Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. jún 2022
0
140

Blížiaci sa termín na na predkladanie portfólií do súťaže: Knižnica Samuela Reussa Revúca

Cieľom modernizácie interiéru je prilákať nových čitateľov a vytvoriť atraktívny priestor pre výpožičné služby a aktivity mestskej knižnice.
Vyhlásenie3.6.2022
12:00
Odovzdanie návrhov24.6.2022
17:00
VyhlasovateľMestské kultúrne stredisko Revúca
AdresaNámestie slobody 14/18,
Revúca,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktMSc. Lívia Gažová
+421 905 690 699
sutaz@msksrevuca.sk

Termín odovzdávania na predkladanie portfólií do 1. etapy súťaže uplynie už tento piatok o 17:00 hod.

Mesto Revúca vyhlasuje verejnú dvojetapovú neanonymnú (tzv. malú) architektonickú súťaž na modernizáciu interiéru mestskej knižnice Samuela Reussa, ktorá je prvou verejnou slovenskou knižnicou a v roku 2022 oslavuje 200. výročie založenia. Knižnica nesie meno revúckeho evanjelického kňaza, člena Učenej spoločnosti malohontskej, národopisca, historika a zberateľa rozprávok Samuela Reussa. Práve jeho knižnica slúžila pre študentov prvého slovenského gymnázia a stala sa základom neskoršej mestskej knižnice v Revúcej.

Myšlienka modernizácie knižnice nadväzuje aj na titul Mesto kultúry, ktorý mesto Revúca získalo. Od júna 2022 bude v meste prebiehať program s názvom Prepni na Revúcu, ktorého súčasťou bude mnoho kultúrnych a vzdelávacích podujatí i aktivít vo verejnom priestore. 

Cieľom modernizácie interiéru mestskej knižnice je prilákať nových čitateľov a mladých ľudí, vytvoriť atraktívny a kvalitný priestor nielen pre bežné výpožičné služby, rozvoj čítania a čitateľskej gramotnosti, ale aj pre príjemný pobyt v knižnic či rôzne aktivity knižnice. Rekonštrukcia knižnice bude financovaná z dotácie Fondu na podporu umenia (program 5.1.1 B), zameranej na komplexnú modernizáciu knižníc.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov. Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.

Vyhlasovateľ:

Mestské kultúrne stredisko Revúca

Kontakt:

MSc. Lívia Gažová, +421 905 690 699, sutaz@msksrevuca.sk

Účel súťaže: 

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Formát súťaže: 

Verejná neanonymná projektová dvojetapová architektonická súťaž návrhov (tzv. malá súťaž).

Okruh účastníkov: 

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorá spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) a § 40 ods. 6 písm. f), má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry, dizajnu, umenia, alebo stavebného inžinierstva; v prípade ak účastníkom je právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán. V prípade účasti autorského tímu, musí podmienky účasti spĺňať aspoň jeden člen - účastník, V riešiteľskom kolektíve odporúčame zastúpenie autorizovaného architekta alebo autorizovaného stavebného inžiniera.

Termíny:

 • Lehota vyhlásenia súťaže: 30.5. - 3.6. 2022
 • Lehota na predkladanie dokumentov do 1.etapy 24.6. 2022 do 17:00
 • Predpokladaná lehota oznámenia výsledku 1.etapy účastníkom 04.07.2022
 • Lehota na predkladanie návrhov do 2.etapy   26.8. 2022 do 17:00
 • Predpokladaná lehota zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov 09.09.2022

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné. Organizovaná obhliadka sa nekoná. 

Porota:

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr.art. Matúš Bišťan - autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
 • Ing. arch Patrícia Botková - autorizovaná architektka SKA
 • Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD. - autorizovaný architekt SKA
 • Ing. Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD. - autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Karin Kilíková - riaditeľka MSKS Revúca

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Ivan Siláči, PhD. - architekt

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Adam Lukačovič - autorizovaný architekt SKA

Ceny:

V prvej etape účastníci predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať skúsenosť účastníka a jeho schopnosť spracovať kvalitný návrh pre predmet súťaže.

Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej etape účastníkov, ktorí sa v prvej etape umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí zostavenom porotou. Účastník predkladá v druhej etape súťažný návrh formou súťažného panelu a digitálnej prezentácie. Návrhy budú prezentované osobne. 

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom druhej etapy cenu za návrh vo výške  1500 € bez DPH. 

Kontaktný bod

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom kontaktného bodu https://msks.revuca.sk/ a kontaktného emailu sutaz@msksrevuca.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Hlavný odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok -  Google Drive

Alternatívny odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok - Icedrive

 

Fotogaléria:

 

Súťažné podmienky:

 

Súťažné zadanie:

Spracovateľ súťažných podkladov: Lukačovič architekti s. r. o.
Sekretárka súťaže: MSc. Lívia Gažová

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím