi návrhov mala vybrať ten najlepší: “Potešilo nás, že do súťaže sa zapojilo aj množstvo mladých autorov a čerstvých absolventov,” hovorí predseda poroty Michal Vršanský. 

V súťaži zvíťazil návrh mladého autorského kolektívu Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová a Ing. arch. Karol Volf. Víťazi boli odmenení sumou 5 000 eur. Návrh porotu presvedčil použitím príjemných materiálov, dobrým riešením dispozície objektov a zónovania areálu. Autori vo dvore vytvorili príjemné nádvorie s rozličnými pobytovými možnosťami. Do Urbánkovej ulice návrh zapadá mierkou. Porota tiež ocenila, že autorský kolektív sa sústredil na zachovanie a rekonštrukciu pôvodných objektov, a tak zredukoval potrebu budúceho búrania. S víťazom investor začne rokovať o príprave architektonickej štúdie a ďalšom postupe pri realizácii. 

Na druhom mieste, honoravanom sumou 3 500 eur, sa umiestnil návrh českého architekta Ing. arch. Jakuba Vašeka, ktorý spomedzi ostatných účastníkov najlepšie pracoval s objektom vily. Tretie miesto v hodnote 2 500 eur udelili Ing. arch. Matúšovi Podskalickému. Jeho riešenie rátalo so stavbou novej symetrickej prístavby. Dve odmeny poroty, spolu vo výške 2 500 eur, si rozdelili autorské kolektívy Lenka Kohútová s Norou Naddourovou a Ing. arch. Juraj Izrael so Bc. Simonou Fischerovou. 

 

Výsledky súťaže na základe hodnotiaceho zasadnutia poroty:

 

1. miesto (5 000 eur) 
Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová, Ing. arch. Karol Volf (návrh č. 12)

Komentár poroty:
Návrh porotu presvedčil jemným, uhladeným dojmom, príjemnou materialitou, dobrým riešením dispozície objektov a zónovania areálu. Autori vo dvore vytvorili príjemné nádvorie s rozličnými pobytovými možnosťami, ktoré vyžaruje až rodinnou atmosférou. Porota ocenila aj racionálnu organizáciu statickej dopravy a hlavný vstup do objektu, ktorý je orientovaný zo strany dvora. Z Urbánkovej ulice má návrh príjemnú mierku v kontexte riešeného územia. V rámci dispozície sa autori dobre vysporiadali s funkčnou prevádzkou a vhodne umiestnili komunikačné jadrá. Porota tiež ocenila, že autorský kolektív sa sústredil na zachovanie a rekonštrukciu pôvodných objektov, a tak zredukoval potrebu budúceho búrania. Odporúčaním poroty je dopracovať exteriérové riešenie objektu vily a jej predpolie, vrátane premiestnenia parkovania karavanu. Smerom k Bratislavskej ulici pôsobí vstup do areálu nevľúdne, porota odporúča v tejto časti citlivejšie pracovať s oplotením od susedného pozemku a so zeleňou. Vnútorná dispozícia priestorov v časti objektu dielne by mala lepšie reagovať na problematické denné osvetlenie zo severnej strany.

Súťažné panely:

Vizualizácie:


2. miesto (3 500 eur)
Ing. arch. Jakub Vašek (návrh č. 15)

Komentár poroty:
Návrh spomedzi ostatných účastníkov najlepšie pracoval s objektom vily, ktorá dostala jednotnú a nadčasovú podobu. Predpolie vily vyzerá dôstojne a príjemne. Architektonický jazyk návrhu porota zhodnotila ako vyzretý a elegantný. Dispozícia interiéru však sebavedomému vonkajšiemu výrazu nezodpovedá a v objekte vily vytvára labyrint dverí a prevažne uzavretých priestorov. Prístavba k objektu dielne je dispozične neprepojená s ostatnými priestormi. Doriešený nie je ani priestor dvora, ktorý pôsobí nehostinne, chýba mu detail a dôraz na využitie. Problematická je orientácia hlavného vstupu do Bratislavskej ulice, ktorá nie je frekventovane využívaná pešími.


3. miesto (2 500 eur)
Ing. arch. Matúš Podskalický (návrh č. 35)

Komentár poroty:
Čisté hmotové riešenie rešpektuje symetriu vily a zaujímavo člení priestor areálu. Výraznou kompozíciou autor zachoval len vilu, čím sa navrhovaná prístavba stala rovnocenným partnerom k súčasnému objektu. Centrálna poloha dostavby zabezpečuje obojstranné osvetlenie interiéru a minimalizuje negatívny vplyv na okolitú zástavbu. Nevhodné je však z pohľadu osvetlenia umiestnenie vonkajšieho spoločenského dvora a pešieho ťahu na severnej strane a statickej dopravy na južnej. Fasáda vilového objektu, vrátane zaujímavej zimnej záhrady, je dobre riešená, industriálne vyznenie okien však vytvára kontrast štýlov, ktoré pravdepodobne neodpovedajú pôvodnému objektu. Sklenenému prepojeniu medzi vilou a novým objektom chýba detail riešenia. Návrh pôsobí veľmi suverénne, no postráda kontext okolia. Množstvom búracích prác sa návrh výrazne odkláňa od predstavy danej zadaním.

 

Odmena (1 250 eur)
Lenka Kohútová, Nora Naddourová (návrh č. 29)

Komentár poroty:
Porota v návrhu ocenila minimalizovanie búracích prác, a tým aj celkového ekologického dopadu výstavby, kedy autor počíta s usporiadaním celej dispozície do existujúcich objektov. Návrhu však chýba zaujímavý detail a prehĺbenie nastaveného konceptu. Tehlová fasády nie je pôvodná a vytvára zbytočne historizujúci dojem.


Odmena (1 250 eur)
Ing. arch. Juraj Izrael, Bc. Simona Fischerová (návrh č. 4)

Komentár poroty:
Návrh porotu zaujal čistým architektonickým riešením, dobrou dispozíciou vo vilovom objekte, presvedčivou hmotou a fasádami dostavby a dielne. Príjemný priestor nádvoria je od ulice racionálne oddelený dostavbou s radikálnym výrazom v kontexte územia. Nevhodným a nákladným riešením je parkovací systém s využitím zakladačov.


Miesta č. 6 - 9:

INDEX spol. s.r.o.: Michal Oborný, Katarína Jägrová, Andrej Drgala (návrh č. 10)


Ing. arch. Maroš Varga, Ing. Martin Šlahor (návrh č. 13)


N/A s.r.o., Benjamín Brádňanský, Vít Halada (návrh č. 20)


winwin architects s.r.o.: Ing. arch. Barbora Gunišová, Ing. Lucia Galušková, Ing. arch. Mira Nedobová, Ing. Robert Provazník, Ing. arch. Dominik Haviar, Ing. arch. Soňa Salnerová (návrh č. 40)

 

Miesta č. 10 - 24:

SK.INFLOW Design s.r.o.: Jakub Dvorák, Felix Zankel, Michal Pulman (návrh č. 5)


Archilab s.r.o.:  Ing. arch. Martin Donoval, Ing. arch. Pavol Vadkerti, Ing. arch. Zuzana Kopiláková, Ing. arch. František Dorko, Bc. Adam Macko (návrh č. 7)


Ing. arch. Šimon Štrba, Ing. arch. Kristína Kapraľová, Ing. arch. Michaela Domiňáková (návrh č. 9)


Young.s architekti s.r.o.: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Bc. Michaela Perejdová, Bc. Viktor Mikovčák, Ing. arch. Tomáš Medlen (návrh č. 14)


Arsa s.r.o.: Ing. arch. Blanka Seidlová, Ing. arch. Eva Seidlová, Ing. arch. Dominik Seidl, Sára Mária Seidlová (návrh č. 16)


aa atelier s.r.o.: Ing. arch. Jana Hájková, Ing. arch. Kristína Boháčová, Ing. arch. Ivan Boháč (návrh č. 17)


Bc. Hermína Mikešová, Bc. Nikola Danková (návrh č. 18)


Bc. Ema Soukupová, Bc. Martin Bumbál (návrh č. 22)


Ing. arch. Matúš Viskup, Ing. arch. Krisztian Vnučko (návrh č. 23)


Daniela Sabová, Bc. Martina Hončárová (návrh č. 25)


Ing. arch. Peter František Baroš, Bc. Daniela Mačuhová (návrh č. 26)


Ateliér SIMPLE CODE: Mgr. art. Ladislav Bartko (návrh č. 30)


Ing. arch. Marián Kolimár, Daniel Tomko M.arch. (návrh č. 34)


Štefan Jančár, Dominika Ľudvíková, Pavel Bakajsa, Ján Hlodák (návrh č. 36)


A11 s.r.o.: Ing. arch. Noro Sládečka, Ing. arch. Jozef Pavelčák (návrh č. 39)

 

Miesta č. 25 - 42: 

AK Jančina s.r.o.: Ing. arch. Juraj Jančina (návrh č. 1)


JAAR s.r.o: Ing. arch. Juraj Jančina (návrh č. 2)


Branislav Hantabal, Matúš Gondek (návrh č. 3)


Ing. arch. Winona Igarová (návrh č. 6)


CREO arch s.r.o.: Ing. arch. Marek Šandrik, Ing. arch, Simona Kusendová, Dipl. Ing. Michal Fabian (návrh č. 8)


Bc. Tatiana Žifčáková, Václav Eliáš (návrh č. 11)


Absurd studio s.r.o.: Ing. arch. Ivan Kulifaj, Libor Stehlík (návrh č. 19)


Zippson s.r.o., Lukáš Biroščák, Denis Orinčák (návrh č. 21)


Geome3 s.r.o., Martin Gallovský, Maria Derevencova, Peter Derevenec (návrh č. 24)


Ing. Pavol Pribylinec, PhD., Lucia Klimeková (návrh č. 27)


Architektonický ateliér Podoba s.r.o.: Ing. arch. Peter Podoba, Ing. arch. Silvia Podobová (návrh č. 28)


HS Project s.r.o.: Ing. arch. Peter Bauer, Ing. Samuel Hajster, Ing. Juraj Šubík (návrh č. 31)


2021 s.r.o.: Lenka Borecká, Anna Kvasniaková, Jana Kvasniaková, Dorota Volfová, Ondrej Marko, Peter Lényi (návrh č. 32)


Záhorská - Droždiak s.r.o.: Ing. arch. Ján Droždiak (návrh č. 33)


Lukáš Vargic (návrh č. 37)


Ján Matulník, Amália Roxana Filip, Juraj Valko (návrh č. 38)


Bc.Tomáš Sterančák, Bc. Jakub Zelenčík, Bc.Denis Zurek (návrh č. 41)


Rea Dilhoffová, Mária Novotná (návrh č. 42)

Výsledky súťaže, vrátane všetkých návrhov nájdete aj na stránke vyhlasovateľa.

Zápis z Hodnotiaceho Zasadnutia Poroty:

Zhrnutie výsledkov:

 

 • Miesto č. 1 ( 5 000 eur) - Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová, Ing. arch. Karol Volf (návrh č. 12)
 • Miesto č. 2 (3 500 eur) - Ing. arch. Jakub Vašek (návrh č. 15)
 • Miesto č. 3 (2 500 eur) - Ing. arch. Matúš Podskalický (návrh č. 35)
 • Odmena (1 250 eur) - Lenka Kohútová, Nora Naddourová (návrh č. 29)
 • Odmena (1 250 eur) - Ing. arch. Juraj Izrael, Bc. Simona Fischerová (návrh č. 4)

Miesta č. 6 - 9:

 • INDEX spol. s.r.o.: Michal Oborný, Katarína Jägrová, Andrej Drgala (návrh č. 10)
 • Ing. arch. Maroš Varga, Ing. Martin Šlahor (návrh č. 13)
 • N/A s.r.o., Benjamín Brádňanský, Vít Halada (návrh č. 20)
 • winwin architects s.r.o.: Ing. arch. Barbora Gunišová, Ing. Lucia Galušková, Ing. arch. Mira Nedobová, Ing. Robert Provazník, Ing. arch. Dominik Haviar, Ing. arch. Soňa Salnerová (návrh č. 40)

Miesta č. 10 - 24:

 • SK.INFLOW Design s.r.o.: Jakub Dvorák, Felix Zankel, Michal Pulman (návrh č. 5)
 • Archilab s.r.o.:  Ing. arch. Martin Donoval, Ing. arch. Pavol Vadkerti, Ing. arch. Zuzana Kopiláková, Ing. arch. František Dorko, Bc. Adam Macko (návrh č. 7)
 • Ing. arch.Šimon Štrba, Ing. arch. Kristína Kapraľová, Ing. arch. Michaela Domiňáková (návrh č. 9)
 • Young.s architekti s.r.o.: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Bc. Michaela Perejdová, Bc. Viktor Mikovčák, Ing. arch. Tomáš Medlen (návrh č. 14)
 • Arsa s.r.o.: Ing. arch. Blanka Seidlová, Ing. arch. Eva Seidlová, Ing. arch. Dominik Seidl, Sára Mária Seidlová (návrh č. 16)
 • aa atelier s.r.o.: Ing. arch. Jana Hájková, Ing. arch. Kristína Boháčová, Ing. arch. Ivan Boháč (návrh č. 17)
 • Bc. Hermína Mikešová, Bc. Nikola Danková (návrh č. 18)
 • Bc. Ema Soukupová, Bc. Martin Bumbál (návrh č. 22)
 • Ing. arch. Matúš Viskup, Ing. arch. Krisztian Vnučko (návrh č. 23)
 • Daniela Sabová, Bc. Martina Hončárová (návrh č. 25)
 • Ing. arch. Peter František Baroš, Bc. Daniela Mačuhová (návrh č. 26)
 • Five by Five s.r.o.: Mgr. art. Ladislav Bartko (návrh č. 30)
 • Ing. arch. Marián Kolimár, Daniel Tomko M.arch. (návrh č. 34)
 • Štefan Jančár, Dominika Ľudvíková, Pavel Bakajsa, Ján Hlodák (návrh č. 36)
 • A11 s.r.o.: Ing. arch. Noro Sládečka, Ing. arch. Jozef Pavelčák (návrh č. 39)

Miesta č. 25 - 42: 

 • AK Jančina s.r.o.: Ing. arch. Juraj Jančina (návrh č. 1)
 • JAAR s.r.o: Ing. arch. Juraj Jančina (návrh č. 2)
 • Branislav Hantabal, Matúš Gondek (návrh č. 3)
 • Ing. arch. Winona Igarová (návrh č. 6)
 • CREO arch s.r.o.: Ing. arch. Marek Šandrik, Ing. arch, Simona Kusendová, Dipl. Ing. Michal Fabian (návrh č. 8)
 • Bc. Tatiana Žifčáková, Václav Eliáš (návrh č. 11)
 • Absurd studio s.r.o.: Ing. arch. Ivan Kulifaj, Libor Stehlík (návrh č. 19)
 • Zippson s.r.o., Lukáš Biroščák, Denis Orinčák (návrh č. 21)
 • Geome3 s.r.o., Martin Gallovský, Maria Derevencova, Peter Derevenec (návrh č. 24)
 • Ing. Pavol Pribylinec, PhD., Lucia Klimeková (návrh č. 27)
 • Architektonický ateliér Podoba s.r.o.: Ing. arch. Peter Podoba, Ing. arch. Silvia Podobová (návrh č. 28)
 • HS Project s.r.o.: Ing. arch. Peter Bauer, Ing. Samuel Hajster, Ing. Juraj Šubík (návrh č. 31)
 • 2021 s.r.o.: Lenka Borecká, Anna Kvasniaková, Jana Kvasniaková, Dorota Volfová, Ondrej Marko, Peter Lényi (návrh č. 32)
 • Záhorská - Droždiak s.r.o.: Ing. arch. Ján Droždiak (návrh č. 33)
 • Lukáš Vargic (návrh č. 37)
 • Ján Matulník, Amália Roxana Filip, Juraj Valko (návrh č. 38)
 • Bc.Tomáš Sterančák, Bc. Jakub Zelenčík, Bc.Denis Zurek (návrh č. 41)
 • Rea Dilhoffová, Mária Novotná (návrh č. 42)

 

Za podklady ďakujeme Lívii Gažovej.

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím