Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
27. júl 2021
1
1522

Súťaž návrhov - Stará Turá zóna Mierová

Zámerom mesta Stará Turá je vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny verejný priestor s
výrazným zastúpením zelene a doplnkovými funkciami v novom objekte.
Vyhlásenie3.8.2021
12:00
Odovzdanie návrhov18.10.2021
17:00
VyhlasovateľMesto Stará Turá
AdresaUlica SNP 1/2,
Stará Turá ,
Slovensko
Druh podujatiaSúťaž
KontaktVeronika Benianová
+421 908 959 455
veronika.benianova@staratura.sk

Jeden z najväčších nezastavaných verejných priestorov v centre Starej Turej sa dočká zmeny. Mesto chystá revitalizáciu a vyhlásilo verejnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž návrhov. Úlohou architektov je navrhnúť aktívny a atraktívny verejný priestor s výrazným zastúpením zelene.

Zóna Mierová, územie s rozlohou viac ako 11 tisíc metrov štvorcových, sa nachádza na okraji pešej zóny mesta Stará Turá. Susedí s obytnou zónou na Hurbanovej ulici. V minulosti bol priestor súčasťou uličnej zástavby kedysi Hlavnej ulice (dnes ulice SNP). V pôvodných domoch pôsobili malí obchodníci a remeselníci. Zástavba však bola zbúraná v 70. rokoch 20. storočia kvôli výstavbe panelových domov. K zastavaniu priestoru však nikdy nedošlo a dlhé roky tu bolo “zbúranisko”. Po roku 1989 boli približne v mieste pôvodnej uličnej zástavby postavené unimobunky, ktoré boli odstránené v roku 2014. Odvtedy je priestor prázdny.

Zámerom mesta Stará Turá je vytvoriť v zóne Mierová aktívny a atraktívny priestor s výrazným zastúpením zelene, s ohľadom na kvalitu verejného priestoru, klimatické opatrenia, prítomnosť vodného toku, kontext obytnej a pešej zóny, dopyt po doplnkových funkciách a službách a priestorové napojenie na okolie. Nová podoba verejného priestoru zóny Mierová by mala podporovať spoločenský život všetkých generácií obyvateľov Starej Turej a umožňovať konanie malých komunitných a kultúrnych podujatí. 

Rozsah riešeného územia
Rozsah riešeného územia

Ceny a odmeny

  1. cena: 9 000,00 €
  2. cena: 5 500,00 €
  3. cena: 3 500,00 €

Suma vyhradená na odmeny: 3 000,00 €

Porota:

Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

  • Ing. arch. Pavol Paňák - autorizovaný architekt SKA - predseda poroty
  • Ing. arch. Martin Jančok - autorizovaný architekt SKA
  • Ing. Eva Wernerová PhD. - autorizovaný krajinný architekt SKA
  • Ing. Magdalena Horňáková - autorizovaný krajinný architekt SKA

Závislá na vyhlasovateľovi:

  • Ing. arch. Katarína Robeková

Náhradníci poroty
Nezávislý na vyhlasovateľovi:

  • Ing. arch. Peter Jurkovič - autorizovaný architekt SKA

Závislý na vyhlasovateľovi:

  • PharmDr. Leopold Barszcz

Termíny a lehoty:

Lehota na predkladanie súťažných návrhov 18.10.2021 do 17:00
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 01.11.2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 08.11.2021

Rozsah a forma:

Súťažný návrh bude prezentovaný na dvoch paneloch formátu 700 x 1000mm 

Zóna Mierová
Zóna Mierová
Zóna Mierová
Zóna Mierová

Kontaktný bod: 

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie IS EVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433422

Odkaz na stiahnutie súťažných pomôcok: https://icedrive.net/0/2arfZc8s1b

Súťažné podmienky:

Súťažné zadanie:

Mesto Stará Turá sa pred vyhlásením súťaže rozhodlo osloviť svojich obyvateľov s dotazníkovým prieskumom, ktorý sa týkal súčasného, ale najmä budúceho funkčného využitia daného priestoru. Dotazníkový prieskum sa konal v máji 2021 a zúčastnilo sa ho 486 respondentov. Súťažné zadanie sa v jednotlivých témach opiera aj o výsledky tohto prieskumu.

Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že súčasné využitie priestoru zóny Mierová je minimálne. Ľudia územím väčšinou len prechádzajú a územie v súčasnosti nie je, okrem služieb v okolí, prirodzeným cieľom. Respondenti za najväčšiu prednosť územia považujú jeho veľkosť - buď ako ako zelenej plochy alebo plochy pre voľnočasové aktivity alebo podujatia. Vízia budúcnosti sa na základe prieskumu viaže najmä k prítomnosti stromov, kvetov, zapojeniu vodných prvkov, tieňa a nadväzujúcich prvkov mobiliáru (lavičiek, košov, piknikových miest). V budúcnosti by sa mal podľa respondentov posilniť pobytový charakter priestoru s odpočinkovými, voľnočasovými a komunitnými aktivitami. To, ako bude priestor v budúcnosti vyzerať s dozvieme po vyhlásení výsledkov súťaže v októbri tohto roka.

 

Za podklady ďakujeme Lívii Gažovej.

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím